Eisteddfod Bethel MC

Diolch am gymryd diddordeb yn nhudalen Eisteddfod Bethel, Melin y Coed.

Cynhaliwyd eisteddfod 2016 ar Hydref 1af.

Dyddiad yr eisteddfod eleni ydy’r 7fed o Hydref.

 

Manylion cyswllt: Anwen Hughes 01492 640288