Y Raffl Fawr

rafflCofiwch bod tocynnau Raffl y Gymdeithas ar gael!

Gofynnwn i eisteddfodau werthu 15 tocyn (gwerth £15) dros y Gymdeithas.
Wedyn, cynigir mwy o docynnau i chi, yn rhad ac am ddim, ac fe gaiff unrhyw elw ychwanegol a wneir fynd at goffrau eich eisteddfod chi.

 

Dyma gyfle da i arbed costau argraffu tocynnau eich hunain, a chodi arian i’ch eisteddfod chi a’r Gymdeithas ar yr un pryd.

Cysylltwch â Shân os am archebu tocynnau.

Noddwyd y Raffl eleni eto gan gwmni Teithiau Elfyn Thomas, Llanfaethlu, Ynys Môn. Llawer o ddiolch iddynt am eu haelioni.