•• Rhestr Eisteddfodau ••

Eisteddfodau 2019-2020dyn

Dyma restr o eisteddfodau am y misoedd i ddod.

Mae gan bob eisteddfod sydd â Rhestr Testunau i’w lawrlwytho y symbol * o flaen ei henw.

Mae x yn dynodi nad oes Rhestr Testunau wedi dod i law eto.

Gall rhai dogfennau gymeryd munud neu ddau i lawrlwytho – amynedd piau hi!

Pob hwyl ar y cystadlu!

 2019

AWST 
* 24-26 Awst – Eisteddfod Rhys Thomas James Llanbedr Pont Steffan
Dorian Jones 01570 422678

MEDI
* 13-14 Medi – Eisteddfod Gadeiriol Tregaron
Ffion Medi Lewis-Hughes 01974 298730
* 21 Medi – Eisteddfod Gadeiriol y Tymbl
Anwen Evans 01269 833568
* 21 Medi – Eisteddfod Gadeiriol Cwmystwyth
Mair Davies 01970 890245
* 27 Medi – Eisteddfod Gadeiriol Felinfach
Meinir Lewis 01570 470050
* 28 Medi – Eisteddfod Gadeiriol Llanwrtyd
Susan Price 01591 610303

HYDREF
x 4 Hydref – Eisteddfod Calfaria, Garnant
Jane Cousins 01269 615261
x 4 Hydref – Eisteddfod Stesion Trawsfynydd
R.Derfel Roberts 07833506500
* 5 Hydref – Eisteddfod Gadeiriol Llanarth
Catrin Bellamy Jones 01545 580279
* 5 Hydref – Eisteddfod Gadeiriol Trefeglwys
Margaret Jones 01686 430474
* 5 Hydref – Eisteddfod Bethel, Melin y Coed
Anwen Hughes 01492 640288
* 11 Hydref – Eisteddfod Ieuenctid Marian-glas
Gareth Evans-Jones 07931642569
x 12 Hydref – Eisteddfod Y Plant, Llandrindod
Gill Wilson 01597 824726
x 12 Hydref – Eisteddfod Gadeiriol Bancffosfelen a Chrwbin
Davinia Davies 01269 870490
* 18 Hydref – Eisteddfod Gadeiriol Felindre, Abertawe
Helen Evans 01792 883252
x 18 Hydref – Eisteddfod y Cymoedd
Luned Jones 02920 861281 neu 07811618193 / Rhian Jones 07846976866
x 19 Hydref – Eisteddfod Ardudwy
Mai Roberts 01341 242744/07818843309
x 25-26 Hydref – Eisteddfod Gadeiriol Deiniolen a’r Cylch
Eirlys M Hughes 01286 870898
x 26 Hydref – Eisteddfod Gadeiriol Pumsaint
Mair Williams 01558 650292

TACHWEDD
* 1 Tachwedd – Eisteddfod Ciliau Aeron
Gloria Roberts 01570 470852
x 2 Tachwedd – Eisteddfod Trallong
Mary Robinson 01874 624350
x 2 Tachwedd – Eisteddfod Gadeiriol Llanrhaeadr ym Mochnant
Menna Richards 01691 780355
* 2 Tachwedd – Eisteddfod Y Talwrn, Ynys Môn
Helen Evans 01248 723038
x 9 Tachwedd – Gŵyl Cerdd Dant Llanelli a’r Cylch
www.cerdd-dant.org
x 15 Tachwedd – Eisteddfod Llandyrnog
Manon Dafydd 07766489310
* 15-16 Tachwedd – Eisteddfod Gadeiriol Dyffryn Ogwen
Lowri Watcyn Roberts 07815093955
* 16 Tachwedd – Eisteddfod Gadeiriol Treuddyn
Ceinwen Parry 01352 771333
* 23 Tachwedd – Eisteddfod Gadeiriol Aelhaearn
Mary C Jones 01286 660768
* 23 Tachwedd – Eisteddfod Gadeiriol Abergorlech
Heulwen Francis 01558 685398
x 30 Tachwedd – Eisteddfod CFfI Cymru (Clwyd)
Nia George 01982 553502

RHAGFYR
* 7 Rhagfyr – Eisteddfod Gadeiriol Llandyfaelog
Geraint Roberts 01267 229047

 

2020

IONAWR
x 17 Ionawr – Eisteddfod Caerdydd
Glenys Llewelyn 07970411697  eisteddfod.caerdydd@gmail.com
* 18 Ionawr – Eisteddfod Gadeiriol Chwilog
Gwyn Parry Williams 01766 810717
* 31 Ionawr – Eisteddfod Dihewyd
Meinir Lewis 01570 470050

CHWEFROR
* 8 Chwefror – Eisteddfod Flynyddol Abergynolwyn
Gwen Williams 01654 713846 / Sheila Patterson 01654 782270 
* 15 Chwefror – Eisteddfod Gadeiriol Llanegryn
Nerys M. Ellis 01654 711925 / Elain Heledd 01654 712059
x 22 Chwefror – Eisteddfod Gadeiriol Rhydlewis
Alan Davies 01239 851605
x 29 Chwefror – Eisteddfod Llanfihangel-ar-Arth
Margaret Bowen 01559 362215

MAWRTH

EBRILL
x 11 Ebrill – Eisteddfod Gadeiriol Mynytho – Testunau Llên
Dilwyn Thomas 01758 740704 / 07979733123
x 24-25 Ebrill – Eisteddfod Gadeiriol Penrhyn-coch
Ceris Gruffudd 01970 828017

MAI
* 1-3 Mai  Eisteddfodau Teulu James Pantyfedwen Pontrhydfendigaid
Neli Jones 01974 831695
* 16 Mai – Eisteddfod Môn Bro Esceifiog
Llifon Jones 01248 422573

MEHEFIN
x 20 Mehefin – Eisteddfod Gadeiriol Dyffryn Conwy Llanrwst
Dennis ac Enid Davies 01492 640060

 

 

Gosod Rhestr Testunau
Hoffech chi gynnwys Rhestr Testunau eich eisteddfod chi yma? Mae’n werth gwneud gan fod cannoedd yn cael eu lawrlwytho oddi ar y dudalen hon bob mis. Cysylltwch â Shân Crofft (Swyddog Datblygu) neu Lois Williams (Swyddog Technegol). Mae eu manylion ar gael yma