Adroddiadau a Chanlyniadau

 

clipboard_11Os oes gennych chi ganlyniadau, adroddiad neu luniau anfonwch nhw at Shân neu Lois.

Ewch i’r dudalen Oriel i weld y lluniau.

Dyma’r diweddaraf……

 

Eisteddfod Tyddewi 2020
 Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Capel Dewi 2020
 Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Llanfihangel-ar-arth a’r Plwyf 2020
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Gadeiriol Rhydlewis 2020
 Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Llanllyfni 2020
 Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Dihewyd 2020
 Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Gadeiriol Crymych a’r Cylch 2020
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Llawrplwy’ a Phenstryd 2020
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Garndolbenmaen a’r Cylch 2020
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Gadeiriol Cenarth 2020
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Gadeiriol Chwilog 2020
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Gadeiriol Deiniolen a’r Cylch 2019
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Gadeiriol Llandyfaelog 2019
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Gadeiriol Aelhaearn 2019
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Gadeiriol Dyffryn Ogwen 2019
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Treuddyn 2019
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Llandyrnog 2019
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Stesion Trawsfynydd 2019
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Gadeiriol Llanarth 2019
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Gadeiriol Felinfach 2019
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Trefeglwys 2019
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Bethel Melin y Coed 2019
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Gadeiriol Cwmystwyth 2019
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Gadeiriol Y Tymbl 2019
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Gadeiriol Tregaron 2019
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Talaith a Chadair Powys Dyffryn Banw 2019
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Gadeiriol Bodffordd 2019
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Bro Llandegfan 2019
Adroddiad/Canlyniadau

Gŵyl Fawr Aberteifi 2019
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Bro Aled, Llansannan 2019
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Ieuenctid Bontnewydd 2019
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Gadeiriol y Llungwyn Llanuwchllyn 2019
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Gadeiriol Llandudoch 2019
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Dyffryn Ceiriog 2019
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Gadeiriol Mynyddygarreg 2019
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Gadeiriol Maenclochog 2019
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Gadeiriol Capel y Fadfa, Talgarreg 2019
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Y Groeslon 2019
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Calan Mai Aberystwyth 2019
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Clynnog Fawr a’r Cylch 2019
Adroddiad/Canlyniadau a Gwaith Cartref

Eisteddfodau Teulu James Pantyfedwen Pontrhydfendigaid 2019
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Gadeiriol Y Ffôr 2019
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Gadeiriol Mynytho 2019
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Capel-y-Groes, Llanwnnen 2019
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Uwchmynydd 2019
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Gadeiriol Llandderfel 2019
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Gyd-Enwadol Pontargothi 2019
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Dysgwyr Ceredigion, Sir Gâr a Phowys 2019
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Gadeiriol Penrhyn-coch 2019
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Cynwyl Elfed 2019
Adroddiad/Canlyniadau