•• Rhestr Eisteddfodau ••

Eisteddfodau 2018-2019dyn

Dyma restr o eisteddfodau am y misoedd i ddod.

Mae gan bob eisteddfod sydd â Rhestr Testunau i’w lawrlwytho y symbol * o flaen ei henw.

Mae x yn dynodi nad oes Rhestr Testunau wedi dod i law eto.

Gall rhai dogfennau gymeryd munud neu ddau i lawrlwytho – amynedd piau hi!

Pob hwyl ar y cystadlu!

2018

AWST
* 25-27 Awst  Eisteddfod Rhys Thomas James Pantyfedwen, Llanbedr Pont Steffan
Dorian Jones 01570 422678

MEDI
* 7-8 Medi Eisteddfod Gadeiriol Tregaron
Ffion Medi Lewis-Hughes 01974298730 / 07795507866
* 15 Medi  Eisteddfod Gadeiriol Cwmystwyth
Mair Davies 01970 890245
* 15 Medi  Eisteddfod Gadeiriol Y Tymbl
Anwen Evans 01269 833568

x 22 Medi – Eisteddfod Gadeiriol Llanwrtyd
Susan Price 01591 610303

* 28-29 Medi – Eisteddfod Gadeiriol Felinfach
Meinir Lewis 01570 470050

HYDREF
x 5 Hydref – Eisteddfod Calfaria, Garnant
Gwladys Davies 01269 823138
* 5 Hydref – Eisteddfod Stesion Trawsfynydd
R.Derfel Roberts 07833506500

* 5-6 Hydref – Eisteddfod Gadeiriol Llanarth
Catrin Bellamy Jones 01545 580279

* 6 Hydref – Eisteddfod Bethel Melin y Coed
Anwen Hughes
01492 640288
* 6 Hydref  Eisteddfod Gadeiriol Trefeglwys
Margaret Jones 01686 430474

* 12 Hydref – Eisteddfod Ieuenctid Marian-glas
Gareth Evans-Jones 01248 853786
x 13 Hydref – Eisteddfod Gadeiriol Bancffosfelen a Chrwbin
Davinia Davies 01269 870490

x 13 Hydref – Eisteddfod Y Plant, Llandrindod
Gill Wilson 01597 824726

x 13 Hydref – Eisteddfod Troedrhiwdalar
Megan Price 01591 620640

* 19 Hydref  Eisteddfod Gadeiriol Felindre, Abertawe
Helen Evans 01792 883252

x 19 Hydref – Eisteddfod y Cymoedd
Luned Jones 02920 861281 / 07811618193   Rhian Jones 07846976866

x 20 Hydref – Eisteddfod Ardudwy
Mai Roberts 01341 242744 / 07818843309

* 27 Hydref – Eisteddfod Gadeiriol Pumsaint
Mair Williams 01558 650292

x 27 Hydref – Eisteddfod Gadeiriol Deiniolen a’r Cylch
Eirlys M Hughes 01286 870898
x 27 Hydref – Eisteddfod Sir CFfI Maldwyn
Sian Vaughan Jones 01686 888023

TACHWEDD
x 3 Tachwedd – Eisteddfod Trallong
Mary Robinson 01874 624350
x 3 Tachwedd – Eisteddfod Gadeiriol Llanrhaeadr ym Mochnant
Menna Richards 01691 780355
* 3 Tachwedd  Eisteddfod Gadeiriol Y Talwrn
Helen Evans 01248 723038

* 9 Tachwedd  Eisteddfod Llandyrnog
Manon Dafydd 07766489310

x 10 Tachwedd – G
ŵyl Cerdd Dant Blaenau Ffestiniog a’r Fro 2018
gwylcerdddant2017.cymru
x 10 Tachwedd – Eisteddfod Cwmdu
Jean Huxley 01874 730282
x 16-17 Tachwedd – Eisteddfod Gadeiriol Dyffryn Ogwen – Testunau Llên
Lowri Watcyn Roberts 07815093955
x 17 Tachwedd – Eisteddfod Genedlaethol y Ffermwyr Ifanc (Bro Morgannwg)
Liz Rees 01982 553502
x 17 Tachwedd – Eisteddfod Rhydaman
Roger Phillips 01269 850870
x 17 Tachwedd – Eisteddfod Gadeiriol Y Treuddyn
Ceinwen Parry 01352 771333
x 24 Tachwedd – Eisteddfod Gadeiriol Aelhaearn
Mary C. Jones 01286 660768
* 24 Tachwedd – Eisteddfod Gadeiriol Abergorlech
Heulwen Francis 01558 685398

RHAGFYR
* 1 Rhagfyr – Eisteddfod Gadeiriol Llandyfaelog
Geraint Roberts 01267 229047 / Kim Lloyd Jones 07771546598

 2019

IONAWR
* 19 Ionawr – Eisteddfod Gadeiriol Chwilog
Gwyn Parry Williams 01766 810717
* 25 Ionawr – Eisteddfod Dihewyd
Meinir Lewis 01570 470050

CHWEFROR
* 16 Chwefror – Eisteddfod Gadeiriol Llanegryn
Nerys M. Ellis 01654 711925 / Elain Heledd 01654 712059
x 22 Chwefror – Eisteddfod Gadeiriol Rhydlewis
Alan Davies 01239 851605
x 23 Chwefror – Eisteddfod Llanfihangel-ar-Arth
Margaret Bowen 01559 362215

 

MAWRTH

 

EBRILL
x 13 Ebrill – Eisteddfod Gadeiriol Mynytho
Dilwyn Thomas 01758 740704

x 22 Ebrill – Eisteddfod Uwchmynydd
Meriel Roberts 01758 760478
x 24 Ebrill – Eisteddfod Capel y Groes, Llanwnnen
Ann Davies 01559 362626

MAI
x 4 Mai – Eisteddfod Capel y Fadfa, Talgarreg
Emyr Griffiths 01545 590383

 

Gosod Rhestr Testunau
Hoffech chi gynnwys Rhestr Testunau eich eisteddfod chi yma? Mae’n werth gwneud gan fod cannoedd yn cael eu lawrlwytho oddi ar y dudalen hon bob mis. Cysylltwch â Shân Crofft (Swyddog Datblygu) neu Lois Williams (Swyddog Technegol). Mae eu manylion ar gael yma