EISTEDDFOD BETHEL, MELIN Y COED

Croeso i dudalen Eisteddfod Bethel, Melin y Coed.

Mae Eisteddfod 2020 WEDI EI GOHIRIO a’r dyddiad ar gyfer yr eisteddfod nesaf yw Hydref 2il, 2021.

 

Cynhaliwyd eisteddfod 2019 ar Ddydd Sadwrn, y 5ed o Hydref.Adrodd-Dosb-Meithrin-a-Derbyn-1.Casi-Jen-2.-Eilidh-Tudur-3.-Guto-Hedd.JPG

Unawd-Offeryn-Cerdd-Bl-7-i-9-1.-Lea-Mererid-2.-Elen-Owen-Cyd.3-Beth-Mali-ac-Erin-Beth.JPGCanlyniadau 2019

Mwy o luniau yn yr ORIEL.

 

DIOLCH

Manylion cyswllt: Anwen Hughes 01492 640288