I gwmnïau sydd eisiau creu’r argraff orau


Ydych chi’n chwilio am wefan, logo, penllythyrau a chardiau busnes mewn llai na phythefnos? Mae SMALA yn cynnig pecyn busnes am bris cystadleuol tu hwnt!

Logo, Gwefan, Penllythyrau a Chardiau Busnes

Mewn gwta bythefnos* gallwch gael gwefan, logo a papurach sy’n sicr o wneud ar graff ar eich cwsmeriaid o’r cychwyn cyntaf.

Rydym yn cynnig pecyn cynhwysfawr sydd yn mynd yn bellach na dim ond dylunio ar gyfer y we. Gallwcn greu eich holl ddeunydd marchnata ar-lein ac fel arall, i sicrhau eich bod yn hybu eich busnes yn y modd mwyaf effeithiol. Pecyn cyflawn am bris arbennig!

(*Pythefnos o gadarnhad derbyn cynllun y logo.)

Beth sydd yn y pecyn busnes?

  1. Logo unigryw i’ch busnes chi – logo ‘vector’ y gellir ei ddefnyddio ar gyfer nifer o bethau (y we, argraffu, arwyddion ayyb)
  2. Gwefan ymatebol a chyfeiriad ebost unigryw – gwefan sy’n addasu ei hun i ymwelwyr gael y gorau ohoni – hawdd ei darllen ar nifer o declynnau (cyfrifiadur, tabledi, ffôns poced).
  3. Cardiau busnes a phenllythyrau – 500 o bob un.

Gellir cael yr uchod ar wahân gennym ond drwy eu cyfuno mewn un pecyn mae gostynigad mawr i’w gael.

Sylwer – byddwch yn derbyn 2 gopi drafft o logo a gwefan gyda 2 newid mân i bob un. Bydd y cardiau busnes yn cael eu hargraffu’n lliw llawn y ddwy ochr a’r penllythyrau A4 yn lliw llawn un ochr yn unig.

Mae cludo’r cardiau a’r penllythyrau, at garreg eich drws, yn gynwysiedig yn y pris.

Er nad yw siopau E-fasnach yn rhan o’r pecyn hwn gallwn ei gynnig am bris teg iawn – holwch!

Diddordeb? Cysylltwch:

Dim ond holi

 

Rhag spam