•• Rhestr Eisteddfodau ••

Eisteddfodau 2017dyn

Dyma restr o rai eisteddfodau am y misoedd i ddod.

Mae gan bob eisteddfod sydd â Rhestr Testunau i’w lawrlwytho y symbol * o flaen ei henw.

Mae x yn dynodi nad oes Rhestr Testunau wedi dod i law eto.

Gall rhai dogfennau gymeryd munud neu ddau i lawrlwytho – amynedd piau hi!

Pob hwyl ar y cystadlu!

2017

MAWRTH
* 31 Mawrth – Eisteddfod Gyd-Enwadol Pontargothi a’r Cylch
Carys Richards 07557478582
* 31 Mawrth – Eisteddfod y Dysgwyr Ceredigion, Sir Gâr a Phowys
Siôn Meredith 01970 622236
x 31 Mawrth – Eisteddfod y Dysgwyr Gogledd Ddwyrain Cymru
Frances Jones 01978 267131
x 31 Mawrth – Eisteddfod Dysgwyr Canolfan Morgannwg
Ifan Dylan 01443 482555
* 31 Mawrth-1 Ebrill – Eisteddfod Gadeiriol Penrhyn-coch 
Ceris Gruffudd 01970 828017

EBRILL
* 8 Ebrill – Eisteddfod Gadeiriol Mynytho
Dilwyn Thomas 01758 740704
* 14 Ebrill – Eisteddfod Gadeiriol Llandderfel
Llinos Pritchard 01678 530263
* 14-15 Ebrill – Eisteddfod Gadeiriol Llangadog a’r Cylch
Sian Thomas 01550 777934
* 15 Ebrill – Eisteddfod y Groglith, Dinas Mawddwy
Gwawr Davalan 01650 531279
* 17 Ebrill – Eisteddfod Uwchmynydd
Meriel Roberts 01758 760478
* 17 Ebrill – Eisteddfod Talybont, Y Bala
Gwenan Jones 07861 925222
* 17 Ebrill – Eisteddfod Flynyddol Pandy Tudur
Glenna Lois Williams 07876533665
* 19 Ebrill – Eisteddfod Capel y Groes, Llanwnnen
Ann Davies 01559 362626
* 21 Ebrill – Eisteddfod Gadeiriol Bryngwenith
Ann Lewis 01239 710144
* 22 Ebrill – Eisteddfod Gadeiriol Y Ffôr
Eleri Hughes 01758 750254
* 28 Ebrill – 1 Mai – Eisteddfod Teulu James Pantyfedwen Pontrhydfendigaid 
Neli Jones 01974 831695
* 29 Ebrill – Eisteddfod Gadeiriol Rhydlewis
 Alan Davies 01239 851605
* 29 Ebrill – Eisteddfod Y Groeslon
Ann Wyn Pritchard 01286 831727
* 29 Ebrill – Eisteddfod Cymdeithas Dafydd ap Gwilym, Rhydychen
Elin Havard 07584597741

MAI
* 1 Mai – Eisteddfod Gadeiriol Maenclochog
Julie Thomas 01994 448756
* 3 Mai – Eisteddfod Gadeiriol Calan Mai Aberystwyth
Dana Edwards  01970 623003
* 6 Mai – Eisteddfod Gadeiriol Capel y Fadfa Talgarreg
Emyr Griffiths 01545 590383
* 12 Mai – Eisteddfod Gadeiriol Mynydd y Garreg
Mansel Thomas 01554 890172
* 12 Mai – Eisteddfod Myddfai
Monica Barlow 01550 721238
* 13 Mai – Eisteddfod Gadeiriol yr Hendy
Delyth Mai Nicholas 01792 884036
* 13 Mai – Eisteddfod Pwllglas
Helen Wynne 01824 308641
x 13 Mai – Eisteddfod Heol Senni
Siân Norgate 01874 636621
x 13 Mai – Eisteddfod Dyffryn Ceiriog
Janet Warren 01691 718772
* 20 Mai – Eisteddfod Gadeiriol Llandudoch
Marged Tomos 01239 612928
* 27 Mai – Eisteddfod Gadeiriol Llanuwchllyn
Alwyn Roberts 07818 454190
x 29 Mai-3 Mehefin – Eisteddfod yr Urdd Pen-y-Bont ar Ogwr, Taf Elai

