Adroddiadau a Chanlyniadau

clipboard_11Os oes gennych chi ganlyniadau, adroddiad neu luniau anfonwch nhw at Shân neu Lois.

Ewch i’r dudalen Oriel i weld y lluniau.

Dyma’r diweddaraf……

 

Eisteddfod Abergynolwyn 2018
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Llawrplwy’ a Phenstryd, Trawsfynydd 2018
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Gadeiriol Cynwyl Elfed a’r Cylch 2018
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Capel MC Cenarth 2018
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Garndolbenmaen a’r Cylch 2018
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Gadeiriol Chwilog 2018
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Gadeiriol Llandyfaelog 2017
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Gadeiriol Aelhaearn 2017
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Gadeiriol Pumsaint 2017
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Y Foel 2017
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Gadeiriol Y Talwrn 2017
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Gadeiriol Treuddyn 2017
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Trallong 2017
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Ieuenctid Marian-glas 2017
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Gadeiriol Deiniolen 2017
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Trefeglwys 2017
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Gadeiriol Cwmystwyth 2017
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Bethel Melin y Coed 2017
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Gadeiriol Tregaron 2017
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Rhys Thomas James Llanbedr Pont Steffan 2017
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Bro Llandegfan 2017
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Gadeiriol Bodffordd 2017
Adroddiad/Canlyniadau

Gŵyl Fawr Aberteifi 2017
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Gadeiriol Dyffryn Conwy Llanrwst 2017
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Ieuenctid Bontnewydd 2017
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Gadeiriol Llandudoch 2017
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Gadeiriol Llanuwchllyn 2017
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Gadeiriol Yr Hendy 2017
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Myddfai 2017
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Gadeiriol Maenclochog 2017
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Mynyddygarreg 2017
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Pwllglas 2017
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Clynnog Fawr a’r Cylch 2017
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Cymdeithas Dafydd ap Gwilym, Rhydychen 2017
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Gadeiriol Swyddffynnon 2017
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Y Groeslon 2017
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Gadeiriol Talgarreg 2017
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Gadeiriol Aberystwyth 2017
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Gadeiriol Rhydlewis 2017
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Teulu James Pantyfedwen, Pontrhydfendigaid 2017
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod y Dysgwyr Ceredigion, Sir Gâr a Phowys 2017
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Gadeiriol Capel y Groes, Llanwnnen 2017
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Gadeiriol Y Ffôr 2017
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Gadeiriol Mynytho 2017
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Uwchmynydd 2017
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Fach Capel Dewi 2017
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Talybont, Y Bala 2017
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Gadeiriol Llandderfel 2017
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Llanfihangel-ar-Arth 2017
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Gadeiriol Llanllyfni 2017
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Gadeiriol Llanegryn 2017
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Flynyddol Abergynolwyn 2017
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Gadeiriol Crymych a’r Cylch 2017
Adroddiad/Canlyniadau