Eisteddfod Clynnog Fawr

EISTEDDFOD CLYNNOG FAWR A’R CYLCH

** Yn anffodus mae’r pwyllgor wedi penderfynu CANSLO’r Eisteddfod eleni (2020) oherwydd y pryderon am y Coronafeirws

 
Ysgrifennydd:
Mrs.Gwenda Lloyd Morus,  Burnside,  Pontllyfni (Ffôn 01286 660349)