Eisteddfod Dyffryn Conwy

CROESO I DUDALEN EISTEDDFOD DYFFRYN CONWY LLANRWST

 

 

Edrychwn ymlaen at Eisteddfod 2022 ar y 18fed o Fehefin!

 

Cynhaliwyd yr eisteddfod ddiwethaf ar Ddydd Sadwrn, y 23ain  o Fehefin, 2018.

Nia-Llwyd-Owen-yn-cyflwyno-Tlws-y-Dysgwyr-i-enillydd-cyntaf-y-gystadleuaeth-yma.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Ewch i’r Oriel i weld mwy o luniau!

Cliciwch YMA i weld yr adroddiad a’r canlyniadau.

 

 

Dyma fanylion cyswllt yr ysgrifenyddion:

Dennis ac Enid Davies, Gwenallt, Ffordd Llanddoged, Llanrwst, LL26 0DW
Ffôn: 01492 640060
dennisdavies11@gmail.com