•• Rhestr Eisteddfodau ••

Eisteddfodau 2021 a 2022dyn

Dyma restr o eisteddfodau am y misoedd i ddod.

Mae gan bob eisteddfod sydd â Rhestr Testunau i’w lawrlwytho y symbol * o flaen ei henw.

Mae x yn dynodi nad oes Rhestr Testunau wedi dod i law eto.

Gall rhai dogfennau gymeryd munud neu ddau i lawrlwytho – amynedd piau hi!

Pob hwyl ar y cystadlu!


2021

MEHEFIN
Eisteddfod Y Fenni (Oedolion)   **GOHIRIO TAN 2022
Rosemary Williams 01873 811814
Eisteddfod Rhydaman   **GOHIRIO TAN 2022
Roger Phillips  01269 850870
Eisteddfod Dyffryn Elwy Llanfair Talhaiarn   **GOHIRIO TAN 2022
Elinor Davies  01745 720235
Eisteddfod Gadeiriol Dyffryn Conwy Llanrwst    **GOHIRIO TAN 2022
Enid a Dennis Davies  01492 640060
Eisteddfod Gadeiriol Llanfachreth    **GOHIRIO TAN 2022
Rhian Thomas  01341 450295

*  26 Mehefin – Eisteddfod Bro Aled, Llansannan   LLÊN, BARDDONIAETH, CELF A CHREFFT
Sioned Hedd Jones  01745 870152

GORFFENNAF
*  3 Gorffennaf – G
ŵyl Fawr Aberteifi     CYSTADLAETHAU CARTREF   
Des Davies  01239 615914

*  10 Gorffennaf – Eisteddfod Powys      EISTEDDFOD RITHIOL    Rheolau a ffurflen gofrestru ar www.eisteddfodpowys.co.uk
eisteddfod2021@gmail.com  07969062263
x 6-11 Gorffennaf – Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen   AR-LEIN
https://international-eisteddfod.co.uk/cy/
Eisteddfod Gadeiriol Castellnewydd Emlyn    **GOHIRIO TAN 2022
Bethan Jones  01239 711734
Eisteddfod Bro Llandegfan   **GOHIRIO TAN 2022
Beryl Griffith  01248 714883
Eisteddfod Yr Hen Gapel, Llanbrynmair    **GOHIRIO TAN 2022
Beti Owen  01650 521388
Eisteddfod Capel Uchaf/Upper Chapel   **GOHIRIO TAN 2022
Annette Thomas  01874 622892

AWST
Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion, Tregaron   **GOHIRIO TAN 2022
www.eisteddfod.cymru
x 31 Gorff – 7 Awst  –  Eisteddfod Genedlaethol Cymru: Eisteddfod AmGEN   https://eisteddfod.cymru/eisteddfod-genedlaethol-cymru

x 28-30 Awst – Eisteddfod Rhys Thomas James, Llanbedr Pont Steffan   **GOHIRIO TAN 2022
Dorian Jones 01570 422678

MEDI
Eisteddfod Gadeiriol Tregaron   **GOHIRIO TAN 2022
Ffion Medi Lewis-Hughes 01974 298730
* Eisteddfod Gadeiriol Y Tymbl      LLENYDDIAETH
Anwen Evans 01269 833568
x 25 Medi – Eisteddfod Gadeiriol Llanwrtyd   **GOHIRIO TAN 2022
Susan Price 01591 610303
Eisteddfod Cwmystwyth   **GOHIRIO TAN 2022
Mair Davies 01970 890245
Eisteddfod Gadeiriol Felinfach   **GOHIRIO TAN 2022
Meinir Lewis 01570 470050

HYDREF
Eisteddfod Gadeiriol Trefeglwys   **GOHIRIO TAN 2022
Margaret Jones 01686 430474
Eisteddfod Penbre a Phorthtywyn
Matthew Tucker 07931739460
Eisteddfod Stesion Trawsfynydd   **GOHIRIO TAN 2022
Gwen Roberts 07502436400
Eisteddfod Calfaria, Garnant   **GOHIRIO TAN 2022
Jane Cousins 01269 825261
Eisteddfod Gadeiriol Bancffosfelen a Chrwbin   **GOHIRIO TAN 2022
Davinia Davies 01269 870490

x 2 Hydref – Eisteddfod Bethel Melin y Coed
Anwen Hughes 01492 640288
x 8 Hydref – Eisteddfod y Rhondda   AR-LEIN
Dr. Lisa Sheppard-Thomas/Seren Haf Macmillan  07792175033
x 17 Hydref – Eisteddfod Gadeiriol Felindre, Abertawe   **GOHIRIO TAN 2022
Helen Evans 01792 883252

TACHWEDD
* 6 Tachwedd – Eisteddfod Gadeiriol Llanarth    LLENYDDIAETH
Catrin Bellamy Jones  01545 580279
x 6 Tachwedd – Eisteddfod Trallong
Mary Robinson 01874 624350
x 6 Tachwedd – Eisteddfod y Talwrn Ynys Môn    LLENYDDIAETH A CHELF
Helen Evans 01248 723038
x 19-20 Tachwedd – Eisteddfod Gadeiriol Dyffryn Ogwen
Lowri Watcyn Roberts/Ieuan Wyn  07815093955/01248 600297

RHAGFYR
* 4 Rhagfyr – Eisteddfod Gadeiriol Llandyfaelog    

Geraint Roberts 01267 229047

 

2022

IONAWR
x 22 Ionawr – Eisteddfod Gadeiriol Chwilog
Gwyn Parry Williams  01766 810717
x 22 Ionawr – Eisteddfod Gadeiriol Caerdydd
Glenys Llewelyn  07970411697

CHWEFROR
x 18 Chwefror – Eisteddfod Gadeiriol Swyddffynnon
Annwen Isaac  01974 831668

MAWRTH

EBRILL
x 9 Ebrill – Eisteddfod Gadeiriol Mynytho
Dilwyn Thomas  01758 740704 / 07979733123

MAI
x 21 Mai – Eisteddfod Gadeiriol y Llungwyn, Llanuwchllyn
Alwyn Roberts  07818454190

MEHEFIN
x 18 Mehefin – Eisteddfod Gadeiriol Dyffryn Conwy, Llanrwst
Enid a Dennis Davies  01492 640060

 

Gosod Rhestr Testunau
Hoffech chi gynnwys Rhestr Testunau eich eisteddfod chi yma? Mae’n werth gwneud gan fod cannoedd yn cael eu lawrlwytho oddi ar y dudalen hon bob mis. Cysylltwch â Shân Crofft (Swyddog Datblygu) neu Lois Williams (Swyddog Technegol). Mae eu manylion ar gael yma