Cornel y Corau

CROESO I GORNEL Y CORAU!Côr1

Yma gallwch weld yn union ble mae’r cystadlaethau i chi fel aelodau o gôr – yr eisteddfodau, y dyddiadau a’r cystadlaethau. Felly, heb oedi rhagor – ewch amdani!

Bydd y dudalen hon yn cael ei diweddaru wrth i ni dderbyn rhaglenni mwy o ‘steddfodau

Am fanylion pellach yn ymwneud ag amodau a dewisiadau’r cystadlaethau, gweler y rhaglenni llawn ar dudalen Rhestr Eisteddfodau.

 

IONAWR 2020

17 Ionawr: EISTEDDFOD CAERDYDD
*
Parti neu Gôr Cerdd Dant – hunanddewisiad
* Parti neu Gôr Gwerin – hunanddewisiad
*
Côr Agored – Cystadleuaeth Cymdeithas Eisteddfodau Cymru (gweler amodau ar waelod y dudalen)

18 Ionawr: EISTEDDFOD GADEIRIOL CHWILOG
*
 Côr neu Barti Cerdd Dant – Agored
* Parti Merched/Meibion/Cymysg – unsain neu ddeulais
* Côr Merched/Meibion/Cymysg – Agored

25 Ionawr: EISTEDDFOD GARNDOLBENMAEN A’R CYLCH
*
 Côr Meibion neu Gymysg – agored
* Côr neu Barti Cerdd Dant – agored

26 Ionawr: EISTEDDFOD MC CENARTH
*
Parti Unsain Agored

 

CHWEFROR 2020

1 Chwefror: EISTEDDFOD GADEIRIOL CRYMYCH A’R CYLCH
* Parti Unsain i oedolion, dan 20 mewn nifer

1 Chwefror: EISTEDDFOD LLAWRPLWY A PHENSTRYD TRAWSFYNYDD
* Parti Alaw Werin Gymraeg – agored
* Wythawd – unrhyw emyn
* Côr neu Barti Meibion, Merched neu Gymysg – agored
* Côr neu Barti Cerdd Dant – agored

8 Chwefror: EISTEDDFOD FLYNYDDOL ABERGYNOLWYN
* Parti Meibion, Merched neu Gymysg (dim mwy na 20 mewn nifer) – hunanddewisiad
*
 Côr Meibion, Merched neu Gymysg – hunanddewisiad – Cystadleuaeth Gorawl Cymdeithas Eisteddfodau Cymru (gweler amodau ar waelod y dudalen)

15 Chwefror: EISTEDDFOD GADEIRIOL LLANEGRYN
*
 Côr Meibion, Merched neu Gymysg, unrhyw nifer – hunanddewisiad – Cystadleuaeth Gorawl Cymdeithas Eisteddfodau Cymru (gweler amodau ar waelod y dudalen)

15 Chwefror: EISTEDDFOD GADEIRIOL BRYNBERIAN
*
Parti Unsain i Oedolion – canu emyn
* Pedwarawd – agored
* Cân Ysgafn – grŵp (neu unigolyn) – agored

22 Chwefror: EISTEDDFOD LLANLLYFNI
*
 Parti heb fod yn fwy na 12 mewn nifer – hunanddewisiad
* Côr – unrhyw 2 ddarn safonol – Cystadleuaeth Gorawl CEC

22 Chwefror: EISTEDDFOD  GADEIRIOL RHYDLEWIS
*
 Parti neu Gôr dros 18 oed – dim mwy na 20 mewn nifer

28 Chwefror: EISTEDDFOD  GADEIRIOL SWYDDFFYNNON
*
 Parti Canu Agored – heb fod dan 6 mewn nifer – hunanddewisiad

29 Chwefror: EISTEDDFOD LLANFIHANGEL-AR-ARTH A’R PLWYF
*
 Parti Canu / Côr – agored (hyd at 20 aelod)

* Cystadleuaeth Gorawl CEC (gweler amodau ar waelod y dudalen)

