•• Rhestr Eisteddfodau ••

Eisteddfodau 2019-2020dyn

Dyma restr o eisteddfodau am y misoedd i ddod.

Mae gan bob eisteddfod sydd â Rhestr Testunau i’w lawrlwytho y symbol * o flaen ei henw.

Mae x yn dynodi nad oes Rhestr Testunau wedi dod i law eto.

Gall rhai dogfennau gymeryd munud neu ddau i lawrlwytho – amynedd piau hi!

Pob hwyl ar y cystadlu!

 

2020

IONAWR
* 17 Ionawr – Eisteddfod Caerdydd
Glenys Llewelyn 07970411697  cystadlu@eisteddfodcaerdydd.cymru  www.eisteddfodcaerdydd.cymru
* 18 Ionawr – Eisteddfod Gadeiriol Chwilog
Gwyn Parry Williams 01766 810717
* 25 Ionawr – Eisteddfod Garndolbenmaen a’r Cylch
Esyllt Williams 01766 530754
* 26 Ionawr – Eisteddfod Capel MC Cenarth
Julia James 01239 710808
* 31 Ionawr – Eisteddfod Dihewyd
Meinir Lewis 01570 470050

CHWEFROR
* 1 Chwefror – Eisteddfod Gadeiriol Crymych a’r Cylch
Ann Sirol Davies 01994 419268 / Awen Evans 01239 891637
* 1 Chwefror – Eisteddfod Llawrplwy a Phenstryd Trawsfynydd
Megan Williams 01766 540866

* 8 Chwefror – Eisteddfod Flynyddol Abergynolwyn
Gwen Williams 01654 713846 / Sheila Patterson 01654 782270 
* 15 Chwefror – Eisteddfod Gadeiriol Llanegryn
Nerys M. Ellis 01654 711925
* 15 Chwefror – Eisteddfod Gadeiriol Brynberian
Ceri Davies 01239 891296

* 22 Chwefror – Eisteddfod Gadeiriol Rhydlewis
Alan Davies 01239 851605
* 22 Chwefror – Eisteddfod Llanllyfni
Lowri Griffith 01286 880291
* 28 Chwefror – Eisteddfod Gadeiriol Swyddffynnon
Annwen Isaac 01974 831668

* 29 Chwefror – Eisteddfod Llanfihangel-ar-arth a’r Plwyf
Margaret Bowen 01559 362215
* 29 Chwefror – Eisteddfod Cymdeithas Ceredigion  (eisteddfod lenyddol)
Philippa Gibson 01239 654561 / 07787197630

MAWRTH
x 6 Mawrth – Eisteddfod Dysgwyr Gogledd Ddwyrain Cymru
Nia Williams 01978 267596
x 13 Mawrth – Eisteddfod Capel Dewi
Enid McCall 01267 290594
x 27 Mawrth – Eisteddfod Dysgwyr Powys, Sir Gâr a Cheredigion
Sion Meredith 01970 622236

EBRILL
x 10 Ebrill – Eisteddfod Gadeiriol Llandderfel
Llinos Pritchard 01678 530263
* 11 Ebrill – Eisteddfod Gadeiriol Mynytho
Dilwyn Thomas 01758 740704 / 07979733123
x 11 Ebrill – Eisteddfod Y Groglith, Dinas Mawddwy
Gwawr Davalan 01650 531279
* 13 Ebrill – Eisteddfod Uwchmynydd
Awen Griffith 01758 760667
x 15 Ebrill – Eisteddfod Capel y Groes, Llanwnnen
Ann Davies 01559 362626
* 17 Ebrill – Eisteddfod Gadeiriol Bryngwenith
Anne Lewis 01239 710144
x 24 Ebrill – Eisteddfod Ieuenctid Marian-glas         ***DYDDIAD NEWYDD***
Gareth Evans-Jones 01248 853786

x 24-25 Ebrill – Eisteddfod Gadeiriol Penrhyn-coch  –  Testunau Llenyddol
Ceris Gruffudd 01970 828017
* 25 Ebrill – Eisteddfod Gadeiriol Y Ffôr
Eleri Hughes 01758 750254
* 25 Ebrill – Eisteddfod Y Groeslon
Ann Wyn Pritchard 01286 831727

MAI
* 1-3 Mai  Eisteddfodau Teulu James Pantyfedwen Pontrhydfendigaid
Neli Jones 01974 831695
x 2 Mai – Eisteddfod Gadeiriol Capel y Fadfa, Talgarreg
Emyr Griffiths 01545 590383
x 9 Mai – Eisteddfod Pwllglas
Hawys Roberts 07507842413
* 15 Mai – Eisteddfod Gadeiriol Mynydd y Garreg
Mansel Thomas 01554 890172

x 16 Mai – Eisteddfod Gadeiriol Y Llungwyn Llanuwchllyn
Alwyn Roberts 07818454190
* 16 Mai – Eisteddfod Gadeiriol Llandudoch
Terwyn Tomos 01239 612928

* 16 Mai – Eisteddfod Môn Bro Esceifiog
Llifon Jones 01248 422573
x 25-30 Mai – Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych
www.urdd.cymru/cy/eisteddfod/2020/

MEHEFIN
x 20 Mehefin – Eisteddfod Gadeiriol Dyffryn Conwy Llanrwst
Dennis ac Enid Davies 01492 640060
x 20 Mehefin – Eisteddfod Rhydaman
Roger Phillips 01269 850870

GORFFENNAF
x 3-4 Gorffennaf – Gŵyl Fawr Aberteifi
Des Davies 01239 615914
x 4 Gorffennaf – Eisteddfod Bro Llandegfan  –  Testunau Llenyddol
Beryl Griffith 01248 714883
* 17-18 Gorffennaf – Eisteddfod Talaith a Chadair Powys Rhosllannerchrugog a’r Cylch
Marian Lloyd Jones 01978 846151

AWST
x 1-8 Awst – Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion 
eisteddfod.cymru/eisteddfod-2020
x 29-31 Awst – Eisteddfod Rhys Thomas James, Llanbedr Pont Steffan
Dorian Jones 01570 422678

 

Gosod Rhestr Testunau
Hoffech chi gynnwys Rhestr Testunau eich eisteddfod chi yma? Mae’n werth gwneud gan fod cannoedd yn cael eu lawrlwytho oddi ar y dudalen hon bob mis. Cysylltwch â Shân Crofft (Swyddog Datblygu) neu Lois Williams (Swyddog Technegol). Mae eu manylion ar gael yma