FEDRWCH CHI HELPU?

 

Crwydro

 

 

 

 

 

Ydych chi’n trefnu gweithgareddau er budd eich ‘steddfod chi? Codi arian, codi ymwybyddiaeth, hyrwyddo, hysbysebu ac ennyn diddordeb a brwdfrydedd – nid ar chwarae bach mae cyflawni hyn!

Rydym yn awyddus i glywed gennych, ac i roi sylw i’ch ‘steddfod chi yn ‘Steddfota!  

 

 

 

spolight

Mae Gŵyl Ddramâu Capel Bethania Rhuthun yn chwilio am sgriptiau dramâu byrion ysgafn ar gyfer eu gŵyl flynyddol. Mae angen 5 drama fer bob blwyddyn ac angen 4 neu fwy yn y cast. Os oes yna Eisteddfodau yn gosod cystadlaethau ysgrifennu neu berfformio drama fer, yna plîs wnewch chi gysylltu â’r rhif yma – 01824 705604. Maent wedi perfformio’r dramâu sydd wedi eu cyhoeddi yn barod, ac felly mae angen eich help arnynt. Comedïau a hwyl yw’r hyn maent yn chwilio amdano, ond mae croeso ichi ddanfon deunydd atynt a gadael iddynt benderfynu os yw’n addas.
Diolch ymlaen llaw am eich cefnogaeth.

 

 

 

 

corCyffrous iawn yw clywed am gorau a phartïon newydd sbon yn cael eu sefydlu ar hyd a lled y wlad, ac rydyn ni’n awyddus i wybod mwy!

Ydych chi’n aelod o gôr neu barti newydd? Ai chi yw’r sylfaenydd?

Cysylltwch â lois@steddfota.org gydag ychydig o hanes a chefndir eich côr/parti. Diolch!