Cornel y Corau

CROESO I GORNEL Y CORAU!Côr1

Yma gallwch weld yn union ble mae’r cystadlaethau i chi fel aelodau o gôr – yr eisteddfodau, y dyddiadau a’r cystadlaethau. Felly, heb oedi rhagor – ewch amdani!

Bydd y dudalen hon yn cael ei diweddaru wrth i ni dderbyn rhaglenni mwy o ‘steddfodau

Am fanylion pellach yn ymwneud ag amodau a dewisiadau’r cystadlaethau, gweler y rhaglenni llawn ar dudalen Rhestr Eisteddfodau.

 

HYDREF 2019

18 Hydref: EISTEDDFOD GADEIRIOL FELINDRE, ABERTAWE
*
Parti Canu hyd at 20 o leisiau – Agored

18 Hydref: EISTEDDFOD Y CYMOEDD
*
Parti neu Gôr Cerdd Dant – hunanddewisiad
* Parti neu Gôr Gwerin Agored – hunanddewisiad (gweler amodau ar y rhestr testunau)
* CôrAgored – Cystadleuaeth Gorawl Cymdeithas Eisteddfodau Cymru (gweler amodau ar waelod y dudalen)

 

TACHWEDD 2019

2 Tachwedd: EISTEDDFOD Y TALWRN, YNYS MÔN
*
Ensemble Lleisiol (rhwng 3 ac 8 mewn nifer) – Agored
* Deuawd, Triawd neu Bedwarawd Cerdd Dant – Hunanddewisiad
* Cystadleuaeth Gorawl Cymdeithas Eisteddfodau Cymru (gweler amodau ar waelod y dudalen)

2 Tachwedd: EISTEDDFOD GADEIRIOL LLANRHAEADR YM MOCHNANT
*
Pedwarawd – unrhyw leisiau – hunanddewisiad
* Parti – Cymysg, Meibion neu Ferched (dim mwy na 20 o leisiau) – hunanddewisiad
* Parti Plygain – hunanddewisiad
* Côr – Cymysg, Meibion neu Ferched – hunanddewisiad

2 Tachwedd: EISTEDDFOD TRALLONG
*
 Parti Canu Emyn (dim mwy na 16 o leisiau) / Hymn Tune Party (max. 16 voices)

* Côr / Choir

9 Tachwedd: EISTEDDFOD CWMDU
*
 Parti Canu (dim mwy na 16 o leisiau) – hunanddewisiad / Singing Party (max. 16 voices) – own selection

* Côr Cymysg, Meibion neu Ferched – hunanddewisiad / Mixed, Male or Ladies Choir – own selection

15 Tachwedd: EISTEDDFOD GADEIRIOL DYFFRYN OGWEN
*
Côr Cymysg, Meibion neu Ferched – cyflwyniad o hyd at 10 munud – hunanddewisiad

23 Tachwedd: EISTEDDFOD GADEIRIOL AELHAEARN
*
Côr – Agored

 

RHAGFYR 2019

7 Rhagfyr: EISTEDDFOD GADEIRIOL LLANDYFAELOG
*
Cystadleuaeth Gorawl Cymdeithas Eisteddfodau Cymru (gweler amodau ar waelod y dudalen)
* Cystadleuaeth Parti/Côr ar gyfer mudiadau lleol – unrhyw leisiau, un gân, agored

 

 

IONAWR 2020

17 Ionawr: EISTEDDFOD CAERDYDD
*
Parti neu Gôr Cerdd Dant – hunanddewisiad
* Parti neu Gôr Gwerin – hunanddewisiad
*
Côr Agored – Cystadleuaeth Cymdeithas Eisteddfodau Cymru (gweler amodau ar waelod y dudalen)

18 Ionawr: EISTEDDFOD GADEIRIOL CHWILOG
*
 Côr neu Barti Cerdd Dant – Agored
* Parti Merched/Meibion/Cymysg – unsain neu ddeulais
* Côr Merched/Meibion/Cymysg – Agored

26 Ionawr: EISTEDDFOD MC CENARTH
*
Parti Unsain Agored

 

CHWEFROR 2020

8 Chwefror: EISTEDDFOD FLYNYDDOL ABERGYNOLWYN
* Parti Meibion, Merched neu Gymysg (dim mwy na 20 mewn nifer) – hunanddewisiad
*
 Côr Meibion, Merched neu Gymysg – hunanddewisiad – Cystadleuaeth Gorawl Cymdeithas Eisteddfodau Cymru (gweler amodau ar waelod y dudalen)

15 Chwefror: EISTEDDFOD GADEIRIOL LLANEGRYN
*
 Côr Meibion, Merched neu Gymysg, unrhyw nifer – hunanddewisiad – Cystadleuaeth Gorawl Cymdeithas Eisteddfodau Cymru (gweler amodau ar waelod y dudalen)

 

MAWRTH 2020

EBRILL 2020

 

MAI 2020

16 Mai: EISTEDDFOD MÔN BRO ESCEIFIOG
* Ensemble/Grŵp Lleisiol (rhwng 3 a 16 mewn nifer) – hunanddewisiad digyfeiliant, o leiaf 3 llinell gerddorol, hyd at 5 munud
* Parti Deulais neu Fwy (heb fod yn fwy nag 20 mewn nifer) – hunanddewisiad, un darn
* Côr Meibion/Merched/Cymysg – hunanddewisiad, 2 ddarn gwrthgyferbyniol
* Côr/Parti Gwerin/Plygain Agored – hunanddewisiad
* Côr/Parti Cerdd Dant – hunanddewisiad

 

MEHEFIN 2020

 

GORFFENNAF 2020

17-18 Gorffennaf: EISTEDDFOD TALAITH A CHADAIR POWYS RHOSLLANNERCHRUGOG A’R CYLCH
*
Ensemble Lleisiol – hunanddewisiad
* Côr ysgolion/ieuenctid dan 25 oed – hunanddewisiad
* Côr Merched – 2 ddarn cyferbyniol
* Côr Meibion – 2 ddarn cyferbyniol
* Côr Cymysg – 2 ddarn cyferbyniol
* Côr neu Barti Cerdd Dant Agored – hunanddewisiad
* Côr neu Barti Alawon Gwerin Agored – 2 ddarn cyferbyniol
* Parti Plygain – carol plygain – hunanddewisiad

 

 

 


CLICIWCH I WELD AMODAU CYSTADLEUAETH GORAWL CYMDEITHAS EISTEDDFODAU CYMRU