Oriel

camera2Dyma ddetholiad o enillwyr a chystadleuwyr mewn eisteddfodau diweddar. Cliciwch ar y lluniau i’w gweld yn fwy ac i wybod mwy amdanynt.

 

Eisteddfod Gadeiriol Cwmystwyth 2017
Eisteddfod Rhys Thomas James Llanbedr Pont Steffan 2017
Eisteddfod Gadeiriol Castell Newydd Emlyn 2017
Eisteddfod Gadeiriol Bodffordd 2017
Eisteddfod Bro Llandegfan 2017
Eisteddfod Kerry 2017
Eisteddfod Bro Aled, Llansannan 2017
Eisteddfod Ieuenctid Bontnewydd 2017
Eisteddfod Gadeiriol Dyffryn Conwy Llanrwst 2017
Eisteddfod Gadeiriol Llandudoch 2017
Eisteddfod Gadeiriol Maenclochog 2017
Eisteddfod Gadeiriol yr Hendy 2017
Eisteddfod Llangadog a'r Cylch 2017
Eisteddfod Clynnog Fawr a'r Cylch 2017
Eisteddfod y Groeslon 2017
Eisteddfod Cymdeithas Dafydd ap Gwilym, Rhydychen 2017
Eisteddfod Gadeiriol Talgarreg 2017
Eisteddfod Gadeiriol Aberystwyth 2017
Eisteddfod Teulu James Pantyfedwen, Pontrhydfendigaid 2017
Eisteddfod Gadeiriol Rhydlewis 2017
Eisteddfod Dysgwyr Ceredigion, Sir Gâr a Phowys 2017
Eisteddfod Capel y Groes Llanwnnen 2017
Eisteddfod Y Ffôr 2017
Eisteddfod Uwchmynydd 2017
Eisteddfod Fach Capel Dewi 2017
Eisteddfod Talybont, Y Bala 2017
Eisteddfod Penrhyn-coch 2017
Eisteddfod Llanegryn 2017
Eisteddfod Gadeiriol Brynberian 2017
Eisteddfod Gadeiriol Crymych a'r Cylch 2017
Eisteddfod Garndolbenmaen a'r Cylch 2017
Eisteddfod Llawrplwy' a Phenstryd, Trawsfynydd 2017
Eisteddfod Capel M.C Cenarth 2017
Eisteddfod Gadeiriol Pumsaint 2016
Eisteddfod Pobl Hŷn Môn 2016
Eisteddfod y Cymoedd 2016
Eisteddfod Trallong 2016
Eisteddfod Gadeiriol Tregaron 2016
Eisteddfod Gadeiriol Llandyfaelog 2016
Eisteddfod Gadeiriol Felindre, Abertawe 2016
Eisteddfod Gadeiriol Bancffosfelen 2016
Eisteddfod Gadeiriol Llanarth 2016
Eisteddfod Gadeiriol Y Tymbl 2016
Eisteddfod Gadeiriol Cwmystwyth 2016
Eisteddfod Gadeiriol Llanwrtyd 2016
Eisteddfod Bethel, Melin y Coed 2016
Eisteddfod Gadeiriol Treuddyn 2016
Eisteddfod Y Dysgwyr - De Orllewin Cymru 2016