Eisteddfod Gadeiriol Llandudoch

llandudoch 

 

 

 

** DYDDIAD I’CH DYDDIADURON **

Cynhelir Eisteddfod Gadeiriol Llandudoch 2022, ar Ddydd Sadwrn yr 21ain o Fai.

Cyhoeddwyd enillwyr Eisteddfod rithiol 2021 ar y 15fed o Fai. Os hoffech weld fideos o’r beirniadaethau, y canlyniadau, lluniau ac ambell berfformiad gan gefnogwyr yr eisteddfod, dilynwch y linc HWN.

 Llongyfarchiadau i’r enillwyr, a diolch i bawb am eu cefnogaeth.

 

 

Llandudoch6-Joy-CornockTalyllychau-ennilydd-yr-Her-Unawd-JD.JPG

 

 

 

ADRODDIAD/CANLYNIADAU 2019

 

Mwy o luniau yn yr ORIEL!