Adroddiadau a Chanlyniadau

clipboard_11Os oes gennych chi ganlyniadau, adroddiad neu luniau anfonwch nhw at Shân neu Lois.

Ewch i’r dudalen Oriel i weld y lluniau.

Dyma’r diweddaraf……

 

Eisteddfod Llanfihangel-ar-Arth 2017
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Gadeiriol Llanllyfni 2017
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Gadeiriol Llanegryn 2017
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Flynyddol Abergynolwyn 2017
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Gadeiriol Crymych a’r Cylch 2017
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Llawrplwy’ a Phenstryd, Trawsfynydd 2017
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Garndolbenmaen a’r Cylch 2017
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Gadeiriol Chwilog 2017
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Gadeiriol Abergorlech 2016
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Llandegfan 2016
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Gadeiriol Aelhaearn 2016
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Gadeiriol y Treuddyn 2016
Canlyniadau

Eisteddfod Gadeiriol Pumsaint 2016
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Pobl Hyn Môn 2016
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Gadeiriol Tregaron 2016
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Gadeiriol Llandyfaelog 2016
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Deiniolen a’r Cylch 2016
Canlyniadau

Eisteddfod Gadeiriol Llanarth 2016
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Gadeiriol Y Tymbl 2016
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Trefeglwys 2016
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Gadeiriol Cwmystwyth 2016
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Bethel, Melin y Coed 2016
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Rhys Thomas James, Llanbedr Pont Steffan 2016
Canlyniadau Llwyfan
Canlyniadau Llenyddol

Eisteddfod Gadeiriol Maenclochog 2016
Cystadleuaeth
Unawd i blant dan 7 oed, (Cyfyngedig)
Iestyn Colnet
Katlyn Payne
Teilo / Bronwen Corp
Unawd i blant dan 10 oed heb ennill o’r blaen. (Cyfyngedig)
Gweni Edwards
Esyllt Corp
_
Unawd dan 7 oed
Ela Madlen Griffiths Jones
Iestyn Colnet
Ianto Evans  / Katlyn Payne
Unawd o 7-9 oed
Alwena Mair Owen
Sara Perigrin
Gweni Edwards
Unawd o 10-12 oed
Iolo Evans
Jencyn Corp
Rhys Colnet
Unawd Alaw werin dan 12 oed
Alwena Mair Owen
Yori Evans
Jencyn Corp
Emyn dan 12 oed
Alwena Mair Owen
Iolo Evans
Jencyn Corp
Unawd offeryn cerdd dan 12 oed
Yori Evans
Jencyn Corp
Esyllt Corp  / Marged Harries
Unawd 12-16 oed
Elin Fflur
Megan Teleri Davies
Fern Evans Harries
Unawd Cerdd Dant dan 16 oed
Elin Fflur
Megan Teleri Davies
Alwena Mair Owen
Deuawd dan 16 oed
Ffion / Fern
Yori / Rhys

Parti
Casblaidd
Unawd Alaw Werin 12-18 oed
Elin Fflur

Emyn 12-18 oed
Elin Fflur
Fern Evans Harries

Unawd offeryn Cerdd 12-18 oed
Megan Teleri Davies

Unawd Sioe Gerdd
Delun Gibby
Angharad Edwards

Ensemble lleisiol hunan ddewisiad
Cyst. Cymdeithas Eisteddfodau Cymru
Unawd yr Hen Ganiadau
Arwel Davies

Her Unawd dros 15 oed
Delun Gibby
Arwel Davies
Parti dros 15 oed
Cor Harmoni
Emyn dros 18 oed
Delun Gibby
Arwel Davies
Brenda Williams   4ydd Ainsley Corp
Sgen ti dalent ?
Cor Harmoni
Geraint Harries
Cyfansoddi Tôn
Gwilym Lewis
Llefaru i blant dan 7 oed (Cyfyngedig)
Katlyn Payne
Iestyn Colnet

Llefaru i blant dan 10 oed heb ennill o’r blaen (Cyfyngedig)
Esyllt Corp
Mary Reed Moane
Gweni Edwards
Llefaru i ddysgwyr dan 12 oed

Llefaru dan 7 oed
Ela Madlen Griffiths Jones
Ianto Evans
Katlyn Payne / Iestyn Colnet
Llefaru o 7-9 oed
Peredin
Alwena Mair Owen
Lefi Aled Dafydd
Darllen o’r Ysgrythur dan 12 oed
Alwena Mair Owen
Lefi Aled Dafydd
Brooke Evans
Llefaru o 10-12 oed
Jencyn Corp
Aled Lloyd
Yori Evans
Llefaru o 12-16 oed
Megan Teleri Davies
Luke Rees
Elin Fflur / Fern Evans Harries
Her Adroddiad dros 15 oed
Angharad Edwards
Sioned Thomas

Adroddiad Digri
Arwel Davies
Miriam Collard

Llafarganu’r Pwnc
Parti merched
Parti dynion

Parti cydadrodd
Merched Y Wawr, Ffynnongroes
Grwp Harmoni
Y  CADEIRIO
Endaf Griffiths
Tlws Llwyd Williams
Iona Evans
TLWS YR IFANC
Sioned Martha Davies
Emyn Carol Nadolig
J Richard Williams
Erthygl i Clebran.
Hefin Wyn
Yr Englyn
Eirys Buckland-Evers
R J H Griffiths
Y Frawddeg
Nan Jones
Carys Briddon
Cerdd vers libre
J Richard Williams
Nansi Evans
Y Limrig
Y Parchedig Huw George
Megan Richards
Dysgwyr – Bro
Joan Thurman
Lorraine Lloyd
Dysgwyr – Crwydro
Lorraine Lloyd
Joan Thurman
Llawysgrifen i blant lleol blwyddyn 2
Eleanor Mathias
Holly Rees
Ellie Williams
Gwaith Llenyddol i blant lleol blynyddoedd 3 a 4
Bedwyr Thomas
Esyllt Corp
Gwyneth Wheeler
Gwaith Llenyddol i blant lleol blynyddoedd 5 a 6
Marged Harries
Jencyn Corp
Anwen Williams
CELF (LLEOL)
Plant dosbarth derbyn
Lilly-May Miles
Cai Bowen
Taylor Morley
Plant blwyddyn 1
Archie Williams
Anna Walden – Jones
Jac Davies
Ffotograffiaeth
Cynradd   1. Mary Reed Moane  2.  Mary Reed Moane
Uwchradd  –
Cystadleuydd mwyaf addawol dan 12 oed
Tarian Nest : Alwena Mair Owen
Tlws Roger Hill : Megan Teleri Davies
Cystadleuydd disgleiriaf yr Eisteddfod Cwpan Titus Lewis : Megan Teleri Davies

