Cornel y Corau

CROESO I GORNEL Y CORAU!Côr1

Yma gallwch weld yn union ble mae’r cystadlaethau i chi fel aelodau o gôr – yr eisteddfodau, y dyddiadau a’r cystadlaethau. Felly, heb oedi rhagor – ewch amdani!

Bydd y dudalen hon yn cael ei diweddaru wrth i ni dderbyn rhaglenni mwy o ‘steddfodau

Am fanylion pellach yn ymwneud ag amodau a dewisiadau’r cystadlaethau, gweler y rhaglenni llawn ar dudalen Rhestr Eisteddfodau.

 


AWST 2019

24-26 Awst: EISTEDDFOD RHYS THOMAS JAMES LLANBEDR PONT STEFFAN
*
Ensemble Lleisiol rhwng 3 ac 8 mewn nifer – hunanddewisiad

* Parti Unsain Agored rhwng 6 a 12 mewn nifer – hunanddewisiad

 

MEDI 2019

14 Medi: EISTEDDFOD GADEIRIOL TREGARON
*
Pedwarawd – Emyn, dim mwy na 3 phennill – hunanddewisiad

* Côr (heb fod dan 16 mewn nifer), unrhyw leisiau – hunanddewisiad
* Parti Canu – unrhyw leisiau (rhwng 6 a 10 aelod) – hunanddewisiad

21 Medi: EISTEDDFOD GADEIRIOL CWMYSTWYTH
*
Parti Canu – hunanddewisiad

* Côr – hunanddewisiad

21 Medi: EISTEDDFOD GADEIRIOL Y TYMBL
*
Cystadleuaeth Gorawl Cymdeithas Eisteddfodau Cymru (gweler amodau ar waelod y dudalen)

28 Medi: EISTEDDFOD GADEIRIOL LLANWRTYD
*
 Côr Meibion, Merched neu Gymysg / Male Voice, Ladies or Mixed Choir – dros 16 mewn nifer / over 16 in number

 

HYDREF 2019

5 Hydref: EISTEDDFOD GADEIRIOL TREFEGLWYS
*
 Côr Meibion, Merched neu Gymysg / Male, Ladies or Mixed Choir

5 Hydref: EISTEDDFOD BETHEL MELIN Y COED
*
Wythawd Cymysg, Meibion neu Ferched
* Parti Cymysg, Meibion neu Ferched – Agored

18 Hydref: EISTEDDFOD GADEIRIOL FELINDRE, ABERTAWE
*
Parti Canu hyd at 20 o leisiau – Agored

 

TACHWEDD 2019

2 Tachwedd: EISTEDDFOD Y TALWRN, YNYS MÔN
*
Ensemble Lleisiol (rhwng 3 ac 8 mewn nifer) – Agored
* Deuawd, Triawd neu Bedwarawd Cerdd Dant – Hunanddewisiad
* Cystadleuaeth Gorawl Cymdeithas Eisteddfodau Cymru (gweler amodau ar waelod y dudalen) 

15 Tachwedd: EISTEDDFOD GADEIRIOL DYFFRYN OGWEN
*
Côr Cymysg, Meibion neu Ferched – cyflwyniad o hyd at 10 munud – hunanddewisiad

23 Tachwedd: EISTEDDFOD GADEIRIOL AELHAEARN
*
Côr – Agored

 

RHAGFYR 2019

7 Rhagfyr: EISTEDDFOD GADEIRIOL LLANDYFAELOG
*
Cystadleuaeth Gorawl Cymdeithas Eisteddfodau Cymru (gweler amodau ar waelod y dudalen)
* Cystadleuaeth Parti/Côr ar gyfer mudiadau lleol – unrhyw leisiau, un gân, agored

 

 

IONAWR 2020

18 Ionawr: EISTEDDFOD GADEIRIOL CHWILOG
*
 Côr neu Barti Cerdd Dant – Agored
* Parti Merched/Meibion/Cymysg – unsain neu ddeulais
* Côr Merched/Meibion/Cymysg – Agored

 

CHWEFROR 2020

8 Chwefror: EISTEDDFOD FLYNYDDOL ABERGYNOLWYN
* Parti Meibion, Merched neu Gymysg (dim mwy na 20 mewn nifer) – hunanddewisiad
*
 Côr Meibion, Merched neu Gymysg – hunanddewisiad – Cystadleuaeth Gorawl Cymdeithas Eisteddfodau Cymru (gweler amodau ar waelod y dudalen)

15 Chwefror: EISTEDDFOD GADEIRIOL LLANEGRYN
*
 Côr Meibion, Merched neu Gymysg, unrhyw nifer – hunanddewisiad – Cystadleuaeth Gorawl Cymdeithas Eisteddfodau Cymru (gweler amodau ar waelod y dudalen)

 

MAWRTH 2020

EBRILL 2020

 

MAI 2020

16 Mai: EISTEDDFOD MÔN BRO ESCEIFIOG
* Ensemble/Grŵp Lleisiol (rhwng 3 a 16 mewn nifer) – hunanddewisiad digyfeiliant, o leiaf 3 llinell gerddorol, hyd at 5 munud
* Parti Deulais neu Fwy (heb fod yn fwy nag 20 mewn nifer) – hunanddewisiad, un darn
* Côr Meibion/Merched/Cymysg – hunanddewisiad, 2 ddarn gwrthgyferbyniol
* Côr/Parti Gwerin/Plygain Agored – hunanddewisiad
* Côr/Parti Cerdd Dant – hunanddewisiad

 

 

 


CLICIWCH I WELD AMODAU CYSTADLEUAETH GORAWL CYMDEITHAS EISTEDDFODAU CYMRU