Ymaelodi

Ar hyn o bryd mae degau ar ddegau o eisteddfodau’n aelodau o Gymdeithas Eisteddfodau Cymru. Mae llu o fanteision, dyma enwi ond rhai:

• Cyngor a chefnogaeth gan ein Swyddog Datblygu a Swyddog Technegol.
• Mynediad i Adran Aelodau’r wefan hon lle mae dogfennau ac adnoddau defnyddiol i’w cael.
• Manylion am wahanol weithdai a fydd yn cael eu trefnu hyd a lled y wlad.
• Y stondin ar Faes yr Eisteddfod Genedlaethol ac Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd – cyfle i chi hybu eich eisteddfod.
• Cyfle i rannu syniadau gydag eisteddfodau eraill.
• Cydweithio gyda’ch papurau bro lleol.
• Cael bod yn rhan o sefydliad cenedlaethol a’r manteision a ddaw yn sgil hynny.

£20 yn unig yw aelodaeth blwyddyn a gofynnir i chi dalu’r tâl aelodaeth drwy:

  • anfon siec, yn daladwy i ‘Cymdeithas Eisteddfodau Cymru’, at Gareth Jones (Trysorydd), Awelfan, Rhydyfawnog, Tregaron, Ceredigion SY25 6JQ
  • gwblhau Ffurflen Archeb Banc a’i hanfon atom.

 

Ffurflen Archeb BancCliciwch yma am gopi PDF

 

Os oes gennych ymholiad pellach cysylltwch ag aled@steddfota.org