Eisteddfod Y Groeslon 2016

Beirniad Cerdd a Cherdd Dant:
Angharad Wyn Jones, Dolydd

Beirniad Llefaru:
Bethan Lloyd Dobson, Pantglas

Tlws yr Ifanc a Llen:
Karen Owen,  Penygroes

Canu Cylch Meithrin
Twm,Elisa, Nansi, ,Lois, Efnisien, Jac,Cerys,Beca, Abbey, Arwen,

1af Beca
2il Nansi
3ydd Twm

Llefaru Cylch Meithrin
Nansi, Twm, Cerys

1af Nansi
2il Twm a Cerys

Canu Dosbarth Meithrin
1af  Rhun
2il Noa
3ydd Caron

Llefaru Dosbarth  Meithrin
1af Beca a Rhun, Ysgol Bro Llifon
2il Jac Rees,a Caron, Ysgol Bro Llifon
3ydd Noa, a Mali a Jac, Ysgol Bro Llifon

Canu Dosbarth Derbyn
1af Mabli a Lleucu, Ysgol Bro Llifon

Llefaru Dosbarth Derbyn
1af Lleucu a Mabli, Ysgol Bro Llifon

Canu Bl 1 a 2 – Unrhyw
1af Celyn, Ysgol Bro Llifon
2il Efan a Martha, Ysgol ro Llifon
3ydd Lettie, Sera a Eifion, Ysgol Bro Llifon

Llefaru Bl 1 a 2 –  Unrhyw
1af Eifon a Celyn Ysgol Bro Llifon
2il Martha, Ysgol Bro Llifon
3ydd Lettie a Efan, Ysgol Bro Llifon

Canu Bl 3 a 4 – Unrhyw
1af Leusa, Ysgol Bro LLifon ac Erin Williams, Talysarn
2il Erin Llwyd,Glanrafon
3ydd Lleucu Angharad Hughes, Llanfachraeth,, Dolgellau

Llefaru Bl 3 a 4 – Unrhyw
1af Erin Llwyd, Glanrafon
2il Lois Angharad  ac  Erin Williams, Talysarn
3ydd Lleucu Angharad Hughes, Llanfachraeth, Dolgellau

Unawd Piano Cynradd – Unrhyw
1af William
2il Gwawr  Owen, Bethel ac Ellis Ysgol Bro Llifon

Grwp Llefaru Cynradd
Dim cystadleuaeth

Canu Bl 5 a 6 – Unrhyw
1af Cadi Fflur, Glanrafon
2il Gwawr Owen, Bethel
3ydd Ela Mai, Ysg Bro Llifon

Llefaru Bl 5 a 6 – Unrhyw
1af Cadi Fflur, Glanrafon
2il Owain Tudor, Ynys Mon

Ymgom cynradd – dim hwy na 4 munud
Dim cystadleuaeth

Unawd Offerynnol Cynradd – Unrhyw
1af William
2il Gwawr Owen, Bethel
3ydd Nel a Gwenlli, Ysgol Bro Llifon

Can Werin o dan 12 oed – Unrhyw
1af Cadi Fflur Glanrafon
2il Gwawr Owen, Bethel
3ydd Erin Llwyd, Glanrafon

Llefaru Bl 7, 8 a 9 – Unrhyw
1af Lois Gwynedd, Glanrafon
2il Rhian, Bontnewydd

Cerdd Dant o dan 12 oed – Unrhyw
1af Erin Llwyd, Glanrafon
2il Cadi Fflur, Glanrafon  a Gwawr Owen, Bethel
3ydd Lleucu Angharad Hughes, Llanfachraeth

Unawd Bl 7, 8 a 9 – Unrhyw
1af Twm, Llanrhuddlad, Ynys Mon
2il Lois Gwynedd, Glanrafon

Deuawd o dan 19 oed – Unrhyw
1af Cadi Fflur a Lois Gwynedd, Glanrafon

Unawd Bl 10 – 13 – Unrhyw
Dim cystadleuwyr

Llefaru Bl 10 – 13 – Unrhyw
Dim cystadleuwyr

Unawd Piano  Uwchradd – Unrhyw (heb fod yn hwy na 7 munud)
1af Beca Elen Evans, Caernarfon

Cân Werin Uwchradd – Unrhyw
1af Fflur Davies, Rhstryfan
2il Lois Gwynedd, Glanrafon

Unawd Cerdd Dant Uwchradd – Unrhyw
1af Fflur Davies, Rhostryfan
2il Lois Gwynedd Glanrafon

Ymgom Uwchradd – dim hwy na 4 munud
Dim cystadleuwyr

Unawd Offerynnol Uwchradd – Unrhyw (heb fod yn hwy na 7 munud)
1af Ela Williams, Bontnewydd
2il Morgan Williams, Talysarn

Unawd o Sioe Gerdd Uwchradd – Unrhyw (heb fod yn hwy na 7 munud)
1af Lois Gwynedd, Glanrafon

30.    Sgen ti dalent?
1af Fflur Davies, Rhostryfan

Tlysau i’w cadw am flwyddyn am

Y Cerddor mwyaf addawol   – £15  Fflur Davies, Rhostryfan

Yr Offerynnwr mwyaf addawol. £15  – Ela Williams, Talysarn

Tlws er cof am Brian Owen am yr Adroddwr mwyaf addawol –
£15 Cadi Fflur, Glanrafon

Llenyddiaeth – Tlws Coffa Eirug Wyn

1af Megan Hunter, Ysgol Dyffryn Nantlle
2il Anest, Ysgol Dyffryn Nantlle
3ydd Efa Evans, Ysgol Dyffryn Nantlle

