Y Gymdeithas ym Mhrifwyl 2016

Croeso i Eisteddfod Genedlaethol y Fenni 2016

Diolch o galon i bawb a darodd heibio i’n stondin eleni.

Anrhydeddu Gwirfodddolwyr
IMG_2413.JPG

Llongyfarchiadau!

Cliciwch yma i weld lluniau o’r seremoni anrhydeddu gwirfoddolwyr a gynhaliwyd yng Nghyfarfod Blynyddol y Gymdeithas ar Faes yr Eisteddfod Genedlaethol.

O Gwmpas Y Maes
DSC01306

Y Prifardd a Bardd Cenedlaethol Cymru, Ifor ap Glyn fu’n arwain Sesiwn Llenyddol i’r Ifanc yn y Lolfa Len eleni. Dyma Ifor gyda’r criw o’r chwith – Sion Jenkins yn wreiddiol o Landysilio ond nawr yn byw yng Nghaerdydd, Ifor ap Glyn, Eurgain Wyn o Grymych, Carwen Richards o Ffarmers, Llanwrda a Gwen Down o Aberystwyth.

 

DSC01291

Anni Llŷn, Bardd Plant Cymru gyda chriw o blant yn cynnal EisteddfODLI yn y Lolfa Lên.

 

DSC01315

Enillwyr Cystadleuaeth Cymdeithas Eisteddfodau Cymru (Ensemble Lleisiol) – Ensemble Edern, sef Glesni Rhys Jones, Anest Mair Jones ac Elain Rhys Jones – y dair o Bodedern, Ynys Môn. Yn ogystal, nhw gafodd eu cyflwyno gyda’r Ysgoloriaeth o £1,000 ar gyfer hyfforddiant pellach ym maes perfformio ar lwyfan eisteddfodol. Noddwyr yr Ysgoloriaeth eleni oedd Cymreigyddion Y Fenni.

 

Criw rhaglenni Ysbyty Hospital a Tag yn beirniadu'r gystadleuaeth dyddiol

Criw rhaglenni Ysbyty Hospital a Tag yn beirniadu’r gystadleuaeth dyddiol

 

Elfyn Thomas a criw rhaglenni Ysbyty Hospital a Tag yn tynnu raffl fawr y Gymdeithas.  A'r enillwyr  :- 1af Gwen Williams o Lanegryn 2il 	Mair Davies o Bontsian a'r  3ydd	Nerys Jones o Langadog Llongyfarchiadau i'r enillwyr a diolch i bawb wnaeth brynu tocyn

Elfyn Thomas a chriw rhaglenni Ysbyty Hospital a Tag yn tynnu raffl fawr y Gymdeithas. A’r enillwyr :-
1af – Gwen Williams o Lanegryn
2il – Mair Davies o Bontsian
3ydd – Nerys Jones o Langadog
Llongyfarchiadau i’r enillwyr a diolch i bawb wnaeth brynu tocyn.