Hysbysfwrdd

CANLYNIADAU

 

Cystadleuaeth Lenyddol

Dan 18 oed:     1) Siôn Wyn Evans, Felinfach     

2) Lois Medi Wiliam, Penrhosgarnedd     3) Lowri Elen Bebb, Caernarfon

Agored:    1) Morgan Owen, Caerdydd

 

Cystadleuaeth Ffotograffiaeth

Dan 18 oed:    1) Willow Barber, Pontardawe     2)  Elin Gore, Comins Coch

Lady Gaga4

Sali Mali

Agored:  1) Carole Gowers, Caernarfon   2) Ann Bowen Lerche, Stonehaven, Aberdeenshire

Bronwen y Dŵr1  Barras4

 

 

 

 

 

    

 

Cystadleuaeth Lenyddol i Ddysgwyr

Dan 16 oed:     1) Khia Jones, Rhydaman     

Dros 16 oed:    1) Sue Hyland, Llanidloes    2) Sue Jenkins, Wrecsam

 

LLONGYFARCHIADAU MAWR!

 

Gweler yr holl luniau isod….DIOLCH AM GEFNOGI!