 Eisteddfod Pwllglas 2016

Dathlodd Eisteddfod Pwllglas (ger Rhuthun) ei phen-blwydd yn hanner cant eleni ac fe gynhaliwyd yr
Eisteddfod arbennig yma ar ddydd Sadwrn 14eg o Fai yn neuadd y pentre’.
Cafwyd 12 awr o gystadlu ardderchog gyda chystadleuwyr o safon uchel iawn. Mae ein diolch yn fawr i’r
rhai sydd yn ein cefnogi yn flynyddol. Ein beirniaid eleni oedd Ceren Lloyd, Tudur Dylan Jones,
Bethan M Hughes, Jan Roberts ac Alwena Tomos. Mawr obeithiwn y bydd yr Eisteddfod yn ffynnu am
flynyddoedd lawer.
Dyma’r canlyniadau:-
Cyfarfod Prynhawn
Dyma’r buddugwyr:-
Unawd derbyn ac iau: Francesca, Llanelidan.
Llefaru derbyn ac iau: Lois Haf Hughes, Rhuthun.
Unawd Bl: 1 a 2: Daniel Robert Evans, Rhuthun.
Llefaru Bl: 1 a 2: Daniel Robert Evans, Rhuthun.
Unawd Cerdd Dant Bl: 1 a 2: Gwenno Llwyd, Rachub.
Unawd Bl: 3 a 4: Yn Gydradd : Cathrin Haf Edwards, Pwllglas a Branwen Jones, Llanbedr DC.
Llefaru Bl: 3 a 4: Branwen Jones, Llanbedr DC.
Unawd Cerdd Dant Bl: 3 a 4: Branwen Jones, Llanbedr DC.
Unawd Bl: 5 a 6: Heledd Beech, Bryneglwys.
Llefaru Bl: 5 a 6: Arwen Beech, Bryneglwys.
Unawd Cerdd Dant Bl: 5 a 6. Heledd Beech, Bryneglwys.
Unawd Piano dan 12 oed: Heledd Beech, Bryneglwys.
Unawd Bl: 7 i 9: Gwenan Lloyd, Llanynys.
Llefaru Bl: 7 i 9: Gwenan Lloyd, Llanynys.
Unawd Cerdd Dant Bl: 7 i 9: Cerys Edwards, Pwllglas.
Unawd Alaw Werin dan 15 oed: Gwenan Lloyd, Llanynys.
Deuwad dan 15 oed: Cerys a Lois, Pwllglas.
Parti Unsain/deulais dan 15 oed: Côr Ysgol Llanfair Dyffryn Clwyd.
Unawd Piano 12-15 oed: Cerys Edwards, Pwllglas.
Parti Llefaru dan 15 oed: Ysgol Brynhyfryd.
Arlunio 3 oed ac iau: Ela Wynne, Ysgol Pentrecelyn.
Gwaith Llaw 3 oed ac iau: Efa Lois Murphy, Pwllglas.
Arlunio Meithrin a Derbyn: Celyn, Ysgol Llanfair Dyffryn Clwyd
Gwaith Llaw Meithrin a Derbyn: Soray, Ysgol Llanfair Dyffryn Clwyd.
Coginio Derbyn ac iau: Yn Gydradd: Seren Hughes a Leia Garrod, Miri Meithrin.
Arlunio Bl: 1 a 2: Anest Gruffydd, Ysgol Pentrecelyn.
Gwaith Llaw Bl: 1 a 2: Lili Wen, Ysgol Pentrecelyn.
Coginio Bl: 1 a 2: Manon Evans, Ysgol Llanfair.
Arlunio Bl: 3 a 4: Enfys, Miri Mawr.
Gwaith Llaw Bl: 3 a 4: Cathrin Haf Edwards, Ysgol Llanfair.
Coginio Bl: 3 a 4: Anwen Evans, Ysgol Llanfair.
Arlunio Bl: 5 a 6: Alice Wynne, Ysgol Pentrecelyn.
Gwaith Llaw Bl: 5 a 6: Heledd Beech, Ysgol Llanfair.
Coginio Bl: 5 a 6: Harris Evans, Ysgol Llanfair.
Arlunio Bl 7 i 11: Alaw Hughes, Pwllglas.
Gwaith Llaw Bl: 7 i 11: Cerys Edwards, Pwllglas.
Coginio Bl: 7 1 11: Mared Hughes, Pwllglas.
Gosod Blodau dan 16 oed: Alaw Hughes, Pwllglas.
Llenyddiaeth Bl: 2 ac iau: Deio Strapps, Ysgol Llanfair.
Llenyddiaeth Bl: 3 a 4: Owain Beech, Ysgol Llanfair.
Llenyddiaeth Bl: 5 a 6: Bedwyr Gruffydd, Ysgol Pentrecelyn.
Llenyddiaeth Bl 9 ac 10: Beca Williams, Ysgol Maes Garmon.
Llenyddiaeth Bl 10 ac 11: Aled Llwyd Jones, Ysgol Maes Garmon.
Cyfarfod Nos
Unawd 15 -21 Oed: Ellis Jones, Efenechtyd.
Unawd 12 – 25 – Unawd allan o Sioe Gerdd: Gwenan Lloyd, Llanynys.
Ymgom 10 – 26 oed: Cerys a Lois, Pwllglas.
Unawd 21-30 oed: Sion Eilir, Pwllglas.
Unawd Offerynnol 12-25 oed: Sion Edwards, Pwllglas.
Gwobr ychwanegol i’r cystadleuydd/wyr ifanc gyda mwyaf o addewid: Sion Eilir.
Ensemble Lleisiol: Merched Brynhyfryd.
Unawd dros 50 oed – Unrhyw Emyn: Geraint Roberts, Dinbych.
Unawd Alaw Werin dros 15 oed: Rhodri, Trelogan.
Côr – Côr Rhuthun.
Prif Unawd: Sion Eilir, Pwllglas.
Prif Adroddiad: Robert D Owen, LlanfairTH.
Unawd Wreiddiol Gymraeg: Ellis Jones, Efenechtyd.
S’gen ti Dalent? Sion ac Eilir (Deuawd).
Gosod Blodau Agored: Mared Hughes, Pwllglas.
Gwaith Llaw Agored: Mared Hughes, Pwllglas.
Coginio Agored: Sian Jones, Llanfair DC.
Coginio Agored: Tomos Tudno Willimas, Pentre Coch.
Ffotograffiaeth Agored: Lynda Ganatsiou, Gwlad Groeg.
Rhyddiaith Agored: Eirlys Wynn Tomos, Rhuthun.
Barddoniaeth Agored: RD Owen, Llanfair TH.
Cyfansoddi Tôn: Gwenda Williams, Pwllglas.
Cyfansoddi Emyn: Y Parch. John Owen, Rhuthun.
Gorffen Limrig: Anwen Jones, Pwllglas.
Englyn: Glyn Jones, Prion.
Englyn Digri: Glyn Jones, Prion.

