Eisteddfod yr Urdd

EISTEDDFOD YR URDD 2017

IMG_3186

DSCF1713

 

 

 

 

 

 

 

Diolch yn fawr iawn i bawb a alwodd mewn i’n stondin yn Eisteddfod yr Urdd, Penybont-ar-Ogwr!

Y stondin

Diolch arbennig i’r gwirfoddolwyr brwd am ein cynorthwyo’n ddyddiol. Cawsom wythnos brysur yn cyfarfod â hwn a’r llall.

Diolch hefyd i griw Stwnsh S4C am ddod heibio bob dydd i feirniadu’r gystadleuaeth “Disgrifio’r Eisteddfod mewn 4 gair”. Cafwyd llond lle o sbri yn eu cwmni!

Stwnsh

Llongyfarchiadau i’r enillwyr!….dyma nhw…

Dydd Llun:  “Cymdeithasu, Cystadlu, Colli, Cusanu!”  –  Dianne Thomas, Mynyddygarreg

Dydd Mawrth:  “Mawr, hir, swnllyd, plant”  –  Gwenan Owen, Llanllwni

Dydd Mercher:  “Canu! Ciwio! Cam! Cwyno!”  –  Elin Mabbutt, Aberystwyth

Dydd Iau:  “Wedi gweld sioe Stwnsh!”  –  Elen Morgan, Drefach

Dydd Gwener:  “Gwener gwlyb i Goroni!”  –  Davinia Davies, Bancffosfelen

Dydd Sadwrn:  “Cymreig, sbort, cŵl, Stwnshlyd!”  –  Leusa Bowen, Cynwyl Elfed

 

Ar ddiwedd yr wythnos, dewiswyd enillydd “Her yr Wythnos”…….

Dewis  Llongyfarchiadau i Miriam Llwyd Davies!

 

Ac wrth gwrs, cafodd y neges hollbwysig sylw hefyd…

Neges

 

Wythnos fendigedig! Welwn ni chi flwyddyn nesa’!