CANLYNIADAU

 

Canlyniadau Ffotos2021_

 LLONGYFARCHIADAU a diolch i bawb!

 

 

 Canlyniad Darn Digri1af:  Dwy Ochr i’r un Stori

 2il:  Y Trip

 3ydd: Os am Fargen

 

 

CanlyniadauDylunioCrysT2021

Osian CrysT

 Tirion Crys T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020

CanlyniadauCyfansoddi

Canlyniadau DAWNS 2020

 

 

 

 

 

 

Cystadleuaeth Lenyddol 

Dan 18 oed:     1) Siôn Wyn Evans, Felinfach     

2) Lois Medi Wiliam, Penrhosgarnedd     3) Lowri Elen Bebb, Caernarfon

Agored:    1) Morgan Owen, Caerdydd

SionWynEvans MorganOwen

I ddarllen y cerddi buddugol dilynwch y linc YMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cystadleuaeth Ffotograffiaeth 

Dan 18 oed:    1) Willow Barber, Pontardawe     2)  Elin Gore, Comins Coch

Lady Gaga4

Sali Mali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agored:  1) Carole Gowers, Caernarfon   2) Ann Bowen Lerche, Stonehaven, Aberdeenshire

Bronwen y Dŵr1  Barras4

    

 

 

 

Cystadleuaeth Lenyddol i Ddysgwyr

Dan 16 oed:     1) Khia Jones, Rhydaman     

Dros 16 oed:    1) Sue Hyland, Llanidloes    2) Sue Jenkins, Wrecsam

I ddarllen y gweithiau buddugol dilynwch y linc YMA

 

LLONGYFARCHIADAU MAWR!

Gweler yr holl luniau isod….DIOLCH AM GEFNOGI!