Eisteddfod Gadeiriol Llandudoch 2016

Bu eisteddfod fywiog yn Llandudoch eleni eto, gyda chystadlu cyson ar hyd y dydd.  Y beirniaid eleni oedd Mrs Meinir Richards, Llanddarog (Cerddoriaeth), Mr Gari Owen, Hendy (Llefaru) a’r prifardd Emyr Lewis, Craigcefnparc (Llenyddiaeth).
Cyn yr eisteddfod ei hun ar Ddydd Sadwrn, Mai 21ain cynhaliwyd dwy noson arall o weithgareddau.  Ar Nos Lun, Mai 16eg cafwyd noson wobrwyo cystadlaethau celf a llên y plant yn Theatr Mwldan.  Prif lenor y plant, ac enillydd gwobr goffa W.R. Smart, oedd Lefi Aled Dafydd, Eglwyswrw ac ef hefyd aeth â’r brif wobr arlunio, Gwobr Goffa Kenneth Mower.  Cafodd ei wobrwyo mewn seremoni fer yn ystod yr eisteddfod brynhawn Sadwrn.  Cafodd ei groesawu i’r llwyfan gan gadeirydd y pwyllgor, June Smart, a chafodd ddawns deyrnged fywiog iawn gan grŵp o ddisgyblion Ysgol Llandudoch.  Mrs Aeres James, Trefdraeth a Mrs Gwyneth Alban, Pencader oedd beirniaid cystadlaethau’r plant.
Cafodd Tlws Llenyddiaeth yr Ifanc ei ennill gan Sioned Martha Davies, Gwyddgrug  gyda chanmoliaeth uchel iawn am ei gwaith oddi wrth y beirniad y Prifardd Emyr Lewis. Mae hi wedi ennill nifer o wobrywon mewn eisteddfodau am ei gwaith ysgrifennu, ac mae ei bryd ar fod yn awdur.
Enillwyd y gadair gan Hefin Wyn o Faenclochog, wyneb cyfarwydd yn y byd eisteddfodol.  Bu’n newyddiadurwr papur newydd ac ar y teledu, ac erbyn hyn mae’n awdur nifer dda o lyfrau.  Mae’n amlwg hefyd ym mywyd cymdeithasol ei ardal.  Daeth ei gasgliad o gerddi yn mynegi ei ofidiau a’i ddicter  am ddatblygiadau Castell Aberteifi a chanmoliaeth uchel iddo.  Dyma’r trydydd tro iddo ennill cadair Llandudoch.
Llywydd y dydd oedd Mrs Nia James, Abertawe, gynt o Landudoch. Rhoddodd araith ddifyr iawn yn sôn am ei phlentyndod yn Llandudoch, gan ddwyn i gof llawer o gymeriadau diddorol a hanesion hwyliog.
Enillodd Meirion Wynn Jones, Caerfyrddin ar gyfansoddi emyn dôn, a braint oedd cael clywed yr emyn yn cael ei chanu gan Gôr Crymych, dan arweiniad ei wraig, Angharad.
Enillydd Côr |Llandudoch eleni oedd Ysgol Gerdd Ceredigion a chipiwyd yr Her Unawd gan John Davies, Llandybie.
Daeth y cystadlu i ben ychydig cyn hanner nos.

Cystadlaethau Llenyddol y plant:
Plant hyd at Flwyddyn 2: 1af,Alaw Thomas, Cwm Gwaun; 2il, Gwyneth Lewis, Trefdraeth; 3ydd, Hawys Lloyd Davies, Brynhoffnant
Plant blynyddoedd 3 a 4 : 1af, Bedwyr Thomas, Cwm Gwaun; 2il, Esyllt Medi Davies, Blaenannerch; 3ydd, Efa Lewis, Trefdraeth
Plant blynyddoedd 5 a 6 : 1af Lefi Aled Dafydd, Eglwyswrw; 2il Ella Carys Forster, Ysgol Llandudoch; 3ydd Owain Griffiths, Talgarreg
Gwobr Her W.R.Smart i’r llenor mwyaf addawol yn y cystadlaethau llên plant: Lefi Aled Dafydd, Eglwyswrw

Cystadlaethau Celf y plant:

Oed meithrin neu dderbyn: 1af, Reuben Woracker, Ysgol Llandudoch; 2il: Lily Rees Langley, Mwnt; 3ydd Owen Managhan, Ysgol Cenarth  Cymeradwyaeth uchel : Finley Maddock,Ysgol Llandudoch; Danny Graham, Ysgol Llandudoch;  Naomi Davies, Ysgol  Cenarth
Blwyddyn 1 a 2 : 1af, Sam James, Ysgol Llandudoch;  2il, Callum Morgan, Ysgol Aberporth; 3ydd, Amelia Williams, Ysgol Cenarth.  Cymeradwyaeth uchel : Bobby Thomas, Ysgol Llandudoch; Brandon Jenkins, Ysgol  Aberporth, Daniel Whitehouse, Ysgol Cenarth.
Blwyddyn 3 a 4.  1af: Holly Forster, Ysgol Llandudoch; 2il, Jack Graham, Ysgol, Llandudoch; 3ydd, Alfie Hutchinson, Ysgol Aberporth.  Cymeradwyaeth Uchel: Rhys Monaghan, Ysgol Cenarth
Blwyddyn 5 a 6.  1af: Lefi Aled Dafydd, Eglwyswrw; 2il  Charlotte Warren, Ysgol Llandudoch; 3ydd, Mabli Clegg, Ysgol Llandudoch . Cymeradwyaeth Uchel : Beatrice North, Ysgol Llandudoch
Anghenion Addysgol Arbennig(Cymedrol/Difrifol)dan12. 1af: William Royle, Canolfan y Don, Aberporth; 2il Cydradd – Amber Morris, Canolfan y Don a Corey Elderfield, Canolfan y Don;  3ydd Cydradd – Corey Brown, Canolfan y Don a Steven Shipton, Canolfan y Don.  Cymeradwyaeth Uchel : Lleucu Griffith, Owen Masson, Kaleb Irving, Johnny Bligh – i gyd o Ganolfan y Don
Ffotograffiaeth : Blwyddyn 6 ac iau. (Un llun). 1af: Ella Rachel, Ysgol Llandudoch; 2il, Alaw Thomas, Cwm Gwaun; 3ydd Kayleigh Fischer, Ysgol Llandudoch;
Gwaith 3D dan 12 :  1af Cai-George Thomas, Ysgol Llandudoch; Cymeradwyaeth Uchel: Alan Lucas,  Ysgol Llandudoch
Tlws Coffa Kenneth Mower i’r arlunydd mwyaf addawol yng nghystadlaethau 17-21 : Lefi Aled Dafydd, Eglwyswrw

