Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 2018

IMG_1223

 

Am wythnos fendigedig – lleoliad delfrydol, tywydd hyfryd, awyrgylch braf a’r amheuon a fyddai hon yn “teimlo fel ‘steddfod” wedi hen ddiflannu!

Cawsom wythnos brysur ar y stondin, a diolch i bawb a alwodd mewn i’n gweld ac i’r gwirfoddolwyr ffyddlon fu’n ein cynorthwyo gydol yr wythnos.

 

 

 

Steddfod1a

 

Diolch i’r Prifardd Ifor ap Glyn am gynnal sesiwn                                                                                                       hynod Steddfod2ddiddorol gyda phedwar llenor ifanc sydd eisoes wedi ennill gwobrau mewn eisteddfodau lleol ar hyd a lled Cymru. Edrychwn ymlaen at glywed am eu llwyddiannau pellach yn y dyfodol.

Tro’r beirdd ieuengaf oedd hi wedyn pan ddaeth Casia Wiliam, Bardd Plant Cymru, i’r stondin i gynnal sesiwn farddoni gyda chriw brwdfrydig o blant. Diolch i Casia am eu cynorthwyo i greu cerdd arbennig:

DSCF2049

Cerdd BPC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Steddfod4Ddiwedd yr wythnos cawsom awr egnïol yng nghwmni Sian Meinir wrth iddi gynnal sesiwn “Blas o Ffatri Llais”, gyda chymorth Sian Gwawr Davies yn cyfeilio. Diolch i’r ddwy ohonynt.

 

 

 

Yn ystod ein cyfarfod blynyddol ar y Dydd Mawrth, anrhydeddwyd llu o wirfoddolwyr am eu cyfraniad i waith eisteddfodau lleol, a diolch i Garry Owen am ymuno â ni er mwyn cyflwyno’r tystysgrifau. Bydd yr holl luniau i’w gweld wrth ddilyn y linc YMA yn fuan.

 

Tynnwyd y Raffl Fawr ar y Sadwrn olaf, gan Rhys o gwmni Teithiau Elfyn Thomas. Diolch i’r cwmni am noddi’r raffl ac am gytuno i wneud hynny eto’r flwyddyn nesaf.

Dyma’r enillwyr lwcus:  Raffl2

1. Gill Lewis

2. Ruth Davies

3. Elsi Mair

 

 

Steddfod5Da iawn i enillydd “Her yr Wythnos” – Ifan Williams, ac hefyd i enillwyr y gystadleuaeth ddyddiol – Elin Williams, Hilma Edwards, Miriam Llwyd, Gladys Pritchard a Lewys Dafydd.

 

 

 

 

A dyna ni, – llongyfarchiadau i bawb ar ‘steddfod lwyddiannus iawn. Diolch Caerdydd!

Ymlaen i 2019!