Eisteddfod Llanwrtyd

Diolch am alw heibio i dudalen Eisteddfod Llanwrtyd.

Cynhaliwyd yr eisteddfod ar ddydd Sadwrn, 24ain o Fedi, 2016.

Dyma ddolen i wefan yr eisteddfod lle mae llu o luniau, canlyniadau yn ogystal â hanes yr eisteddfod.

eisteddfodllanwrtyd.com

DYDDIAD EISTEDDFOD eleni yw Medi 23ain, 2017.

(Rhaglen i ddilyn)