•• Rhestr Eisteddfodau ••

Eisteddfodau 2020 a 2021dyn

Dyma restr o eisteddfodau am y misoedd i ddod.

Mae gan bob eisteddfod sydd â Rhestr Testunau i’w lawrlwytho y symbol * o flaen ei henw.

Mae x yn dynodi nad oes Rhestr Testunau wedi dod i law eto.

Gall rhai dogfennau gymeryd munud neu ddau i lawrlwytho – amynedd piau hi!

Pob hwyl ar y cystadlu!

 

2020

MEDI 
x 26 Medi – Eisteddfod Gadeiriol Llanwrtyd   **WEDI’I CHANSLO
Susan Price 01591 610303
Eisteddfod Gadeiriol Felinfach   **WEDI’I CHANSLO
Meinir Lewis 01570 470050

HYDREF
x 2 Hydref – Eisteddfod Stesion Trawsfynydd   **WEDI’I CHANSLO
Gwen Roberts 07502436400 / Einir Jones 07471079680
x 2 Hydref – Eisteddfod Calfaria, Garnant   **WEDI’I CHANSLO
Jane Cousins 01269 825261
x 3 Hydref – Eisteddfod Bethel Melin y Coed   **WEDI’I GOHIRIO
Anwen Hughes 01492 640288

x 3 Hydref – Eisteddfod Gadeiriol Trefeglwys  **WEDI’I GOHIRIO
Margaret Jones 01686 430474
x 3 Hydref – Eisteddfod Gadeiriol Llanarth   **WEDI’I CHANSLO
Catrin Bellamy Jones 01545 580279
x 10 Hydref – Eisteddfod Gadeiriol Bancffosfelen a Chrwbin  **WEDI’I CHANSLO
Davinia Davies 01269 870490
x 10 Hydref – Eisteddfod Y Plant, Llandrindod   **WEDI’I CHANSLO
Gill Wilson 01597 824726

x 16 Hydref – Eisteddfod Gadeiriol Felindre, Abertawe    **WEDI’I GOHIRIO
Helen Evans 01792 883252
x 16 Hydref – Eisteddfod y Cymoedd   **WEDI’I CHANSLO
Luned Jones 02920 861281/Rhian Jones 07846976866
x 17 Hydref – Eisteddfod Gadeiriol Deiniolen   **WEDI’I CHANSLO
Eirlys M Hughes 01286 870898
x 17 Hydref – Eisteddfod Ardudwy   **WEDI’I CHANSLO
Mai Roberts 01341 242744
x 31 Hydref – Eisteddfod Gadeiriol Pumsaint   **WEDI’I CHANSLO
Mair Williams 01558 650292
** NEWYDD** Eisteddfod Penbre a Phorthtywyn   **WEDI’I GOHIRIO
Matthew Tucker 07931739460

TACHWEDD
Eisteddfod Llandyrnog   **WEDI’I GOHIRIO
Manon Dafydd 07766489310
x 6 Tachwedd – Eisteddfod Ciliau Aeron    **WEDI’I CHANSLO
Gloria Roberts 01570 470852
x 7 Tachwedd – Eisteddfod Trallong   **WEDI’I CHANSLO
Mary Robinson 01874 624350
* 7 Tachwedd – Eisteddfod y Talwrn (LL
ÊN a CHELF YN UNIG)
Helen Evans 01248 723038
x 14 Tachwedd – G
ŵyl Cerdd Dant Bro Nansi (Llanfyllin)    **WEDI’I GOHIRIO
John Eifion 01286 872488 / 07985200677
x 21 Tachwedd – Eisteddfod Gadeiriol Treuddyn   **WEDI’I CHANSLO
Ceinwen Parry 01352 771333
x 28 Tachwedd – Eisteddfod Gadeiriol Abergorlech   **WEDI’I CHANSLO
Heulwen Francis 01558 685398

