Cornel y Corau

CROESO I GORNEL Y CORAU!Côr1

Yma gallwch weld yn union ble mae’r cystadlaethau i chi fel aelodau o gôr – yr eisteddfodau, y dyddiadau a’r cystadlaethau. Felly, heb oedi rhagor – ewch amdani!

Bydd y dudalen hon yn cael ei diweddaru wrth i ni dderbyn rhaglenni mwy o ‘steddfodau

Am fanylion pellach yn ymwneud ag amodau a dewisiadau’r cystadlaethau, gweler y rhaglenni llawn ar dudalen Rhestr Eisteddfodau.

 

TACHWEDD 2017

25 Tachwedd  –  EISTEDDFOD GADEIRIOL AELHAEARN
Côr

 

RHAGFYR 2017

2 Rhagfyr  –  EISTEDDFOD GADEIRIOL LLANDYFAELOG
Côr – Cystadleuaeth Cymdeithas Eisteddfodau Cymru (gweler amodau isod)

 

IONAWR 2018

20 Ionawr  –  EISTEDDFOD GADEIRIOL CHWILOG
Côr neu Barti Cerdd Dant
Parti Merched, Meibion, Cymysg

 

CHWEFROR 2018

3 Chwefror  –  EISTEDDFOD CRYMYCH A’R CYLCH
Côr Ieuenctid dan 30 oed
Parti Unsain Oedolion (dan 20 mewn nifer)
Cystadleuaeth Gorawl

3 Chwefror  –  EISTEDDFOD LLAWRPLWY’ A PHENSTRYD, TRAWSFYNYDD
Côr neu Barti Meibion, Merched neu Gymysg – agored
Wythawd – emyn
Parti Alaw Werin Gymraeg – agored
Côr neu Barti Cerdd Dant – agored

10 Chwefror  –  EISTEDDFOD FLYNYDDOL ABERGYNOLWYN
Parti Merched, Meibion, Cymysg (dim mwy na 20 mewn nifer)
Côr Meibion, Merched neu Gymysg – Cystadleuaeth Cymdeithas Eisteddfodau Cymru (gweler amodau isod)

17 Chwefror  –  EISTEDDFOD GADEIRIOL LLANEGRYN
Côr Merched, Meibion, Cymysg – Cystadleuaeth Cymdeithas Eisteddfodau Cymru (gweler amodau isod)

24 Chwefror  –  EISTEDDFOD GADEIRIOL LLANLLYFNI
Parti neu Gôr

28 Chwefror  –  EISTEDDFOD TYDDEWI
Parti Canu  (4-8 mewn nifer)
Côr (10 neu fwy mewn nifer)

 

MAWRTH 2018

3 Mawrth  –  EISTEDDFOD LLANFIHANGEL-AR-ARTH A’R PLWYF
Parti Canu/Côr (hyd at 20 aelod)
Cystadleuaeth Gorawl Cymdeithas Eisteddfodau Cymru (gweler amodau isod)

 

EBRILL 2018

2 Ebrill  –  EISTEDDFOD UWCHMYNYDD
Parti Merched, Meibion neu Gymysg
Côr dros 20 mewn nifer – Cystadleuaeth Cymdeithas Eisteddfodau Cymru (gweler amodau isod)

14 Ebrill  –  EISTEDDFOD GADEIRIOL MYNYTHO
Parti Unsain neu Ddeulais
Côr – Cystadleuaeth Cymdeithas Eisteddfodau Cymru (gweler amodau isod)

21 Ebrill  –  EISTEDDFOD Y FFÔR
Côr  (cyfyngedig i ardal y Gylchwyl leol)
Côr Merched, Meibion neu Gymysg
Parti Cerdd Dant Agored

 

MAI 2018

7 Mai  –  EISTEDDFOD GADEIRIOL MAENCLOCHOG
Parti heb fod dros 12 o leisiau (dan 15 oed) i ganu dau ddarn cyferbyniol

 

MEHEFIN 2018

 

GORFFENNAF 2018

20-21 Gorffennaf  –  EISTEDDFOD TALAITH A CHADAIR POWYS BRO HAFREN
Côr Ieuenctid (hyd at 25 oed)
Côr Cymunedol
Côr Agored o unrhyw gyfrwng
Côr neu Barti Cerdd Dant Agored
Côr/Parti Alawon Gwerin Agored
Parti Plygain – Carol Plygain

 

Corawl


CLICIWCH AR Y LLUN I WELD AMODAU CYSTADLEUAETH GORAWL CYMDEITHAS EISTEDDFODAU CYMRU