•• Rhestr Eisteddfodau ••

Eisteddfodau 2020dyn

Dyma restr o eisteddfodau am y misoedd i ddod.

Mae gan bob eisteddfod sydd â Rhestr Testunau i’w lawrlwytho y symbol * o flaen ei henw.

Mae x yn dynodi nad oes Rhestr Testunau wedi dod i law eto.

Gall rhai dogfennau gymeryd munud neu ddau i lawrlwytho – amynedd piau hi!

Pob hwyl ar y cystadlu!

 

2020

EBRILL

x 8 Ebrill – Eisteddfod Dysgwyr Gogledd Orllewin Cymru   **WEDI’I GOHIRIO
Mair Rees 01341 424914
* 10 Ebrill – Eisteddfod Gadeiriol Llandderfel    **WEDI’I CHANSLO
Llinos Pritchard 01678 530263
* 11 Ebrill – Eisteddfod Gadeiriol Mynytho   **WEDI’I CHANSLO
Dilwyn Thomas 01758 740704 / 07979733123
x 11 Ebrill – Eisteddfod Y Groglith, Dinas Mawddwy   **WEDI’I CHANSLO
Gwawr Davalan 01650 531279
* 11 Ebrill – Eisteddfod Gadeiriol Llangadog    **WEDI’I CHANSLO
Sian Thomas 01550 777934
* 13 Ebrill – Eisteddfod Uwchmynydd    **WEDI’I CHANSLO
Awen Griffith 01758 760667
x 13 Ebrill – Eisteddfod Y Pasg Pandy Tudur   **WEDI’I CHANSLO
Elin Prysor Williams 07760296186
x 13 Ebrill – Eisteddfod Capel Talybont, Rhyduchaf, Y Bala   **WEDI’I CHANSLO
Gwenan Jones 07861925222

* 15 Ebrill – Eisteddfod Capel y Groes, Llanwnnen   ** WEDI’I CHANSLO
Ann Davies 01559 362626
* 17 Ebrill – Eisteddfod Gadeiriol Bryngwenith   ** WEDI’I CHANSLO
Anne Lewis 01239 710144
x 24 Ebrill – Eisteddfod Ieuenctid Marian-glas         **WEDI’I GOHIRIO
Gareth Evans-Jones 01248 853786

x 24-25 Ebrill – Eisteddfod Gadeiriol Penrhyn-coch  –  Testunau Llenyddol  **WEDI’I CHANSLO
Ceris Gruffudd 01970 828017
* 25 Ebrill – Eisteddfod Gadeiriol Y Ffôr    **WEDI’I CHANSLO
Eleri Hughes 01758 750254
* 25 Ebrill – Eisteddfod Y Groeslon    **WEDI’I CHANSLO
Ann Wyn Pritchard 01286 831727
x 25 Ebrill – Eisteddfod Calan Mai Betws yn Rhos   **WEDI’I CHANSLO
Mair Jones 01492 514962

MAI
* 1-3 Mai  Eisteddfodau Teulu James Pantyfedwen Pontrhydfendigaid  **WEDI’I CHANSLO
Neli Jones 01974 831695
* 2 Mai – Eisteddfod Dyffryn Ceiriog   **WEDI’I CHANSLO
Janet Warren 01691 718772
* 2 Mai – Eisteddfod Gadeiriol Capel y Fadfa, Talgarreg    **WEDI’I CHANSLO
Emyr Griffiths 01545 590383
x Eisteddfod Gadeiriol Maenclochog  *** DIM EISTEDDFOD ELENI OHERWYDD FOD DYDDIAD G
ŴYL Y BANC WEDI NEWID. Dyddiad yr eisteddfod nesaf: 3/5/2021

x 6 Mai – Eisteddfod Calan Mai Aberystwyth   **WEDI’I CHANSLO
Megan Jones Roberts 01970 612768
x 8 Mai – Eisteddfod Fach Myddfai   **WEDI’I CHANSLO
Monica Barlow 01550 721238
x 9 Mai – Eisteddfod Pwllglas   **WEDI’I CHANSLO
Hawys Roberts 07507842413
* 9 Mai – Eisteddfod Heol Senni    **WEDI’I CHANSLO
Sian Norgate 01874 636621
* 15 Mai – Eisteddfod Gadeiriol Mynydd y Garreg   **WEDI’I CHANSLO
Mansel Thomas 01554 890172

* 16 Mai – Eisteddfod Gadeiriol Llanuwchllyn   **WEDI’I CHANSLO
Alwyn Roberts 07818454190
* 16 Mai – Eisteddfod Gadeiriol Llandudoch   **WEDI’I GOHIRIO
Terwyn Tomos 01239 612928

