Testunau Llenyddol

Testunau Llenyddol ar blât!sgwennu2

Yn lle’ch bod chi’n chwilota drwy Restrau Testunau am destunau Llên, dyma i chi restr o destunau nifer o eisteddfodau mewn un lle yn nhrefn y dyddiad cau nid trefn dyddiad yr eisteddfodau.

Mae Rhestr Testunau llawn yr eisteddfodau isod i’w cael yma

Eisteddfod...

2022

* Caerdydd –Testunau Llenyddol    
Dyddiad Cau: 26.11.2021

* Rhydlewis  Testunau Llenyddol
Dyddiad Cau: 26.01.2022

* Y Ddolen  Testunau Llenyddol
Dyddiad Cau: 28.01.2022

* Cymdeithas Ceredigion  Testunau Llenyddol
Dyddiad Cau: 14.02.2022

* Llanfihangel-ar-arth Testunau Llenyddol
Dyddiad Cau: 16.02.2022

* Tyddewi  Testunau Llenyddol
Dyddiad Cau: 15.02.2022    **Wedi’i gohirio

* Pontrhydfendigaid  Testunau Llenyddol
Dyddiad Cau: 8.04.2022

* Llandyfaelog  Testunau Llenyddol
Dyddiad Cau: 23.11.2022