•• Rhestr Eisteddfodau ••

Eisteddfodau 2019-2020dyn

Dyma restr o eisteddfodau am y misoedd i ddod.

Mae gan bob eisteddfod sydd â Rhestr Testunau i’w lawrlwytho y symbol * o flaen ei henw.

Mae x yn dynodi nad oes Rhestr Testunau wedi dod i law eto.

Gall rhai dogfennau gymeryd munud neu ddau i lawrlwytho – amynedd piau hi!

Pob hwyl ar y cystadlu!

 2019

EBRILL
* 19 Ebrill – Eisteddfod Gadeiriol Llandderfel
Llinos Pritchard 01678 530263
* 20 Ebrill – Eisteddfod Y Groglith Dinas Mawddwy
Gwawr Davalan 01650 531279

* 20 Ebrill – Eisteddfod Gadeiriol Llangadog a’r Cylch
Siân Thomas 01550 777934
* 22 Ebrill – Eisteddfod Uwchmynydd
Elizabeth Owen 01758 760305
* 22 Ebrill – Eisteddfod Y Pasg Pandy Tudur
Elin Prysor Williams 07760296186
x 22 Ebrill – Eisteddfod Capel Talybont, Rhyduchaf, Y Bala
Gwenan Jones 07861925222

* 24 Ebrill – Eisteddfod Capel y Groes, Llanwnnen

Ann Davies 01559 362626
* 26 Ebrill – Eisteddfod Gadeiriol Bryngwenith
Ann Lewis 01239 710144
* 27 Ebrill – Eisteddfod Gadeiriol Y Ffôr TREFN P’NAWN a’r HWYR
Eleri Hughes 01758 750254
* 27 Ebrill – Eisteddfod Calan Mai Betws yn Rhos
Mair Jones 01492 680617

MAI
* 1 Mai – Eisteddfod Calan Mai Aberystwyth
Megan Jones Roberts 01970 612768
* 3-6 Mai – Eisteddfod Teulu James Pantyfedwen Pontrhydfendigaid
Neli Jones 01974 831695
* 4 Mai – Eisteddfod Capel y Fadfa, Talgarreg

Emyr Griffiths 01545 590383
* 6 Mai – Eisteddfod Gadeiriol Maenclochog
Julie Thomas 01994 448756 / Carol Gibby 01437 532723
* 10 Mai – Eisteddfod Gadeiriol Mynydd y Garreg
Mansel Thomas 01554 890172 / Christine Evans 01554 890976
* 10 Mai – Eisteddfod Myddfai
Monica Barlow 01550 721238
x 11 Mai – Eisteddfod Dyffryn Ceiriog
Janet Warren 01691 718772
* 11 Mai – Eisteddfod Heol Senni
Sian Norgate 01874 636621
* 11 Mai – Eisteddfod Gadeiriol Yr Hendy
Delyth Mai Nicholas 01792 884036
x 11 Mai – Eisteddfod Clynnog Fawr a’r Cylch
Gwenda Morris 01286 660349
* 18 Mai – Eisteddfod Gadeiriol Llandudoch
Terwyn Tomos 01239 612928
* 18 Mai – Eisteddfod Môn
Canolfan Ffermwyr Ifanc Môn 01407 720256
* 18 Mai – Eisteddfod Pwllglas
Hawys Roberts 07507842413
* 25 Mai – Eisteddfod Gadeiriol Llanuwchllyn
Alwyn Roberts 07818454190
x 27 Mai-1 Mehefin – Eisteddfod yr Urdd Caerdydd a’r Fro

 

MEHEFIN
x 8 Mehefin – Eisteddfod Kerry

Ian Davies 01597 870248 / 07740459271
x 8 Mehefin – Eisteddfod Dyffryn Elwy Llanfair Talhaearn
Elinor Davies 01745 720235
* 8 Mehefin – Eisteddfod Gadeiriol Llanfachreth
Rhian Thomas 01341 450295

x 9 Mehefin – Eisteddfod Ieuenctid Bontnewydd
Catrin Jones 01286 831365 / 07769702841
x 22 Mehefin – Eisteddfod Bro Aled, Llansannan
Eifion M. Jones 01745 870656
* 28-29 Mehefin – Gŵyl Fawr Aberteifi

Des Davies 01239 615914
x 29 Mehefin – Eisteddfod Y Fenni – Oedolion
Rosemary Williams 01873 811814

 

GORFFENNAF
x 6 Gorffennaf – Eisteddfod Yr Hen Gapel, Llanbrynmair
Beti Owen 01650 521388
x 6 Gorffennaf – Eisteddfod Bro Llandegfan
Beryl Griffith 01248 714883

* 12-13 Gorffennaf – Eisteddfod Talaith a Chadair Powys Dyffryn Banw
Catrin Hughes 01938 820594 / Gwenan Davies 01938 820447
* 13 Gorffennaf – Eisteddfod Gadeiriol Bodffordd
Non Gwenllian 01407 720804 / 07580568877 
x 20 Gorffennaf – Eisteddfod Gadeiriol Castell Newydd Emlyn a’r Cylch
Bethan Jones 01239 711734 / 07875548781
x 27 Gorffennaf – Upper Chapel Eisteddfod Capel Uchaf, Aberhonddu
Annette Thomas 01874 622892

AWST
x 3-10 Awst – Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy

x 24-26 Awst – Eisteddfod Rhys Thomas James Llanbedr Pont Steffan
Dorian Jones 01570 422678

MEDI
x 21 Medi – Eisteddfod Gadeiriol Y Tymbl
Anwen Evans 01269 833568
x 21 Medi – Eisteddfod Gadeiriol Cwmystwyth
Mair Davies 01970 890245
x 27 Medi – Eisteddfod Gadeiriol Felinfach
Meinir Lewis 01570 470050
x 28 Medi – Eisteddfod Gadeiriol Llanwrtyd
Susan Price 01591 610303

HYDREF
x 12 Hydref – Eisteddfod Y Plant, Llandrindod
Gill Wilson 01597 824726
x 18 Hydref – Eisteddfod Gadeiriol Felindre, Abertawe
Helen Evans 01792 883252

TACHWEDD
x 2 Tachwedd – Eisteddfod Trallong
Mary Robinson 01874 624350
x 15-16 Tachwedd – Eisteddfod Gadeiriol Dyffryn Ogwen
Lowri Watcyn Roberts 07815093955

RHAGFYR
* 7 Rhagfyr – Eisteddfod Gadeiriol Llandyfaelog
Geraint Roberts 01267 229047

 

2020

IONAWR
x 17 Ionawr – Eisteddfod Caerdydd
Glenys Llewelyn 07970411697  eisteddfod.caerdydd@gmail.com
x 18 Ionawr – Eisteddfod Gadeiriol Chwilog
Gwyn Parry Williams 01766 810717

CHWEFROR

MAWRTH

EBRILL

MAI

MEHEFIN
x 20 Mehefin – Eisteddfod Gadeiriol Dyffryn Conwy Llanrwst
Dennis ac Enid Davies 01492 640060

 

 

Gosod Rhestr Testunau
Hoffech chi gynnwys Rhestr Testunau eich eisteddfod chi yma? Mae’n werth gwneud gan fod cannoedd yn cael eu lawrlwytho oddi ar y dudalen hon bob mis. Cysylltwch â Shân Crofft (Swyddog Datblygu) neu Lois Williams (Swyddog Technegol). Mae eu manylion ar gael yma