•• Rhestr Eisteddfodau ••

Eisteddfodau 2020 a 2021dyn

Dyma restr o eisteddfodau am y misoedd i ddod.

Mae gan bob eisteddfod sydd â Rhestr Testunau i’w lawrlwytho y symbol * o flaen ei henw.

Mae x yn dynodi nad oes Rhestr Testunau wedi dod i law eto.

Gall rhai dogfennau gymeryd munud neu ddau i lawrlwytho – amynedd piau hi!

Pob hwyl ar y cystadlu!

 

2020

MAI  
x 25-30 Mai – Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych   **WEDI’I GOHIRIO TAN 2021
www.urdd.cymru/cy/eisteddfod/2020/
Eisteddfod Clynnog Fawr a’r Cylch   **WEDI’I CHANSLO
Gwenda Morris 01286 660349

MEHEFIN
x 13 Mehefin – Eisteddfod Y Fenni (Oedolion)   **WEDI’I CHANSLO
Rosemary Williams 01873 811814
x 13 Mehefin – Eisteddfod Gadeiriol Llanfachreth   **WEDI’I CHANSLO
Rhian Thomas 01341 450295
x 13 Mehefin – Eisteddfod Dyffryn Elwy   **WEDI’I GOHIRIO
Elinor Davies 01745 720235

* 20 Mehefin – Eisteddfod Gadeiriol Dyffryn Conwy Llanrwst   **WEDI’I CHANSLO
Dennis ac Enid Davies 01492 640060
x 20 Mehefin – Eisteddfod Rhydaman   **WEDI’I CHANSLO
Roger Phillips 01269 850870
x 27 Mehefin – Eisteddfod Bro Aled, Llansannan   **WEDI’I CHANSLO
Eifion M Jones 01745 870656
Eisteddfod Ieuenctid Bontnewydd   **WEDI’I CHANSLO
Catrin Jones 01286 831365

GORFFENNAF
*  3-4 Gorffennaf – Gwyl Fawr Aberteifi  **WEDI’I CHANSLO
Des Davies 01239 615914
x 4 Gorffennaf – Eisteddfod Bro Llandegfan  –  Testunau Llenyddol   **WEDI’I GOHIRIO
Beryl Griffith 01248 714883
x 11 Gorffennaf – Eisteddfod yr Hen Gapel Llanbrynmair    **WEDI’I CHANSLO
Beti Owen 01650 521388
x 11 Gorffennaf – Eisteddfod Bodffordd    **WEDI’I CHANSLO
Non Gwenllian 01407 720804

* 17-18 Gorffennaf – Eisteddfod Talaith a Chadair Powys Rhosllannerchrugog a’r Cylch   **WEDI’I GOHIRIO  – Datganiad
Marian Lloyd Jones 01978 846151
x 18 Gorffennaf – Eisteddfod Gadeiriol Castellnewydd Emlyn a’r Cylch   **WEDI’I CHANSLO
Bethan Jones 01239 711734 / 07875548781
x 25 Gorffennaf – Upper Chapel Eisteddfod Capel Uchaf, Aberhonddu   **WEDI’I CHANSLO
Annette Thomas 01874 622892

AWST
x 1-8 Awst – Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion   **WEDI’I GOHIRIO TAN 2021
eisteddfod.cymru/eisteddfod-2020
x 29-31 Awst – Eisteddfod Rhys Thomas James, Llanbedr Pont Steffan    **WEDI’I GOHIRIO  - Datganiad
Dorian Jones 01570 422678

MEDI
Eisteddfod Gadeiriol Tregaron   **WEDI’I CHANSLO
Ffion Medi Lewis-Hughes 01974 298730
x 19 Medi – Eisteddfod Gadeiriol Cwmystwyth   **WEDI’I CHANSLO
Mair Davies 01970 890245
x 19 Medi – Eisteddfod Gadeiriol Y Tymbl   **WEDI’I CHANSLO
Anwen Evans 01269 833568
x 26 Medi – Eisteddfod Gadeiriol Llanwrtyd   **WEDI’I CHANSLO
Susan Price 01591 610303
Eisteddfod Gadeiriol Felinfach   **WEDI’I CHANSLO
Meinir Lewis 01570 470050

