Dylunio ac argraffu ers 1993

Mae cwmni dylunio SMALA wedi cynorthwyo cwmnïau bach a mawr, preifat a chyhoeddus i gyrraedd eu cynulleidfa ers dros 20 mlynedd.

O gardiau busnes syml i siop gyfan ar y we gall SMALA gynnig y cyfan:

Gwefannau
O wefan fechan i siop eang ar y we fe allwn ni eich rhoi ar ben ffordd

Ysgrifennu testun
Gallwn ddarparu cynnwys effeithiol a safonol fel bod eich gwefan neu daflen yn cyrraedd ei nod yn effeithiol

Creu delwedd/logo
Mae cadw at un ddelwedd drwy eich cwmni’n bwysig i adlewyrchu eich proffesiynoldeb er enghraifft penllythyrau, gwefan a dillad yn dilyn yr un steil.

Dylunio
Os ydych eisiau posteri, logo neu daflen, rydym yn defnyddio’r offer mwyaf diweddar i sicrhau bod yr hyn a gewch  chi o’r safon uchaf.

Cyfieithu
Mae cyfieithiad gwael yn gallu difetha gwaith da fel arall – gallwn gynnig cyfieithu cywir a safonol

Argraffu
Mae gennym brofiad helaeth o ddylunio ac argraffu popeth o gerdyn busnes i raglen cwmni bysiau

apple-new-imac-software-computer-design-ipad-iphone-free-ios05