Yr Eisteddfod Leol:
Llefaru unigol Blwyddyn 3 a Blwyddyn 4. 1af:  Siôn Wyn Bowen, Aberteifi    ; 2il Gwen Lloyd James, Aberteifi  ;   3ydd: Llŷr Wyn Bowen, Aberteifi .
Unawd Blwyddyn 3  a Blwyddyn 4.  1af:  Siôn Wyn Bowen, Aberteifi ; 2il  Gwen Lloyd James, Aberteifi ;   3ydd : Holly Forster, Llandudoch
Llefaru unigol Blwyddyn 5 a Blwyddyn 6. 1af: Lefi Aled Dafydd, Eglwyswrw ; 2i l  ; Fflur James  , Eglwyswrw  3ydd: Ella Forster , Llandudoch
Unawd Blwyddyn 5 a Blwyddyn 6.  1af:  Fflur James, Eglwyswrw ; 2il Amber Richards, Aberteifi ;   3ydd Mallt Ladd Lewis, Boncath
Unawd Alaw Werin dan 12 oed.  1af:Amber Richards, Aberteifi 2il   ; Teleri  Selby , Penparc
Parti/Côr dan 12 oed. 1af: Ysgol Llandudoch
Gwobr Her i’r perfformiad gorau gan unigolyn yn y cystadlaethau lleol ym marn y beirniaid llefaru a cherdd: Siôn Wyn Bowen, Aberteifi

Eisteddfod yr Ifanc(Agored):
Llefaru unigol dosbarth derbyn neu iau. 1af:  Gwennan Lloyd owen, Llanllwni;  2il: Dewi Tirion Ifan, Llangrannog
Unawd oed dosbarth derbyn neu iau. 1af:  Gwennan Lloyd Owen, Llanllwni
Llefaru unigol Blwyddyn 1 a 2. 1af:   Beca Elen Ebenzer;  2il: Fflur McConnell,  Aberaeron
Unawd Blwyddyn 1 a 2. 1af:   Beca Elen Ebenzer; 2il: Fflur McConnell, Aberaeron
Gwobr  Her Calon Ifanc Llandudoch i’r perfformiad llwyfan unigol  gorau yn yr holl gystadlaethau hyd at Flwyddyn 2 : Gwennan Lloyd Owen, Llanllwni
Llefaru unigol Blwyddyn 3 a 4. 1af: Erin Fflur Lewis, Castell Newydd Emlyn 2il: Cerys Angharad, Pencader   3ydd: Alwena Mair Owen, Llanllwni
Unawd Blwyddyn 3 a 4. 1af: Cerys Angharad, Pencarreg  2il: Efa Williams, Aberystwyth;   3ydd: Sara Peregrine, Hermon a Alwena Mair Owen, Llanllwni
Llefaru unigol Blwyddyn 5 a 6. 1af: Lefi Aled Dafydd, Eglwyswrw;   2il:Cerian Evans, Hermon
Unawd Blwyddyn 5 a 6. 1af:Siwan Mair Jones, Caerfyrddin  2il: Ceirian Evans, Hermon   3ydd: Amber Richards, Aberteifi
Unawd Alaw Werin dan 12 oed. 1af:  Cerys Angharad, Pencarreg;  2il: Alwena Mair Owen, Llanllwni   3ydd: Siwan Mair Jones, Caerfyrddin
Canu emyn dan 12 oed. 1af:  Amber Richards, Aberteifi ; 2il : Cerys Angharad, Pencarreg , 3ydd: Alwena Mair Owen, Llanllwni
Unawd Cerdd Dant dan 12 oed. 1af: Cerys Angharad, Pencarreg  2il:Alwena Mair Owen, Llanllwni   3ydd: Siwan Mair Jones, Caerfyrddin
Unawd piano dan 12 oed. 1af:  Gwennan Haf Jones; 2il: Lefi Aled Dafydd, Eglwyswrw, 3ydd: Fflur James, Eglwyswrw ac Alwena Mair Jones, Llanllwni
Unawd unrhyw offeryn cerdd (eithrio’r piano) dan 12 oed. 1af: Cerys Angharad, Pencarreg, 2il:  Lefi Aled Dafydd, Eglwyswrw, 3ydd: Rhys Caygill, Llandudoch
Deuawd dan 12 oed. 1af: Fflur James a Mallt Ladd Lewis, Eglwyswrw
Gwobr Her Iwan a Sian Davies, Isfryn i’r perfformiad llwyfan unigol  gorau yn y cystadlaethau o oed Blwyddyn 3 i Flwyddyn 6 a than 12 oed: Amber Richards, Aberteifi
Llefaru unigol dan 16 oed. 1af: Luke Evans    2il: Sara-Lousie Davies, Synod Inn
Unawd. (Cwpan Her Miss Mair Evans) . 1af:  Sara-Louise Davies, Synod Inn 2il: David Walker, Llandudoch; 3: Ffion Thomas, Crymych
Unawd Alaw Werin dan 16 oed. 1af: Luke Rees;  2il: Ffion Thomas, Crymych
Canu Emyn dan 16 oed. 1af: Sara-Louise Davies, Synod Inn
Unawd piano oed uwchradd dan 16 oed. 1af: Luke Evans, Pontantwn, Cydweli    2il:  Ffion Thomas, Crymych
Gwobr Arbennig Merched y Wawr Llandudoch i’r perfformiad llwyfan gorau gan unigolyn yn y cystadlaethau dan 16 oed ym marn y beirniaid cerdd a llefaru: Sara-Louise Davies, Synod Inn
Deuawd 12 a than 21 oed. 1af:  Hanna Medi, Gwyddgurg a Ella Evans, felinfach  2il: Ella a Sarah, Ysgol y Preseli

Eisteddfod yr Hwyr
Cystadleuaeth Côr Llandudoch : 1af:  Ysgol Gerdd Ceredigion ; 2il: Côr Crymych a’r Cylch ; 3ydd:  Côr Meibion Blaenporth
Cystadleuaeth Cymdeithas Eisteddfodau Cymru – Ensemble lleisiol dan 26 oed. 10–26 oed  1af : Nia, Esyllt, Marged a Ffion, Eglwyswrw
Cyflwyniad ysgafn gan grŵp neu unigolyn.   1af: ( Cydradd) Hana Medi Davies, Gwyddgrug ac Ysgol Gerdd Ceredigion:
Cân o unrhyw sioe gerdd  1af: Owain Rowlands, Llandeilo  2il: Hanna Medi Davies, Gwyddgrug ; 3ydd: Sara-Louise Davies, Synod Inn
Canu emyn, agored. 1af , Geraint Rees, Llandyfaelog, 2il: Gwion Thomas, Croeslan;  3ydd: Marianne Jones Powell, Llandre
Prif gystadleuaeth lefaru  – 1af , Hanna Medi Davies, Gwyddgrug
Yr Hen Ganiadau:  1af ,  Erfyl Tomos Jones, Aberhosan; 2il, Efan Williams, Lledrod;  3ydd: John Davies, Llandybie
Her Unawd. 1af , John Davies, Llandybie  ; 2il: Erfyl Tomos Jones, Aberhosan  ; 3ydd , Efan Williams, Lledrod;  4ydd: Marianne Jones Powell, Llandre.

