Oriel

camera2Dyma ddetholiad o enillwyr a chystadleuwyr rhai eisteddfodau diweddar. Cliciwch ar y lluniau i’w gweld yn fwy.

 I weld lluniau eich ‘steddfod chi ar y dudalen hon, anfonwch nhw at lois@steddfota.org.

** Mae’n ymddangos bod ‘na broblem gyda’r dudalen hon ar hyn o bryd – ymddiheuriadau am hyn

Eisteddfod Lenyddol Llanarth 2021
Eisteddfod Y Ddolen 2021
Eisteddfod Calan Mai Aberystwyth 2021

Eisteddfod Gadeiriol Caerdydd 2021

Eisteddfod Cymdeithas Ceredigion 2021

Eisteddfod Tyddewi 2020

Eisteddfod Capel Dewi 2020

Eisteddfod Llanfihangel-ar-arth a'r Plwyf 2020

Eisteddfod Gadeiriol Swyddffynnon 2020

Eisteddfod Dihewyd 2020

Eisteddfod Gadeiriol Rhydlewis 2020

Eisteddfod Llanllyfni 2020

Eisteddfod Gadeiriol Crymych a'r Cylch 2020

Eisteddfod Llawrplwy' a Phenstryd 2020

Eisteddfod Garndolbenmaen a'r Cylch 2020

Eisteddfod Capel MC Cenarth 2020

Eisteddfod Caerdydd 2020