•• Rhestr Eisteddfodau ••

Eisteddfodau 2017-2018dyn

Dyma restr o eisteddfodau am y misoedd i ddod.

Mae gan bob eisteddfod sydd â Rhestr Testunau i’w lawrlwytho y symbol * o flaen ei henw.

Mae x yn dynodi nad oes Rhestr Testunau wedi dod i law eto.

Gall rhai dogfennau gymeryd munud neu ddau i lawrlwytho – amynedd piau hi!

Pob hwyl ar y cystadlu!

2017

TACHWEDD
x 24 Tachwedd – Eisteddfod Llanrug a Chwm y Glo
Mared Roberts  maredroberts@btinternet.com  07980927757
* 25 Tachwedd – Eisteddfod Gadeiriol Aelhaearn
Mary C. Jones 01286 660768
* 25 Tachwedd – Eisteddfod Gadeiriol Abergorlech
Heulwen Francis 01558 685398
* 25 Tachwedd – Eisteddfod Y Foel
Dawn Jones 01938 820272

RHAGFYR
* 2 Rhagfyr – 
Eisteddfod Gadeiriol Llandyfaelog
Geraint Roberts 01267 229047

 

2018

IONAWR
* 20 Ionawr – Eisteddfod Gadeiriol Chwilog
Gwyn Parry Williams 01766 810717
* 26 Ionawr – Eisteddfod Dihewyd
Meinir Lewis 01570 470050
x 26 Ionawr – Eisteddfod Cynwyl Elfed
Menna Hopkins 01267 281626 / Linda Davies 01267 281494
* 27 Ionawr – Eisteddfod Capel M.C Cenarth
Julia James 01239 710808
x 27 Ionawr – Eisteddfod Garndolbenmaen a’r Cylch
Rose A Jones 01766 530772

CHWEFROR
* 3 Chwefror – Eisteddfod Gadeiriol Crymych a’r Cylch

Lynwen ap Gwynedd 01239 698681
* 3 Chwefror – Eisteddfod Llawrplwy’ a Phenstryd Trawsfynydd
Greta Ellis 01766 540902
* 10 Chwefror – Eisteddfod Flynyddol Abergynolwyn
Gwen Williams 01654 713846
* 17 Chwefror – Eisteddfod Gadeiriol Llanegryn
Janet Pugh 01654 711559
x 17 Chwefror – Eisteddfod Gadeiriol Brynberian
Ceri Davies 01239 891296
x 23 Chwefror – Eisteddfod Gadeiriol Rhydlewis
Alan Davies 01239 851605
* 24 Chwefror – Eisteddfod Gadeiriol Llanllyfni
Lowri Griffith 01286 880291
* 28 Chwefror – Eisteddfod Tyddewi
William Owen 01437 720588

MAWRTH
x 2 Mawrth – Eisteddfod Gadeiriol Swyddffynnon
Annwen Isaac 01974 831668
x 2 Mawrth – Eisteddfod Dafarn y Dysgwyr Abertawe
Lowri Gwenllian 01792 642294
* 3 Mawrth – Eisteddfod Llanfihangel-ar-arth a’r Plwyf
Margaret Bowen 01559 362215
x 30 Mawrth – Eisteddfod Gadeiriol Llandderfel
Llinos Pritchard 01678 530263
x 30-31 Mawrth – Eisteddfod Gadeiriol Llangadog a’r Cylch
Siân Thomas 01550 777934

EBRILL
* 2 Ebrill – Eisteddfod Uwchmynydd

Meriel Roberts 01758 760478 / 07811743154
x 2 Ebrill – Eisteddfod Y Pasg Pandy Tudur
Glenna Lois Williams 07876533665
x 2 Ebrill – Eisteddfod Capel Talybont, Rhyduchaf, Y Bala
Gwenan Jones 07861925222
x 4 Ebrill – Eisteddfod Capel y Groes, Llanwnnen
Ann Davies 01559 362626
* 6 Ebrill – Eisteddfod Gadeiriol Bryngwenith
Ann Lewis 01239 710144
* 14 Ebrill – Eisteddfod Gadeiriol Mynytho
Dilwyn Thomas 01758 740704
* 21 Ebrill – Eisteddfod Gadeiriol Y Ffôr
Eleri Hughes 01758 750254
x 21 Ebrill – Eisteddfod Y Fenni – Plant a Phobl Ifanc 5-18 oed
Rosemary Williams 01873 811814
x 27-28 Ebrill – Eisteddfod Gadeiriol Penrhyn-coch
Ceris Gruffudd 01970 828017
x 28 Ebrill – Eisteddfod Y Groeslon
Ann Wyn Pritchard 01286 831727

MAI
x 2 Mai – Eisteddfod Calan Mai Aberystwyth
Megan Jones 01970 612768
x 4-7 Mai – Eisteddfod Teulu James Pantyfedwen, Pontrhydfendigaid  – Testunau Llên
Neli Jones 01974 831695
x 5 Mai – Eisteddfod Gadeiriol Capel y Fadfa Talgarreg
Emyr Griffiths 01545 590383
* 7 Mai – Eisteddfod Gadeiriol Maenclochog
Julie Thomas 01994 448756 / Carol Gibby 01437 532723
x 11 Mai – Eisteddfod Mynyddygarreg, ger Cydweli – Manylion
Mansel Thomas 01554 890172 / Christine Evans 01554 890976
x 11 Mai – Eisteddfod Fach Myddfai
Monica Barlow 01550 721238
x 19 Mai – Eisteddfod Gadeiriol Llandudoch
Terwyn Tomos 01239 612928 / 07972033183
x 19 Mai – Eisteddfod Môn
Gladys Pritchard 01407 762090
x 26 Mai – Eisteddfod Gadeiriol Y Llungwyn Llanuwchllyn
Alwyn Roberts 07818454190

MEHEFIN
x 16 Mehefin – Eisteddfod Y Fenni – Oedolion
Rosemary Williams 01873 811814
x 16 Mehefin – Eisteddfod Ieuenctid Bontnewydd
Catrin Jones 01286 831365 / 07768702841
x 23 Mehefin – Eisteddfod Gadeiriol Dyffryn Conwy Llanrwst
Enid a Dennis Davies 01492 640060
x 29-30 Mehefin – Gŵyl Fawr Aberteifi
Des Davies 01239 615914
x 30 Mehefin – Eisteddfod Bro Aled, Llansannan
Eifion M.Jones 01745 870656

GORFFENNAF
* 20-21 Gorffennaf – Eisteddfod Talaith a Chadair Powys Bro Hafren
Nelian Richards 01686 627410
x 21 Gorffennaf – Eisteddfod Gadeiriol Castell Newydd Emlyn a’r Cylch
Bethan Jones 01239 711734 / 07875548781

 

Gosod Rhestr Testunau
Hoffech chi gynnwys Rhestr Testunau eich eisteddfod chi yma? Mae’n werth gwneud gan fod cannoedd yn cael eu lawrlwytho oddi ar y dudalen hon bob mis. Cysylltwch â Shân Crofft (Swyddog Datblygu) neu Lois Williams (Swyddog Technegol). Mae eu manylion ar gael yma