Clawr Dogfen DOD YNGHYD Canllaw wedi’i greu gan dîm Bro360 yw Dod Ynghyd. Ei bwrpas yw i’n hannog ni i feddwl am y cwestiynau yma wrth ddod yn ôl at ein gilydd.

Mae’n ganllaw i unigolion sy’n cydio yn yr awenau er mwyn gwneud gwahaniaeth; i grwpiau sydd wedi’u hen sefydlu sydd eisiau edrych ar bethau o’r newydd; i fudiadau sydd wedi blino ar hen arferion.

Mae’n gofyn i ni ystyried pwy y’n ni, i ble y’n ni eisiau mynd, pwy ddyle ni fod yn eu cynnwys, a sut i gynnwys y rhai dy’n ni ddim.

Pam Dod Ynghyd? Sut i Ddod Ynghyd? Yr un yw’r ddau.

Dyma’r ddolen i gopi ar-lein y canllaw a’r adnoddau ychwanegol:  https://bro.360.cymru/2021/dod-ynghyd/