Eisteddfod Dyffryn Conwy

CROESO I DUDALEN EISTEDDFOD DYFFRYN CONWY

Ym mis Mehefin bob blwyddyn cynhelir Eisteddfod Gadeiriol Dyffryn Conwy, Llanrwst i roi ei henw llawn iddi. Bu cystadlu brwd eleni ac mae edrych ymlaen yn barod at eisteddfod 2018.

Cynhaliwyd eisteddfod 2017 ar Ddydd Sadwrn, yr 17eg  o Fehefin.

Sian-Meinir-y-Beirniad-Cerdd-gydag-enillwyr-yr-Unawd-Bl.-2-ac-iau.JPG

 

 

 

 

 

 

 

Cliciwch YMA i weld yr adroddiad a’r canlyniadau.

Ewch i’r Oriel hefyd i weld mwy o luniau!

 

DYDDIAD EISTEDDFOD 2018 :  MEHEFIN 23ain

RHAGLEN 2018 ar gael YMA.

 

Dyma fanylion cyswllt yr ysgrifenyddion:

Dennis ac Enid Davies,
Gwenallt, Ffordd Llanddoged, Llanrwst, LL26 0DW
Ffôn: 01492 640060
dennisdavies11@gmail.com