HYDREF
x 2 Hydref – Eisteddfod Stesion Trawsfynydd 
Gwen Roberts 07502436400 / Einir Jones 07471079680
x 3 Hydref – Eisteddfod Gadeiriol Trefeglwys
Margaret Jones 01686 430474
x 3 Hydref – Eisteddfod Gadeiriol Llanarth
Catrin Bellamy Jones 01545 580279
x 10 Hydref – Eisteddfod Gadeiriol Bancffosfelen a Chrwbin
Davinia Davies 01269 870490
x 10 Hydref – Eisteddfod Y Plant, Llandrindod
Gill Wilson 01597 824726

x 16 Hydref – Eisteddfod Gadeiriol Felindre, Abertawe    **WEDI’I GOHIRIO
Helen Evans 01792 883252
x 16 Hydref – Eisteddfod y Cymoedd
Luned Jones 02920 861281/Rhian Jones 07846976866
x 17 Hydref – Eisteddfod Gadeiriol Deiniolen   **WEDI’I CHANSLO
Eirlys M Hughes 01286 870898
x 17 Hydref – Eisteddfod Ardudwy
Mai Roberts 01341 242744
x 31 Hydref – Eisteddfod Gadeiriol Pumsaint
Mair Williams 01558 650292

TACHWEDD
x 6 Tachwedd – Eisteddfod Ciliau Aeron    **WEDI’I CHANSLO
Gloria Roberts 01570 470852
x 7 Tachwedd – Eisteddfod Trallong
Mary Robinson 01874 624350
x 7 Tachwedd – Eisteddfod Y Talwrn (LL
ÊN a CHELF YN UNIG)
Helen Evans 01248 723038
x 14 Tachwedd – G
ŵyl Cerdd Dant Bro Nansi (Llanfyllin)
John Eifion 01286 872488 / 07985200677
x 21 Tachwedd – Eisteddfod Gadeiriol Treuddyn
Ceinwen Parry 01352 771333
x 28 Tachwedd – Eisteddfod Gadeiriol Abergorlech
Heulwen Francis 01558 685398

Eisteddfod Gadeiriol Llanrhaeadr ym Mochnant   **WEDI’I CHANSLO
Menna Richards  01691 780355  
Eisteddfod Gadeiriol Aelhaearn   **WEDI’I CHANSLO
Mary C Jones  01286 660768  

RHAGFYR
* 5 Rhagfyr – Eisteddfod Gadeiriol Llandyfaelog
Geraint Roberts 01267 229047

 

2021

IONAWR
x 23 Ionawr – Eisteddfod Gadeiriol Chwilog
Gwyn Parry Williams 01766 810717
x 23 Ionawr – Eisteddfod Caerdydd
Glenys Llewelyn 07970411697
x 29 Ionawr – Eisteddfod Dihewyd
Meinir Lewis 01570 470050

CHWEFROR
*  26 Chwefror – Eisteddfod Tyddewi
Wiliam Owen 01437 720588

MAWRTH

EBRILL
x 5 Ebrill – Eisteddfod Uwchmynydd
Awen Griffith 01758 760667
x 7 Ebrill – Eisteddfod Capel y Groes, Llanwnnen
Ann Davies 01559 362626
x 30 Ebrill – 2 Mai – Eisteddfodau Teulu James Pantyfedwen Pontrhydfendigaid
Neli Jones 01974 831695

MAI
x 3 Mai – Eisteddfod Gadeiriol Maenclochog
Julie Thomas 01994 448756
x 15 Mai – Eisteddfod Gadeiriol Llandudoch
Terwyn Tomos 01239 612928
*  15 Mai – Eisteddfod Môn Bro Esceifiog
Llifon Jones 01248 422573

MEHEFIN

GORFFENNAF
* 16-17 Gorffennaf – Eisteddfod Talaith a Chadair Powys Rhosllannerchrugog a’r Cylch 
Marian Lloyd Jones 01978 846151

AWST
x 28-30 Awst – Eisteddfod Rhys Thomas James, Llanbedr Pont Steffan
Dorian Jones 01570 422678

MEDI
x 25 Medi – Eisteddfod Gadeiriol Llanwrtyd
Susan Price 01591 610303

 

Gosod Rhestr Testunau
Hoffech chi gynnwys Rhestr Testunau eich eisteddfod chi yma? Mae’n werth gwneud gan fod cannoedd yn cael eu lawrlwytho oddi ar y dudalen hon bob mis. Cysylltwch â Shân Crofft (Swyddog Datblygu) neu Lois Williams (Swyddog Technegol). Mae eu manylion ar gael yma