•• Rhestr Eisteddfodau ••

Eisteddfodau 2017-2018dyn

Dyma restr o eisteddfodau am y misoedd i ddod.

Mae gan bob eisteddfod sydd â Rhestr Testunau i’w lawrlwytho y symbol * o flaen ei henw.

Mae x yn dynodi nad oes Rhestr Testunau wedi dod i law eto.

Gall rhai dogfennau gymeryd munud neu ddau i lawrlwytho – amynedd piau hi!

Pob hwyl ar y cystadlu!

2017

AWST
x 4-12 Awst – Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn
* 26-28 Awst– Eisteddfod Rhys Thomas James, Llanbedr Pont Steffan
Dorian Jones 01570 422678

MEDI
* 1 Medi – Eisteddfod Dwyieithog Pobl Hŷn Môn – Celf a Chrefft

Helen Elis info@clwbcadwynmon.co.uk
x 8-9 Medi – Eisteddfod Gadeiriol Tregaron
Ffion Medi Lewis Hughes 01974 298730/07795507866
* 16 Medi – Eisteddfod Gadeiriol Cwmystwyth
Mair Davies 01970 890245
* 16 Medi – Eisteddfod Y Tymbl
Anwen Evans 01269 833568
x 23 Medi – Eisteddfod Gadeiriol Llanwrtyd
Susan Price 01591 610303
* 29 Medi – Eisteddfod Dwyieithog Pobl Hŷn Môn – Cystadlaethau Llwyfan 
Helen Elis info@clwbcadwynmon.co.uk
* 30 Medi – Eisteddfod Gadeiriol Felinfach
Meinir Lewis 01570 470050

HYDREF
x 6 Hydref – Eisteddfod Calfaria, Garnant
Gwladys Davies 01269 823138
x 6 Hydref – Eisteddfod Stesion Trawsfynydd
R.Derfel Roberts 07833 506500
* 7 Hydref – Eisteddfod Gadeiriol Llanarth
Catrin Bellamy Jones 01545 580279
x 7 Hydref – Eisteddfod Bethel, Melin y Coed
Anwen Hughes 01492 640288
* 7 Hydref – Eisteddfod Gadeiriol Trefeglwys
Margaret Jones 01686 430474
x 13 Hydref – Eisteddfod Marian-glas
Gareth Evans-Jones 01248 853786
x 14 Hydref – Eisteddfod Gadeiriol Bancffosfelen a Crwbin
Davinia Davies 01269 870490
x 14 Hydref – Eisteddfod Y Plant, Llandrindod
Gill Wilson 01597 824726
x 14 Hydref – Eisteddfod Troedrhiwdalar
Megan Price 01591 620640
* 20 Hydref – Eisteddfod Gadeiriol Felindre Abertawe
Helen Evans 01792 883252
x 20 Hydref – Eisteddfod y Cymoedd
Luned Jones 02920 861281/07811618193   Rhian Jones 07846976866
x 21 Hydref – Eisteddfod Ardudwy
Ceri Griffith 07748692170 / Jane Sharp 01766 780890
* 21 Hydref – Eisteddfod Gadeiriol Deiniolen a’r Cylch
Eirlys M.Hughes 01286 870898
x 27 Hydref – Eisteddfod Llandyrnog
Ffiona Evans 01824 790875 / Ceri Roberts 01824 790187
x 28 Hydref – Eisteddfod Gadeiriol Pumsaint
Mair Williams 01558 650292

TACHWEDD
x 4 Tachwedd – Eisteddfod Trallong
Mary Robinson 01874 624350
x 4 Tachwedd – Eisteddfod Gadeiriol Llanrhaeadr ym Mochnant
Menna Richards 01691 780355
x 4 Tachwedd – Eisteddfod CFfI Meirionnydd
Ffion Williams 01341 23846 / 07787878344
* 4 Tachwedd – Eisteddfod y Talwrn, Ynys Môn
Helen Evans 01248 723038
x 11 Tachwedd – Gŵyl Cerdd Dant Llandysul a’r Fro
gwylcerdddant2017.cymru
x 17-18 Tachwedd – Eisteddfod Gadeiriol Dyffryn Ogwen – Testunau Llên
Lowri Watcyn Roberts 07815 093955
x 18 Tachwedd – Eisteddfod Gadeiriol Y Treuddyn
Ceinwen Parry 01352 771333
x 18 Tachwedd – Eisteddfod Genedlaethol CFfI (Eryri)
Liz Rees 01982 553502
* 25 Tachwedd – Eisteddfod Gadeiriol Aelhaearn
Mary C. Jones 01286 660768
x 25 Tachwedd – Eisteddfod Y Foel
Dawn Jones 01938 820272

RHAGFYR
* 2 Rhagfyr – 
Eisteddfod Gadeiriol Llandyfaelog
Geraint Roberts 01267 229047

 

2018

IONAWR
* 20 Ionawr – Eisteddfod Gadeiriol Chwilog
Gwyn Parry Williams 01766 810717

CHWEFROR

MAWRTH

EBRILL
x 2 Ebrill – Eisteddfod Uwchmynydd
Meriel Roberts 01758 760478 / 07811743154
x 27-28 Ebrill – Eisteddfod Gadeiriol Penrhyn-coch
Ceris Gruffudd 01970 828017

 

Gosod Rhestr Testunau
Hoffech chi gynnwys Rhestr Testunau eich eisteddfod chi yma? Mae’n werth gwneud gan fod cannoedd yn cael eu lawrlwytho oddi ar y dudalen hon bob mis. Cysylltwch â Shân Crofft (Swyddog Datblygu) neu Lois Williams (Swyddog Technegol). Mae eu manylion ar gael yma