Eisteddfod Capel y Groes

Croeso i dudalen Eisteddfod Capel y Groes

 

EISTEDDFOD AR-LEIN 7/4/21

Ar ôl llwyddiant Eisteddfod Capel y Groes, Llanwnnen llynedd, penderfynon gynnal eisteddfod ar-lein eleni eto.

Yn ôl ein beirniaid sef Carys Mai, Lowri Jones a Delor James roedd safon y cystadlu yn uchel iawn. Cawsom gystadleuwyr o bob ran o Gymru, er gwaetha Covid-19.

Cynhaliwyd yr eisteddfod ar y 7fed o Ebrill. Fel y llynedd, tudalen Facebook yr Eisteddfod oedd canolbwynt y cystadlu. Roedd fideos o’r holl ganu a llefaru a’r gwaith celf a llên yn cael eu cyhoeddi ar dudalen Facebook Eisteddfod Capel y Groes. Roedd y canlyniadau hollbwysig hefyd yn cael eu postio’n rheolaidd!

Ry’n ni’n gobeithio’n fawr fod pawb wnaeth gystadlu neu wylio’r holl fideos wedi mwynhau, ac r’yn ni’n hynod ddiolchgar i bawb am eu cefnogaeth.

Os na gawsoch chi’r cyfle i ddilyn y cystadlu, mae’r fideos i gyd i’w cael ar dudalen Facebook Eisteddfod Capel y Groes.

Diolch o galon i bawb am eu cefnogaeth i sicrhau Eisteddfod lwyddiannus eleni eto.

 

Dilynwch y linc YMA i weld y perfformiadau a dyma’r CANLYNIADAU:

Unawd dan 6 oed:    1af  Neli Evans      2il   Siwan Grug Thomas

Llefaru dan 6 oed:    1af  Griff Ceredig Davies

Unawd 6-8 oed:   1af  Nanw Melangell Griffiths-Jones    2il  Greta Ann Jones     3ydd  Lara Grug Thornton

Llefaru 6-8 oed:  1af  Nanw Melangell Griffiths-Jones     2il  Efa Medi      3ydd Sara Marged

Unawd 8-10 oed:    1af  Efan Evans     2il  Iwan Marc Thomas     3ydd  Anni Grug

Llefaru 8-10 oed:   1af  Lliwen Enlli Davies    2il  Celyn Davies    3ydd (Cydradd) Anni Grug  a  Noa Potter-Jones

Unawd 10-12 oed:  1af  Ela Mablen Griffiths-Jones    2il  (Cydradd) Ifan Alun Midwood  a  Trystan Bryn  3ydd  Mari Williams

Llefaru 10-12 oed:   1af  Mari Williams    2il  Ifan Alun Midwood      3ydd  Trystan Bryn

Celf Cyfnod Sylfaen:    1af  Nanw Melangell Griffiths-Jones     2il  Elliw Grug Davies     3ydd  Ffion Haf Davies

Llên Cyfnod Sylfaen:  1af  Elliw Grug Davies    2il  Bela Potter-Jones   3ydd (Cydradd) Sara Marged  a  Elliw Grug

Celf Cyfnod Allweddol 2:    1af  Fflur Meredith     2il  Ifan Alun Midwood    3ydd Mari Lois

Llên Cyfnod Allweddol 2:  1af  Noa Potter-Jones     2il  Osian Jones   3ydd (Cydradd) Erin Potter-Jones  a  Gwenno Francis

Tlws Llenyddiaeth:     1af  Elin Williams    2il  Elen Morgan     Lleucu-Haf Thomas

Celf Blwyddyn 7 – 9:    1af  Lleucu-Haf Thomas     2il  Cadi Fflur Midwood

Jôc Cyfnod Sylfaen:    1af  Efa Medi     2il  Alaw Dafydd Thomas     3ydd Nel James

Jôc  Cyfnod Allweddol 2:    1af  Ifan Alun Midwood     2il  Noa Potter-Jones     3ydd Osian Jones

 

Y-tri-buddugol-yn-yr-Unawd-ar-Llefaru-dan-8-cyfyngedig.JPG  Enillwyr-Collage-Cyf-Sylfaen.JPG

Cynhaliwyd eisteddfod 2019 ar y 24ain o Ebrill. 

Os hoffech weld mwy o luniau, ewch i’r ORIEL.

CANLYNIADAU 2019

 

Llongyfarchiadau a diolch i bawb fu’n cymryd rhan yn yr Eisteddfod Ar-Lein ar y 15fed o Ebrill 2020 hefyd!

 

 

 

 

Ysgrifennydd:

Mrs Ann Davies,
Brynhyfryd,
Llanfihangel ar Arth,
Pencader,
Sir Gaerfyrddin.
Ffôn 01559 362626