Eisteddfod Capel y Groes

Croeso i dudalen Eisteddfod Capel y Groes

Cynhaliwyd eisteddfod 2018 ar y 4ydd o Ebrill.

LLUNIAU a CHANLYNIADAU I DDOD YN FUAN!

 

Ysgrifennydd:

Mrs Ann Davies,
Brynhyfryd,
Llanfihangel ar Arth,
Pencader,
Sir Gaerfyrddin.
Ffôn 01559 362626