Eisteddfod yr Urdd Brycheiniog a Maesyfed 2018

 

Dyna beth oedd wythnos braf a hwylus! Does dim dwywaith fod y croeso yn gynnes ym Mrycheiniog a Maesyfed, a gyda’r tywydd ar ein hochr a lleoliad delfrydol y stondin, cawsom wythnos ardderchog. Diolch i bawb a alwodd heibio i’n gweld ac i’r gwirfoddolwyr fu’n ein helpu gydol yr wythnos.

Urdd1

Llunio dwy linell am yr Eisteddfod, gyda odl, oedd tasg y gystadleuaeth ddyddiol, ac yn ôl yr arfer cawsom lond lle o gynigion bob dydd. Diolch i griw Stwnsh S4C am wneud y gwaith hollbwysig o feirniadu! Llongyfarchiadau i’r enillwyr!

DYDD LLUN:  Ioan, Aberystwyth  –
“Mae mond yn Ddydd Llun
Ac mae Mam yn barod yn flin.” IMG_0632

DYDD MAWRTH:  Iestyn, Llangadog  –
“Dewch i gystadlu gyda ni
I ennill gwobr a cael hwyl a sbri.”

DYDD MERCHER:  Mabli, Pedair Heol, Cydweli  –
“Ennill medal aur
A wedyn mynd i’r ffair.”

DYDD IAU:  Siwan, Capel Seion, Drefach  –
“‘Rol teithio am orie’ a pharcio y car,
Ma’r ferch yn y rhagbrawf …. fi bant i’r bar!” IMG_0684

DYDD GWENER:  Eirian, Llanllwni  –
“Gweld Mr Urdd yn ei wyrdd, gwyn a coch,
Dim sôn am y gwartheg, y defaid na’r moch!”

DYDD SADWRN:  Ffion, Aberteifi  –
“Créme de la crème y Cymry
Yn canu yn sied y slurry!”

Urdd2

 

Llongyfarchiadau gwresog iawn i enillydd y Gadair – Osian Wyn Owen, ac enillydd y Goron – Sioned Erin Hughes – y ddau ohonynt wedi cymryd rhan yn Sesiwn Lenyddol yr Ifanc gyda Cymdeithas Eisteddfodau Cymru yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Diolch i Osian am alw draw i’r stondin am sgwrs ac anfonwn ein dymuniadau gorau at Erin.  DSCF1869

 

Wel, gobeithio eich bo chi wedi #JoioSteddfota cymaint â ni!

Urdd3

Urdd4

 

Welwn ni chi yng Nghaerdydd yn yr Eisteddfod Genedlaethol ym mis Awst ac yn Eisteddfod yr Urdd 2019!

IMG_0628