Cornel y Corau

CROESO I GORNEL Y CORAU!Côr1

Yma gallwch weld yn union ble mae’r cystadlaethau i chi fel aelodau o gôr – yr eisteddfodau, y dyddiadau a’r cystadlaethau. Felly, heb oedi rhagor – ewch amdani!

Bydd y dudalen hon yn cael ei diweddaru wrth i ni dderbyn rhaglenni mwy o ‘steddfodau

Am fanylion pellach yn ymwneud ag amodau a dewisiadau’r cystadlaethau, gweler y rhaglenni llawn ar dudalen Rhestr Eisteddfodau.

 

AWST 2018
25-27 Awst:  EISTEDDFOD RHYS THOMAS JAMES LLANBEDR PONT STEFFAN
*
Parti Unsain Agored (rhwng 6 a 12 mewn nifer)

MEDI 2018

8 Medi:  EISTEDDFOD GADEIRIOL TREGARON
* Côr (heb fod dan 16 mewn nifer) – unrhyw leisiau
* Parti Canu – unrhyw leisiau (rhwng 6 a 10 aelod)

15 Medi:  EISTEDDFOD GADEIRIOL CWMYSTWYTH
*
Parti Canu  –  Dewisiad

* Côr  –  Dewisiad


HYDREF 2018

5 Hydref:  EISTEDDFOD STESION TRAWSFYNYDD
*
Wythawd –  agored
* Côr neu Barti Meibion, Merched neu Gymysg  –  agored
* Parti Cerdd Dant  –  agored

6 Hydref:  EISTEDDFOD BETHEL MELIN Y COED
Wythawd Cymysg, Meibion neu Ferched
* Parti Cymysg, Meibion neu Ferched  –  agored

19 Hydref:  EISTEDDFOD GADEIRIOL FELINDRE, ABERTAWE
*
Parti Canu  –  hyd at 20 mewn nifer – agored

27 Hydref:  EISTEDDFOD GADEIRIOL PUMSAINT
*
Côr dros 20 o leisiau – Cystadleuaeth Cymdeithas Eisteddfodau Cymru (gweler amodau isod)
* Wythawd

 

TACHWEDD 2018

3 Tachwedd: EISTEDDFOD GADEIRIOL Y TALWRN
* Cystadleuaeth Gorawl Cymdeithas Eisteddfodau Cymru (gweler amodau isod)

 

RHAGFYR 2018

1 Rhagfyr: EISTEDDFOD GADEIRIOL LLANDYFAELOG
*
Cystadleuaeth Gorawl Cymdeithas Eisteddfodau Cymru (gweler amodau isod)
* Cystadleuaeth Parti/Côr at gyfer mudiadau lleol

 

IONAWR 2019

19 Ionawr: EISTEDDFOD GADEIRIOL CHWILOG
*
Côr neu Barti Cerdd Dant – agored
* Parti Merched/Meibion/Cymysg – unsain neu ddeulais
* Côr Meibion, Merched neu Gymysg – agored

 

CHWEFROR 2019

16 Chwefror: EISTEDDFOD GADEIRIOL LLANEGRYN
*
Côr Merched, Meibion neu Cymysg unrhyw nifer  –  Cystadleuaeth Cymdeithas Eisteddfodau Cymru (gweler amodau isod)

 


CLICIWCH AR Y LLUN I WELD AMODAU CYSTADLEUAETH GORAWL CYMDEITHAS EISTEDDFODAU CYMRU