Cornel y Corau

CROESO I GORNEL Y CORAU!Côr1

Yma gallwch weld yn union ble mae’r cystadlaethau i chi fel aelodau o gôr – yr eisteddfodau, y dyddiadau a’r cystadlaethau. Felly, heb oedi rhagor – ewch amdani!

Bydd y dudalen hon yn cael ei diweddaru wrth i ni dderbyn rhaglenni mwy o ‘steddfodau

Am fanylion pellach yn ymwneud ag amodau a dewisiadau’r cystadlaethau, gweler y rhaglenni llawn ar dudalen Rhestr Eisteddfodau.

 

EBRILL 2018

27-28 Ebrill:  EISTEDDFOD PENRHYN-COCH
* Parti (rhwng 8 ac 16 mewn nifer) – emyn neu alaw werin
* Côr – Cystadleuaeth Cymdeithas Eisteddfodau Cymru (gweler amodau isod)

 

MAI 2018

2 Mai:  EISTEDDFOD CALAN MAI ABERYSTWYTH (i Aberystwyth a’r Cylch)
* Cystadleuaeth Gorawl Cymdeithas Eisteddfodau Cymru (gweler amodau isod)

4 Mai :  EISTEDDFOD TEULU JAMES PANTYFEDWEN PONTRHYDFENDIGAID
* Parti Canu – heb fod dros 8 mewn nifer. Unrhyw gyfuniad o leisiau.

5 Mai:  EISTEDDFOD GADEIRIOL CAPEL Y FADFA TALGARREG
* Cystadleuaeth Gorawl Cymdeithas Eisteddfodau Cymru (gweler amodau isod)

7 Mai:  EISTEDDFOD GADEIRIOL MAENCLOCHOG
* Parti heb fod dros 12 o leisiau (dan 15 oed) i ganu dau ddarn cyferbyniol

11 Mai:  EISTEDDFOD GADEIRIOL MYNYDD Y GARREG
* Cystadleuaeth Parti/Côr i fudiadau lleol

11 Mai:  EISTEDDFOD MYDDFAI
* Parti Unsain Agored
* Cân Bop neu o Sioe Gerdd neu Ffilm – i grŵp (neu unigolyn)
* Côr Deulais neu fwy

12 Mai:  EISTEDDFOD PWLLGLAS
* Parti Unsain/Deulais (dim llai na 6 mewn nifer) – hunan ddewisiad
* Wythawd – unrhyw emyn
* Côr (dim llai na 16 mewn nifer)

12 Mai:  EISTEDDFOD GADEIRIOL YR HENDY
* Côr Agored – Cystadleuaeth Gorawl Cymdeithas Eisteddfodau Cymru (gweler amodau isod)

19 Mai:  EISTEDDFOD GADEIRIOL LLANDUDOCH
* Cystadleuaeth Côr Llandudoch – i gorau o 50 neu lai o leisiau. Cyflwyno rhaglen amrywiol na chymer mwy na 12 munud i’w pherfformio
* Cyflwyniad ysgafn gan grwp (neu unigolyn) na chymer mwy na 5 munud i’w lwyfannu
* Cân o Sioe Gerdd – grwp, unawd neu deuawd

26 Mai:  EISTEDDFOD GADEIRIOL LLANUWCHLLYN
* Prif Gystadleuaeth Gorawl – Cymysg, Meibion neu Ferched

 

MEHEFIN 2018

9 Mehefin:  EISTEDDFOD KERRY
* Côr Meibion, Merched neu Gymysg

9 Mehefin:  EISTEDDFOD DYFFRYN ELWY, LLANFAIRTALHAIARN
* Parti neu Gôr Meibion, Merched neu Gymysg – rhaglen hyd at 10 munud

29-30 Mehefin:  GŴYL FAWR ABERTEIFI
* Côr o unrhyw leisiau (15 oed a throsodd) – dros 20 mewn nifer
* Parti – heb fod dros 20 mewn nifer
* Côr Merched (15 oed a throsodd) – dros 20 mewn nifer
* Côr Ieuenctid (dros 12 a than 30 oed) – dros 20 mewn nifer
* Côr Meibion TTBB (15 oed a throsodd) – dros 20 mewn nifer
* Côr Cymysg SATB – dros 20 mewn nifer

23 Mehefin:  EISTEDDFOD DYFFRYN CONWY LLANRWST
* Parti Cerdd Dant
* Cystadleuaeth Gorawl – Cymysg, Meibion neu Ferched
* Côr/Parti Gwerin

30 Mehefin:  EISTEDDFOD BRO ALED, LLANSANNAN
* Côr Meibion, Merched neu Gymysg
* Parti neu Gôr Cerdd Dant
* Parti neu Gôr Gwerin

 

GORFFENNAF 2018

7 Gorffennaf:  EISTEDDFOD BRO LLANDEGFAN
* Parti Dysgwyr
* Côr (Meibion/Merched/Cymysg) – dros 25 o leisiau – Cystadleuaeth Gorawl Cymdeithas Eisteddfodau Cymru (gweler amodau isod)

20-21 Gorffennaf:  EISTEDDFOD TALAITH A CHADAIR POWYS BRO HAFREN
Côr Ieuenctid (hyd at 25 oed)
* Côr Cymunedol
*  Côr Agored o unrhyw gyfrwng
* Côr neu Barti Cerdd Dant Agored
* Côr/Parti Alawon Gwerin Agored
* Parti Plygain – Carol Plygain

21 Gorffennaf:  EISTEDDFOD GADEIRIOL CASTELLNEWYDD EMLYN A’R CYLCH
*
Parti/Côr lleisiol lleol – heb fod yn llai na 12 o ran nifer – i aelodau o gymdeithas/clwb o fewn 15 milltir i GNE
* Cystadleuaeth Gorawl

28 Gorffennaf:  EISTEDDFOD CAPEL UCHAF / UPPER CHAPEL
*
Parti Canu Emyn / Hymn Tune Party

 

AWST 2018

MEDI 2018

HYDREF 2018

TACHWEDD 2018

 

RHAGFYR 2018

1 Rhagfyr: EISTEDDFOD GADEIRIOL LLANDYFAELOG
*
Cystadleuaeth Gorawl Cymdeithas Eisteddfodau Cymru (gweler amodau isod)
* Cystadleuaeth Parti/Côr at gyfer mudiadau lleol

 

Corawl


CLICIWCH AR Y LLUN I WELD AMODAU CYSTADLEUAETH GORAWL CYMDEITHAS EISTEDDFODAU CYMRU