Logo a delwedd

Ym myd busnes mae’n hanfodol bwysig bod eich cwmni’n rhoi’r argraff orau o’r cychwyn a bod yr argraff honno’n aros gyda’r cwsmer. Mae logo a delwedd gyson i’ch busnes yn arf bwysig wrth ddenu cwsmeriaid.

Yn ogystal â dylunio taflenni, posteri, penllythyrau, cardiau usnes ac yn y blaen gyda logo presennol, rydym hefyd yn cynnig gwasanath creu logo arbennig i’ch busnes.

Dyma enghreifftiau o rai logos gan SMALA:

logosSmala