Eisteddfod Llanwrtyd

Diolch am alw heibio i dudalen Eisteddfod Llanwrtyd.

Dyma ddolen i wefan yr eisteddfod lle y cewch dipyn o hanes yr eisteddfod.

eisteddfodllanwrtyd.com

 

Yn anffodus mae Eisteddfod Gadeiriol Llanwrtyd wedi ei gohirio tan 2022. Edrychwn ymlaen at ddathlu pen-blwydd yr eisteddfod yn 70 oed bryd hynny!

 ***********

 

Cynhaliwyd eisteddfod 2019 ar Ddydd Sadwrn, Medi 28ain.

Seremoni-Cadeirio-JohnD.JPG

Ewch i’r ORIEL i weld mwy o luniau.