Cornel y Corau

CROESO I GORNEL Y CORAU!Côr1

Yma gallwch weld yn union ble mae’r cystadlaethau i chi fel aelodau o gôr – yr eisteddfodau, y dyddiadau a’r cystadlaethau. Felly, heb oedi rhagor – ewch amdani!

Bydd y dudalen hon yn cael ei diweddaru wrth i ni dderbyn rhaglenni mwy o ‘steddfodau

Am fanylion pellach yn ymwneud ag amodau a dewisiadau’r cystadlaethau, gweler y rhaglenni llawn ar dudalen Rhestr Eisteddfodau.

 

EBRILL 2020

11 Ebrill: EISTEDDFOD GADEIRIOL LLANDDERFEL  **WEDI’I CHANSLO
* Cystadleuaeth Gorawl naill ai Côr Meibion, Merched neu Gymysg – hunanddewisiad
* NEU Cystadleuaeth Gorawl CEC (gweler amodau ar waelod y dudalen)
* Parti Agored hyd at 16 mewn nifer – hunanddewisiad
* Parti Cerdd Dant Agored

11 Ebrill: EISTEDDFOD GADEIRIOL MYNYTHO   **WEDI’I CHANSLO
* Parti Unsain neu Ddeulais – hunanddewisiad
* Cystadleuaeth Gorawl CEC (gweler amodau ar waelod y dudalen)

11 Ebrill: EISTEDDFOD GADEIRIOL LLANGADOG  **WEDI’I CHANSLO
* Côr – unrhyw lais ac unrhyw nifer – 2 ddarn cyferbyniol

13 Ebrill: EISTEDDFOD UWCHMYNYDD   **WEDI’I CHANSLO
* Pedwarawd neu Wythawd – unrhyw
* Parti Merched, Meibion neu Gymysg – unrhyw
* Côr (dros 20 mewn nifer) – dau ddarn. Cystadleuaeth Gorawl CEC (gweler amodau ar waelod y dudalen)

15 Ebrill: EISTEDDFOD CAPEL Y GROES, LLANWNNEN   **WEDI’I CHANSLO
* Côr – Cystadleuaeth Gorawl CEC (gweler amodau ar waelod y dudalen)

17 Ebrill: EISTEDDFOD GADEIRIOL BRYNGWENITH   **WEDI’I CHANSLO
* Côr – Cystadleuaeth Gorawl CEC (gweler amodau ar waelod y dudalen)

25 Ebrill: EISTEDDFOD GADEIRIOL Y FFÔR  **WEDI’I CHANSLO
*
Côr (cyfyngedig i ardal y Gylchwyl leol) – hunanddewisiad
* Parti Unsain neu Ddeulais – hunanddewisiad 

* Côr (Merched, Meibion neu Gymysg) – hunanddewisiad

 

MAI 2020

1-3 Mai: EISTEDDFODAU TEULU JAMES PANTYFEDWEN PONTRHYDFENDIGAID  **WEDI’I CHANSLO
* Parti Canu – heb fod dan 8 mewn nifer. Unrhyw gyfuniad o leisiau. Dau ddarn cyferbyniol.

2 Mai: EISTEDDFOD GADEIRIOL CAPEL Y FADFA TALGARREG  **WEDI’I CHANSLO
* Côr – Cystadleuaeth Gorawl CEC (gweler amodau ar waelod y dudalen)

15 Mai: EISTEDDFOD GADEIRIOL MYNYDD Y GARREG  **WEDI’I CHANSLO
* Parti/Côr i fudiadau lleol

* Cystadleuaeth Gorawl CEC (gweler amodau ar waelod y dudalen) – dim llai na 20 mewn nifer, 2 ddarn cyferbyniol

16 Mai: EISTEDDFOD MÔN BRO ESCEIFIOG  **WEDI’I GOHIRIO
* Ensemble/Grŵp Lleisiol (rhwng 3 a 16 mewn nifer) – hunanddewisiad digyfeiliant, o leiaf 3 llinell gerddorol, hyd at 5 munud
* Parti Deulais neu Fwy (heb fod yn fwy nag 20 mewn nifer) – hunanddewisiad, un darn
* Côr Meibion/Merched/Cymysg – hunanddewisiad, 2 ddarn gwrthgyferbyniol
* Côr/Parti Gwerin/Plygain Agored – hunanddewisiad
* Côr/Parti Cerdd Dant – hunanddewisiad

16 Mai: EISTEDDFOD GADEIRIOL LLANDUDOCH  **WEDI’I GOHIRIO
* Ensemble Lleisiol agored (rhwng 3 a 6 mewn nifer) – hunanddewisiad, gyda chyfeiliant neu’n ddigyfeiliant. Geiriau Cymraeg. Dim mwy na 4 munud

* Cân o unrhyw Sioe Gerdd – unawd, deuawd neu grŵp
* Cystadleuaeth Côr Llandudoch – cyflwyno rhaglen amrywiol na chymer fwy na 12 munud.

16 Mai: EISTEDDFOD GADEIRIOL LLANUWCHLLYN  **WEDI’I CHANSLO
* Prif Gystadleuaeth Gorawl – Cymysg, Meibion neu Ferched – dewisiad

16 Mai: EISTEDDFOD GADEIRIOL YR HENDY  **WEDI’I GOHIRIO
* Cystadleuaeth Gorawl CEC (gweler amodau ar waelod y dudalen) – dim llai na 20 mewn nifer, 2 ddarn cyferbyniol

 

MEHEFIN 2020

20 Mehefin: EISTEDDFOD GADEIRIOL DYFFRYN CONWY LLANRWST  **WEDI’I CHANSLO
* Cystadleuaeth Gorawl – Cymysg, Meibion neu Ferched – hunanddewisiad, 2 ddarn cyferbyniol

* Côr/Parti Gwerin – hunanddewisiad, 2 ddarn cyferbyniol

 

GORFFENNAF 2020

3-4 Gorffennaf: GŴYL FAWR ABERTEIFI  **WEDI’I CHANSLO
* Côr o unrhyw leisiau 15 oed a throsodd (dros 20 mewn nifer) – hunanddewisiad, un darn
* Parti (heb fod dros 20 mewn nifer) – hunanddewisiad
* Côr Merched (15 oed a throsodd, dros 20 mewn nifer) – hunanddewisiad, 2 ddarn cyferbyniol. Dim mwy na 10 munud.
* Côr Cymysg SATB (15 oed a throsodd, dros 20 mewn nifer) – hunanddewisiad, 2 ddarn cyferbyniol. Dim mwy na 10 munud.
* Côr Meibion TTBB (15 oed a throsodd, dros 20 mewn nifer) – hunanddewisiad, 2 ddarn cyferbyniol. Dim mwy na 10 munud

17-18 Gorffennaf: EISTEDDFOD TALAITH A CHADAIR POWYS RHOSLLANNERCHRUGOG A’R CYLCH  **WEDI’I GOHIRIO
*
Ensemble Lleisiol – hunanddewisiad
* Côr ysgolion/ieuenctid dan 25 oed – hunanddewisiad
* Côr Merched – 2 ddarn cyferbyniol
* Côr Meibion – 2 ddarn cyferbyniol
* Côr Cymysg – 2 ddarn cyferbyniol
* Côr neu Barti Cerdd Dant Agored – hunanddewisiad
* Côr neu Barti Alawon Gwerin Agored – 2 ddarn cyferbyniol
* Parti Plygain – carol plygain – hunanddewisiad

 

 

 


CLICIWCH I WELD AMODAU CYSTADLEUAETH GORAWL CYMDEITHAS EISTEDDFODAU CYMRU