Eisteddfod Dyffryn Conwy

CROESO I DUDALEN EISTEDDFOD DYFFRYN CONWY

Ym mis Mehefin bob blwyddyn cynhelir Eisteddfod Gadeiriol Dyffryn Conwy, Llanrwst i roi ei henw llawn iddi. Bu cystadlu brwd eleni eto ac maent yn edrych ymlaen yn barod at eisteddfod 2019.

Cynhaliwyd eisteddfod 2018 ar Ddydd Sadwrn, y 23ain  o Fehefin.

 

Nia-Llwyd-Owen-yn-cyflwyno-Tlws-y-Dysgwyr-i-enillydd-cyntaf-y-gystadleuaeth-yma.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Ewch i’r Oriel i weld mwy o luniau!

Cliciwch YMA i weld yr adroddiad a’r canlyniadau.

 

 

Dyma fanylion cyswllt yr ysgrifenyddion:

Dennis ac Enid Davies,
Gwenallt, Ffordd Llanddoged, Llanrwst, LL26 0DW
Ffôn: 01492 640060
dennisdavies11@gmail.com