Cystadlaethau Llenyddol:

Talwrn y Beirdd : Tîm Tanygroes
Cystadleuaeth y Gadair : Hefin Wyn, Maenclochog
Tlws Llenyddiaeth yr Ifanc i gystadleuwyr hyd at 21 oed : Sioned Martha Davies, Gwyddgrug
Darn o ryddiaith 11 a than 16 : Hannah Medi Davies,
Gwyddgrug.
Darn o ryddiaith 16  a than 26 oed: Damwain. Sioned Martha Davies, Gwyddgrug
Darn o farddoniaeth ar unrhyw ffurf 11 a than 16 :  Megan Lewis, Llanfihangel y Creuddyn
Telyneg :  John Meurig Edwards, Aberhonddu
Soned : Mary Jones, Aberporth
Pedwar pennill telyn neu bedwar triban  i bedwar arwr. John Meurig Edwards, Aberhonddu
Englyn :    Philippa Gibson, Pontgarreg
Cywydd neu Hir a Thoddaid : Philippa Gibson, Pontgarreg
Limrig:  Mary B Morgan, Llanrhystud
Cân ddigri :  Mary B Morgan, Llanrhystud
Stori fer: Megan Lewis, Llanfihangel y Creuddyn
Cystadleuaeth CLEBRAN (Papur Bro’r Preseli) Lynda Ganatsiou, Thessaloniki, Groeg
Cyfansoddi tôn ar gyfer emyn :Meirion Wyn Jones, Caerfyrddin

Cystadlaethau i Ddysgwyr
Lefel Mynediad  :    1af :  Margaret Kemsley, Llandudoch
Lefel Sylfaen :  1af :  Martyn Lewis
Lefel Uwch :1af Elizabeth Jones, Cwmhiraeth, Felindre

Eisteddfod Gadeiriol Rhydlewis 2016

Unawd i blant dosbarth derbyn a blwyddyn 1 a 2 (Cyfyngedig)

1  Emrys ab Iestyn, Ysgol Gynradd Llandysul

2  Gwenllian Elisabeth Dafydd, Ysgol Gynradd Llandysul

3  Elliw Mai Dafydd,  Ysgol Gynradd Llandysul

4  Hana Ceri Davies, Ysgol T. Llew. Jones

Adrodd i blant dosbarth derbyn a blwyddyn 1 a 2 (Cyfyngedig)

1  Emrys ab Iestyn, Ysgol Gynradd Llandysul

2  Gwenllian Dafydd, Ysgol Gynradd Llandysul

3  Magw Dafydd,  Ysgol Gynradd Llandysul

4  Hana Ceri Davies, Ysgol T. Llew. Jones a  Jano Dafydd  Ysgol Gynradd Llandysul

Unawd i blant Blwyddyn 3 a 4 (Cyfyngedig)

1  Dafydd Jones, Ysgol Gynradd Llandysul

2  Leisa Jên Davies, Ysgol T. Llew. Jones

3  Mali Evans, Ysgol Talgarreg.

Adrodd  i blant blwyddyn 3 a 4 (Cyfyngedig)

1  Peredur Llywelyn, Ysgol Gynradd Llandysul

2 Cadi Rees, Ysgol Gynradd Llandysul

3  Lleucu Mathias, Ysgol T. Llew. Jones

4  Leisa Jên Davies, Ysgol T. Llew. Jones ac Ioan ab Iestyn, Ysgol Gynradd Llandysul

Unawd i blant blwyddyn 5 a 6 (Cyfyngedig)

1  Alaw Silvestri Jones, Ysgol Gynradd Talgarreg.

2  Jano Evans, Ysgol Gynradd Talgarreg

Adrodd  i blant blwyddyn 5 a 6 (Cyfyngedig)

1  Jano Evans, Ysgol Talgarreg.

Arlunio i blant dosbarthiadau Meithrin a Derbyn

1  Fleur Linseele,  Llandysul

2  Luicie Green, Llandysul

3  Esmay Muirhed,  Llandysul

Arlunio i blant blwyddyn 1

1  Megan Herbert Llandysul

2  Dylan Thomas, Llandysul

3  Llew Thomas, Llandysul

Ysgrifennu Stori i Blant blwyddyn  2

1  ‘Tomato Coch’

2  ‘Mr Enfys’

3  Alaw Thomas, Llandysul

Cystadleuaeth llenyddiaeth i  blant ysgol gynradd blwyddyn 3 a 4

1  Esyllt Medi Davies, Blaenannerch

2  Elen Morgan, Drefach, Llanybydder

3  Connie Clifford, Llandysul

Cystadleuaeth llenyddiaeth i  blant ysgol gynradd blwyddyn 5 a 6

1  Tomos Evans Llandysul

2  Jano Evans Talgarreg

3  ‘Rhosyn Coch’

