Cystadleuaeth Gorawl Eisteddfodau Cymru

stand-cerddoriaeth 

Cystadleuaeth Gorawl Eisteddfodau Cymru

Unrhyw gyfuniad o leisiau heb fod yn llai nag 20 mewn nifer, i gyflwyno dau ddarn cyferbyniol heb fod yn hwy na 8 munud, ac i gynnwys darn gan Gyfansoddwr o Gymro.

Ni chaniateir i unrhyw gôr ail ganu cân mewn categori arall adeg yr Ŵyl.

Bydd cystadlu mewn dwy eisteddfod leol rhwng Mai 2018 a Mai 2021 yn rhoi’r hawl i gystadlu yn y gystadleuaeth hon yn Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion 2021.

Bydd rhaid nodi wrth gofrestru enwau’r Eisteddfodau lleol y cystadlwyd ynddynt.

Gwobrau:
1. Cwpan Miss Menai Williams a Mrs Nesta Davies i’w ddal am flwyddyn a £500
2. £300
3. £200

Cyflwynir Medal Goffa Gwilym E. Humphreys, Cymrawd yr Eisteddfod Genedlaethol, i arweinydd y côr buddugol.

I hwyluso’r gwaith o hysbysebu’r gystadleuaeth mae ffleiars a phosteri ar gael am ddim gan Aled (Swyddog Datblygu), neu Lois (Swyddog Technegol)