Testunau Llenyddol

Testunau Llenyddol ar blât!sgwennu2

Yn lle’ch bod chi’n chwilota drwy Restrau Testunau am destunau Llên, dyma i chi restr o destunau nifer o eisteddfodau mewn un lle yn nhrefn y dyddiad cau nid trefn dyddiad yr eisteddfodau.

Mae Rhestr Testunau llawn yr eisteddfodau isod i’w cael yma

Eisteddfod...

2022

* Llanbedr Pont Steffan Testunau Llenyddol
Dyddiad Cau: 12.08.2022

* Y Tymbl  Testunau Llenyddol
Dyddiad Cau: 26.08.2022

* Cwmystwyth  Testunau Llenyddol
Dyddiad Cau: 9.09.2022

* Trefeglwys Testunau Llenyddol
Dyddiad Cau: 9.09.2022

* Melin y Coed Testunau Llenyddol
Dyddiad Cau: 16.09.2022

* Felinfach Testunau Llenyddol
Dyddiad Cau: 20.09.2022

* Llanarth Testunau Llenyddol
Dyddiad Cau: 28.09.2022

* Dyffryn Ogwen  Testunau Llenyddol
Dyddiad Cau: 1.10.2022

* Llanrhaeadr ym Mochnant  Testunau Llenyddol
Dyddiad Cau: 5.10.2022

* Llandyfaelog  Testunau Llenyddol
Dyddiad Cau: 23.11.2022

2023

* Chwilog  Testunau Llenyddol
Dyddiad Cau: 07.1.2023

* Pontrhydfendigaid  Testunau Llenyddol
Dyddiad Cau: 08.4.2023