ADRAN AGORED            

 Unawd dan 6 oed

1  Gwennan Lloyd Owen, Llanllwni

2  Fflur McConell, Aberaeron

3  Gwenllian Dafydd, Llandysul

Adrodd  dan 6 oed

1  Fflur McConell, Aberaeron

2  Gwennan Lloyd Owen, Llanllwni

3  Gwenllian Dafydd, Llandysul

4  Tirion ac Elliw Dafydd, Pencarreg

Unawd 6 a than 8 oed

1  Ela Griffiths Jones, Cwrtnewydd

2  Peredur Hedd Llywelyn, Llandysul

3  Emrys Dafydd, Llandysul

Adrodd 6 a than 8 oed

1  Ela Griffiths Jones, Cwrtnewydd

2  Emrys Dafydd, Llandysul

3  Peredur Hedd Llywelyn, Llandysul,  Beca Curry , Capel Dewi a Fflur Morgan, Drefach, Llanybydder

Unawd 8 a than 10 oed

1  Alwena Mair Owen, Llanllwni

2  Elen Morgan, Drefach, Llanybydder

3  Cerys Angharad. Pencarreg

4  Swyn Efa Pencarreg

Adrodd  8 a than 10 oed

1  Swyn Efa Pencarreg

2  Ioan ab Iestyn, Llandysul

3  Alwena Mair Owen, Llanllwni,  Cerys Angharad. Pencarreg ac Elen Morgan, Drefach, Llanybydder

Unawd 10 a than 12 oed

1  Ifan Meredith, Llanbedr Pont Steffan

2  Yori Evans, Treletert

Adrodd  10 a than 12 oed

1  Ifan Meredith, Llanbedr Pont Steffan

2  Yori Evans, Treletert

Unawd ar unrhyw offeryn cerdd dan 12 oed

1  Lefi Dafydd, Eglwyswrw

2  Yori Evans, Treletert

3  Cerys Angharad, Pencarreg

Cân Werin dan 12 oed

1  Alwena Mair Owen, Llanllwni

2  Cerys Angharad, Pencarreg

3  Yori Evans, Treletert

Unawd cerdd dant dan 12 oed

1  Ela Griffiths Jones, Cwrtnewydd

2  Cerys Angharad, Pencarreg  ag  Alwena Mair Owen, Llanllwni

Unawd 12 a dan 16 oed

1  Megan Teleri Davies, Llanarth

Adrodd 12 a dan 16 oed

1  Megan Teleri Davies, Llanarth a  Mali Gerallt, Llan-non

Unawd Cerdd Dant 12 a dan 16 oed

1  Megan Teleri Davies, Llanarth

Cân Werin 12 a dan 16 oed

1  Megan Teleri Davies, Llanarth

Unawd Unrhyw Offeryn Cerdd dros 12 oed

1  Megan Teleri Davies, Llanarth

2  Jay Snow, Rhydlewis

3  Mali Gerallt, Llan-non

Canu Emyn dan 18 oed

1  Yori Evans, Treletert

2  Sioned Howells, New Inn

Cân Fodern neu gân allan o Sioe Gerdd

1  Sioned Howells, New Inn

2  Lois Thomas, Llanllwni

Unawd 16 a dan 25 oed

1  Sioned Howells, New Inn

Adrodd  16 a dan 25 oed

1  Sioned Howells, New Inn

Canu Emyn dros 50 oed

1  Marianne Jones Powell, Llandre

Canu Emyn dan 50 oed

1  Sioned Howells, New Inn

Cenwch i’m Yr Hen Ganiadau

1  Erfyl Tomos Jones, Aberhosan, Machynlleth

2  Marianne Jones Powell, Llandre

Her Adroddiad

1  Hannah Medi, Gwyddgrug

2  Sioned Howells, New Inn

Her Unawd

1  Erfyl Tomos Jones, Aberhosan, Machynlleth

2  Marianne Jones Powell, Llandre

3  Sioned Howells, New Inn

Y Gadair   Rachel James,  Boncath.

Tlws yr Ifanc  Sioned Martha Davies, Gwyddgrug

Englyn  Rachel James,  Boncath.

Englyn Ysgafn  Llŷr Williams, Pennal

Cân Ysgafn   Megan Richards, Aberaeron

Brawddeg   Phil Davies, Talybont

Limrig   Lod Davies, Felinwynt

Darn o Ryddiaith    T. Williams,  Pen Caer, Wdig, Abergwaun

 

 Eisteddfod Myddfai 2016

Canlyniadau:

Llefaru a llên

Cerdd
1.
Llefaru i blant dan 7 (1af: £5 a medal; 2il: £3; 3ydd: £2)
1af :Ella o Gwrtnewydd
Ail: Trystan Evans,  Llanbed

2.
Unawd i blant dan 7( 1af: £5 a medal; 2il: £3; 3ydd: £2)
1af Ella o Gwrtnewydd
Ail: Trystan Evans, Llanbed

3.
Llefaru i blant rhwng 7-11
1af: Elen Williams, Llanymddyfri
Ail: Megan Wyn Morris, Talyllychau
3ydd: Alessandra Catalano, Ystradgynlais

4.
Unawd i blant rhwng 7 – 11
1af: Megan Wyn Morris, Talyllychau
Ail: Ilan Dafydd, Myddfai
3ydd: Glasnant Dafydd,  Abergorlech

5.
Llefaru i blant  rhwng 11-16  (1af: £5 a medal; 2il: £3; 3ydd: £2)
Neb yn cystadlu

6.
Unawd i blant rhwng 11 –16 (1af: £5 a medal; 2il: £3; 3ydd: £2)
Neb yn cystadlu

7.
Ateb 6 cwestiwn , dan 16, (£5)
1af: Elen Williams, Llanymddyfri
Ail: Nia Williams, Llanymddyfri  3ydd: Glasnant Dafydd, Abergorlech

8.
Unawd  dan 21 (£10)
1af : Iolo Dafydd, Llanwrda

9.
Parti llefaru dan 21,  (£10)
Neb yn cystadlu

10.
Unawd  offeryn dan 16, (1af: £5; 2il: £3; 3ydd: £2)
1af: Gabriella Catalano, Ystradgynlais
2ail: Alessandra Catalano,     Ystradgynlais

11.
Parti llefaru dros 21  (£10)
Dim Cystadlu

12
Can bop, neu unawd o sioe gerdd neu ffilm gan unigolyn neu grwp
(£10)

13.
Dweud jôc / stori ddoniol,
1af:Glasnant Dafydd,
Abergorlech

Tua 9 o’r gloch : sgen  ti dalent ?
Cystadleuaeth arbennig yn agored i unigolion neu grwpiau dros 16 oed.
Gwobr hyd at £50: noddir gan Gymdeithas Eisteddfodau Cymru.

Ennillwyd gan:
Rhian Davies, Cynghordy, yn canu O Nefol Addfwyn Oen

14.
Canu emyn dan 21 (1af:£5; 2il :£3; 3ydd: £2)
Cydradd cyntaf: Megan Wyn Morris, Talyllychau  a
Iolo Roberts, Llanwrda

15.
Darllen ar y pryd, dan 16 (1af: £5; 2il: £3; 3ydd: £2)
1af: Elen Williams, Llanymddyfri
2ail: Nia Williams, Llanymddyfri

16.
Canu emyn rhwng 21 a 65, (£10)
1af: Rhian Davies  Cynghordy

17.
Darllen  darn heb atalnodau: agored (£5)
Lyn Richards, Caio

18.
Canu emyn dros 65 (£10)
Dim cystadlu

19.
Ateb 6 cwestiwn,  agored (£5)
Lyn Richards , Caio

20.
Parti unsain dros 21 (£10)
Dim Cystadlu

21.
Adroddiad agored (1af £50; 2il: £30;
3ydd :£20)
1af: Maria Evans, Alltwalis

22.
Unawd agored, (1af:£50; 2il :£30; 3ydd: £20)*
1af: Iolo Roberts, Llanwrda

23.
Adroddiad i Ddysgwyr dros 21 oed:
Tynfa gan Arwyn Evans   (£5)

Dim cystadlu

24.
Côr  deulais neu fwy (£50)
Côr Meibion Llanymddyfri

ADRAN CYFANSODDI:
25.
Brawddeg o’r gair ‘Tywysog’ (£3)
Carys Briddon, Tre’r Ddol, Ceredigion (angen ei chyfeiriad llawn)

