Efallai y bydd gan rai ohonoch ddiddordeb i fynychu dau gyflwyniad sy’n cael eu trefnu ar y cyd gyda Chymunedau Digidol Cymru ym mis Chwefror. Y naill yn cynnig blas am fanteision creu podlediad wrth gynnal perthynas â chynulleidfaoedd, a’r llall yn trafod sut mae creu straeon digidol bachog, eto er mwyn cyrraedd cynulleidfaoedd newydd. I gofrestru, cliciwch yma: https://forms.gle/j5MyRu9iJMgMTSix5 neu mae croeso i chi ddanfon e-bost at: aled@steddfota.org