Sgen ti Dalent?

Y syniad y tu ôl i’r gystadleuaeth hon yw creu ychydig o adloniant yn ystod eisteddfod leol. Dim byd o ddifri, dim ond cystadleuaeth ysgafn i ddiddori cynulleidfa. Mae’r gystadleuaeth yn agored i unigolion neu grwpiau (ond cofiwch bod modd i chi amrywio’r oedran yn unol â gofynion eich eisteddfod chi). Ceir 4 munud i ddiddanu’r gynulleidfa drwy: ganu, dawnsio, actio, lefaru, dweud jôcs, canu offeryn, perfformio sgiliau syrcas, gwneud triciau – UNRHYW BETH fydd yn difyrru’r gynulleidfa! (Caniateir 2 funud ychwanegol i osod y llwyfan os yw cystadleuwyr yn dymuno defnyddio props/offer/offerynnau cerdd ayb.) Y beirniaid fydd y beirniaid canu a llefaru (ac unrhyw feirniad arall sy’n bresennol) ac un o swyddogion yr eisteddfod. Dyfernir y gwobrau gan y beirniaid am y perfformiad/au sydd wedi eu diddanu orau. Rhennir y wobr o £50 fel y maent yn dymuno, ond ni ddylir rhoi mwy na £25 yn wobr gyntaf.

Amodau:
Rhaid i’r perfformiad fod yn weddus i gynulleidfa deuluol
Rhaid i’r perfformiad fod yn yr iaith Gymraeg neu’n ddi-iaith
Ni chaniateir i gystadleuwyr berfformio darn a berfformir ganddynt mewn cystadleuaeth arall  (h.y. os oes cystadleuaeth “Cân o Sioe Gerdd” yn yr eisteddfod, ni chaniateir cân o sioe gerdd yn y gystadleuaeth ‘Sgen ti Dalent?’)

Cliciwch isod i gael ffurflen gais am yr £50.

Ffurflen Gais Gymraeg £50 Sgen Ti Dalent   Ffurflen Gais Ddwyieithog £50 Sgen Ti Dalent
I hwyluso’r gwaith o hysbysebu’r gystadleuaeth mae ffleiars a phosteri ar gael am ddim – cysylltwch â Lois (Swyddog Technegol) am gopi electronig.