•• Rhestr Eisteddfodau ••

Eisteddfodau 2018dyn

Dyma restr o eisteddfodau am y misoedd i ddod.

Mae gan bob eisteddfod sydd â Rhestr Testunau i’w lawrlwytho y symbol * o flaen ei henw.

Mae x yn dynodi nad oes Rhestr Testunau wedi dod i law eto.

Gall rhai dogfennau gymeryd munud neu ddau i lawrlwytho – amynedd piau hi!

Pob hwyl ar y cystadlu!

2018

MEHEFIN
* 23 Mehefin – Eisteddfod Gadeiriol Dyffryn Conwy Llanrwst
Enid a Dennis Davies 01492 640060
* 29-30 Mehefin – Gŵyl Fawr Aberteifi
Des Davies 01239 615914
* 30 Mehefin – Eisteddfod Bro Aled, Llansannan
Eifion M.Jones 01745 870656

GORFFENNAF
* 7 Gorffennaf – Eisteddfod Bro Llandegfan
Beryl Jones 01248 714883
* 14 Gorffennaf – Eisteddfod Gadeiriol Bodffordd
Elin Parry 01248 298357 / 07888089089
* 14 Gorffennaf – Eisteddfod yr Hen Gapel, Llanbrynmair
Beti Owen 01650 521388
* 20-21 Gorffennaf – Eisteddfod Talaith a Chadair Powys Bro HafrenCYSTADLEUAETH ARBENNIG!
Nelian Richards 01686 627410
* 21 Gorffennaf  Eisteddfod Gadeiriol Castell Newydd Emlyn a’r Cylch
Bethan Jones 01239 711734 / 07875548781
* 28 Gorffennaf  Upper Chapel Eisteddfod Capel Uchaf, Aberhonddu
Annette Thomas 01874 622892

AWST
x 4-11 Awst – Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd
x 25-27 Awst – Eisteddfod Rhys Thomas James Pantyfedwen, Llanbedr Pont Steffan – Testunau Llên
Dorian Jones 01570 422678

MEDI
x 7-8 Medi – Eisteddfod Gadeiriol Tregaron
Ffion Medi Lewis-Hughes 01974298730 / 07795507866
* 15 Medi  Eisteddfod Gadeiriol Cwmystwyth
Mair Davies 01970 890245
x 15 Medi – Eisteddfod Gadeiriol Y Tymbl
Anwen Evans 01269 833568
x 22 Medi – Eisteddfod Gadeiriol Llanwrtyd
Susan Price 01591 610303
x 29 Medi – Eisteddfod Gadeiriol Felinfach
Meinir Lewis 01570 470050

HYDREF
x 5 Hydref – Eisteddfod Calfaria, Garnant
Gwladys Davies 01269 823138
x 5 Hydref – Eisteddfod Stesion Trawsfynydd
R.Derfel Roberts 07833506500
x 5-6 Hydref – Eisteddfod Gadeiriol Llanarth
Catrin Bellamy Jones 01545 580279
x 6 Hydref – Eisteddfod Bethel Melin y Coed
Anwen Hughes 01492 640288
* 6 Hydref  Eisteddfod Gadeiriol Trefeglwys
Margaret Jones 01686 430474

x 12 Hydref – Eisteddfod Ieuenctid Marian-glas
Gareth Evans-Jones 01248 853786
x 13 Hydref – Eisteddfod Gadeiriol Bancffosfelen a Chrwbin
Davinia Davies 01269 870490
x 13 Hydref – Eisteddfod Y Plant, Llandrindod
Gill Wilson 01597 824726
x 13 Hydref – Eisteddfod Troedrhiwdalar
Megan Price 01591 620640
x 19 Hydref – Eisteddfod Gadeiriol Felindre, Abertawe
Helen Evans 01792 883252
x 19 Hydref – Eisteddfod y Cymoedd
Luned Jones 02920 861281 / 07811618193   Rhian Jones 07846976866
x 20 Hydref – Eisteddfod Ardudwy
Mai Roberts 01341 242744 / 07818843309
x 27 Hydref – Eisteddfod Gadeiriol Pumsaint
Mair Williams 01558 650292
x 27 Hydref – Eisteddfod Gadeiriol Deiniolen a’r Cylch
Eirlys M Hughes 01286 870898

TACHWEDD
x 3 Tachwedd – Eisteddfod Trallong
Mary Robinson 01874 624350
x 3 Tachwedd – Eisteddfod Gadeiriol Llanrhaeadr ym Mochnant
Menna Richards 01691 780355
x 9 Tachwedd – Eisteddfod Llandyrnog
Manon Dafydd 07766489310
x 10 Tachwedd – G
ŵyl Cerdd Dant Blaenau Ffestiniog a’r Fro 2018
gwylcerdddant2017.cymru
x 16-17 Tachwedd – Eisteddfod Gadeiriol Dyffryn Ogwen – Testunau Llên
Lowri Watcyn Roberts 07815093955
x 17 Tachwedd – Eisteddfod Genedlaethol y Ffermwyr Ifanc (Bro Morgannwg)
Liz Rees 01982 553502
x 17 Tachwedd – Eisteddfod Rhydaman
Roger Phillips 01269 850870
x 17 Tachwedd – Eisteddfod Gadeiriol Y Treuddyn
Ceinwen Parry 01352 771333
x 24 Tachwedd – Eisteddfod Gadeiriol Aelhaearn
Mary C. Jones 01286 660768

RHAGFYR
* 1 Rhagfyr – Eisteddfod Gadeiriol Llandyfaelog
Geraint Roberts 01267 229047 / Kim Lloyd Jones 07771546598

 

Gosod Rhestr Testunau
Hoffech chi gynnwys Rhestr Testunau eich eisteddfod chi yma? Mae’n werth gwneud gan fod cannoedd yn cael eu lawrlwytho oddi ar y dudalen hon bob mis. Cysylltwch â Shân Crofft (Swyddog Datblygu) neu Lois Williams (Swyddog Technegol). Mae eu manylion ar gael yma