Cornel y Corau

CROESO I GORNEL Y CORAU!Côr1

Yma gallwch weld yn union ble mae’r cystadlaethau i chi fel aelodau o gôr – yr eisteddfodau, y dyddiadau a’r cystadlaethau. Felly, heb oedi rhagor – ewch amdani!

Bydd y dudalen hon yn cael ei diweddaru wrth i ni dderbyn rhaglenni mwy o ‘steddfodau

Am fanylion pellach yn ymwneud ag amodau a dewisiadau’r cystadlaethau, gweler y rhaglenni llawn ar dudalen Rhestr Eisteddfodau.


HYDREF 2018

19 Hydref:  EISTEDDFOD GADEIRIOL FELINDRE, ABERTAWE
* Parti Canu  –  hyd at 20 mewn nifer – agored

19 Hydref:  EISTEDDFOD Y CYMOEDD
*
Parti neu Gôr Cerdd Dant
* Parti/Côr Gwerin Agored
* Côr Agored (gweler amodau Cystadleuaeth Cymdeithas Eisteddfodau Cymru isod)

27 Hydref:  EISTEDDFOD GADEIRIOL PUMSAINT
*
Côr dros 20 o leisiau – Cystadleuaeth Cymdeithas Eisteddfodau Cymru (gweler amodau isod)
* Wythawd

27 Hydref:  EISTEDDFOD GADEIRIOL DEINIOLEN A’R CYLCH
*
Parti neu Gôr unrhyw oed (Uwchradd +) – hunan ddewisiad

 

TACHWEDD 2018

3 Tachwedd: EISTEDDFOD GADEIRIOL Y TALWRN
* Cystadleuaeth Gorawl Cymdeithas Eisteddfodau Cymru (gweler amodau isod)

3 Tachwedd: EISTEDDFOD GADEIRIOL LLANRHAEADR YM MOCHNANT
* Pedwarawd – unrhyw leisiau – hunan ddewisiad
* Parti – Cymysg, Merched neu Feibion (dim mwy na 20 o leisiau) – hunan ddewisiad
* Parti Plygain – hunan ddewisiad
* Côr – Cymysg, Meibion neu Ferched – hunan ddewisiad

3 Tachwedd: EISTEDDFOD TRALLONG
* Parti Canu Emyn (dim mwy na 16 o leisiau) / Hymn Tune Party (no more than 16 voices)
* Côr / Choir

10 Tachwedd:  EISTEDDFOD CWMDU
*
Parti Canu  –  dim mwy na 16 o leisiau / Party – no more than 16 voices
*
Côr – cymysg, meibion neu ferched / Choir – mixed, male or female

24 Tachwedd: EISTEDDFOD GADEIRIOL AELHAEARN
* Côr – agored

 

RHAGFYR 2018

1 Rhagfyr: EISTEDDFOD GADEIRIOL LLANDYFAELOG
*
Cystadleuaeth Gorawl Cymdeithas Eisteddfodau Cymru (gweler amodau isod)
* Cystadleuaeth Parti/Côr at gyfer mudiadau lleol

 

IONAWR 2019

19 Ionawr: EISTEDDFOD GADEIRIOL CHWILOG
*
Côr neu Barti Cerdd Dant – agored
* Parti Merched/Meibion/Cymysg – unsain neu ddeulais
* Côr Meibion, Merched neu Gymysg – agored

 

CHWEFROR 2019

16 Chwefror: EISTEDDFOD GADEIRIOL LLANEGRYN
*
Côr Merched, Meibion neu Cymysg unrhyw nifer  –  Cystadleuaeth Cymdeithas Eisteddfodau Cymru (gweler amodau isod)

22 Chwefror: EISTEDDFOD GADEIRIOL RHYDLEWIS
*
Parti neu Gôr dros 18 oed – dim mwy nag 20 mewn nifer 

23 Chwefror: EISTEDDFOD GADEIRIOL LLANLLYFNI
* Deuawd, Triawd neu Bedwarawd
*
Parti neu Gôr – Cystadleuaeth Cymdeithas Eisteddfodau Cymru (gweler amodau isod)

 

MAWRTH 2019

EBRILL 2019

MAI 2019

MEHEFIN 2019

 

GORFFENNAF 2019

12-13 Gorffennaf: EISTEDDFOD TALAITH A CHADAIR POWYS DYFFRYN BANW
*
Côr agored unrhyw gyfrwng – hunanddewisiad (2 ddarn cyferbyniol)
* Côr neu Barti Cerdd Dant agored – hunanddewisiad
* Côr neu Barti Alawon Gwerin – 2 ddarn cyferbyniol
* Grŵp Canu i Ddysgwyr Agored – hunanddewisiad

 


CLICIWCH AR Y LLUN I WELD AMODAU CYSTADLEUAETH GORAWL CYMDEITHAS EISTEDDFODAU CYMRU