Cornel y Corau

CROESO I GORNEL Y CORAU!Côr1

Yma gallwch weld yn union ble mae’r cystadlaethau i chi fel aelodau o gôr – yr eisteddfodau, y dyddiadau a’r cystadlaethau. Felly, heb oedi rhagor – ewch amdani!

Bydd y dudalen hon yn cael ei diweddaru wrth i ni dderbyn rhaglenni mwy o ‘steddfodau

Am fanylion pellach yn ymwneud ag amodau a dewisiadau’r cystadlaethau, gweler y rhaglenni llawn ar dudalen Rhestr Eisteddfodau.

 

EBRILL 2019

19 Ebrill: EISTEDDFOD GADEIRIOL LLANDDERFEL
* Cystadleuaeth Gorawl – Meibion, Merched neu Gymysg
 
NEU Cystadleuaeth Gorawl Cymdeithas Eisteddfodau Cymru (gweler amodau isod)
* Parti Agored – hyd at 16 mewn nifer
* Parti Cerdd Dant Agored

20 Ebrill: EISTEDDFOD GADEIRIOL LLANGADOG A’R CYLCH
* Côr unrhyw lais ac unrhyw rif – 2 ddarn cyferbyniol

20 Ebrill: EISTEDDFOD Y GROGLITH DINAS MAWDDWY
* Côr – unrhyw leisiau
* Deuawd, Triawd neu Bedwarawd Cerdd Dant

22 Ebrill: EISTEDDFOD UWCHMYNYDD
* Pedwarawd neu Wythawd
* Ensemble Lleisiol
* Parti Merched, Meibion neu Gymysg
* Côr dros 20 mewn nifer – Cystadleuaeth Cymdeithas Eisteddfodau Cymru (gweler amodau isod)

22 Ebrill: EISTEDDFOD PANDY TUDUR
* Parti neu Gôr Meibion, Merched neu Gymysg – hunanddewisiad, rhaglen hyd at 10 munud o hyd, gall fod yn gyfuniad o ganu di-gyfeiliant, poblogaidd, cerdd dant neu glasurol

27 Ebrill: EISTEDDFOD GADEIRIOL Y FFÔR
* Côr (Cyfyngedig i ardal y Gylchwyl leol) – hunanddewisiad
* Côr Merched, Meibion neu Gymysg – hunanddewisiad
* Parti Cerdd Dant agored – hunanddewisiad

27 Ebrill: EISTEDDFOD CALAN MAI BETWS YN RHOS
* Ensemble/Parti/Côr : Unsain/Deulais/Cerdd Dant – Agored

 

MAI 2019

1 Mai: EISTEDDFOD CALAN MAI ABERYSTWYTH (cyfyngedig)
* Cystadleuaeth Gorawl Cymdeithas Eisteddfodau Cymru (gweler amodau isod)

3 Mai: EISTEDDFOD TEULU JAMES PANTYFEDWEN PONTRHYDFENDIGAID
* Parti Canu heb fod dan 8 mewn nifer – unrhyw gyfuniad o leisiau, i ganu dau ddarn cyferbyniol 

4 Mai: EISTEDDFOD GADEIRIOL CAPEL Y FADFA, TALGARREG
* Côr dros 20 mewn nifer – Cystadleuaeth Cymdeithas Eisteddfodau Cymru (gweler amodau isod)

6 Mai: EISTEDDFOD GADEIRIOL MAENCLOCHOG
* Parti o oedolion i lafarganu detholiad o bennod “Y Pwnc”
* Parti heb fod o dan 12 o leisiau, a thros 15 oed, i ganu dau ddarn cyferbyniol
* Pedwarawd

10 Mai: EISTEDDFOD GADEIRIOL MYNYDD Y GARREG
* Parti/Côr i fudiadau lleol

10 Mai: EISTEDDFOD MYDDFAI
* Parti Unsain Agored
* Cân Bop neu Gân o Sioe Gerdd neu Ffilm – Grŵp (neu unigolyn)
* Côr Deulais neu Fwy

