• Cymdeithas Eisteddfodau Cymru

    Hybu eisteddfodau, cynnal cymunedau

  • Llên, Cerdd Dant, Canu, Llefaru…

    Y gorau o’r hen a’r newydd, y dwys a’r digri

  • Cynnal ein traddodiadau

    A dathlu llond gwlad o dalent.Ar y wefan hon fe gewch wybodaeth am eisteddfodau lleol, rhestrau testunau eisteddfodau a gwybodaeth am wasanaethau'r Gymdeithas.

Gallwch lawrlwytho dogfennau defnyddiol fel "Cynnal Eisteddfod", sy'n cynnwys canllawiau ar gyfer arweinwyr, cyfeilyddion a chynnal seremoni cadeirio/coroni.
I ddweud y gwir, mae yma rhywbeth i bawb - boed yn gystadleuwyr, trefnwyr neu gefnogwyr
Cofiwch os oes gennych chi stori eisteddfodol neu eisiau hysbysebu eich eisteddfod leol, cysylltwch â ni ar unwaith.
Yn ogystal os hoffech weld rhywbeth yn benodol ar y wefan, rhowch wybod i ni.
Yn y cyfamser hwyl ar y cystadlu neu beth bynnag arall y byddwch yn ei wneud ym myd yr eisteddfodau.

Ymlaen i 2022!
'STEDDFOTA
I weld y rhifyn diweddaraf o’n newyddlen chwarterol, clicliwch ar y clawr isod:
Beth am dderbyn Steddfota drwy’r post, neu ar ebost, yn rhad ac am ddim? Cliciwch yma
FIDEOS AR GAEL I'W GWYLIO
.
**TESTUNAU NEWYDD!!
Cliciwch ar y llun i fynd at y Testunau Llenyddol.
Testunau Llên i Ddysgwyr
.

Dilynwch ni ar Twitter

Sut i Drydar
twitterlogoPam na wnewch chi agor cyfrif Twitter i hysbysebu eich eisteddfod? Camau syml ar sut i fynd ati ar gael yma.

HEFYD…

Tudalen ar y wefan hon Tudalen gyfan i'ch eisteddfod chi i gynnwys rhaglenni, canlyniadau, lluniau a mwy. Cliciwch ar yr eisteddfodau isod i weld eu tudalennau nhw
Cyfeiriad ebost steddfota Gallwn gynnig cyfeiriad penodol e.e. llanllyfni@steddfota i'ch steddfod chi
Cymorth a Chyngor am ddim Yn barod i gefnogi eich eisteddfod mae gennym Swyddog Datblygu (Aled Wyn Phillips) a Swyddog Technegol (Lois Williams)DILYNWCH NI!
CYRSIAU HYFFORDDIANT
ARWYDDO DEISEB
.
CORNEL Y CORAU
Manylion cystadlaethau ar gyfer corau a phartïon
CYSTADLEUAETH ac YSGOLORIAETH Y GYMDEITHAS 2019-22
Cliciwch ar y llun am y manylion llawn!
CANLYNIADAU EISTEDDFODAU RHITHIOL

Eisteddfodau Unigol