•• Rhestr Eisteddfodau ••

Eisteddfodau 2022 a 2023dyn

Dyma restr o eisteddfodau am y misoedd i ddod.

Mae gan bob eisteddfod sydd â Rhestr Testunau i’w lawrlwytho y symbol * o flaen ei henw.

Mae x yn dynodi nad oes Rhestr Testunau wedi dod i law eto.

Gall rhai dogfennau gymeryd munud neu ddau i lawrlwytho – amynedd piau hi!

Pob hwyl ar y cystadlu!

2022

MEDI
* 30 Medi – Eisteddfod Gadeiriol Felinfach
Meinir Lewis 01570 470050  euros@mailsaq.net
Eisteddfod Gadeiriol Tregaron  ** GOHIRIO
Dewi Siôn Evans 07855063868  dewitynrhos@hotmail.com

HYDREF
* 1 Hydref – Eisteddfod Gadeiriol Trefeglwys
Margaret Jones 01686 430474  margaretjones@pc-q.net
* 1 Hydref – Eisteddfod Bethel Melin y Coed  

Mostyn Jones  07541691938  eisteddfodmyc@gmail.com
* 7 Hydref – Eisteddfod Stesion Trawsfynydd
Gwen Roberts 07502436400  eisteddfodstesion@gmail.com
x 8 Hydref – Eisteddfod Y Plant, Llandrindod
Gill Wilson 01597 824726  gilldavewilson@gmail.com
* 8 Hydref – Eisteddfod Gadeiriol Llanarth
Catrin Bellamy Jones 01545 580279  catrinbj1@gmail.com
* 15 Hydref – Eisteddfod Gadeiriol Bancffosfelen
Davinia Davies 01269 870490  daviniaharries@hotmail.com
x 21 Hydref – Eisteddfod Llandyrnog
Iona Davies ionapari@hotmail.co.uk / Lona Meleri Jones  lonamel@yahoo.co.uk
* 21 Hydref – Eisteddfod y Cymoedd
Luned Jones 07811 618193  luned_john@hotmail.com
* 29 Hydref – Eisteddfod Gadeiriol Pumsaint
Tina Morris
07816602981  tina.morris@lasrecycling.com
Eisteddfod Penbre a Phorthtywyn  ** GOHIRIO
Matthew Tucker 07931739460
Eisteddfod Gadeiriol Felindre, Abertawe   ** GOHIRIO
Helen Evans  01792 883252  helenhandel@yahoo.co.uk
Eisteddfod Calfaria, Garnant   ** GOHIRIO
Jane Cousins 01269 825261 
janeanncousins@hotmail.co.uk

 

TACHWEDD
* 5 Tachwedd – Eisteddfod Gadeiriol Llanrhaeadr ym Mochnant
Menna Richards  01691 780355  mennarichards@yahoo.com
x 5 Tachwedd – Eisteddfod Trallong
Mary Robinson 01874 624350  mary@robinsonbrecon.plus.com
x 5 Tachwedd – Eisteddfod Y Talwrn, Ynys Môn
Helen Evans 01248 723038  taleilian@hotmail.co.uk
* 19 Tachwedd – Eisteddfod y Rhondda
www.eisteddfodyrhondda.cymru  EisteddfodYRhondda@gmail.com
* 18-19 Tachwedd – Eisteddfod Gadeiriol Dyffryn Ogwen
Lowri Roberts  07815093955 / 01248 600297  l.roberts11@btinternet.com
* 26 Tachwedd – Eisteddfod Gadeiriol Abergorlech
Heulwen Francis 01558 685398  bethan_griff20@hotmail.com
Eisteddfod Gadeiriol Aelhaearn  ** GOHIRIO
Mary C Jones 01286 660768  mary.jones17@btinternet.com
Eisteddfod Gadeiriol Treuddyn  ** GOHIRIO
Ceinwen Parry 01352 771333  ceinwenparry100@gmail.com

RHAGFYR
* 3 Rhagfyr – Eisteddfod Gadeiriol Llandyfaelog   
Geraint Roberts 01267 229047  geraintroberts@btinternet.com

2023

IONAWR
* 21 Ionawr – Eisteddfod Gadeiriol Chwilog    
Gwyn Parry Williams  01766 810717  gwynarhian@btinternet.com
x 21 Ionawr – Eisteddfod Gadeiriol Caerdydd
Glenys Llewelyn 07970 411697  eisteddfod.caerdydd@gmail.com
x 28 Ionawr – Eisteddfod Garndolbenmaen a’r Cylch
Esyllt Williams  01766 530754  esylltport@yahoo.com

CHWEFROR
x 4 Chwefror – Eisteddfod Llawrplwy’ a Phenstryd, Trawsfynydd    
Megan Williams  01766 540866  dewameg@yahoo.co.uk
x 10 Chwefror – Eisteddfod Llanllyfni
Lowri Griffith  01286 880291 brynalowri@hotmail.com
x 11 Chwefror – Eisteddfod Flynyddol Abergynolwyn   

Gwen Williams  01654 713846
x 18 Chwefror – Eisteddfod Llanegryn
Nerys M Ellis 01654 711925  nmellis1@live.com
x 28 Chwefror – Eisteddfod Tyddewi   
Wiliam Owen  01437 720588  wiliamowen@aol.com

MAWRTH
x 4 Mawrth – Eisteddfod Llanfihangel-ar-arth a’r Plwyf   
Margaret Bowen 01559 362215  wernmacwydd@btinternet.com

EBRILL
x 8 Ebrill – Eisteddfod Gadeiriol Mynytho 

Dilwyn Thomas 01758 740704  dilwyn465@btinternet.com
x 10 Ebrill – Eisteddfod Uwchmynydd
Awen Griffith 01758 760667  awengriffith@hotmail.co.uk
* 28-30 Ebrill – Eisteddfodau Teulu James Pantyfedwen Pontrhydfendigaid
Neli Jones 01974 831695  glanrhyd@btinternet.com

MAI
x 1 Mai – Eisteddfod Gadeiriol Maenclochog
Catrin Williams 01437 532431   evansawilliams@hotmail.co.uk
x 6 Mai – Eisteddfod Gadeiriol Capel y Fadfa, Talgarreg
Emyr Griffiths  01545 590383  siopdeithiol@btinternet.com
x 19 Mai – Eisteddfod Dihewyd
Meinir Lewis 01570 470050  euros@mailsaq.net
* 20 Mai – Eisteddfod Môn
Llifon Jones 01407 762090  l_li_fon@hotmail.co.uk

MEHEFIN

GORFFENNAF
x 8 Gorffennaf – Eisteddfod yr Hen Gapel, Llanbrynmair
Beti Owen 01650 521388  catherinebeti@gmail.com

Gosod Rhestr Testunau

Hoffech chi gynnwys Rhestr Testunau eich eisteddfod chi yma? Mae’n werth gwneud gan fod cannoedd yn cael eu lawrlwytho oddi ar y dudalen hon bob mis. Cysylltwch ag Aled Wyn Phillips (Swyddog Datblygu) neu Lois Williams (Swyddog Technegol). Mae eu manylion ar gael yma