Canllawiau

Mae’r Gymdeithas wedi cyhoeddi a diweddaru dogfennau a fydd, gobeithio, o gymorth i drefnwyr, arweinyddion, cyfeilyddion, beirniaid, cystadleuwyr a dilynwyr eisteddfodau. Cliciwch ar y cloriau i weld y dogfennau (gallent gymryd munud neu ddau i lawrlwytho felly amynedd piau hi!):

Beth yw Eisteddfod?

Cynnal Eisteddfod

Beirniaid Newydd

Layout 1

Anfon Deunydd at Bapurau Bro

Layout 1

Cyfansoddiad Enghreifftiol i Elusennau

Layout 1

Canllaw Asesiad Risg

Layout 1

Ffurflen Asesiad Risg

Layout 1

Symbolau/Arwyddion Diogelwch

Layout 1

Pwerbwynt Symbolau/Arwyddion Diogelwch

Layout 1

Covid-19: Cynnal Eisteddfodau Diogel


I weld y Canllawiau Beirniadu Dawnsio Gwerin a Chlocsio, cliciwch ar y clawr isod i ymweld â gwefan Cymdeithas Ddawns Werin Cymru:

 Canllawiau Beirniadu Dawnsio GaChl