Eisteddfod Llanwrtyd

Diolch am alw heibio i dudalen Eisteddfod Llanwrtyd.

Dyma ddolen i wefan yr eisteddfod lle y cewch dipyn o hanes yr eisteddfod.

eisteddfodllanwrtyd.com

Cynhaliwyd yr eisteddfod eleni ar Ddydd Sadwrn, Medi 23ain, 2017.

Bydd y canlyniadau a’r lluniau i’w gweld yn fuan!