•• Rhestr Eisteddfodau ••

Eisteddfodau 2018dyn

Dyma restr o eisteddfodau am y misoedd i ddod.

Mae gan bob eisteddfod sydd â Rhestr Testunau i’w lawrlwytho y symbol * o flaen ei henw.

Mae x yn dynodi nad oes Rhestr Testunau wedi dod i law eto.

Gall rhai dogfennau gymeryd munud neu ddau i lawrlwytho – amynedd piau hi!

Pob hwyl ar y cystadlu!

2018

EBRILL
* 27-28 Ebrill – Eisteddfod Gadeiriol Penrhyn-coch
Ceris Gruffudd 01970 828017
x 28 Ebrill – Eisteddfod Y Groeslon
Ann Wyn Pritchard 01286 831727
x 28 Ebrill – Eisteddfod Cymdeithas Dafydd ap Gwilym
Gwilym Tudur 07972687430  gtudur@gmail.com
x 28 Ebrill – Eisteddfod Calan Mai Betws yn Rhos
Ydwen Davies 01745 823988

MAI
* 2 Mai – Eisteddfod Calan Mai Aberystwyth
Megan Jones 01970 612768
* 4-7 Mai – Eisteddfod Teulu James Pantyfedwen Pontrhydfendigaid
Neli Jones 01974 831695
* 5 Mai – Eisteddfod Gadeiriol Capel y Fadfa Talgarreg
Emyr Griffiths 01545 590383
* 7 Mai – Eisteddfod Gadeiriol Maenclochog
Julie Thomas 01994 448756 / Carol Gibby 01437 532723
* 11 Mai – Eisteddfod Mynyddygarreg, ger Cydweli
Mansel Thomas 01554 890172 / Christine Evans 01554 890976
* 11 Mai – Eisteddfod Fach Myddfai
Monica Barlow 01550 721238
* 12 Mai – Eisteddfod Gadeiriol Yr Hendy
Delyth Mai Nicholas 01792 884036
* 12 Mai – Eisteddfod Heol Senni
Sian Norgate 01874 636621
* 12 Mai – Eisteddfod Pwllglas
Helen Wynne 01824 308641
x 12 Mai – Eisteddfod Dyffryn Ceiriog
Janet Warren 01691 718772
* 19 Mai – Eisteddfod Gadeiriol Llandudoch
Terwyn Tomos 01239 612928 / 07972033183
x 19 Mai – Eisteddfod Môn – Testunau Llên
Gladys Pritchard 01407 762090
* 26 Mai – Eisteddfod Gadeiriol Y Llungwyn Llanuwchllyn
Alwyn Roberts 07818454190
x 28 Mai-2 Mehefin – Eisteddfod yr Urdd Brycheiniog a Maesyfed

MEHEFIN
x 9 Mehefin – Eisteddfod Gadeiriol Llanfachreth
Rhian Thomas 01341 450295
* 9 Mehefin – Eisteddfod Kerry
Gwynfryn Evans 01686 670567
x 9 Mehefin – Eisteddfod Dysgwyr Canolfan Morgannwg
Ifan Dylan 01443 482555
* 9 Mehefin – Eisteddfod Dyffryn Elwy, Llanfairtalhaiarn
Elinor Davies 01745 720235
x 16 Mehefin – Eisteddfod Y Fenni – Oedolion    www.abergavennyeisteddfod.co.uk
Rosemary Williams 01873 811814
* 16 Mehefin – Eisteddfod Ieuenctid Bontnewydd
Catrin Jones 01286 831365 / 07769702841
* 23 Mehefin – Eisteddfod Gadeiriol Dyffryn Conwy Llanrwst
Enid a Dennis Davies 01492 640060
* 29-30 Mehefin – Gŵyl Fawr Aberteifi
Des Davies 01239 615914
* 30 Mehefin – Eisteddfod Bro Aled, Llansannan
Eifion M.Jones 01745 870656

GORFFENNAF
* 7 Gorffennaf – Eisteddfod Bro Llandegfan
Beryl Jones 01248 714883
x 14 Gorffennaf – Eisteddfod Gadeiriol Bodffordd – Testunau Llên
Elin Parry 01248 298357 / 07888089089
x 14 Gorffennaf – Eisteddfod yr Hen Gapel, Llanbrynmair
Beti Owen 01650 521388
* 20-21 Gorffennaf – Eisteddfod Talaith a Chadair Powys Bro HafrenCYSTADLEUAETH ARBENNIG!
Nelian Richards 01686 627410
* 21 Gorffennaf  Eisteddfod Gadeiriol Castell Newydd Emlyn a’r Cylch
Bethan Jones 01239 711734 / 07875548781
* 28 Gorffennaf  Upper Chapel Eisteddfod Capel Uchaf, Aberhonddu
Annette Thomas 01874 622892

AWST
x 4-11 Awst – Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd
x 25-27 Awst – Eisteddfod Rhys Thomas James Pantyfedwen, Llanbedr Pont Steffan
Dorian Jones 01570 422678

MEDI
x 7-8 Medi – Eisteddfod Gadeiriol Tregaron
Ffion Medi Lewis-Hughes 01974298730 / 07795507866
x 15 Medi – Eisteddfod Gadeiriol Cwmystwyth
Mair Davies 01970 890245
x 15 Medi – Eisteddfod Gadeiriol Y Tymbl
Anwen Evans 01269 833568
x 22 Medi – Eisteddfod Gadeiriol Llanwrtyd
Susan Price 01591 610303
x 29 Medi – Eisteddfod Gadeiriol Felinfach
Meinir Lewis 01570 470050

HYDREF
x 5 Hydref – Eisteddfod Calfaria, Garnant
Gwladys Davies 01269 823138
x 13 Hydref – Eisteddfod Gadeiriol Bancffosfelen a Chrwbin
Davinia Davies 01269 870490
x 19 Hydref – Eisteddfod Gadeiriol Felindre, Abertawe
Helen Evans 01792 883252
x 27 Hydref – Eisteddfod Gadeiriol Pumsaint
Mair Williams 01558 650292

TACHWEDD
x 3 Tachwedd – Eisteddfod Trallong
Mary Robinson 01874 624350
x 9 Tachwedd – Eisteddfod Llandyrnog
Manon Dafydd 07766489310
x 10 Tachwedd – G
ŵyl Cerdd Dant Blaenau Ffestiniog a’r Fro 2018
gwylcerdddant2017.cymru
x 17 Tachwedd – Eisteddfod Genedlaethol y Ffermwyr Ifanc (Bro Morgannwg)
Liz Rees 01982 553502

RHAGFYR
* 1 Rhagfyr – Eisteddfod Gadeiriol Llandyfaelog
Geraint Roberts 01267 229047 / Kim Lloyd Jones 07771546598

 

Gosod Rhestr Testunau
Hoffech chi gynnwys Rhestr Testunau eich eisteddfod chi yma? Mae’n werth gwneud gan fod cannoedd yn cael eu lawrlwytho oddi ar y dudalen hon bob mis. Cysylltwch â Shân Crofft (Swyddog Datblygu) neu Lois Williams (Swyddog Technegol). Mae eu manylion ar gael yma