Grant £250

Grant o £250 i Eisteddfodau Newydd

Adeg digon anodd ac ansicr yw’r cyfnod rhwng penderfynu codi eisteddfod newydd a’i chynnal.

I roi cymorth yn yr adeg costus hwnnw mae’r Gymdeithas yn cynnig grant o £250. Mae hwn ar gael i unrhyw eisteddfod newydd sbon neu eisteddfod sydd wedi peidio ers sawl blwyddyn ac am atgyfodi.

 

** Sylwer: Rhaid gwarantu y bydd yr eisteddfod yn rhedeg am 3 blynedd o leiaf, neu fe fydd y Gymdeithas yn medru hawlio £150 yn ôl.

 

Cliciwch isod i gael copi o’r ffurflen gais:

Ffurflen Gais £250 Eisteddfod Newydd

 

Am fwy o wybodaeth cysylltwch ag aled@steddfota.org