Adroddiadau a Chanlyniadau

Os oes gennych chi ganlyniadau, adroddiad neu luniau anfonwch nhw at lois@steddfota.org

Dyma’r diweddaraf……

Eisteddfod Gadeiriol Cwmystwyth 2022
 Adroddiad/Canlyniadau

 Eisteddfod Rhys Thomas James Llanbedr Pont Steffan 2022
 Adroddiad/Canlyniadau

 Eisteddfod Talaith a Chadair Powys, Rhosllannerchrugog 2022
 Adroddiad/Canlyniadau

 Eisteddfod Bro Aled Llansannan 2022
 Adroddiad/Canlyniadau

 Eisteddfod Môn Bro Esceifiog 2022
 Adroddiad/Canlyniadau

 Eisteddfod Gadeiriol Dyffryn Conwy Llanrwst 2022
 Adroddiad/Canlyniadau

 Eisteddfod Gadeiriol Llandudoch 2022
 Adroddiad/Canlyniadau

 Eisteddfod Swyddffynnon 2022
 Adroddiad/Canlyniadau

 Eisteddfod Mynydd y Garreg 2022
 Adroddiad/Canlyniadau

 Eisteddfod Ieuenctid Marian-glas 2022
 Adroddiad/Canlyniadau

 Eisteddfodau Teulu James Pantyfedwen Pontrhydfendigaid 2022
 Adroddiad/Canlyniadau

 Eisteddfod Calan Mai Betws-yn-Rhos 2022
 Adroddiad/Canlyniadau

 Eisteddfod Gadeiriol Rhydlewis 2022
 Adroddiad/Canlyniadau

 Eisteddfod Llanfihangel-ar-arth 2022
 Adroddiad/Canlyniadau

 Eisteddfod Gadeiriol Caerdydd 2022
 Adroddiad/Canlyniadau

 Eisteddfod Rithiol y Talwrn 2021
 Adroddiad/Canlyniadau

 Eisteddfod Rithiol Trallong 2021
 Adroddiad/Canlyniadau

 Eisteddfod Lenyddol Llanarth 2021
 Adroddiad/Canlyniadau

 Eisteddfod Y Rhondda 2021 (Rhithiol)
 Adroddiad/Canlyniadau

 Eisteddfod y Plant, Llandrindod 2021 (Gwaith Cartref)
 Adroddiad/Canlyniadau

 Eisteddfod Y Tymbl 2021 (Llên a Chelf)
 Adroddiad/Canlyniadau

 Gŵyl Fawr Aberteifi 2021 (Llên a Chelf)
 Adroddiad/Canlyniadau

 Eisteddfod Bro Aled, Llansannan 2021 (Llên a Chelf)
 Adroddiad/Canlyniadau

 Eisteddfod Gadeiriol Llandudoch 2021 (Rhithiol)
 Adroddiad/Canlyniadau

 Eisteddfod Calan Mai, Aberystwyth 2021 (Gwaith Cartref)
 Adroddiad/Canlyniadau

 Eisteddfod Ieuenctid Marian-glas a Côr-ona 2021 (Rhithiol)
 Adroddiad/Canlyniadau

 Eisteddfod Y Ddolen 2021 (Gwaith Cartref)
 Adroddiad/Canlyniadau

 Eisteddfod Swyddffynnon 2021 (Llenyddol)
 Adroddiad/Canlyniadau

 Eisteddfod Capel y Groes 2021 (Ar-lein)
 Adroddiad/Canlyniadau

 Eisteddfod Gadeiriol Caerdydd 2021 (Rhithiol)
 Adroddiad/Canlyniadau

 Eisteddfod Cymdeithas Ceredigion 2021 (Rhithiol)
 Adroddiad/Canlyniadau

 Eisteddfod Trallong 2020 (Rhithiol)
 Adroddiad/Canlyniadau

 Eisteddfod Talwrn 2020 (Rhithiol)
 Adroddiad/Canlyniadau a’r  Gwaith buddugol

 Eisteddfod Y Rhondda 2020 (Rhithiol)
 Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Tyddewi 2020
 Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Capel Dewi 2020
 Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Llanfihangel-ar-arth a’r Plwyf 2020
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Gadeiriol Rhydlewis 2020
 Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Llanllyfni 2020
 Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Dihewyd 2020
 Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Gadeiriol Crymych a’r Cylch 2020
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Llawrplwy’ a Phenstryd 2020
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Garndolbenmaen a’r Cylch 2020
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Gadeiriol Cenarth 2020
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Gadeiriol Chwilog 2020
Adroddiad/Canlyniadau