•• Rhestr Eisteddfodau ••

Eisteddfodau 2021, 2022 a 2023dyn

Dyma restr o eisteddfodau am y misoedd i ddod.

Mae gan bob eisteddfod sydd â Rhestr Testunau i’w lawrlwytho y symbol * o flaen ei henw.

Mae x yn dynodi nad oes Rhestr Testunau wedi dod i law eto.

Gall rhai dogfennau gymeryd munud neu ddau i lawrlwytho – amynedd piau hi!

Pob hwyl ar y cystadlu!


2021

HYDREF
Eisteddfod Gadeiriol Pumsaint   **GOHIRIO TAN 2022
Mair Williams 01558 650292
Eisteddfod Gadeiriol Trefeglwys   **GOHIRIO TAN 2022
Margaret Jones 01686 430474
Eisteddfod Penbre a Phorthtywyn   **GOHIRIO TAN 2022
Matthew Tucker 07931739460
Eisteddfod Stesion Trawsfynydd   **GOHIRIO TAN 2022
Gwen Roberts 07502436400
Eisteddfod Calfaria, Garnant   **GOHIRIO TAN 2022
Jane Cousins 01269 825261
Eisteddfod Gadeiriol Bancffosfelen a Chrwbin   **GOHIRIO TAN 2022
Davinia Davies 01269 870490

x 17 Hydref – Eisteddfod Gadeiriol Felindre, Abertawe   **GOHIRIO TAN 2022
Helen Evans 01792 883252
x 23 Hydref – Eisteddfod CFfI Sir Gâr    (FFRYDIO BYW)
www.carmsyfc.org.uk
x 28 a 30 Hydref – Eisteddfod CFfI Ceredigion
www.yfc-ceredigion.org.uk

TACHWEDD
* 6 Tachwedd – Eisteddfod Gadeiriol Llanarth   LLENYDDIAETH
Catrin Bellamy Jones  01545 580279
* 6 Tachwedd – Eisteddfod Trallong (RHITHIOL)   Ffurflen Gystadlu
Mary Robinson 01874 624350
* 6 Tachwedd – Eisteddfod Rithiol Y Talwrn
Helen Evans 01248 723038
x 19-20 Tachwedd – Eisteddfod Gadeiriol Dyffryn Ogwen
Lowri Watcyn Roberts/Ieuan Wyn  07815093955/01248 600297
Eisteddfod Gadeiriol Aelhaearn   **GOHIRIO TAN 2022
Mary Jones 01286 660768

RHAGFYR
x 4 Rhagfyr – Eisteddfod Gadeiriol Llandyfaelog   **GOHIRIO TAN 2022  

Geraint Roberts 01267 229047

 

2022

IONAWR
x 22 Ionawr – Eisteddfod Gadeiriol Chwilog   **GOHIRIO TAN 2023
Gwyn Parry Williams  01766 810717
* 22 Ionawr - Eisteddfod Gadeiriol Caerdydd
Glenys Llewelyn  07970411697
x 29 Ionawr – Eisteddfod Garndolbenmaen a’r Cylch   **GOHIRIO TAN 2023
Esyllt Williams  01766 530734

CHWEFROR
x 5 Chwefror – Eisteddfod Llawrplwy’ a Phenstryd, Trawsfynydd    **GOHIRIO TAN 2023
Megan Williams  01766 540866
x 12 Chwefror – Eisteddfod Flynyddol Abergynolwyn   **GOHIRIO TAN 2023
Gwen Williams  01654 713846
x 18 Chwefror – Eisteddfod Gadeiriol Swyddffynnon
Annwen Isaac  01974 831668

MAWRTH

EBRILL
x 9 Ebrill – Eisteddfod Gadeiriol Mynytho
Dilwyn Thomas  01758 740704 / 07979733123

MAI
x 21 Mai – Eisteddfod Gadeiriol y Llungwyn, Llanuwchllyn
Alwyn Roberts  07818454190
* 21 Mai - Eisteddfod Môn Bro Esceifiog
Llifon Jones  01248 422573
x 30 Mai – 4 Mehefin – Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych
www.urdd.cymru

MEHEFIN
x 18 Mehefin – Eisteddfod Gadeiriol Dyffryn Conwy, Llanrwst
Enid a Dennis Davies  01492 640060

GORFFENNAF

AWST
x 30 Gorff – 6 Awst – Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion
https://www.eisteddfod.cymru/
x 27-29 Awst – Eisteddfod Rhys Thomas James, Llanbedr Pont Steffan
Dorian Jones 01570 422678

MEDI

HYDREF
x 1 Hydref – Eisteddfod Bethel Melin y Coed  
Anwen Hughes 01492 640288
x 1 Hydref – Eisteddfod Penbre a Phorthtywyn
Matthew Tucker 07931739460

TACHWEDD

RHAGFYR
x 3 Rhagfyr – Eisteddfod Gadeiriol Llandyfaelog     
Geraint Roberts 01267 229047

 

2023

IONAWR

CHWEFROR
x 4 Chwefror – Eisteddfod Llawrplwy’ a Phenstryd, Trawsfynydd    
Megan Williams  01766 540866
x 11 Chwefror – Eisteddfod Flynyddol Abergynolwyn   
Gwen Williams  01654 713846

 

Gosod Rhestr Testunau

Hoffech chi gynnwys Rhestr Testunau eich eisteddfod chi yma? Mae’n werth gwneud gan fod cannoedd yn cael eu lawrlwytho oddi ar y dudalen hon bob mis. Cysylltwch ag Aled Wyn Phillips (Swyddog Datblygu) neu Lois Williams (Swyddog Technegol). Mae eu manylion ar gael yma