Eisteddfod Aelhaearn

CROESO I DUDALEN EISTEDDFOD AELHAEARN

Cynhaliwyd eisteddfod 2016 ar y 26ain o Dachwedd. Mae canlyniadau’r eisteddfod i’w cael ar dudalen Canlyniadau’r wefan hon.

Dyddiad yr eisteddfod eleni ydy’r 25ain o Dachwedd.

CLICIWCH I WELD RHAGLEN 2017.

 

Dyma fanylion cyswllt y trefnydd:

Mary C. Jones
Merbwll, Penlon Trefor
Caernarfon, Gwynedd, LL54 5AB
Ffôn (01286) 660768
aelhaearn@steddfota.org