MEHEFIN
x 10 Mehefin – Eisteddfod Gadeiriol Llanfachreth
Rhian Thomas 01341 450295
x 10 Mehefin – Eisteddfod Dyffryn Elwy Llanfair Talhaearn
Elinor Davies 01745 720235
* 10 Mehefin – Eisteddfod Kerry
Gwynfryn Evans 01686 670567
* 17 Mehefin – Eisteddfod Gadeiriol Dyffryn Conwy Llanrwst

Enid a Dennis Davies 01492 640060
x 17  Mehefin – Eisteddfod y Fenni (Oedolion)
Rosemary Williams 01873 811814
x 24 Mehefin – Eisteddfod Bro Aled, Llansannan
Eifion M. Jones 01745 870656
x 24 Mehefin – Eisteddfod Rhydaman
Roger Phillips 01269 850870
* 24 Mehefin-2 Gorffennaf – Gwyl Fawr Aberteifi 2017
Des Davies 01239 615914

GORFFENNAF
* 1 Gorffennaf – Eisteddfod Bro Llandegfan
Beryl Jones 01248 714883
* 8 Gorffennaf – Eisteddfod Gadeiriol Bodffordd, Môn
Elin Williams 01248 298347 / 07888 089089
x 8 Gorffennaf – Eisteddfod Yr Hen Gapel, Llanbrynmair
Beti Owen 01650 521388
* 15 Gorffennaf – Eisteddfod Gadeiriol Castell Newydd Emlyn a’r Cylch
Bethan Jones 01239 711222
x 22 Gorffennaf – Upper Chapel Eisteddfod Capel Uchaf, Aberhonddu
Annette Thomas 01874 622892

AWST
x 4-12 Awst – Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn
x 26-28 Awst – Eisteddfod Rhys Thomas James, Llanbedr Pont Steffan
Dorian Jones 01570 422678

MEDI
x 16 Medi– Eisteddfod Gadeiriol Cwmystwyth
 Mair Davies 01970 890245
x 23 Medi – Eisteddfod Gadeiriol Llanfachreth
Rhian Thomas 01341 450295
x 23 Medi – Eisteddfod Gadeiriol Llanwrtyd
Susan Price 01591 610303
x 30 Medi – Eisteddfod Gadeiriol Felinfach
Meinir Lewis 01570 470050

HYDREF
x 7 Hydref – Eisteddfod Gadeiriol Llanarth
Catrin Bellamy Jones 01545 580279
x 14 Hydref – Eisteddfod Gadeiriol Bancffosfelen a Crwbin
Davinia Davies 01269 870490
x 20 Hydref – Eisteddfod Gadeiriol Felindre Abertawe
Helen Evans 01792 883252
x 21 Hydref – Eisteddfod Ardudwy
Ceri Griffith 07748692170 / Jane Sharp 01766 780890

TACHWEDD
x 4 Tachwedd – Eisteddfod Trallong
Mary Robinson 01874 624350

RHAGFYR
* 2 Rhagfyr – 
Eisteddfod Gadeiriol Llandyfaelog
Geraint Roberts 01267 229047

 

Gosod Rhestr Testunau
Hoffech chi gynnwys Rhestr Testunau eich eisteddfod chi yma? Mae’n werth gwneud gan fod cannoedd yn cael eu lawrlwytho oddi ar y dudalen hon bob mis. Cysylltwch â Shân Crofft (Swyddog Datblygu) neu Lois Williams (Swyddog Technegol). Mae eu manylion ar gael yma