Cornel y Corau

CROESO I GORNEL Y CORAU!Côr1

Yma gallwch weld yn union ble mae’r cystadlaethau i chi fel aelodau o gôr – yr eisteddfodau, y dyddiadau a’r cystadlaethau. Felly, heb oedi rhagor – ewch amdani!

Bydd y dudalen hon yn cael ei diweddaru wrth i ni dderbyn rhaglenni mwy o ‘steddfodau

Am fanylion pellach yn ymwneud ag amodau a dewisiadau’r cystadlaethau, gweler y rhaglenni llawn ar dudalen Rhestr Eisteddfodau.


CHWEFROR 2019

22 Chwefror: EISTEDDFOD GADEIRIOL RHYDLEWIS
*
Parti neu Gôr dros 18 oed – dim mwy nag 20 mewn nifer 

22 Chwefror: EISTEDDFOD GADEIRIOL SWYDDFFYNNON
*
Parti Canu agored – heb fod dan 6 mewn nifer 

23 Chwefror: EISTEDDFOD GADEIRIOL LLANLLYFNI
* Deuawd, Triawd neu Bedwarawd
*
Parti neu Gôr – Cystadleuaeth Cymdeithas Eisteddfodau Cymru (gweler amodau isod)

23 Chwefror: EISTEDDFOD LLANFIHANGEL-AR-ARTH
* Parti Canu / Côr – agored (hyd at 20 aelod)
*
Cystadleuaeth Gorawl Cymdeithas Eisteddfodau Cymru (gweler amodau isod)

28 Chwefror: EISTEDDFOD TYDDEWI
* Parti Canu – 4-8 mewn nifer
*
Côr – 10 neu fwy mewn nifer

 

MAWRTH 2019

8 Mawrth: EISTEDDFOD FACH CAPEL DEWI
* Parti rhwng 4 ac 8 mewn nifer
* Côr – 12 neu fwy mewn nifer, unrhyw gyfuniad o leisiau

22-23 Mawrth: EISTEDDFOD GADEIRIOL PENRHYN-COCH
* Parti (dan 20 mewn nifer) – emyn neu alaw werin
* Ensemble Lleisiol (rhwng 3 a 6 mewn nifer) – hunanddewisiad
* Côr – Cystadleuaeth Cymdeithas Eisteddfodau Cymru (gweler amodau isod)

29 Mawrth: EISTEDDFOD GYDENWADOL PONTARGOTHI
* Parti Unsain i 3 neu 4 dros 18 oed – Rimington 206, Geiriau 244 Caneuon Ffydd
* Côr yr Ardal (Agored) – Hunanddewisiad allan o Caneuon Ffydd

 

EBRILL 2019

13 Ebrill: EISTEDDFOD GADEIRIOL MYNYTHO
* Parti Unsain neu Ddeulais
* Cystadleuaeth Gorawl Cymdeithas Eisteddfodau Cymru (gweler amodau isod)

20 Ebrill: EISTEDDFOD GADEIRIOL LLANGADOG A’R CYLCH
* Côr unrhyw lais ac unrhyw rif – 2 ddarn cyferbyniol

22 Ebrill: EISTEDDFOD UWCHMYNYDD
* Pedwarawd neu Wythawd
* Ensemble Lleisiol
* Parti Merched, Meibion neu Gymysg
* Côr dros 20 mewn nifer – Cystadleuaeth Cymdeithas Eisteddfodau Cymru (gweler amodau isod)

27 Ebrill: EISTEDDFOD GADEIRIOL Y FFÔR
* Côr (Cyfyngedig i ardal y Gylchwyl leol) – hunanddewisiad
* Côr Merched, Meibion neu Gymysg – hunanddewisiad
* Parti Cerdd Dant agored – hunanddewisiad

 

MAI 2019

4 Mai: EISTEDDFOD GADEIRIOL CAPEL Y FADFA, TALGARREG
* Côr dros 20 mewn nifer – Cystadleuaeth Cymdeithas Eisteddfodau Cymru (gweler amodau isod)

6 Mai: EISTEDDFOD GADEIRIOL MAENCLOCHOG
* Parti o oedolion i lafarganu detholiad o bennod “Y Pwnc”
* Parti heb fod o dan 12 o leisiau, a thros 15 oed, i ganu dau ddarn cyferbyniol
* Pedwarawd

10 Mai: EISTEDDFOD GADEIRIOL MYNYDD Y GARREG
* Parti/Côr i fudiadau lleol

18 Mai: EISTEDDFOD MÔN
* Ensemble/Grŵp Lleisiol (rhwng 3 ac 16 mewn nifer) – hunanddewisiad
* Parti Deulais neu fwy (heb fod yn fwy nag 20 mewn nifer) – hunanddewisiad
* Côr Meibion/Merched/Cymysg – hunanddewisiad
* Côr/Parti Gwerin/Plygain Agored – hunanddewisiad
* Côr/Parti Cerdd Dant – hunanddewisiad

18 Mai: EISTEDDFOD GADEIRIOL LLANDUDOCH
* Cystadleuaeth Côr Llandudoch – rhaglen amrywiol na chymer fwy na 12 munud i’w pherfformio 

 

MEHEFIN 2019
28-29 Mehefin: G
ŴYL FAWR ABERTEIFI
*
Côr o unrhyw leisiau (15 oed a throsodd; dros 20 mewn nifer) – hunanddewisiad
* Parti (heb fod dros 20 mewn nifer) – hunanddewisiad
* Côr Merched (15 oed a throsodd; dros 20 mewn nifer) – hunanddewisiad
* Côr Meibion (15 oed a throsodd; dros 20 mewn nifer) – hunanddewisiad
* Côr Ieuenctid 12 oed a than 30 oed – hunanddewisiad
* Côr Cymysg SATB (15 oed a throsodd; dros 20 mewn nifer) – hunanddewisiad

 

GORFFENNAF 2019

12-13 Gorffennaf: EISTEDDFOD TALAITH A CHADAIR POWYS DYFFRYN BANW
*
Côr agored unrhyw gyfrwng – hunanddewisiad (2 ddarn cyferbyniol)
* Côr neu Barti Cerdd Dant agored – hunanddewisiad
* Côr neu Barti Alawon Gwerin – 2 ddarn cyferbyniol
* Grŵp Canu i Ddysgwyr Agored – hunanddewisiad

 


CLICIWCH AR Y LLUN I WELD AMODAU CYSTADLEUAETH GORAWL CYMDEITHAS EISTEDDFODAU CYMRU