•• Rhestr Eisteddfodau ••

Eisteddfodau 2017dyn

Dyma restr o rai eisteddfodau am y misoedd i ddod.

Mae gan bob eisteddfod sydd â Rhestr Testunau i’w lawrlwytho y symbol * o flaen ei henw.

Mae x yn dynodi nad oes Rhestr Testunau wedi dod i law eto.

Gall rhai dogfennau gymeryd munud neu ddau i lawrlwytho – amynedd piau hi!

Pob hwyl ar y cystadlu!

2017

MAI
* 27 Mai – Eisteddfod Gadeiriol Llanuwchllyn
Alwyn Roberts 07818 454190
x 29 Mai-3 Mehefin – Eisteddfod yr Urdd Pen-y-Bont ar Ogwr, Taf Elai

MEHEFIN
* 10 Mehefin – Eisteddfod Gadeiriol Llanfachreth
Rhian Thomas 01341 450295
* 10 Mehefin – Eisteddfod Dyffryn Elwy, Llanfairtalhaiarn
Elinor Davies 01745 720235
* 10 Mehefin – Eisteddfod Kerry
Gwynfryn Evans 01686 670567
* 10 Mehefin – Eisteddfod Ieuenctid Bontnewydd
Dilys Williams 01286 676905 / Wendy Griffiths 01286 831070
* 17 Mehefin – Eisteddfod Gadeiriol Dyffryn Conwy Llanrwst
Enid a Dennis Davies 01492 640060
* 17 Mehefin – Eisteddfod Y Fenni (Oedolion)
Rosemary Williams 01873 811814
* 24 Mehefin – Eisteddfod Bro Aled, Llansannan
Eifion M. Jones 01745 870656
* 24 Mehefin – Eisteddfod Rhydaman
Roger Phillips 01269 850870
* 27 Mehefin-2 Gorffennaf – Gwyl Fawr Aberteifi 2017
Des Davies 01239 615914

GORFFENNAF
* 1 Gorffennaf – Eisteddfod Bro Llandegfan
Beryl Jones 01248 714883
* 8 Gorffennaf – Eisteddfod Gadeiriol Bodffordd, Môn
Elin Williams 01248 298347 / 07888 089089
* 8 Gorffennaf – Eisteddfod yr Hen Gapel, Llanbrynmair 
Beti Owen 01650 521388
* 15 Gorffennaf – Eisteddfod Gadeiriol Castell Newydd Emlyn a’r Cylch
Bethan Jones 01239 711222
* 22 Gorffennaf – Upper Chapel Eisteddfod Capel Uchaf, Aberhonddu
Annette Thomas 01874 622892

AWST
x 4-12 Awst – Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn
x 26-28 Awst – Eisteddfod Rhys Thomas James, Llanbedr Pont Steffan – Testunau Llên
Dorian Jones 01570 422678

MEDI
x 8-9 Medi – Eisteddfod Gadeiriol Tregaron
Ffion Medi Lewis Hughes 01974 298730/07795507866
* 16 Medi – Eisteddfod Gadeiriol Cwmystwyth
Mair Davies 01970 890245
* 16 Medi – Eisteddfod Y Tymbl
Anwen Evans 01269 833568
x 23 Medi – Eisteddfod Gadeiriol Llanwrtyd
Susan Price 01591 610303
x 30 Medi – Eisteddfod Gadeiriol Felinfach
Meinir Lewis 01570 470050

HYDREF
x 6 Hydref – Eisteddfod Calfaria, Garnant
Gwladys Davies 01269 823138
x 6 Hydref – Eisteddfod Stesion Trawsfynydd
R.Derfel Roberts 07833 506500
x 7 Hydref – Eisteddfod Gadeiriol Llanarth
Catrin Bellamy Jones 01545 580279
x 7 Hydref – Eisteddfod Bethel, Melin y Coed
Anwen Hughes 01492 640288
x 7 Hydref – Eisteddfod Gadeiriol Trefeglwys
Margaret Jones 01686 430474
x 13 Hydref – Eisteddfod Marian-glas
Gareth Evans-Jones 01248 853786
x 14 Hydref – Eisteddfod Gadeiriol Bancffosfelen a Crwbin
Davinia Davies 01269 870490
x 14 Hydref – Eisteddfod Y Plant, Llandrindod
Gill Wilson 01597 824726
x 14 Hydref – Eisteddfod Troedrhiwdalar
Megan Price 01591 620640
x 20 Hydref – Eisteddfod Gadeiriol Felindre Abertawe
Helen Evans 01792 883252
x 21 Hydref – Eisteddfod Ardudwy
Ceri Griffith 07748692170 / Jane Sharp 01766 780890
x 21 Hydref – Eisteddfod Gadeiriol Deiniolen a’r Cylch
Eirlys M.Hughes 01286 870898
x 27 Hydref – Eisteddfod Llandyrnog
Ffiona Evans 01824 790875 / Ceri Roberts 01824 790187
x 28 Hydref – Eisteddfod Gadeiriol Pumsaint
Mair Williams 01558 650292

TACHWEDD
x 4 Tachwedd – Eisteddfod Trallong
Mary Robinson 01874 624350
x 4 Tachwedd – Eisteddfod Gadeiriol Llanrhaeadr ym Mochnant
Menna Richards 01691 780355
x 4 Tachwedd – Eisteddfod Y Talwrn, Ynys Môn
Helen Evans 01248 723038
x 11 Tachwedd – Gŵyl Cerdd Dant Llandysul a’r Fro
gwylcerdddant2017.cymru
x 18 Tachwedd – Eisteddfod Gadeiriol Y Treuddyn
Ceinwen Parry 01352 771333
x 25 Tachwedd – Eisteddfod Gadeiriol Aelhaearn
Mary C. Jones 01286 660768
x 25 Tachwedd – Eisteddfod Y Foel
Dawn Jones 01938 820272

RHAGFYR
* 2 Rhagfyr – 
Eisteddfod Gadeiriol Llandyfaelog
Geraint Roberts 01267 229047

 

Gosod Rhestr Testunau
Hoffech chi gynnwys Rhestr Testunau eich eisteddfod chi yma? Mae’n werth gwneud gan fod cannoedd yn cael eu lawrlwytho oddi ar y dudalen hon bob mis. Cysylltwch â Shân Crofft (Swyddog Datblygu) neu Lois Williams (Swyddog Technegol). Mae eu manylion ar gael yma