•• Rhestr Eisteddfodau ••

Eisteddfodau 2022 a 2023dyn

Dyma restr o eisteddfodau am y misoedd i ddod.

Mae gan bob eisteddfod sydd â Rhestr Testunau i’w lawrlwytho y symbol * o flaen ei henw.

Mae x yn dynodi nad oes Rhestr Testunau wedi dod i law eto.

Gall rhai dogfennau gymeryd munud neu ddau i lawrlwytho – amynedd piau hi!

Pob hwyl ar y cystadlu!

2022

AWST
* 27-29 Awst – Eisteddfod Rhys Thomas James, Llanbedr Pont Steffan
Dorian Jones 01570 422678

MEDI
* 17 Medi – Eisteddfod Gadeiriol Cwmystwyth
Mair Davies 01970 890245
* 17 Medi – Eisteddfod Gadeiriol Y Tymbl  

Anwen Evans  01269 833568
x 24 Medi – Eisteddfod Gadeiriol Llanwrtyd
Susan Price  01591 610303
* 30 Medi – Eisteddfod Gadeiriol Felinfach
Meinir Lewis 01570 470050
Eisteddfod Gadeiriol Tregaron  ** GOHIRIO
Dewi Siôn Evans 07855063868

HYDREF
* 1 Hydref – Eisteddfod Gadeiriol Trefeglwys
Margaret Jones 01686 430474
* 1 Hydref – Eisteddfod Bethel Melin y Coed  

Mostyn Jones  07541691938
x 7 Hydref – Eisteddfod Stesion Trawsfynydd
Gwen Roberts 07502436400
x 8 Hydref – Eisteddfod Y Plant, Llandrindod
Gill Wilson 01597 824726
* 8 Hydref – Eisteddfod Gadeiriol Llanarth
Catrin Bellamy Jones 01545 580279
x 15 Hydref – Eisteddfod Gadeiriol Bancffosfelen
Davinia Davies 01269 870490
x 21 Hydref – Eisteddfod Llandyrnog
Iona Davies ionapari@hotmail.co.uk / Lona Meleri Jones  lonamel@yahoo.co.uk
x 21 Hydref – Eisteddfod y Cymoedd
Luned Jones 07811 618193
x 29 Hydref – Eisteddfod Gadeiriol Pumsaint
Mair Williams 01558 650292
x 1 Hydref – Eisteddfod Penbre a Phorthtywyn  ** GOHIRIO
Matthew Tucker 07931739460
Eisteddfod Gadeiriol Felindre, Abertawe   ** GOHIRIO
Helen Evans  01792 883252
Eisteddfod Calfaria, Garnant   ** GOHIRIO
Jane Cousins 01269 825261

TACHWEDD
* 5 Tachwedd – Eisteddfod Gadeiriol Llanrhaeadr ym Mochnant
Menna Richards  01691 780355
x 5 Tachwedd – Eisteddfod Trallong
Mary Robinson 01874 624350
x 5 Tachwedd – Eisteddfod Y Talwrn, Ynys Môn
Helen Evans 01248 723038
* 18-19 Tachwedd – Eisteddfod Gadeiriol Dyffryn Ogwen
Lowri Roberts  07815093955 / 01248 600297
Eisteddfod Gadeiriol Aelhaearn  ** GOHIRIO
Mary C Jones 01286 660768
Eisteddfod Gadeiriol Treuddyn  ** GOHIRIO
Ceinwen Parry 01352 771333

RHAGFYR
* 3 Rhagfyr – Eisteddfod Gadeiriol Llandyfaelog   
Geraint Roberts 01267 229047

2023

IONAWR
* 21 Ionawr – Eisteddfod Gadeiriol Chwilog    
Gwyn Parry Williams  01766 810717
x 21 Ionawr – Eisteddfod Gadeiriol Caerdydd
Glenys Llewelyn 07970 411697
x 28 Ionawr – Eisteddfod Garndolbenmaen a’r Cylch
Esyllt Williams  01766 530754

CHWEFROR
x 4 Chwefror – Eisteddfod Llawrplwy’ a Phenstryd, Trawsfynydd    
Megan Williams  01766 540866
x 11 Chwefror – Eisteddfod Flynyddol Abergynolwyn   
Gwen Williams  01654 713846
x 18 Chwefror – Eisteddfod Llanegryn
Nerys M Ellis 01654 711925
x 28 Chwefror – Eisteddfod Tyddewi   
Wiliam Owen  01437 720588

MAWRTH
x 4 Mawrth – Eisteddfod Llanfihangel-ar-arth a’r Plwyf   
Margaret Bowen 01559 362215

EBRILL
x 10 Ebrill – Eisteddfod Uwchmynydd  

Awen Griffith 01758 760667
* 28-30 Ebrill – Eisteddfodau Teulu James Pantyfedwen Pontrhydfendigaid
Neli Jones 01974 831695

MAI
x 6 Mai – Eisteddfod Gadeiriol Capel y Fadfa, Talgarreg
Emyr Griffiths  01545 590383
x 19 Mai – Eisteddfod Dihewyd
Meinir Lewis 01570 470050

MEHEFIN

GORFFENNAF
x 8 Gorffennaf – Eisteddfod yr Hen Gapel, Llanbrynmair
Beti Owen 01650 521388 

Gosod Rhestr Testunau

Hoffech chi gynnwys Rhestr Testunau eich eisteddfod chi yma? Mae’n werth gwneud gan fod cannoedd yn cael eu lawrlwytho oddi ar y dudalen hon bob mis. Cysylltwch ag Aled Wyn Phillips (Swyddog Datblygu) neu Lois Williams (Swyddog Technegol). Mae eu manylion ar gael yma