Cornel y Corau

CROESO I GORNEL Y CORAU!Côr1

Yma gallwch weld yn union ble mae’r cystadlaethau i chi fel aelodau o gôr – yr eisteddfodau, y dyddiadau a’r cystadlaethau. Felly, heb oedi rhagor – ewch amdani!

Bydd y dudalen hon yn cael ei diweddaru wrth i ni dderbyn rhaglenni mwy o ‘steddfodau

Am fanylion pellach yn ymwneud ag amodau a dewisiadau’r cystadlaethau, gweler y rhaglenni llawn ar dudalen Rhestr Eisteddfodau.

 

MEHEFIN 2019

28-29 Mehefin: GŴYL FAWR ABERTEIFI
*
Côr o unrhyw leisiau (15 oed a throsodd; dros 20 mewn nifer) – hunanddewisiad
* Parti (heb fod dros 20 mewn nifer) – hunanddewisiad
* Côr Merched (15 oed a throsodd; dros 20 mewn nifer) – hunanddewisiad
* Côr Meibion (15 oed a throsodd; dros 20 mewn nifer) – hunanddewisiad
* Côr Ieuenctid 12 oed a than 30 oed – hunanddewisiad
* Côr Cymysg SATB (15 oed a throsodd; dros 20 mewn nifer) – hunanddewisiad

 

GORFFENNAF 2019

6 Gorffennaf: EISTEDDFOD BRO LLANDEGFAN
* Parti Dysgwyr – hunanddewisiad (gweler amodau ar y rhaglen)
*
Côr Cymysg/Meibion/Merched dros 25 o leisiau – cystadleuaeth Cymdeithas Eisteddfodau Cymru (gweler amodau isod)

6 Gorffennaf: EISTEDDFOD YR HEN GAPEL, LLANBRYNMAIR
* Côr o unrhyw leisiau

12-13 Gorffennaf: EISTEDDFOD TALAITH A CHADAIR POWYS DYFFRYN BANW
*
Côr agored unrhyw gyfrwng – hunanddewisiad (2 ddarn cyferbyniol)
* Côr neu Barti Cerdd Dant agored – hunanddewisiad
* Côr neu Barti Alawon Gwerin – 2 ddarn cyferbyniol
* Grŵp Canu i Ddysgwyr Agored – hunanddewisiad

13 Gorffennaf: EISTEDDFOD GADEIRIOL BODFFORDD
*
Parti Gwerin neu Blygain – hunanddewisiad

* Cystadleuaeth Gorawl – unrhyw gyfuniad o leisiau heb fod yn llai na 20 mewn nifer, i gyflwyno dau ddarn cyferbyniol heb fod yn fwy na 8 munud

20 Gorffennaf: EISTEDDFOD GADEIRIOL CASTELLNEWYDD EMLYN A’R CYLCH
*
Parti neu Gôr lleol (heb fod yn llai na 12 o ran rhif) – sy’n aelodau o gymdeithas neu glwb o fewn 15 milltir i Gastellnewydd Emlyn

* Cystadleuaeth Gorawl – dau ddarn cyferbyniol

 

AWST 2019

 

MEDI 2019

21 Medi: EISTEDDFOD GADEIRIOL CWMYSTWYTH
*
Parti Canu – hunanddewisiad

* Côr – hunanddewisiad

 

HYDREF 2019

TACHWEDD 2019

 

RHAGFYR 2019

7 Rhagfyr: EISTEDDFOD GADEIRIOL LLANDYFAELOG
*
Cystadleuaeth Gorawl Cymdeithas Eisteddfodau Cymru (gweler amodau isod)
* Cystadleuaeth Parti/Côr ar gyfer mudiadau lleol – unrhyw leisiau, un gân, agored

 


CLICIWCH AR Y LLUN I WELD AMODAU CYSTADLEUAETH GORAWL CYMDEITHAS EISTEDDFODAU CYMRU