•• Rhestr Eisteddfodau ••

Eisteddfodau 2019-2020dyn

Dyma restr o eisteddfodau am y misoedd i ddod.

Mae gan bob eisteddfod sydd â Rhestr Testunau i’w lawrlwytho y symbol * o flaen ei henw.

Mae x yn dynodi nad oes Rhestr Testunau wedi dod i law eto.

Gall rhai dogfennau gymeryd munud neu ddau i lawrlwytho – amynedd piau hi!

Pob hwyl ar y cystadlu!

 2019

MEHEFIN
x 22 Mehefin – Eisteddfod Bro Aled, Llansannan
Eifion M. Jones 01745 870656
* 28-29 Mehefin – Gŵyl Fawr Aberteifi

Des Davies 01239 615914
x 29 Mehefin – Eisteddfod Y Fenni – Oedolion
Rosemary Williams 01873 811814

 

GORFFENNAF
* 6 Gorffennaf – Eisteddfod yr Hen Gapel, Llanbrynmair
Beti Owen 01650 521388
* 6 Gorffennaf – Eisteddfod Bro Llandegfan
Beryl Griffith 01248 714883

* 12-13 Gorffennaf – Eisteddfod Talaith a Chadair Powys Dyffryn Banw
Catrin Hughes 01938 820594 / Gwenan Davies 01938 820447
* 13 Gorffennaf – Eisteddfod Gadeiriol Bodffordd
Non Gwenllian 01407 720804 / 07580568877 
* 20 Gorffennaf – Eisteddfod Gadeiriol Castellnewydd Emlyn a’r Cylch
Bethan Jones 01239 711734 / 07875548781
* 27 Gorffennaf – Upper Chapel Eisteddfod Capel Uchaf, Aberhonddu
Annette Thomas 01874 622892

AWST
x 3-10 Awst – Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy

x 24-26 Awst – Eisteddfod Rhys Thomas James Llanbedr Pont Steffan – Testunau Llên
Dorian Jones 01570 422678

MEDI
x 13-14 Medi – Eisteddfod Gadeiriol Tregaron  –  Testunau Llên
Ffion Medi Lewis-Hughes 01974 298730
x 21 Medi – Eisteddfod Gadeiriol Y Tymbl
Anwen Evans 01269 833568
* 21 Medi – Eisteddfod Gadeiriol Cwmystwyth
Mair Davies 01970 890245
x 27 Medi – Eisteddfod Gadeiriol Felinfach
Meinir Lewis 01570 470050
x 28 Medi – Eisteddfod Gadeiriol Llanwrtyd
Susan Price 01591 610303

HYDREF
x 4 Hydref – Eisteddfod Calfaria, Garnant
Jane Cousins 01269 615261
x 4 Hydref – Eisteddfod Stesion Trawsfynydd
R.Derfel Roberts 07833506500
x 5 Hydref – Eisteddfod Gadeiriol Llanarth
Catrin Bellamy Jones 01545 580279
x 5 Hydref – Eisteddfod Gadeiriol Trefeglwys
Margaret Jones 01686 430474
x 5 Hydref – Eisteddfod Bethel, Melin y Coed
Anwen Hughes 01492 640288
x 11 Hydref – Eisteddfod Ieuenctid Marian-glas
Gareth Evans-Jones 01248 853786
x 12 Hydref – Eisteddfod Y Plant, Llandrindod
Gill Wilson 01597 824726
x 12 Hydref – Eisteddfod Gadeiriol Bancffosfelen a Chrwbin
Davinia Davies 01269 870490
x 18 Hydref – Eisteddfod Gadeiriol Felindre, Abertawe
Helen Evans 01792 883252
x 19 Hydref – Eisteddfod Ardudwy
Mai Roberts 01341 242744/07818843309
x 25-26 Hydref – Eisteddfod Gadeiriol Deiniolen a’r Cylch
Eirlys M Hughes 01286 870898
x 26 Hydref – Eisteddfod Gadeiriol Pumsaint
Mair Williams 01558 650292

TACHWEDD
x 2 Tachwedd – Eisteddfod Trallong
Mary Robinson 01874 624350
x 2 Tachwedd – Eisteddfod Gadeiriol Llanrhaeadr ym Mochnant
Menna Richards 01691 780355
x 2 Tachwedd – Eisteddfod Y Talwrn, Ynys Môn
Helen Evans 01248 723038
x 15 Tachwedd – Eisteddfod Llandyrnog
Manon Dafydd 07766489310
x 15-16 Tachwedd – Eisteddfod Gadeiriol Dyffryn Ogwen  –  Testunau Llên
Lowri Watcyn Roberts 07815093955
x 16 Tachwedd – Eisteddfod Gadeiriol Y Treuddyn
Ceinwen Parry 01352 771333
x 23 Tachwedd – Eisteddfod Gadeiriol Aelhaearn
Mary C Jones 01286 660768
x 23 Tachwedd – Eisteddfod Gadeiriol Abergorlech
Heulwen Francis 01558 685398
x 30 Tachwedd – Eisteddfod CFfI Cymru (Clwyd)
Nia George 01982 553502

RHAGFYR
* 7 Rhagfyr – Eisteddfod Gadeiriol Llandyfaelog
Geraint Roberts 01267 229047

 

2020

IONAWR
x 17 Ionawr – Eisteddfod Caerdydd
Glenys Llewelyn 07970411697  eisteddfod.caerdydd@gmail.com
x 18 Ionawr – Eisteddfod Gadeiriol Chwilog
Gwyn Parry Williams 01766 810717

CHWEFROR
x 29 Chwefror – Eisteddfod Llanfihangel-ar-Arth
Margaret Bowen 01559 362215

MAWRTH

EBRILL
x 11 Ebrill – Eisteddfod Gadeiriol Mynytho – Testunau Llên
Dilwyn Thomas 01758 740704 / 07979733123

MAI

MEHEFIN
x 20 Mehefin – Eisteddfod Gadeiriol Dyffryn Conwy Llanrwst
Dennis ac Enid Davies 01492 640060

 

 

Gosod Rhestr Testunau
Hoffech chi gynnwys Rhestr Testunau eich eisteddfod chi yma? Mae’n werth gwneud gan fod cannoedd yn cael eu lawrlwytho oddi ar y dudalen hon bob mis. Cysylltwch â Shân Crofft (Swyddog Datblygu) neu Lois Williams (Swyddog Technegol). Mae eu manylion ar gael yma