Eisteddfod Llanwrtyd

Diolch am alw heibio i dudalen Eisteddfod Llanwrtyd.

Dyma ddolen i wefan yr eisteddfod lle y cewch dipyn o hanes yr eisteddfod.

eisteddfodllanwrtyd.com

Cynhaliwyd eisteddfod 2017 ar Ddydd Sadwrn, Medi 23ain.

Franksbridge-Primary-School-choir-enillwyr-côr-ieuenctid.jpgYr-unawdwyr-llwyddiannus-o-9-12-oed.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

Ewch i’r ORIEL i weld llawer mwy o luniau.

 

Bydd y canlyniadau  i’w gweld yn fuan!

 

DYDDIAD EISTEDDFOD 2018  –  MEDI 22ain