Cystadleuaeth Gorawl Eisteddfodau Cymru

 

Pob hwyl i’r corau fydd yn cystadlu yn Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion, Tregaron 2022!

** Bydd rhaid nodi wrth gofrestru (ERBYN MAI 1af) enwau’r Eisteddfodau lleol y cystadlwyd ynddynt.

AMODAU’R EISTEDDFOD GENEDLAETHOL

Corau
(i) Aelodaeth: Ni chaiff neb ganu mewn côr heb fod yn aelod cyflawn o’r côr hwnnw am ddeufis yn union cyn yr Eisteddfod, ac ni all neb ganu mewn mwy nag un côr yn yr un categori corawl.

(ii) Rhannau Unawdol: Ni chaniateir i unrhyw gôr ddewis darnau lle rhoddir lle blaenllaw i unawdwyr. Ni ddylid dewis caneuon o arddull sy’n defnyddio côr fel ‘cantorion cefndir’ am gyfnod sylweddol.

(iii) Amseru: Mae gan bob côr 12 munud o amser canu (o’r nodyn cyntaf i’r nodyn olaf o bob cân), a hyn i gynnwys nifer amhenodol o ganeuon gyda neu heb gyfeiliant. Nodwch fod rhaid cadw at amser, a bydd corau’n cael eu cosbi am fynd dros yr amser, a cheir rhestr o’r cosbau hyn yn y Rheolau ac Amodau Cyffredinol yng nghefn y Rhestr Testunau.

(iv) Rostra: Darperir rostra gan yr Eisteddfod.

11. Dehongliad Cyfansoddwr o Gymro: Person sydd wedi’i eni yng Nghymru, sydd o dras Gymreig neu sydd wedi gweithio yng Nghymru.