Cysylltu â ni

CECOchrCaiff y Gymdeithas ei rheoli gan Bwyllgor Gwaith sy’n cyfarfod bob chwarter. Yn ogystal, cynhelir cyfarfod blynyddol ar Faes yr Eisteddfod Genedlaethol.

Prif swyddogion y Pwyllgor hwnnw yw:

Cadeirydd:  Megan Jones Roberts

Is-Gadeirydd:  Bill Davies

Ysgrifennydd:  Gwyn Parry Williams

Trysorydd:  Gareth Jones 

 

Yn ogystal mae gan y Gymdeithas 2 swyddog rhan amser:

Swyddog Datblygu – Aled Wyn Phillips  aled@steddfota.org  07974747881
Swyddog Technegol – Lois Williams  lois@steddfota.org   01570 423700 / 07717 842556

Mynnwch air

Rydym yn gobeithio eich bod yn cael budd o’r wefan hon. Os nad yw wedi ateb eich gofynion neu os hoffech weld unrhyw beth yn benodol arni, rhowch wybod drwy gysylltu â ni gyda’r ffurflen isod. Cofiwch hefyd gysylltu os oes gennych unrhyw straeon o fyd yr eisteddfodau, lluniau buddugwyr, neu os hoffech chi hysbysebu eich eisteddfod yma.

Amdanoch chi

 

Dilysu