DYSGWYR / SIARADWYR NEWYDD

Diolch i bob un fu’n rhan o hwyl “Dolig Dysgwyr”, a llongyfarchiadau i bawb fu’n llwyddiannus (gweler isod).

CYSTADLEUAETH LIMRIG:

1af:  David Lloyd, Llanelli

Cydradd 2il:  David Reilly, Craig y Don, Llandudno ac Elizabeth Wallis, Rowen, Conwy

Cydradd 3ydd:  Tony Jones, Deganwy a Margaret Phillips, Llandysilio, Clunderwen

 

ENILLYDD Y CWIS (tocyn llyfr £20)

Catherine Howarth, Llangwyfan, Dinbych

 

*****************************************

 

EISTEDDFOD LLANFIHANGEL-AR-ARTH  

** Rhyddiaith:  Darn hyd at 200 o eiriau, ar y thema “Dathlu”

Holl waith i’w ddanfon at Margaret Bowen, Wernmacwydd, Llanfihangel-ar-arth, Pencader, Sir Gâr SA39 9LB  /  llaa@steddfota.org  /  wernmacwydd@btinternet.com

Dyddiad cau:  Chwefror 16eg, 2022

 

 

EISTEDDFOD GADEIRIOL RHYDLEWIS  (26 Chwefror – cyhoeddi enillwyr ar Facebook a Twitter)

** Llenyddiaeth:  Ysgrifennu ar y testun – Hunanddewisiad

Holl waith i’w ddanfon, gyda ffugenw, enw priodol, rhif ffôn a chyfeiriad at alan.davies6@hotmail.com
Dyddiad cau:  Ionawr 26ain, 2022

 

 

EISTEDDFOD CYMDEITHAS CEREDIGION  (5 Mawrth 2022, Caffi Emlyn, 7:00 y.h.)

** Cystadleuaeth i siaradwyr newydd: Cerdd neu ryddiaith ar y testun ‘Gwreiddiau’

Rhaid i bob ymgais unigol fod o dan ffugenw, gydag enw’r ymgeisydd ar wahân.
Derbynnir cynigion drwy’r post arferol neu drwy e-bost.
Y cyfansoddiadau i’w hanfon at Carol Byrne Jones, Pencartws, Ffordd Tresaith, Aber-porth, Ceredigion SA43 2EB  c.byrnejones257@btinternet.com  01239 811024
Dyddiad Cau: dydd Llun, Chwefror 14eg, 2022