DYSGWYR / SIARADWYR NEWYDD

Dyma restr o destunau rhai eisteddfodau, ar gyfer Dysgwyr yn benodol. Maent wedi’u nodi yn nhrefn y dyddiad cau nid trefn dyddiad yr eisteddfodau.

Mae Rhestr Testunau llawn yr eisteddfodau isod i’w cael yma

2022

* Llanbedr Pont Steffan – Adran Dysgwyr
Dyddiad Cau: 12.08.2022

 

 

*****************************************

 

Diolch i bob un fu’n rhan o hwyl “Dolig Dysgwyr”, a llongyfarchiadau i bawb fu’n llwyddiannus (gweler isod).

CYSTADLEUAETH LIMRIG:

1af:  David Lloyd, Llanelli

Cydradd 2il:  David Reilly, Craig y Don, Llandudno ac Elizabeth Wallis, Rowen, Conwy

Cydradd 3ydd:  Tony Jones, Deganwy a Margaret Phillips, Llandysilio, Clunderwen

 

ENILLYDD Y CWIS (tocyn llyfr £20)

Catherine Howarth, Llangwyfan, Dinbych