* 16 Mai – Eisteddfod Môn Bro Esceifiog   **WEDI’I GOHIRIO
Llifon Jones 01248 422573
* 16 Mai – Eisteddfod Gadeiriol yr Hendy   **WEDI’I GOHIRIO
Delyth Mai Nicholas 01792 884036
x 25-30 Mai – Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych   **WEDI’I GOHIRIO TAN 2021
www.urdd.cymru/cy/eisteddfod/2020/

MEHEFIN
x 13 Mehefin – Eisteddfod Y Fenni (Oedolion)   **WEDI’I CHANSLO
Rosemary Williams 01873 811814
x 13 Mehefin – Eisteddfod Gadeiriol Llanfachreth   **WEDI’I CHANSLO
Rhian Thomas 01341 450295
x 13 Mehefin – Eisteddfod Dyffryn Elwy   **WEDI’I GOHIRIO
Elinor Davies 01745 720235

* 20 Mehefin – Eisteddfod Gadeiriol Dyffryn Conwy Llanrwst   **WEDI’I CHANSLO
Dennis ac Enid Davies 01492 640060
x 20 Mehefin – Eisteddfod Rhydaman   **WEDI’I CHANSLO
Roger Phillips 01269 850870
x 27 Mehefin – Eisteddfod Bro Aled, Llansannan   **WEDI’I CHANSLO
Eifion M Jones 01745 870656

GORFFENNAF
*  3-4 Gorffennaf – Gwyl Fawr Aberteifi  **WEDI’I CHANSLO
Des Davies 01239 615914
x 4 Gorffennaf – Eisteddfod Bro Llandegfan  –  Testunau Llenyddol   **WEDI’I GOHIRIO
Beryl Griffith 01248 714883
x 11 Gorffennaf – Eisteddfod yr Hen Gapel Llanbrynmair    **WEDI’I CHANSLO
Beti Owen 01650 521388
x 11 Gorffennaf – Eisteddfod Bodffordd    **WEDI’I CHANSLO
Non Gwenllian 01407 720804

* 17-18 Gorffennaf – Eisteddfod Talaith a Chadair Powys Rhosllannerchrugog a’r Cylch   **WEDI’I GOHIRIO  – Datganiad
Marian Lloyd Jones 01978 846151
x 18 Gorffennaf – Eisteddfod Gadeiriol Castellnewydd Emlyn a’r Cylch   **WEDI’I CHANSLO
Bethan Jones 01239 711734 / 07875548781
x 25 Gorffennaf – Upper Chapel Eisteddfod Capel Uchaf, Aberhonddu   **WEDI’I CHANSLO
Annette Thomas 01874 622892

AWST
x 1-8 Awst – Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion   **WEDI’I GOHIRIO TAN 2021
eisteddfod.cymru/eisteddfod-2020
x 29-31 Awst – Eisteddfod Rhys Thomas James, Llanbedr Pont Steffan    **WEDI’I GOHIRIO  - Datganiad
Dorian Jones 01570 422678

MEDI
x 26 Medi – Eisteddfod Gadeiriol Llanwrtyd
Susan Price 01591 610303

HYDREF
x 16 Hydref – Eisteddfod Gadeiriol Felindre, Abertawe
Helen Evans 01792 883252
x 16 Hydref – Eisteddfod y Cymoedd
Luned Jones 02920 861281/Rhian Jones 07846976866

TACHWEDD

RHAGFYR
x 5 Rhagfyr – Eisteddfod Gadeiriol Llandyfaelog
Geraint Roberts 01267 229047

 

2021

IONAWR
x 23 Ionawr – Eisteddfod Gadeiriol Chwilog
Gwyn Parry Williams 01766 810717

CHWEFROR

MAWRTH

EBRILL
x 5 Ebrill – Eisteddfod Uwchmynydd
Awen Griffith 01758 760667
x 7 Ebrill – Eisteddfod Capel y Groes, Llanwnnen
Ann Davies 01559 362626
x 30 Ebrill – 2 Mai – Eisteddfodau Teulu James Pantyfedwen Pontrhydfendigaid
Neli Jones 01974 831695

MAI
x 3 Mai – Eisteddfod Gadeiriol Maenclochog
Julie Thomas 01994 448756
x 15 Mai – Eisteddfod Gadeiriol Llandudoch
Terwyn Tomos 01239 612928

 

MEHEFIN

GORFFENNAF
* 16-17 Gorffennaf – Eisteddfod Talaith a Chadair Powys Rhosllannerchrugog a’r Cylch 
Marian Lloyd Jones 01978 846151

 

AWST
x 28-30 Awst – Eisteddfod Rhys Thomas James, Llanbedr Pont Steffan
Dorian Jones 01570 422678

 

Gosod Rhestr Testunau
Hoffech chi gynnwys Rhestr Testunau eich eisteddfod chi yma? Mae’n werth gwneud gan fod cannoedd yn cael eu lawrlwytho oddi ar y dudalen hon bob mis. Cysylltwch â Shân Crofft (Swyddog Datblygu) neu Lois Williams (Swyddog Technegol). Mae eu manylion ar gael yma