Y Gymdeithas ym Mhrifwyl 2017

Môn1Ar ddiwedd wythnos arbennig ar faes Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn, braf yw gallu ymlacio ac edrych ‘nôl ar ein wythnos brysur. Do, fe gawsom law, gwynt, haul ac ychydig o fwd, ond yn fwy na dim cawsom fwynhau diwylliant Cymreig ar ei orau! Hyfryd oedd croesawu ymwelwyr i’r stondin a da o beth oedd gweld y diddordeb oedd ganddynt yn yr eisteddfodau lleol – diolch i bawb a alwodd heibio. Rhaid diolch o waelod calon hefyd i’r gwirfoddolwyr fu’n ein cynorthwyo ni drwy gydol yr wythnos – anodd iawn fyddai cynnal y stondin heb eu cymorth.

 

Môn2Cynhaliwyd sawl gweithgaredd lenyddol ddifyr ar gyfer plant ac ieuenctid – sesiwn ar gyfer llenorion ifanc gydag Ifor ap Glyn, EisteddfODLI gydag Anni Llŷn a sesiwn farddoni gyda Casia Wiliam. Cafwyd tipyn o hwyl, a diolch yn fawr i’r tri am eu cydweithrediad.

 

Cerdd Anni

 

Cerdd Casia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Braint oedd cael cwmni Helena Jones ar y stondin un diwrnod; â hithau’n 100 oed, hi ydy’r person hynaf i gael ei hurddo i’r Orsedd. Llongyfarchiadau calonnog iddi.

DSCF1746DSCF1749

 

 

Môn3

 

 

 

 

 

 

 

Yn ôl yr arfer, cafwyd digon o hwyl a sbri gyda’r gystadleuaeth ddyddiol……Disgrifio’r Eisteddfod mewn 4 gair! Cawsom lu o geisiadau a thasg criw Stwnsh S4C oedd dewis enillydd ar ddiwedd bob dydd. Dyma nhw i chi…..

DYDD SADWRN (5ed):  “Sgwrsio, Cystadlu, Cymdeithasu, Cymraeg”  –  Enid Young, Yr Wyddgrug

DYDD SUL (6ed):  “Doniau, Dysg, Doniolwch, Drygioni”  –  Aled Williams, Llanllwni

DYDD LLUN (7fed):  “Lot fawr o fwd!”  –  Ioan Mabbutt, Aberystwyth

DYDD MAWRTH (8fed):  “Heb fwd mae’n gwd!”  –  Eirian Wyn Lewis, Mynachlog Ddu

DYDD MERCHER (9fed):  “Calon Cymreictod, Hafan Hwyl”  –  Lefi Dafydd, Eglwyswrw

DYDD IAU (10fed):  “Mwynhau mwd glân Môn”  –  Selwyn Jones, Pontrhydfendigaid

DYDD GWENER (11eg):  “Gwener gwlyb gweler gadair”  –  Alis Mabbutt, Aberystwyth

DYDD SADWRN (12fed):  “Ciws hir am cwrw”  –  Alys James Pritchard, Llanfairpwll

 

Her1

 

 

 

 

 

DIOLCH I BAWB AM GYSTADLU A LLONGYFARCHIADAU I’R BUDDUGOL!

 

Raffl2