Y Raffl Fawr

**Bydd Raffl y Gymdeithas (2020) yn cael ei thynnu yn Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion 2022. Cadwch eich tocynnau’n saff!

Os oes angen mwy o docynnau arnoch, cysylltwch ag Aled (Swyddog Datblygu) ar aled@steddfota.org neu 07974747881