Pam Ymaelodi?

Ar hyn o bryd mae degau ar ddegau o eisteddfodau’n aelodau o Gymdeithas Eisteddfodau Cymru. Mae llu o fanteision, dyma enwi ond rhai:

• Cyngor a chefnogaeth gan ein Swyddog Datblygu a Swyddog Technegol.
• Mynediad i Adran Aelodau’r wefan hon lle mae dogfennau ac adnoddau defnyddiol i’w cael.
• Manylion am wahanol weithdai a fydd yn cael eu trefnu hyd a lled y wlad.
• Y stondin ar Faes yr Eisteddfod Genedlaethol ac Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd – cyfle i chi hybu eich eisteddfod.
• Cyfle i rannu syniadau gydag eisteddfodau eraill.
• Cydweithio gyda’ch papurau bro lleol.
• Cael bod yn rhan o sefydliad cenedlaethol a’r manteision a ddaw yn sgil hynny.

£15 yn unig yw aelodaeth blwyddyn a gofynnir i chi dalu’r tâl aelodaeth drwy:

  • anfon siec at Shân, neu’n syth at Huw Edwards y Trysorydd, yn daladwy i ‘Cymdeithas Eisteddfodau Cymru’,
  • gwblhau Ffurflen Archeb Banc a’i hanfon at Huw.
Ffurflen Archeb BancCliciwch yma am gopi PDF<br><br>
Sut i gysylltu:
Shân shan@steddfota.org, 02920 213596 / 07770 870605
Huw, Trysorydd, Penllyn, 25 Ael y Bryn, Tanerdy, Caerfyrddin SA31 2HB trysorydd@steddfota.org