HYSBYSFWRDD

Diolch yn fawr i bob un ymunodd yn ein cwis diweddar. Gobeithio eich bod wedi mwynhau cymaint â ni!

Llongyfarchiadau i’r timau buddugol – mae’r gwobrau ariannol ar eu ffordd i’ch ‘steddfod leol.

1af (£100) Eisteddfod Calan Mai Aberystwyth

2il (£75) Eisteddfod Dyffryn Conwy, Llanrwst

3ydd (£50) Eisteddfod RTJ Llanbedr Pont Steffan