Eisteddfod Dyffryn Conwy

Croesi i dudalen Eisteddfod Dyffryn Conwy.

Ym mis Mehefin bob blwyddyn cynhelir Eisteddfod Gadeiriol Dyffryn Conwy, Llanrwst i roi ei henw llawn iddi. Bu cystadlu brwd eleni ac mae edrych ymlaen yn barod at eisteddfod 2017.

Cynhelir yr eisteddfod nesaf ar 17 Mehefin, 2017. 

Cliciwch yma i lawrlwytho Rhaglen 2017.

Dyma fanylion cyswllt yr ysgrifenyddion:

Dennis ac Enid Davies,
Gwenallt, Ffordd Llanddoged, Llanrwst, LL26 0DW
Ffôn: 01492 640060
dennisdavies11@gmail.com