Y Raffl Fawr

RAFFL 2019

 

Noddir Raffl Fawr y Gymdeithas unwaith eto gan gwmni Teithiau Elfyn Thomas, Llanfaethlu, Ynys Môn. Diolch yn fawr iddynt.

Eleni eto, gofynnwn i chi werthu 4 llyfr (gwerth £20) dros y Gymdeithas, yna, fel arfer, bydd unrhyw docynnau ychwanegol a werthir gennych yn sicrhau bod eich eisteddfod chi yn elwa’n ariannol, h.y chi fydd yn cadw’r elw. Dyma gyfle hawdd i godi arian sylweddol at goffrau eich eisteddfod – peidiwch colli allan!

Cysylltwch â Shân i gael eich tocynnau raffl.