Cornel y Corau

CROESO I GORNEL Y CORAU!Côr1

Yma gallwch weld yn union ble mae’r cystadlaethau i chi fel aelodau o gôr – yr eisteddfodau, y dyddiadau a’r cystadlaethau. Felly, heb oedi rhagor – ewch amdani!

Bydd y dudalen hon yn cael ei diweddaru wrth i ni dderbyn rhaglenni mwy o ‘steddfodau

Am fanylion pellach yn ymwneud ag amodau a dewisiadau’r cystadlaethau, gweler y rhaglenni llawn ar dudalen Rhestr Eisteddfodau.

IONAWR 2019

19 Ionawr: EISTEDDFOD GADEIRIOL CHWILOG
*
Côr neu Barti Cerdd Dant – agored
* Parti Merched/Meibion/Cymysg – unsain neu ddeulais
* Côr Meibion, Merched neu Gymysg – agored

25 Ionawr: EISTEDDFOD CYNWYL ELFED
*
Parti Unsain dros 15 oed (dim llai na 3 mewn nifer) – Agored 

* Ensemble Lleisiol (o leiaf 3 llais) – Agored
* Côr – unrhyw gân gyfoes

26 Ionawr: EISTEDDFOD GARNDOLBENMAEN A’R CYLCH
*
Côr Meibion neu Gymysg – agored 

* Côr neu Barti Cerdd Dant – agored

 

CHWEFROR 2019

2 Chwefror: EISTEDDFOD GADEIRIOL CRYMYCH A’R CYLCH
*
Côr Ieuenctid dan 30 oed
* Parti Unsain i oedolion – dan 20 mewn nifer

2 Chwefror: EISTEDDFOD LLAWRPLWY’ A PHENSTRYD TRAWSFYNYDD
*
Côr neu Barti Meibion, Merched neu Gymysg – Agored
* Wythawd – unrhyw emyn
* Parti Alaw Werin Gymraeg
* Côr neu Barti Cerdd Dant – Agored

16 Chwefror: EISTEDDFOD GADEIRIOL LLANEGRYN
*
Côr Merched, Meibion neu Cymysg unrhyw nifer  –  Cystadleuaeth Cymdeithas Eisteddfodau Cymru (gweler isod)

16 Chwefror: EISTEDDFOD GADEIRIOL BRYNBERIAN
*
 Parti Unsain i Oedolion – canu emyn
* Pedwarawd – agored
* Cân Ysgafn i Grŵp (neu Unigolyn) – agored

22 Chwefror: EISTEDDFOD GADEIRIOL RHYDLEWIS
*
Parti neu Gôr dros 18 oed – dim mwy nag 20 mewn nifer 

23 Chwefror: EISTEDDFOD GADEIRIOL LLANLLYFNI
* Deuawd, Triawd neu Bedwarawd
*
Parti neu Gôr – Cystadleuaeth Cymdeithas Eisteddfodau Cymru (gweler amodau isod)

28 Chwefror: EISTEDDFOD TYDDEWI
* Parti Canu – 4-8 mewn nifer
*
Côr – 10 neu fwy mewn nifer

 

MAWRTH 2019

 

EBRILL 2019

13 Ebrill: EISTEDDFOD GADEIRIOL MYNYTHO
* Parti Unsain neu Ddeulais
* Cystadleuaeth Gorawl Cymdeithas Eisteddfodau Cymru (gweler amodau isod)

22 Ebrill: EISTEDDFOD UWCHMYNYDD
* Pedwarawd neu Wythawd
* Ensemble Lleisiol
* Parti Merched, Meibion neu Gymysg
* Côr dros 20 mewn nifer – Cystadleuaeth Cymdeithas Eisteddfodau Cymru (gweler amodau isod)

27 Ebrill: EISTEDDFOD GADEIRIOL Y FFÔR
* Côr (Cyfyngedig i ardal y Gylchwyl leol) – hunanddewisiad
* Côr Merched, Meibion neu Gymysg – hunanddewisiad
* Parti Cerdd Dant agored – hunanddewisiad

 

MAI 2019

6 Mai: EISTEDDFOD GADEIRIOL MAENCLOCHOG
* Parti o oedolion i lafarganu detholiad o bennod “Y Pwnc”
* Parti heb fod o dan 12 o leisiau, a thros 15 oed, i ganu dau ddarn cyferbyniol
* Pedwarawd

18 Mai: EISTEDDFOD MÔN
* Ensemble/Grŵp Lleisiol (rhwng 3 ac 16 mewn nifer) – hunanddewisiad
* Parti Deulais neu fwy (heb fod yn fwy nag 20 mewn nifer) – hunanddewisiad
* Côr Meibion/Merched/Cymysg – hunanddewisiad
* Côr/Parti Gwerin/Plygain Agored – hunanddewisiad
* Côr/Parti Cerdd Dant – hunanddewisiad

 

MEHEFIN 2019

 

GORFFENNAF 2019

12-13 Gorffennaf: EISTEDDFOD TALAITH A CHADAIR POWYS DYFFRYN BANW
*
Côr agored unrhyw gyfrwng – hunanddewisiad (2 ddarn cyferbyniol)
* Côr neu Barti Cerdd Dant agored – hunanddewisiad
* Côr neu Barti Alawon Gwerin – 2 ddarn cyferbyniol
* Grŵp Canu i Ddysgwyr Agored – hunanddewisiad

 


CLICIWCH AR Y LLUN I WELD AMODAU CYSTADLEUAETH GORAWL CYMDEITHAS EISTEDDFODAU CYMRU