• Cymdeithas Eisteddfodau Cymru

    Hybu eisteddfodau, cynnal cymunedau

  • Llên, Cerdd Dant, Canu, Llefaru…

    Y gorau o’r hen a’r newydd, y dwys a’r digri

  • Cynnal ein traddodiadau

    A dathlu llond gwlad o dalent.

Trafferthion Technegol
Rydym yn cael trafferthion technegol gyda’r wefan felly os nad yw pethau’n edrych yn union fel y dylen nhw mae’n ddrwg gennym a byddwn yn cael trefn ar y cwbl yn fuan gobeithio.Newyddion

Oriel luniau
Cliciwch yma i weld lluniau o rai enillwyr a chystadleuwyr diweddar.

GWASANAETH DYLUNIO - AM DDIM!
Cliciwch ar y llun i wybod mwy.
Cefnogwch eich 'steddfod leol da chi!
Heb eisteddfodau lleol ni fydd gennym Eisteddfod Genedlaethol.

Beth yw eich barn am y wefan hon?
Hoffai’r Gymdeithas wybod os yw’r wefan hon yn gwneud ei gwaith yn iawn. I roi gwybod i ni os oes rhywbeth yn eisiau neu i roi eich sylwadau cyffredinol, Cliciwch yma.

Beth yw 'Steddfod? **DIWEDDARIAD
CANLLAWIAU WEDI'U DIWEDDARU
.

Chwilio

'STEDDFOTA
I weld y rhifyn diweddaraf o’n newyddlen chwarterol, clicliwch ar y clawr isod:
Beth am dderbyn Steddfota drwy’r post, neu ar ebost, yn rhad ac am ddim? Cliciwch yma
DEDDF RHEOLI a DIOGELU DATA (GDPR)
Er mwyn cydymffurfio gyda’r Ddeddf Rheoli a Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) mae’n ddyletswydd ar Gymdeithas Eisteddfodau Cymru i’ch sicrhau y bydd unrhyw fanylion sydd gennym ar eich cyfer (enw, cyfeiriad, rhif ffôn, ebost), yn cael ei gadw’n gyfrinachol. Mae hyn yn cynnwys ysgrifenyddion eisteddfodau, beirniaid a chyfeilyddion. Os ydych chi’n dymuno i ni ddileu eich manylion, a wnewch chi ebostio lois@steddfota.org gyda’r gair “DILEU” yn y blwch testun.
Galw am ganlyniadau!
Cofiwch anfon canlyniadau a lluniau o’ch eisteddfod atom.

Noddwyr

SWYDDOG DATBLYGU

SWYDDOG TECHNEGOL

Lois Williams:
lois@steddfota.org

01570 423700 / 07717 842556