Eisteddfod Dyffryn Conwy

CROESO I DUDALEN EISTEDDFOD DYFFRYN CONWY LLANRWST

Cynhaliwyd eisteddfod 2018 ar Ddydd Sadwrn, y 23ain  o Fehefin.

Nia-Llwyd-Owen-yn-cyflwyno-Tlws-y-Dysgwyr-i-enillydd-cyntaf-y-gystadleuaeth-yma.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Ewch i’r Oriel i weld mwy o luniau!

Cliciwch YMA i weld yr adroddiad a’r canlyniadau.

 

COFIWCH – NI FYDD EISTEDDFOD YN CAEL EI CHYNNAL ELENI.

DYDDIAD YR EISTEDDFOD NESAF: MEHEFIN 20fed, 2020

Edrychwn ymlaen i’ch croesawu!

 

Dyma fanylion cyswllt yr ysgrifenyddion:

Dennis ac Enid Davies,
Gwenallt, Ffordd Llanddoged, Llanrwst, LL26 0DW
Ffôn: 01492 640060
dennisdavies11@gmail.com