•• Rhestr Eisteddfodau ••

Eisteddfodau 2022 a 2023dyn

Dyma restr o eisteddfodau am y misoedd i ddod.

Mae gan bob eisteddfod sydd â Rhestr Testunau i’w lawrlwytho y symbol * o flaen ei henw.

Mae x yn dynodi nad oes Rhestr Testunau wedi dod i law eto.

Gall rhai dogfennau gymeryd munud neu ddau i lawrlwytho – amynedd piau hi!

Pob hwyl ar y cystadlu!

2022

IONAWR
x 22 Ionawr – Eisteddfod Gadeiriol Chwilog   ** WEDI’I GOHIRIO 
Gwyn Parry Williams  01766 810717
x 22 Ionawr – Eisteddfod Gadeiriol Caerdydd  ** WEDI’I GOHIRIO      **Datganiad**
Glenys Llewelyn  07970411697
x 29 Ionawr – Eisteddfod Garndolbenmaen a’r Cylch   ** WEDI’I GOHIRIO 
Esyllt Williams  01766 530734
Eisteddfod Dihewyd   ** WEDI’I GOHIRIO 
Meinir Lewis  01570 470050
Eisteddfod Capel MC Cenarth   ** WEDI’I GOHIRIO 
Julia James  01239 710808

CHWEFROR
x 5 Chwefror – Eisteddfod Gadeiriol Crymych a’r Cylch    ** WEDI’I GOHIRIO
Ann Siriol Davies  01994 419268 / Awen Evans 01239 891637
x 5 Chwefror – Eisteddfod Llawrplwy’ a Phenstryd, Trawsfynydd    ** WEDI’I GOHIRIO
Megan Williams  01766 540866
x 5 Chwefror – Eisteddfod y Foel a’r Cylch    ** WEDI’I GOHIRIO
Dawn Jones  01938 820272

x 12 Chwefror – Eisteddfod Flynyddol Abergynolwyn   ** WEDI’I GOHIRIO
Gwen Williams  01654 713846
x 18 Chwefror – Eisteddfod Gadeiriol Swyddffynnon
Annwen Isaac  01974 831668
* 25 Chwefror – Eisteddfod Tyddewi    ** WEDI’I GOHIRIO      **Datganiad**
Wiliam Owen  01437 720588
* 26 Chwefror Eisteddfod Gadeiriol Rhydlewis (Digidol)
Alan Davies  01239 851605
* 26 Chwefror – Eisteddfod Llanfihangel-ar-arth
Margaret Bowen 01559 362215
* 26 Chwefror Eisteddfod Y Ddolen (Llên)
y.ddolen@gmail.com
x26 Chwefror – Eisteddfod Llanllyfni   ** WEDI’I GOHIRIO
Lowri Griffith  01286 880291
Eisteddfod Gadeiriol Brynberian   ** WEDI’I GOHIRIO
Ceri Davies  01239 891296

MAWRTH
x 4 Mawrth – Eisteddfod Dysgwyr Gogledd Ddwyrain Cymru  (RHITHIOL)
Nia Williams  01978 267596
* 5 Mawrth –
Eisteddfod Cymdeithas Ceredigion
Carol Byrne Jones  01239 811024

EBRILL
x 9 Ebrill – Eisteddfod Gadeiriol Mynytho  ** WEDI’I GOHIRIO
Dilwyn Thomas  01758 740704 / 07979733123
x 15 Ebrill – Eisteddfod Llandderfel   ** WEDI’I GOHIRIO
Llinos Pritchard 01678 530263
x 16 Ebrill – Eisteddfod Gadeiriol Llangadog a’r Cylch
Sian Thomas  01550 777934
Eisteddfod Gadeiriol Bryngwenith   ** WEDI’I GOHIRIO
Anne Lewis 01239 710144
Eisteddfod Gadeiriol Penrhyn-coch   ** WEDI’I GOHIRIO
Ceris Gruffudd  01970 828017
Eisteddfod Y Groeslon   ** WEDI’I GOHIRIO
Ann Wyn Pritchard  01286 831727
* 29 Ebrill – 1 Mai – Eisteddfodau Teulu James Pantyfedwen Pontrhydfendigaid  
Neli Jones  01974 831695


MAI
x 6 Mai – Eisteddfod Ieuenctid Marian-glas
Gareth Evans-Jones 01248 852504
x 14 Mai – Cyfarfod Cystadleuol Llanuwchllyn (Lleol)  *Manylion i’w cadarnhau
Alwyn Roberts  07818454190
x 21 Mai – Eisteddfod Gadeiriol Llandudoch
Terwyn Tomos  01239 612928
* 21 Mai – Eisteddfod Môn Bro Esceifiog
Llifon Jones  01248 422573
x 30 Mai – 4 Mehefin – Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych
www.urdd.cymru

MEHEFIN
x 18 Mehefin – Eisteddfod Gadeiriol Dyffryn Conwy, Llanrwst
Enid a Dennis Davies  01492 640060
x 25 Mehefin – Eisteddfod Bro Aled, Llansannan
Sioned Hedd  07789262355

GORFFENNAF
Eisteddfod yr Hen Gapel, Llanbrynmair   ** WEDI’I GOHIRIO
Beti Owen 01650 521388

AWST
x 30 Gorff – 6 Awst – Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion
https://www.eisteddfod.cymru/
x 27-29 Awst – Eisteddfod Rhys Thomas James, Llanbedr Pont Steffan
Dorian Jones 01570 422678

MEDI

HYDREF
x 1 Hydref – Eisteddfod Bethel Melin y Coed  
Anwen Hughes 01492 640288
x 1 Hydref – Eisteddfod Penbre a Phorthtywyn
Matthew Tucker 07931739460

TACHWEDD

RHAGFYR
* 3 Rhagfyr – Eisteddfod Gadeiriol Llandyfaelog   
Geraint Roberts 01267 229047

2023

IONAWR

CHWEFROR
x 4 Chwefror – Eisteddfod Llawrplwy’ a Phenstryd, Trawsfynydd    
Megan Williams  01766 540866
x 11 Chwefror – Eisteddfod Flynyddol Abergynolwyn   
Gwen Williams  01654 713846
x 28 Chwefror – Eisteddfod Tyddewi   
Wiliam Owen  01437 720588

MAWRTH

EBRILL

MAI

MEHEFIN

GORFFENNAF
x 8 Gorffennaf – Eisteddfod yr Hen Gapel, Llanbrynmair
Beti Owen 01650 521388 

Gosod Rhestr Testunau

Hoffech chi gynnwys Rhestr Testunau eich eisteddfod chi yma? Mae’n werth gwneud gan fod cannoedd yn cael eu lawrlwytho oddi ar y dudalen hon bob mis. Cysylltwch ag Aled Wyn Phillips (Swyddog Datblygu) neu Lois Williams (Swyddog Technegol). Mae eu manylion ar gael yma