Cornel y Corau

CROESO I GORNEL Y CORAU!Côr1

Yma gallwch weld yn union ble mae’r cystadlaethau i chi fel aelodau o gôr – yr eisteddfodau, y dyddiadau a’r cystadlaethau. Felly, heb oedi rhagor – ewch amdani!

Bydd y dudalen hon yn cael ei diweddaru wrth i ni dderbyn rhaglenni mwy o ‘steddfodau

Am fanylion pellach yn ymwneud ag amodau a dewisiadau’r cystadlaethau, gweler y rhaglenni llawn ar dudalen Rhestr Eisteddfodau.

 

MEHEFIN 2020

20 Mehefin: EISTEDDFOD GADEIRIOL DYFFRYN CONWY LLANRWST  **WEDI’I CHANSLO
* Cystadleuaeth Gorawl – Cymysg, Meibion neu Ferched – hunanddewisiad, 2 ddarn cyferbyniol

* Côr/Parti Gwerin – hunanddewisiad, 2 ddarn cyferbyniol

 

GORFFENNAF 2020

3-4 Gorffennaf: GŴYL FAWR ABERTEIFI  **WEDI’I CHANSLO
* Côr o unrhyw leisiau 15 oed a throsodd (dros 20 mewn nifer) – hunanddewisiad, un darn
* Parti (heb fod dros 20 mewn nifer) – hunanddewisiad
* Côr Merched (15 oed a throsodd, dros 20 mewn nifer) – hunanddewisiad, 2 ddarn cyferbyniol. Dim mwy na 10 munud.
* Côr Cymysg SATB (15 oed a throsodd, dros 20 mewn nifer) – hunanddewisiad, 2 ddarn cyferbyniol. Dim mwy na 10 munud.
* Côr Meibion TTBB (15 oed a throsodd, dros 20 mewn nifer) – hunanddewisiad, 2 ddarn cyferbyniol. Dim mwy na 10 munud

17-18 Gorffennaf: EISTEDDFOD TALAITH A CHADAIR POWYS RHOSLLANNERCHRUGOG A’R CYLCH  **WEDI’I GOHIRIO
*
Ensemble Lleisiol – hunanddewisiad
* Côr ysgolion/ieuenctid dan 25 oed – hunanddewisiad
* Côr Merched – 2 ddarn cyferbyniol
* Côr Meibion – 2 ddarn cyferbyniol
* Côr Cymysg – 2 ddarn cyferbyniol
* Côr neu Barti Cerdd Dant Agored – hunanddewisiad
* Côr neu Barti Alawon Gwerin Agored – 2 ddarn cyferbyniol
* Parti Plygain – carol plygain – hunanddewisiad

 

 

 


CLICIWCH I WELD AMODAU CYSTADLEUAETH GORAWL CYMDEITHAS EISTEDDFODAU CYMRU