11 Mai: EISTEDDFOD HEOL SENNI
* Ensemble Lleisiol (neu Offerynnol) – 3 neu fwy / Vocal (or Instrumental) Ensemble3 members or more

11 Mai: EISTEDDFOD GADEIRIOL YR HENDY
* Côr Agored – Cystadleuaeth Cymdeithas Eisteddfodau Cymru (gweler amodau isod)

18 Mai: EISTEDDFOD MÔN
* Ensemble/Grŵp Lleisiol (rhwng 3 ac 16 mewn nifer) – hunanddewisiad
* Parti Deulais neu fwy (heb fod yn fwy nag 20 mewn nifer) – hunanddewisiad
* Côr Meibion/Merched/Cymysg – hunanddewisiad
* Côr/Parti Gwerin/Plygain Agored – hunanddewisiad
* Côr/Parti Cerdd Dant – hunanddewisiad

18 Mai: EISTEDDFOD GADEIRIOL LLANDUDOCH
* Cystadleuaeth Côr Llandudoch – rhaglen amrywiol na chymer fwy na 12 munud i’w pherfformio 

18 Mai: EISTEDDFOD PWLLGLAS
* Parti Unsain/Deulais (dim llai na 6 mewn nifer) – hunanddewisiad
* Wythawd – unrhyw emyn
* Côr (dim llai na 16 mewn nifer) – un darn
* Ensemble Lleisiol – hunanddewisiad, gyda chyfeiliant neu’n ddigyfeiliant

25 Mai: EISTEDDFOD GADEIRIOL LLANUWCHLLYN
* Prif Gystadleuaeth Gorawl – Cymysg, Meibion neu Ferched (Hunanddewisiad)

 

MEHEFIN 2019

8 Mehefin: EISTEDDFOD GADEIRIOL LLANFACHRETH
*
Côr Cymysg, Meibion neu Ferched – hunanddewisiad
* Parti/Côr Cerdd Dant (unrhyw nifer) – hunanddewisiad

28-29 Mehefin: GŴYL FAWR ABERTEIFI
*
Côr o unrhyw leisiau (15 oed a throsodd; dros 20 mewn nifer) – hunanddewisiad
* Parti (heb fod dros 20 mewn nifer) – hunanddewisiad
* Côr Merched (15 oed a throsodd; dros 20 mewn nifer) – hunanddewisiad
* Côr Meibion (15 oed a throsodd; dros 20 mewn nifer) – hunanddewisiad
* Côr Ieuenctid 12 oed a than 30 oed – hunanddewisiad
* Côr Cymysg SATB (15 oed a throsodd; dros 20 mewn nifer) – hunanddewisiad

 

GORFFENNAF 2019

12-13 Gorffennaf: EISTEDDFOD TALAITH A CHADAIR POWYS DYFFRYN BANW
*
Côr agored unrhyw gyfrwng – hunanddewisiad (2 ddarn cyferbyniol)
* Côr neu Barti Cerdd Dant agored – hunanddewisiad
* Côr neu Barti Alawon Gwerin – 2 ddarn cyferbyniol
* Grŵp Canu i Ddysgwyr Agored – hunanddewisiad

13 Gorffennaf: EISTEDDFOD GADEIRIOL BODFFORDD
*
Parti Gwerin neu Blygain – hunanddewisiad

* Cystadleuaeth Gorawl – unrhyw gyfuniad o leisiau heb fod yn llai na 20 mewn nifer, i gyflwyno dau ddarn cyferbyniol heb fod yn fwy na 8 munud

 

AWST 2019

MEDI 2019

HYDREF 2019

TACHWEDD 2019

 

RHAGFYR 2019

7 Rhagfyr: EISTEDDFOD GADEIRIOL LLANDYFAELOG
*
Cystadleuaeth Gorawl Cymdeithas Eisteddfodau Cymru (gweler amodau isod)
* Cystadleuaeth Parti/Côr ar gyfer mudiadau lleol – unrhyw leisiau, un gân, agored

 


CLICIWCH AR Y LLUN I WELD AMODAU CYSTADLEUAETH GORAWL CYMDEITHAS EISTEDDFODAU CYMRU