Eisteddfod Capel y Groes

Croeso i dudalen Eisteddfod Capel y Groes.

Cynhelir yr eisteddfod nesaf ar 19eg o Ebrill 2017.

Cliciwch ar y clawr i weld rhaglen 2017.

Capel y Groes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyma fanylion yr ysgrifennydd:

Mrs Ann Davies,
Brynhyfryd,
Llanfihangel ar Arth,
Pencader,
Sir Gaerfyrddin.
Ffôn 01559 362626