 

MAWRTH 2020

 

EBRILL 2020

11 Ebrill: EISTEDDFOD GADEIRIOL MYNYTHO
* Parti Unsain neu Ddeulais – hunanddewisiad
* Cystadleuaeth Gorawl CEC (gweler amodau ar waelod y dudalen)

13 Ebrill: EISTEDDFOD UWCHMYNYDD
* Pedwarawd neu Wythawd – unrhyw
* Parti Merched, Meibion neu Gymysg – unrhyw
* Côr (dros 20 mewn nifer) – dau ddarn. Cystadleuaeth Gorawl CEC (gweler amodau ar waelod y dudalen)

14 Ebrill: EISTEDDFOD GADEIRIOL BRYNGWENITH
* Côr – Cystadleuaeth Gorawl CEC (gweler amodau ar waelod y dudalen)

25 Ebrill: EISTEDDFOD GADEIRIOL Y FFÔR
*
Côr (cyfyngedig i ardal y Gylchwyl leol) – hunanddewisiad
* Parti Unsain neu Ddeulais – hunanddewisiad 

* Côr (Merched, Meibion neu Gymysg) – hunanddewisiad

 

MAI 2020

1-3 Mai: EISTEDDFODAU TEULU JAMES PANTYFEDWEN PONTRHYDFENDIGAID
* Parti Canu – heb fod dan 8 mewn nifer. Unrhyw gyfuniad o leisiau. Dau ddarn cyferbyniol.

15 Mai: EISTEDDFOD GADEIRIOL MYNYDD Y GARREG
* Parti/Côr i fudiadau lleol

* Cystadleuaeth Gorawl CEC (gweler amodau ar waelod y dudalen) – dim llai na 20 mewn nifer, 2 ddarn cyferbyniol

16 Mai: EISTEDDFOD MÔN BRO ESCEIFIOG
* Ensemble/Grŵp Lleisiol (rhwng 3 a 16 mewn nifer) – hunanddewisiad digyfeiliant, o leiaf 3 llinell gerddorol, hyd at 5 munud
* Parti Deulais neu Fwy (heb fod yn fwy nag 20 mewn nifer) – hunanddewisiad, un darn
* Côr Meibion/Merched/Cymysg – hunanddewisiad, 2 ddarn gwrthgyferbyniol
* Côr/Parti Gwerin/Plygain Agored – hunanddewisiad
* Côr/Parti Cerdd Dant – hunanddewisiad

16 Mai: EISTEDDFOD GADEIRIOL LLANDUDOCH
* Ensemble Lleisiol agored (rhwng 3 a 6 mewn nifer) – hunanddewisiad, gyda chyfeiliant neu’n ddigyfeiliant. Geiriau Cymraeg. Dim mwy na 4 munud

* Cân o unrhyw Sioe Gerdd – unawd, deuawd neu grŵp
* Cystadleuaeth Côr Llandudoch – cyflwyno rhaglen amrywiol na chymer fwy na 12 munud.

 

MEHEFIN 2020

 

GORFFENNAF 2020

17-18 Gorffennaf: EISTEDDFOD TALAITH A CHADAIR POWYS RHOSLLANNERCHRUGOG A’R CYLCH
*
Ensemble Lleisiol – hunanddewisiad
* Côr ysgolion/ieuenctid dan 25 oed – hunanddewisiad
* Côr Merched – 2 ddarn cyferbyniol
* Côr Meibion – 2 ddarn cyferbyniol
* Côr Cymysg – 2 ddarn cyferbyniol
* Côr neu Barti Cerdd Dant Agored – hunanddewisiad
* Côr neu Barti Alawon Gwerin Agored – 2 ddarn cyferbyniol
* Parti Plygain – carol plygain – hunanddewisiad

 

 

 


CLICIWCH I WELD AMODAU CYSTADLEUAETH GORAWL CYMDEITHAS EISTEDDFODAU CYMRU