Eisteddfod Capel y Groes

Croeso i dudalen Eisteddfod Capel y Groes

Y-tri-buddugol-yn-yr-Unawd-ar-Llefaru-dan-8-cyfyngedig.JPG  Enillwyr-Collage-Cyf-Sylfaen.JPG

Cynhaliwyd eisteddfod 2019 ar y 24ain o Ebrill. 

Os hoffech weld mwy o luniau, ewch i’r ORIEL.

CANLYNIADAU 2019

DYDDIAD YR EISTEDDFOD NESAF:  EBRILL 15fed 2020

 

Ysgrifennydd:

Mrs Ann Davies,
Brynhyfryd,
Llanfihangel ar Arth,
Pencader,
Sir Gaerfyrddin.
Ffôn 01559 362626