Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych 2022

Dyna braf oedd bod nôl ar faes Eisteddfod yr Urdd! Cawsom groeso cynnes yn Sir Ddinbych, ac wythnos wych ar ein stondin. Diolch i bawb a alwodd heibio.

Dyma enillwyr cystadlaethau’r wythnos:

GORFFEN CWPLED Y DYDD
Dydd Llun: Ela Bown, Llanerchymedd
Dydd Mawrth: Emilia, Ysgol Santes Helen, Caernarfon
Dydd Mercher: Gwen Nicholls, Crymych
Dydd Iau: Kayley Sydenham, Casnewydd
Dydd Gwener: Mari Williams, Tregaron
Dydd Sadwrn: Non Vaughan Williams, Llanddarog

“PWY ‘DI PWY?”: Nel Guest, Abergele

POSAU’R PLANT: Elliw Grug, Drefach

Ymlaen i Sir Gâr 2023!