Oriel

camera2Dyma ddetholiad o enillwyr a chystadleuwyr rhai eisteddfodau diweddar. Cliciwch ar y lluniau i’w gweld yn fwy.

 I weld lluniau eich ‘steddfod chi ar y dudalen hon, anfonwch nhw at lois@steddfota.org.

Eisteddfod Lenyddol Llanarth 2021
Eisteddfod Y Ddolen 2021
Eisteddfod Calan Mai Aberystwyth 2021

Eisteddfod Gadeiriol Caerdydd 2021

Eisteddfod Cymdeithas Ceredigion 2021

Eisteddfod Tyddewi 2020

Eisteddfod Capel Dewi 2020

Eisteddfod Llanfihangel-ar-arth a'r Plwyf 2020

Eisteddfod Gadeiriol Swyddffynnon 2020

Eisteddfod Dihewyd 2020

Eisteddfod Gadeiriol Rhydlewis 2020

Eisteddfod Llanllyfni 2020

Eisteddfod Gadeiriol Crymych a'r Cylch 2020

Eisteddfod Llawrplwy' a Phenstryd 2020

Eisteddfod Garndolbenmaen a'r Cylch 2020

Eisteddfod Capel MC Cenarth 2020

Eisteddfod Caerdydd 2020

Eisteddfod Gadeiriol Llandyfaelog 2019

Eisteddfod Gadeiriol Aelhaearn 2019

Eisteddfod Treuddyn 2019

Eisteddfod Llandyrnog 2019

Eisteddfod Gadeiriol Llanrhaeadr ym Mochnant 2019

Eisteddfod Trallong 2019

Eisteddfod Gadeiriol Felindre 2019

Eisteddfod Gadeiriol Deiniolen a'r Cylch 2019

Eisteddfod Gadeiriol Llanarth 2019

Eisteddfod Gadeiriol Pumsaint 2019

Eisteddfod Y Plant, Llandrindod 2019

Eisteddfod Bethel Melin y Coed 2019

Eisteddfod Gadeiriol Felinfach 2019

Eisteddfod Gadeiriol Llanwrtyd 2019

Eisteddfod Gadeiriol Cwmystwyth 2019

Eisteddfod Gadeiriol Y Tymbl 2019

Eisteddfod Gadeiriol Tregaron 2019

Eisteddfod Rhys Thomas James Llanbedr Pont Steffan 2019

Eisteddfod Talaith a Chadair Powys Dyffryn Banw 2019

Eisteddfod Capel Uchaf 2019

Eisteddfod Gadeiriol Bodffordd 2019

Eisteddfod Bro Llandegfan 2019

Gŵyl Fawr Aberteifi 2019

Eisteddfod Bro Aled 2019

Eisteddfod Gadeiriol Yr Hendy 2019

Eisteddfod Ieuenctid Bontnewydd 2019

Eisteddfod Gadeiriol y Llungwyn Llanuwchllyn 2019

Eisteddfod Gadeiriol Bryngwenith 2019

Eisteddfod Gadeiriol Llandudoch 2019

Eisteddfod Gadeiriol Maenclochog 2019

Eisteddfod Dyffryn Ceiriog 2019

Eisteddfod Capel y Fadfa, Talgarreg 2019

Eisteddfod Heol Senni 2019

Eisteddfod Myddfai 2019

Eisteddfodau Teulu James Pantyfedwen Pontrhydfendigaid 2019

Eisteddfod Calan Mai Aberystwyth 2019

Eisteddfod Gadeiriol Capel-y-Groes, Llanwnnen 2019

Eisteddfod Gadeiriol Y Ffôr 2019

Eisteddfod Uwchmynydd 2019

Eisteddfod Gadeiriol Llangadog a'r Cylch 2019

Eisteddfod Gyd-Enwadol Pontargothi 2019

Eisteddfod Dysgwyr Ceredigion, Sir Gâr a Phowys 2019

Eisteddfod Gadeiriol Penrhyn-coch 2019

Eisteddfod Cynwyl Elfed 2019