Adroddiadau a Chanlyniadau

 

clipboard_11Os oes gennych chi ganlyniadau, adroddiad neu luniau anfonwch nhw at Shân neu Lois.

Ewch i’r dudalen Oriel i weld y lluniau.

Dyma’r diweddaraf……

 

Eisteddfod Gyd-Enwadol Pontargothi 2019
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Dysgwyr Ceredigion, Sir Gâr a Phowys 2019
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Gadeiriol Penrhyn-coch 2019
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Gadeiriol Swyddffynnon 2019
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Fach Capel Dewi 2019
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Llanfihangel-ar-Arth 2019
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Gadeiriol Llanllyfni 2019
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Gadeiriol Rhydlewis 2019
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Gadeiriol Brynberian 2019
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Gadeiriol Llanegryn 2019
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Flynyddol Abergynolwyn 2019
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Garndolbenmaen a’r Cylch 2019
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Gadeiriol Crymych a’r Cylch 2019
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Cynwyl Elfed 2019
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Llawrplwy’ a Phenstryd, Trawsfynydd 2019
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Dihewyd 2019
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Capel MC Cenarth 2019
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Gadeiriol Chwilog 2019
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Gadeiriol Llandyfaelog 2018
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Gadeiriol Treuddyn 2018
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Gadeiriol Aelhaearn 2018
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Llandyrnog 2018
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Trallong 2018
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Gadeiriol Pumsaint 2018
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Gadeiriol Llanrhaeadr ym Mochnant 2018
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Gadeiriol Deiniolen 2018
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Ardudwy 2018
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Gadeiriol Llanarth 2018
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Calfaria, Garnant 2018
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Bethel, Melin y Coed 2018
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Trefeglwys 2018
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Gadeiriol Cwmystwyth 2018
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Gadeiriol Y Tymbl 2018
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Rhys Thomas James Pantyfedwen, Llanbedr Pont Steffan 2018
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Gadeiriol Bodffordd 2018
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Llandegfan 2018
Adroddiad/Canlyniadau

Gŵyl Fawr Aberteifi 2018
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Gadeiriol Yr Hendy 2018
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Gadeiriol Dyffryn Conwy Llanrwst 2018
Canlyniadau Llanrwst 2018

Eisteddfod Gadeiriol Y Llungwyn Llanuwchllyn 2018
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Gadeiriol Llandudoch 2018
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Gadeiriol Mynyddygarreg 2018
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Myddfai 2018
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod y Groeslon 2018
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Teulu James Pantyfedwen Pontrhydfendigaid 2018
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Capel y Fadfa, Talgarreg 2018
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Calan Mai Aberystwyth 2018
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Talybont, Rhyduchaf 2018
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Gadeiriol Y Ffôr 2018
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Gadeiriol Capel y Groes, Llanwnnen 2018
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Gadeiriol Mynytho 2018
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Gadeiriol Bryngwenith 2018
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Uwchmynydd 2018
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Gadeiriol Llandderfel 2018
Adroddiad/Canlyniadau