Cornel y Corau

CROESO I GORNEL Y CORAU!Côr1

Yma gallwch weld yn union ble mae’r cystadlaethau i chi fel aelodau o gôr – yr eisteddfodau, y dyddiadau a’r cystadlaethau. Felly, heb oedi rhagor – ewch amdani!

Bydd y dudalen hon yn cael ei diweddaru wrth i ni dderbyn rhaglenni mwy o ‘steddfodau

Am fanylion pellach yn ymwneud ag amodau a dewisiadau’r cystadlaethau, gweler y rhaglenni llawn ar dudalen Rhestr Eisteddfodau.

 

MEHEFIN 2018

23 Mehefin:  EISTEDDFOD DYFFRYN CONWY LLANRWST
* Parti Cerdd Dant
* Cystadleuaeth Gorawl – Cymysg, Meibion neu Ferched
* Côr/Parti Gwerin

29-30 Mehefin:  GŴYL FAWR ABERTEIFI
* Côr o unrhyw leisiau (15 oed a throsodd) – dros 20 mewn nifer
* Parti – heb fod dros 20 mewn nifer
* Côr Merched (15 oed a throsodd) – dros 20 mewn nifer
* Côr Ieuenctid (dros 12 a than 30 oed) – dros 20 mewn nifer
* Côr Meibion TTBB (15 oed a throsodd) – dros 20 mewn nifer
* Côr Cymysg SATB – dros 20 mewn nifer

30 Mehefin:  EISTEDDFOD BRO ALED, LLANSANNAN
* Côr Meibion, Merched neu Gymysg
* Parti neu Gôr Cerdd Dant
* Parti neu Gôr Gwerin

 

GORFFENNAF 2018

7 Gorffennaf:  EISTEDDFOD BRO LLANDEGFAN
* Parti Dysgwyr
* Côr (Meibion/Merched/Cymysg) – dros 25 o leisiau – Cystadleuaeth Gorawl Cymdeithas Eisteddfodau Cymru (gweler amodau isod)

14 Gorffennaf:  EISTEDDFOD GADEIRIOL BODFFORDD
* Deuawd, Triawd neu Bedwarawd Cerdd Dant

* Parti Gwerin neu Blygain
* Cystadleuaeth Gorawl

14 Gorffennaf:  EISTEDDFOD YR HEN GAPEL, LLANBRYNMAIR
* Côr o unrhyw leisiau

* Parti heb fod mwy na 30 mewn nifer

20-21 Gorffennaf:  EISTEDDFOD TALAITH A CHADAIR POWYS BRO HAFREN
Côr Ieuenctid (hyd at 25 oed)
* Côr Cymunedol
*  Côr Agored o unrhyw gyfrwng
* Côr neu Barti Cerdd Dant Agored
* Côr/Parti Alawon Gwerin Agored
* Parti Plygain – Carol Plygain

21 Gorffennaf:  EISTEDDFOD GADEIRIOL CASTELLNEWYDD EMLYN A’R CYLCH
*
Parti/Côr lleisiol lleol – heb fod yn llai na 12 o ran nifer – i aelodau o gymdeithas/clwb o fewn 15 milltir i GNE
* Cystadleuaeth Gorawl

28 Gorffennaf:  EISTEDDFOD CAPEL UCHAF / UPPER CHAPEL
*
Parti Canu Emyn / Hymn Tune Party

 

AWST 2018

 

MEDI 2018

15 Medi:  EISTEDDFOD GADEIRIOL CWMYSTWYTH
*
Parti Canu  –  Dewisiad

* Côr  –  Dewisiad


HYDREF 2018

TACHWEDD 2018

 

RHAGFYR 2018

1 Rhagfyr: EISTEDDFOD GADEIRIOL LLANDYFAELOG
*
Cystadleuaeth Gorawl Cymdeithas Eisteddfodau Cymru (gweler amodau isod)
* Cystadleuaeth Parti/Côr at gyfer mudiadau lleol

 


CLICIWCH AR Y LLUN I WELD AMODAU CYSTADLEUAETH GORAWL CYMDEITHAS EISTEDDFODAU CYMRU