•• Rhestr Eisteddfodau ••

Eisteddfodau 2019-2020dyn

Dyma restr o eisteddfodau am y misoedd i ddod.

Mae gan bob eisteddfod sydd â Rhestr Testunau i’w lawrlwytho y symbol * o flaen ei henw.

Mae x yn dynodi nad oes Rhestr Testunau wedi dod i law eto.

Gall rhai dogfennau gymeryd munud neu ddau i lawrlwytho – amynedd piau hi!

Pob hwyl ar y cystadlu!

 2019

IONAWR
* 19 Ionawr – Eisteddfod Gadeiriol Chwilog
Gwyn Parry Williams 01766 810717
* 25 Ionawr – Eisteddfod Dihewyd
Meinir Lewis 01570 470050
* 25 Ionawr – Eisteddfod Cynwyl Elfed
Menna Hopkins 01267 281626 / Linda Davies 01267 281494
* 26 Ionawr – Eisteddfod Capel M.C Cenarth
Julia James 01239 710808
* 26 Ionawr – Eisteddfod Garndolbenmaen a’r Cylch
Rose A. Jones 01766 530772

CHWEFROR
* 2 Chwefror – Eisteddfod Gadeiriol Crymych a’r Cylch
Ann Siriol Davies 01994 419268 / Awen Evans 01239 891637
* 2 Chwefror – Eisteddfod Llawrplwy’ a Phenstryd Trawsfynydd

Megan Williams 01766 540866
x 9 Chwefror – Eisteddfod Flynyddol Abergynolwyn
Gwen Williams 01654 713846
x 15 Chwefror – Eisteddfod Llanrug a Chwm y Glo
Mared Roberts 07980927757 / Non Llwyd 01286 673340
* 16 Chwefror – Eisteddfod Gadeiriol Llanegryn
Nerys M. Ellis 01654 711925 / Elain Heledd 01654 712059
* 16 Chwefror – Eisteddfod Gadeiriol Brynberian
Ceri Davies 01239 891296
* 22 Chwefror – Eisteddfod Gadeiriol Rhydlewis

Alan Davies 01239 851605
x 22 Chwefror – Eisteddfod Gadeiriol Swyddffynnon
Annwen Isaac 01974 831668
x 23 Chwefror – Eisteddfod Llanfihangel-ar-Arth
Margaret Bowen 01559 362215
* 23 Chwefror – Eisteddfod Gadeiriol Llanllyfni
Lowri Griffith 01286 880291
* 28 Chwefror – Eisteddfod Tyddewi
Wiliam Owen 01437 720588

MAWRTH
x 8 Mawrth – Eisteddfod y Dysgwyr Gogledd Ddwyrain Cymru
Nia Humphreys 01978 267596 
x 22 Mawrth – Eisteddfod Dysgwyr Powys, Sir Gâr a Cheredigion
Siôn Meredith 01970 622236
x 22-23 Mawrth – Eisteddfod Gadeiriol Penrhyn-coch
Ceris Gruffudd 01970 828017
x 29 Mawrth – Eisteddfod Gydenwadol Pontargothi
Carys Richards 07557478582

EBRILL
* 13 Ebrill – Eisteddfod Gadeiriol Mynytho

Dilwyn Thomas 01758 740704
x 13 Ebrill – Eisteddfod Y Groeslon
Ann Wyn Pritchard 01286 831727
x 19 Ebrill – Eisteddfod Gadeiriol Llandderfel
Llinos Pritchard 01678 530263
x 20 Ebrill – Eisteddfod Y Groglith, Dinas Mawddwy
Gwawr Davalan 01650 531279

* 22 Ebrill – Eisteddfod Uwchmynydd
Elizabeth Owen 01758 760305
x 22 Ebrill – Eisteddfod Y Pasg Pandy Tudur
Elin Prysor Williams 07760296186
x 24 Ebrill – Eisteddfod Capel y Groes, Llanwnnen
Ann Davies 01559 362626
* 26 Ebrill – Eisteddfod Gadeiriol Bryngwenith
Ann Lewis 01239 710144
* 27 Ebrill – Eisteddfod Gadeiriol Y Ffôr
Eleri Hughes 01758 750254
x 27 Ebrill – Eisteddfod Calan Mai Betws yn Rhos
Mair Jones 01492 680617

MAI
x 1 Mai – Eisteddfod Calan Mai Aberystwyth
Megan Jones 01970 612768
x 3-6 Mai – Eisteddfod Teulu James Pantyfedwen Pontrhydfendigaid  –  Testunau Llên
Neli Jones 01974 831695
x 4 Mai – Eisteddfod Capel y Fadfa, Talgarreg
Emyr Griffiths 01545 590383
* 6 Mai – Eisteddfod Gadeiriol Maenclochog
Julie Thomas 01994 448756 / Carol Gibby 01437 532723
x 11 Mai – Eisteddfod Dyffryn Ceiriog
Janet Warren 01691 718772
x 18 Mai – Eisteddfod Gadeiriol Llandudoch  –  Testunau Llên
Terwyn Tomos 01239 612928
* 18 Mai – Eisteddfod Môn
Canolfan Ffermwyr Ifanc Môn 01407 720256

MEHEFIN
x 8 Mehefin – Eisteddfod Kerry

Ian Davies 01597 870248 / 07740459271
x 22 Mehefin – Eisteddfod Bro Aled, Llansannan
Eifion M. Jones 01745 870656
x 28-29 Mehefin – Gŵyl Fawr Aberteifi
Des Davies 01239 615914

GORFFENNAF
x 6 Gorffennaf – Eisteddfod Yr Hen Gapel, Llanbrynmair
Beti Owen 01650 521388
x 6 Gorffennaf – Eisteddfod Bro Llandegfan
Beryl Griffith 01248 714883

* 12-13 Gorffennaf – Eisteddfod Talaith a Chadair Powys Dyffryn Banw
Catrin Hughes 01938 820594 / Gwenan Davies 01938 820447

AWST

MEDI
x 27 Medi – Eisteddfod Gadeiriol Felinfach
Meinir Lewis 01570 470050

HYDREF

TACHWEDD

RHAGFYR
x 7 Rhagfyr – Eisteddfod Gadeiriol Llandyfaelog
Geraint Roberts 01267 229047

 

2020

IONAWR
x 17 Ionawr – Eisteddfod Caerdydd
Glenys Llewelyn 07970411697  eisteddfod.caerdydd@gmail.com

 

 

Gosod Rhestr Testunau
Hoffech chi gynnwys Rhestr Testunau eich eisteddfod chi yma? Mae’n werth gwneud gan fod cannoedd yn cael eu lawrlwytho oddi ar y dudalen hon bob mis. Cysylltwch â Shân Crofft (Swyddog Datblygu) neu Lois Williams (Swyddog Technegol). Mae eu manylion ar gael yma