Eisteddfod yr Urdd Caerdydd a’r Fro 2019

Dyna ni eleni eto wedi mwynhau wythnos braf a hwylus yn Eisteddfod yr Urdd! Does dim dwywaith fod Bae Caerdydd yn le delfrydol ar gyfer yr ŵyl arbennig hon ac roedd y croeso yn gynnes. Llongyfarchiadau i’r holl ieuenctid fu’n cynrychioli eu rhanbarthau mewn cystadlaethau llwyfan ac oddi ar y llwyfan, – gobeithio i chi fwynhau’r profiad!  Roedd lleoliad ein stondin yn wych, a braf yw medru dweud ein bod wedi croesawu dros fil o ymwelwyr i’r stondin yn ystod yr wythnos. Diolch i bawb a alwodd heibio i’n gweld ac i’r gwirfoddolwyr parod fu’n ein helpu. 

IMG_2709  IMG_2713IMG_2738IMG_2749IMG_2748IMG_2705

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eleni roedd gennym ddwy gystadleuaeth ddyddiol – disgrifio ‘steddfod mewn 4 gair (i blant dan 12 oed) a llunio dwy linell am y ‘steddfod, gydag odl (i bawb o bob oedran), a hefyd cystadleuaeth yr wythnos “Enwi’r Enwogion”, ac yn ôl yr arfer cawsom lond lle o gynigion bob dydd. Diolch i griw Stwnsh S4C am wneud y gwaith hollbwysig o feirniadu! Wele enwau’r enillwyr isod – llongyfarchiadau!

“EISTEDDFOD MEWN 4 GAIR”          

DYDD LLUN:  Brychan Siôn  –  “Rhad ac am ddim”

DYDD MAWRTH:  Elan Mabbutt, Aberystwyth  –  “Côr Cerdd Dant Cŵl”

DYDD MERCHER:  Efa Lois Lloyd-Jones, Llanbed  –  “Wedi cael cam heddi!”

DYDD IAU:  Cadi Dafydd, Caerdydd –  “Prysurdeb, Bwrlwm, Cyffro, Joio”

DYDD GWENER:  Alis Mabbutt, Aberystwyth  –  “Canu-colli, adrodd-ennill”
IMG_2699IMG_2717IMG_2700

 

 

 

 

 

 

“DWY LINELL SY’N ODLI”

DYDD LLUN:  Alis Mabbutt, Aberystwyth
“Rwy’n eistedd fan hyn
Yn syllu ar y bin!”

DYDD MAWRTH:  Bill Davies, Caerdydd
“Llefaru a chanu, dawnsio a chlocsio,
Hwyl ar y campau, ond beth am y bocsio?”

DYDD MERCHER:  Aled Williams, Llanllwni
“Diflannodd yr heulwen ac yna daeth glaw
I foddi eisteddfod dwy fil un deg naw!”

DYDD IAU:  Iolo Grant, Caerdydd
“Mwynhau yn y Bae,
Diolch byth nad yw’n gae!”

DYDD GWENER:  Lewys Dafydd, Caerdydd
“Canu, dawnsio a cherdd dant,
Ymarfer drosodd i ni’r plant”

 

“ENWI’R ENWOGION”    Enillydd yr wythnos:  Iago Evans, Tregaron          

          IMG_2790

IMG_2787

 

 

 

 

 

 

IMG_2714Pleser hefyd oedd croesawu Gruffudd Owen i’r stondin, sef y Bardd Plant Cymru newydd wrth gwrs – pob hwyl iddo yn ei rôl newydd! 

 

 

 

 

 

 

Diolch Caerdydd a’r Fro, am wythnos yn llawn hwyl, sgwrsio a chymdeithasu – fe welwn ni chi yn Ninbych 2022!

IMG_2695 IMG_2740IMG_2696 IMG_2688IMG_2782

IMG_2785