Eisteddfod Capel y Groes

Croeso i dudalen Eisteddfod Capel y Groes

Cynhaliwyd eisteddfod 2018 ar y 4ydd o Ebrill.

Enillwyr-yr-Unawd-8-10-oed-ar-Llefaru-Unigol.JPG

Enillydd-yr-Adrodd-10-–-12-a’r-Unawd-ar-Unrhyw-Offeryn-Cerdd-dan-12-oed-chwith-ac-enillydd-y-Canu-10-–-12-oed-a’r-Emyn-dan-12-oed-dde.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

Ewch i’r ORIEL i weld y lluniau a chliciwch YMA i weld y canlyniadau.

 

DYDDIAD EISTEDDFOD ELENI:  EBRILL 24ain 2019

RHAGLEN 2019

 

Ysgrifennydd:

Mrs Ann Davies,
Brynhyfryd,
Llanfihangel ar Arth,
Pencader,
Sir Gaerfyrddin.
Ffôn 01559 362626