Cornel y Corau

CROESO I GORNEL Y CORAU!Côr1

Yma gallwch weld yn union ble mae’r cystadlaethau i chi fel aelodau o gôr – yr eisteddfodau, y dyddiadau a’r cystadlaethau. Felly, heb oedi rhagor – ewch amdani!

Bydd y dudalen hon yn cael ei diweddaru wrth i ni dderbyn rhaglenni mwy o ‘steddfodau

Am fanylion pellach yn ymwneud ag amodau a dewisiadau’r cystadlaethau, gweler y rhaglenni llawn ar dudalen Rhestr Eisteddfodau.

 

 

CHWEFROR 2018

23 Chwefror  –  EISTEDDFOD GADEIRIOL RHYDLEWIS
Parti neu Gôr dros 18 oed (dim mwy na 20 mewn nifer)

24 Chwefror  –  EISTEDDFOD GADEIRIOL LLANLLYFNI
Parti neu Gôr

28 Chwefror  –  EISTEDDFOD TYDDEWI
Parti Canu  (4-8 mewn nifer)
Côr (10 neu fwy mewn nifer)

 

MAWRTH 2018

2 Mawrth  –  EISTEDDFOD GADEIRIOL SWYDDFFYNNON
Parti Canu Agored (heb fod dan 6 mewn nifer)

3 Mawrth  –  EISTEDDFOD LLANFIHANGEL-AR-ARTH A’R PLWYF
Parti Canu/Côr (hyd at 20 aelod)
Cystadleuaeth Gorawl Cymdeithas Eisteddfodau Cymru (gweler amodau isod)

9 Mawrth  –  EISTEDDFOD CAPEL DEWI
Parti/Côr – rhwng 4 a 10 mewn nifer

30 Mawrth  –  EISTEDDFOD GADEIRIOL LLANDDERFEL
Cystadleuaeth Gorawl – Meibion, Ferched neu Gymysg
Parti Agored – hyd at 16 mewn nifer
Parti Cerdd Dant Agored

31 Mawrth  –  EISTEDDFOD GADEIRIOL LLANGADOG A’R CYLCH
Côr – unrhyw lais ac unrhyw nifer

 

EBRILL 2018

2 Ebrill  –  EISTEDDFOD UWCHMYNYDD
Parti Merched, Meibion neu Gymysg
Côr dros 20 mewn nifer – Cystadleuaeth Cymdeithas Eisteddfodau Cymru (gweler amodau isod)

2 Ebrill  –  EISTEDDFOD TALYBONT, Y BALA
Parti Cerdd Dant – Agored
Côr – Agored

14 Ebrill  –  EISTEDDFOD GADEIRIOL MYNYTHO
Parti Unsain neu Ddeulais
Côr – Cystadleuaeth Cymdeithas Eisteddfodau Cymru (gweler amodau isod)

21 Ebrill  –  EISTEDDFOD Y FFÔR
Côr  (cyfyngedig i ardal y Gylchwyl leol)
Côr Merched, Meibion neu Gymysg
Parti Cerdd Dant Agored

 

MAI 2018

2 Mai  –  EISTEDDFOD CALAN MAI ABERYSTWYTH (i Aberystwyth a’r Cylch)
Cystadleuaeth Gorawl Cymdeithas Eisteddfodau Cymru (gweler amodau isod)

4 Mai  –  EISTEDDFOD TEULU JAMES PANTYFEDWEN PONTRHYDFENDIGAID
Parti Canu – heb fod dros 8 mewn nifer. Unrhyw gyfuniad o leisiau.

5 Mai  –  EISTEDDFOD GADEIRIOL CAPEL Y FADFA TALGARREG
Cystadleuaeth Gorawl Cymdeithas Eisteddfodau Cymru (gweler amodau isod)

7 Mai  –  EISTEDDFOD GADEIRIOL MAENCLOCHOG
Parti heb fod dros 12 o leisiau (dan 15 oed) i ganu dau ddarn cyferbyniol

11 Mai  –  EISTEDDFOD GADEIRIOL MYNYDD Y GARREG
Cystadleuaeth Parti/Côr i fudiadau lleol

12 Mai  –  EISTEDDFOD PWLLGLAS
Parti Unsain/Deulais (dim llai na 6 mewn nifer) – hunan ddewisiad
Wythawd – unrhyw emyn
Côr (dim llai na 16 mewn nifer)

19 Mai  –  EISTEDDFOD GADEIRIOL LLANDUDOCH
Cystadleuaeth Côr Llandudoch – i gorau o 50 neu lai o leisiau. Cyflwyno rhaglen amrywiol na chymer mwy na 12 munud i’w pherfformio
Cyflwyniad ysgafn gan grwp (neu unigolyn) na chymer mwy na 5 munud i’w lwyfannu
Cân o Sioe Gerdd – grwp, unawd neu deuawd

 

MEHEFIN 2018

29-30 Mehefin  –  GŴYL FAWR ABERTEIFI
Côr o unrhyw leisiau (15 oed a throsodd) – dros 20 mewn nifer
Parti – heb fod dros 20 mewn nifer
Côr Merched (15 oed a throsodd) – dros 20 mewn nifer
Côr Ieuenctid (dros 12 a than 30 oed) – dros 20 mewn nifer
Côr Meibion TTBB (15 oed a throsodd) – dros 20 mewn nifer
Côr Cymysg SATB – dros 20 mewn nifer

 

GORFFENNAF 2018

20-21 Gorffennaf  –  EISTEDDFOD TALAITH A CHADAIR POWYS BRO HAFREN
Côr Ieuenctid (hyd at 25 oed)
Côr Cymunedol
Côr Agored o unrhyw gyfrwng
Côr neu Barti Cerdd Dant Agored
Côr/Parti Alawon Gwerin Agored
Parti Plygain – Carol Plygain

 

Corawl


CLICIWCH AR Y LLUN I WELD AMODAU CYSTADLEUAETH GORAWL CYMDEITHAS EISTEDDFODAU CYMRU