Eisteddfod Bethel MC

Diolch am gymryd diddordeb yn nhudalen Eisteddfod Bethel, Melin y Coed.

Cynhaliwyd eisteddfod 2017 ar Ddydd Sadwrn, y 7fed o Hydref.

Cafwyd chwip o ‘steddfod! Diolch yn fawr i bawb fu’n cystadlu ac yn cefnogi.

Cliciwch YMA i weld yr holl ganlyniadau.

Adrodd-Bl-1-a-2-1.-Magi-2.-Twm-3Tomos.JPG

 

Cliciwch ar y llun i fynd i’r ORIEL i weld holl luniau’r diwrnod.

 

 

 

 

 

 

Dyddiad Eisteddfod 2018: Hydref 6ed. Dilynwch y linc i weld RHAGLEN 2018

 

Manylion cyswllt: Anwen Hughes 01492 640288