Eisteddfod Aelhaearn

CROESO I DUDALEN EISTEDDFOD AELHAEARN

Cynhaliwyd eisteddfod 2018 ar y 24ain o Dachwedd.

Aelhaearn1Côr-Ysgol-y-Ffôr.jpg

Cliciwch YMA i weld y prif ganlyniadau.

 

 

 

 

 

 

 

Cynhelir yr Eisteddfod eleni ar y 23ain o Dachwedd.

RHAGLEN 2019 

 

 

Dyma fanylion cyswllt y trefnydd:

Mary C. Jones
Merbwll, Penlon Trefor
Caernarfon, Gwynedd, LL54 5AB
Ffôn (01286) 660768
aelhaearn@steddfota.org