Eisteddfod Uwchmynydd

Diolch am alw heibio i dudalen Eisteddfod Uwchmynydd.

LogoUwchmynydd

Cynhaliwyd Eisteddfod Uwchmynydd 2017 ar Ebrill 17eg.

Canu-a-Llefaru-dan-10.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Cliciwch yma i weld Adroddiad/Canlyniadau Eisteddfod 2017 ac ewch i’r ORIEL i weld mwy o luniau.

 

DYDDIAD YR EISTEDDFOD NESAF YW EBRILL 2, 2018

Cliciwch YMA i weld rhaglen Eisteddfod 2018.


Ysg: Meriel Roberts

Ffôn: 01758 760478