Y Raffl Fawr

**Gan fod Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion wedi ei gohirio eto, tan 2022, fe fydd Raffl y Gymdeithas (2020) yn cael ei chario ‘mlaen i 2022 hefyd.

Os oes angen mwy o docynnau arnoch, cysylltwch ag Aled (Swyddog Datblygu) ar aled@steddfota.org neu 02920222197 / 07974747881