At ddant a phoced pawb

Gyda chymaint o ddefnydd ar ffôns bach a thabledi fel iPad, mae SMALA erbyn hyn yn gallu cynnig gwefannau ‘ymatebol (‘responsive’), sydd yn edrych yn dda pa bynnag ddyfais sydd gennych yn eu gwylio. Yn union fel y wefan hon rydych chi’n edrych arni.

Dyma ddetholiad  o wefannau traddodiadol. Bydd rhai ymatebol yn ymddangos yn fuan:

Period Interiors, Bangor

Eisteddfod Powys

SeithfedNef

Côr Bro Gwerfyl

Crwydro

Môn Mawn Cymru

Tacsis Huw

Difa Pla

Cymdeithas Eisteddfodau

Coed Tân A Jones

Bennett Smith Cyfreithwyr