EISTEDDFOD BETHEL, MELIN Y COED

Diolch am gymryd diddordeb yn nhudalen Eisteddfod Bethel, Melin y Coed.

Cynhaliwyd eisteddfod 2018 ar Ddydd Sadwrn, y 6ed o Hydref.

Diolch yn fawr i bawb fu’n cystadlu ac yn cefnogi.

Canlyniadau 2018

Unawd-Bl-1-a-2-1.-Twm-Gruffydd-Cyd.2-Elsi-Wen-ac-Efa-Swyn-Cyd-3.-Tomos-William-a-Nanw-Dafydd.JPGMwy o luniau yn yr ORIEL.

 

Manylion cyswllt: Anwen Hughes 01492 640288

 

DYDDIAD EISTEDDFOD 2019: Hydref 5ed

RHAGLEN 2019

TESTUNAU LLENYDDOL 2019