Cystadleuaeth 2019-22: Perfformio Darn Digri

-laughing-boys-vector-art-illustration-clipart-people-laughing-612_271

 

OED: Agored

Gellir dewis barddoniaeth neu ryddiaith sydd eisioes wedi ei gyhoeddi, neu gellir cyflwyno darn gwreiddiol (gweler rhestr awduron a darnau digri’ ar waelod y dudalen hon)


AMODAU: 

Disgwylir i’r iaith fod yn weddus

Dylai’r pwyslais fod ar gyfleu hiwmor y darn a’i drosglwyddo i’r gynulleidfa

Caniateir defnyddio props os ydyw’n ychwanegu at y perfformiad

Perfformiad – dim mwy na 4 munud

Rhaid sicrhau copïau i’r beirniad


GWOBRAU:
 Yr eisteddfod leol i benderfynu

Byddai ennill gwobr (1af, 2il neu 3ydd) mewn 2 eisteddfod leol rhwng Ionawr 2019 a diwedd Mehefin 2022 (*gall y dyddiad hwn newid) yn rhoi’r hawl i gystadlu yn Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion 2022, am wobrau o £100, £60 a £40.  Derbynnir ennill mewn Eisteddfodau Cylch a Sir yr Urdd, yn ogystal ag Eisteddfod Sir CFfI fel “eisteddfod leol”.

 

*** NODER:  Dyddiad cau cofrestru  i’w gadarnhau   ***


YSGOLORIAETH:
Cynigir Ysgoloriaeth Cymdeithas Eisteddfodau Cymru (gwerth £500) yn flynyddol i alluogi’r enillwyr i dderbyn hyfforddiant pellach ym maes perfformio ar lwyfan eisteddfodol.
Bydd yn cael ei chyflwyno, os dangosir rhagoriaeth, yn ôl penderfyniad y beirniaid – i’w rhannu os dyfernir mwy nag un yn deilwng.

Dim ond unwaith mae’n bosib ennill yr ysgoloriaeth, a disgwylir i’r enillydd/enillwyr ddangos sut y defnyddiwyd yr arian.


*******************************

AWDURON A DARNAU DIGRI

BARDDONIAETH:
Ceir digon o gerddi sy’n llawn hiwmor ar gyfer plant ac oedolion. Dyma rai awgrymiadau o gyfrolau sy’n cynnwys cerddi doniol:

Byw a Bod yn y Bath  –  Lis Jones (Carreg Gwalch)
Yr un oed â bawd fy nhroed  –  gol. Myrddin ap Dafydd (Carreg Gwalch)
Tabledi-gwneud-chi-wenu  –  gol. Myrddin ap Dafydd (Carreg Gwalch)
Odl a Chodl – cerddi dwl a doniol  –  (Y Lolfa)
Siocled Poeth a Marshmalos  –  Caryl Parry Jones (Gomer)
Caneuon y Coridorau  –  Gwion Hallam a Caryl Parry Jones
Pac o Feirdd  –  Elinor Reynolds a Myrddin ap Dafydd
Holl Stwff Geraint Lovegreen  –  (Carreg Gwalch)
Cerddi y Tad a’r Mab  –  Gwyn Erfyl a Geraint Lovegreen (Carreg Gwalch)

O’r gyfrol “Poeth” (Y Lolfa): 
Tud 27 – Cais i’r Prifathro  –  Elen Howells
Tud 72 – Tafodau Symudol  –  Myrddin ap Dafydd

O’r gyfrol “Armadillo ar fy Mhen” (Carreg Gwalch)
Tud 12 – Y Picnic – Geraint Lovegreen
Tud 13 – Nid Boa Constrictor ydi ciwcymber  –  Myrddin ap Dafydd
Tud 56 – Gysgodd pawb yn Iawn?  –  Myrddin ap Dafydd

Holl Garthion Pen Cymro Ynghyd  –  Ifor ap Glyn (Y Lolfa, 1991)
Golchi Llestri mewn Bar Mitzvah  –  Ifor ap Glyn (Carreg Gwalch, 1998)
Cerddi Map yr Underground  –  Ifor ap Glyn (Carreg Gwalch, 2001)
Waliau’n Canu  –  Ifor ap Glyn (Carreg Gwalch, 2011)

Llyfr Glas Eurig  –  Eurig Salisbury
Tud 34 – Cywydd y Cwiff
Tud 80 – Y Gwirion ar y Gorwel

Cyfansoddiadau a Beirniadaethau’r Eisteddfod Genedlaethol
Digonedd o ddeunydd yn y cyfrolau yma. Ychydig o syniadau a welir isod:
2007 – Dundee Dydd Sul  –  Cystadleuaeth rhyddiaith yn dychanu unrhyw sefydliad Cymreig
2013 – Bancwyr  –  cerdd ddychan
2017 – O Mam Bach  –  cystadleuaeth Blog

Darnau buddugol cystadleuaeth “Ysgrifennu Darn Digri” Cymdeithas Eisteddfodau Cymru
1af  Dwy Ochr i’r un Stori –  J. Richard Williams
2il   Y Trip  –  Megan Richards
3ydd  Os am Fargen  –  J. Richard Williams


LLENYDDIAETH:

Straeon byrion a nofelau – bydd angen dethol darnau yn ôl y cyfyngiad amser.

Ffêc Tan, Rissole a Tships  –  Caryl Lewis
Dysgu Byw  –  Sarah Reynolds
Bwli  –  Owain Sion (Nofel fuddugol Medal Lenyddiaeth yr Urdd 2001)
Melysgybolfa  –  Mari Gwilym (Carreg Gwalch)
Storiau’r Troad (Gwasg Gomer)  –  O’r Nefoedd  – Bethan Gwanas
Sawl Math o Gath  – Gwyn Thomas (Carreg Gwalch)
Bwci a Bedydd  –  Harri Parri
Eiramango a’r Tebot Pinc  –  Harri Parri
Miss Pringle a’r Tatŵ  –  Harri Parri
Y Sach Winwns  –  Gary Slaymaker
Fyny Lawr  –  Meleri Wyn James

 

Pob Lwc