•• Rhestr Eisteddfodau ••

Eisteddfodau 2021dyn

Dyma restr o eisteddfodau am y misoedd i ddod.

Mae gan bob eisteddfod sydd â Rhestr Testunau i’w lawrlwytho y symbol * o flaen ei henw.

Mae x yn dynodi nad oes Rhestr Testunau wedi dod i law eto.

Gall rhai dogfennau gymeryd munud neu ddau i lawrlwytho – amynedd piau hi!

Pob hwyl ar y cystadlu!


2021

IONAWR
x 23 Ionawr – Eisteddfod Gadeiriol Chwilog   **WEDI’I CHANSLO
Gwyn Parry Williams 01766 810717
x 23 Ionawr – Eisteddfod Gadeiriol Caerdydd   **EISTEDDFOD LWYFAN WEDI’I CHANSLO     Testunau Cystadlaethau Gwaith Cartref   NEGES BWYSIG
Glenys Llewelyn 07970411697
x 29 Ionawr – Eisteddfod Dihewyd   **WEDI’I CHANSLO
Meinir Lewis 01570 470050
x 29 Ionawr – Eisteddfod Capel MC Cenarth
Julia James 01239 710808
x 30 Ionawr – Eisteddfod Garndolbenmaen a’r Cylch   **WEDI’I CHANSLO
Esyllt Williams 01766 530734

CHWEFROR 
x 6 Chwefror – Eisteddfod Gadeiriol Crymych   **WEDI’I CHANSLO
Ann Davies 01994 419268
x 13 Chwefror – Eisteddfod Flynyddol Abergynolwyn   **WEDI’I CHANSLO
Gwen Williams 01654 713846
x 20 Chwefror – Eisteddfod Gadeiriol Llanegryn   **WEDI’I CHANSLO
Nerys M Ellis 01654 711925
x 20 Chwefror – Eisteddfod Gadeiriol Rhydlewis   **WEDI’I CHANSLO
Alan Davies 01239 851605
*  26 Chwefror – Eisteddfod Tyddewi   **WEDI’I CHANSLO
Wiliam Owen 01437 720588
*  26 Chwefror – Eisteddfod Swyddffynnon (Llenyddol)
Annwen Isaac 01974 831668
Eisteddfod Llanllyfni   **WEDI’I CHANSLO
Lowri Griffith 01286 880291
Eisteddfod Llanfihangel-ar-arth a’r Plwyf   **WEDI’I CHANSLO
Margaret Bowen 01559 362215

MAWRTH
Eisteddfod Y Fenni 5-18 0ed   **WEDI’I CHANSLO
Rosemary Williams 01873 811814
* 6 Mawrth – Eisteddfod Cymdeithas Ceredigion
Carol Byrne Jones 01239 811024

EBRILL
x 3 Ebrill – Eisteddfod Y Groglith Dinas Mawddwy
Gwawr Davalan 01650 531279
x 5 Ebrill – Eisteddfod Uwchmynydd
Awen Griffith 01758 760667
x 7 Ebrill – Eisteddfod Capel y Groes, Llanwnnen
Ann Davies 01559 362626
x 10 Ebrill – Eisteddfod Gadeiriol Mynytho
Dilwyn Thomas 01758 740704 / 07979733123
x 30 Ebrill – 2 Mai – Eisteddfodau Teulu James Pantyfedwen Pontrhydfendigaid
Neli Jones 01974 831695
Eisteddfod Y Groeslon   **WEDI’I CHANSLO
Ann Wyn Pritchard 01286 831727

MAI
x 3 Mai – Eisteddfod Gadeiriol Maenclochog
Julie Thomas 01994 448756
x 15 Mai – Eisteddfod Gadeiriol Llandudoch
Terwyn Tomos 01239 612928
*  15 Mai – Eisteddfod Môn Bro Esceifiog
Llifon Jones 01248 422573

MEHEFIN

GORFFENNAF
x 16-17 Mai – Eisteddfod Talaith a Chadair Powys Rhosllanerchrugog a’r Cylch    **WEDI’I GOHIRIO     DATGANIAD
Marian Lloyd Jones 01978 846151

AWST
x 28-30 Awst – Eisteddfod Rhys Thomas James, Llanbedr Pont Steffan
Dorian Jones 01570 422678

MEDI
x 25 Medi – Eisteddfod Gadeiriol Llanwrtyd
Susan Price 01591 610303

HYDREF
Eisteddfod Penbre a Phorthtywyn
Matthew Tucker 07931739460
x 2 Hydref – Eisteddfod Bethel Melin y Coed
Anwen Hughes 01492 640288

TACHWEDD
x 6 Tachwedd – Eisteddfod Trallong
Mary Robinson 01874 624350

RHAGFYR
* 4 Rhagfyr – Eisteddfod Gadeiriol Llandyfaelog    

Geraint Roberts 01267 229047

 

Gosod Rhestr Testunau
Hoffech chi gynnwys Rhestr Testunau eich eisteddfod chi yma? Mae’n werth gwneud gan fod cannoedd yn cael eu lawrlwytho oddi ar y dudalen hon bob mis. Cysylltwch â Shân Crofft (Swyddog Datblygu) neu Lois Williams (Swyddog Technegol). Mae eu manylion ar gael yma