Eisteddfod Gadeiriol Llanrhaeadr ym Mochnant   **WEDI’I CHANSLO
Menna Richards  01691 780355  
Eisteddfod Gadeiriol Aelhaearn   **WEDI’I CHANSLO
Mary C Jones  01286 660768
Eisteddfod Cwmdu   **WEDI’I CHANSLO
Jean Huxley 01874 730282
Eisteddfod Y Foel   **WEDI’I CHANSLO
Dawn Jones 01938 820272 
 

RHAGFYR
* 5 Rhagfyr – Eisteddfod Gadeiriol Llandyfaelog   **WEDI’I CHANSLO
Geraint Roberts 01267 229047

 

2021

IONAWR
x 23 Ionawr – Eisteddfod Gadeiriol Chwilog   **WEDI’I CHANSLO
Gwyn Parry Williams 01766 810717
x 23 Ionawr – Eisteddfod Gadeiriol Caerdydd   **EISTEDDFOD LWYFAN WEDI’I CHANSLO     Testunau Cystadlaethau Gwaith Cartref
Glenys Llewelyn 07970411697
x 29 Ionawr – Eisteddfod Dihewyd   **WEDI’I CHANSLO
Meinir Lewis 01570 470050
x 29 Ionawr – Eisteddfod Capel MC Cenarth
Julia James 01239 710808
x 30 Ionawr – Eisteddfod Garndolbenmaen a’r Cylch   **WEDI’I CHANSLO
Esyllt Williams 01766 530734

CHWEFROR 
x 6 Chwefror – Eisteddfod Gadeiriol Crymych   **WEDI’I CHANSLO
Ann Davies 01994 419268
x 13 Chwefror – Eisteddfod Flynyddol Abergynolwyn
Gwen Williams 01654 713846
*  26 Chwefror – Eisteddfod Tyddewi
Wiliam Owen 01437 720588
Eisteddfod Llanllyfni   **WEDI’I CHANSLO
Lowri Griffith 01286 880291

MAWRTH

EBRILL
x 5 Ebrill – Eisteddfod Uwchmynydd
Awen Griffith 01758 760667
x 7 Ebrill – Eisteddfod Capel y Groes, Llanwnnen
Ann Davies 01559 362626
x 10 Ebrill – Eisteddfod Gadeiriol Mynytho
Dilwyn Thomas 01758 740704 / 07979733123
x 30 Ebrill – 2 Mai – Eisteddfodau Teulu James Pantyfedwen Pontrhydfendigaid
Neli Jones 01974 831695

MAI
x 3 Mai – Eisteddfod Gadeiriol Maenclochog
Julie Thomas 01994 448756
x 15 Mai – Eisteddfod Gadeiriol Llandudoch
Terwyn Tomos 01239 612928
*  15 Mai – Eisteddfod Môn Bro Esceifiog
Llifon Jones 01248 422573

MEHEFIN

GORFFENNAF
* 16-17 Gorffennaf – Eisteddfod Talaith a Chadair Powys Rhosllannerchrugog a’r Cylch 
Marian Lloyd Jones 01978 846151

AWST
x 28-30 Awst – Eisteddfod Rhys Thomas James, Llanbedr Pont Steffan
Dorian Jones 01570 422678

MEDI
x 25 Medi – Eisteddfod Gadeiriol Llanwrtyd
Susan Price 01591 610303

HYDREF
Eisteddfod Penbre a Phorthtywyn
Matthew Tucker 07931739460
x 2 Hydref – Eisteddfod Bethel Melin y Coed
Anwen Hughes 01492 640288

TACHWEDD
x 6 Tachwedd – Eisteddfod Trallong
Mary Robinson 01874 624350

 

Gosod Rhestr Testunau
Hoffech chi gynnwys Rhestr Testunau eich eisteddfod chi yma? Mae’n werth gwneud gan fod cannoedd yn cael eu lawrlwytho oddi ar y dudalen hon bob mis. Cysylltwch â Shân Crofft (Swyddog Datblygu) neu Lois Williams (Swyddog Technegol). Mae eu manylion ar gael yma