26.
Telyneg neu Soned: Y Felin  (£10)
1af: John Meurig Evans
Aberhonddu

27..
Brys Neges ar y llythyren ‘G’ (£3)
1af: Llinos Jones,
Llandyfaelog
28..
Geiriau emyn ar gyfer Bedydd (£10)
1af: John Meurig Evans
Aberhonddu

29.
Englyn ar thema ‘Ffoadur’ (£10)
1af: John Meurig Evans
Aberhonddu

30.
Cystadleuaeth i Ddysgwyr (oedolion)
Deialog ar y testun: Cadw’n Heini (£5)
1af: Robin Barlow, Myddfai

31.
Gorffen Limerig (£5)
Pan welais y testun eleni….
1af: Megan Richards, Aberaeron

32..
Erthygl ar hanes rhywle yn Sir Gâr,
heb fod dros 700 o eiriau (£5)
1af: Monica Barlow, Myddfai

 Eisteddfod Llanfihangel-ar-arth a’r Plwyf 2016

Eisteddfod Llanfihangel-ar-arth a’r Plwyf

Roedd Eisteddfod Llanfihangel-ar-arth 2016 yn llwyddiant ysgubol fel yr arfer! Cawsom ddiwrnod anhygoel o gystadlu brwd iawn o bob oedran.
Yn y sesiwn cyntaf i blant lleol o oedran ysgol gynradd, enillodd Alwena Owen, Llanllwni, Cwpan Coffa Freddy Brooker am ganu emyn.

Emrys Ap Iestyn enillodd y Cwpan er cof am y diweddar Mr a Mrs Hughes, gynt o Brownhill, Llanfihangel-ar-arth, am y perfformiad mwyaf addawol. Bu Emrys yn cystadlu’n gyson drwy’r bore, dyma Emrys yn derbyn ei gwpan.

Yn y sesiwn agored derbyniodd Sioned Medi Howells, New Inn, y Cwpan Western Power am y perfformiad mwyaf addawol am ei chanu penigamp ac adrodd.

Enillodd Sioned Mair Bowen, Llanfihangel-ar-arth, gwpan er cof am y diweddar Parchedig Noel James am ganu emyn yn yr adran agored.

Coronwyd Megan Richards, Aberaeron yn frenhines yr Eisteddfod wrth iddi ennill cystadleuaeth y gadair am ei thelyneg benigamp!

Aeth Gwobr Goffa Gwilym Walters am y darn gorau o Ryddiaith i Linda Ganatsiou o Wlad Groeg!
Derbyniodd Rhian Evans, Llanon, Tlws yr Ifanc am ysgrifennu dau ddarn o lenyddiaeth gyferbyniol.

Enillodd Neelem Davies, Talgarreg, y cwpan her am y paragraff gorau gan ddysgwr (dim llun).

Enillwyd Tarian Teulu Gwenllan a Gwobr y Garthen am y cais gorau gan rywun a oedd yn dal mewn ysgol gan Heledd Eryri Jones o Gaernarfon.

Derbyniwyd 133 o geisiadau yn y cystadlaethau llawysgrifen a 138 yn adrannau Celf plant ysgol gynradd. Enillodd Meriel Paget, Ysgol Cae’r Felin, Cwpan Coffa Heledd Griffiths am y cais celf gorau gan rywun o oedran ysgol gynradd.

Gweler y canlyniadau llawn ar www.steddfota.org neu www.pencader.org.uk.
Eleni eto bu’r Eisteddfod yn llwyddiant mawr wrth brofi’r dalent o unigolion lleol yr ardal. Fyddai hyn ddim wedi bod yn bosibl heb waith caled a chefnogaeth nifer mawr o bobl. Dymunai’r pwyllgor estyn eu diolch gwresocaf i’n Llywyddion, Mr a Mrs W Davies, Plasnewydd, y beirniaid, y cyfeilydd, yr arweinyddion, y stiwardiaid a’r rhai a ddarparodd y lluniaeth, y cystadleuwyr, pob un a ddaeth i gefnogi ac yn olaf y rhai a gyfrannodd, yn cynnwys Cronfa Les Fferm Wynt Statkraft Alltwalis a’r Cyngor Cymuned.
Edrychwn ymlaen at flwyddyn lwyddiannus eto yn 2017.
Sioned Bowen ar ran y pwyllgor.

Eisteddfod Llanfihangel-ar-arth a’r Plwyf 2015

Canlyniadau – Sesiwn cyfyngedig

Unawd Blwyddyn 1 a 2
1af Caitlyn Barber, Llandysul
2il Alaw Thomas, Llandysul
3ydd Emrys ap Iestyn, Llandysul

Llefaru Blwyddyn 1 a 2

1af Emrys ap Iestyn, Llandysul
2il  Caitlyn Barber, Llandysul
3ydd  Alaw Thomas, Llandysul

Unawd Meithrin a Derbyn

1af Gwenan Owen, Llanllwni
2il Gwenllian Dafydd, Llandysul
3ydd Jano Ryle, Llandysul

Llefaru Meithrin a Derbyn
1af Gwenllian Dafydd, Llandysul
2il Gwenan Owen, Llanllwni
3ydd Jano Ryle, Llandysul

Unawd Blwyddyn 3 a 4
1af – Alwenna Owen, Llanllwni
2il Erin Thomas, Llandysul
3ydd Leusa Thomas, Llandysul

Llefaru Blwyddyn 3 a 4
1af Awenna Owen, Llanllwni
2il Mali Ann MacDonald, Llandysul
3ydd Cadi Rees, Llandysul

Unawd Blwyddyn 5 a 6
1af Saba Elvidge, Llanfihangel-ar-arth
2il Abigail Pritchard, Pencader
3ydd Fflur Mitchell, Llandysul

Llefaru Blwyddyn 5 a 6
1af Deio Ifan, Llandysul
2il  Megan Griffiths, Ysgol Caerfelin
3ydd Saba Elvidge, Llanfihangel-ar-arth

Canu Emyn
1af Alwena Owen, Llanllwni
2il Dafydd Jones, Llandysul
3ydd Abigail Pritchard, Ysgol Caerfelin

Parti canu
1af Parti Ysgol Llandysul
2il Parti Cae’r Felin, Llandysul

Sesiwn Agored

Unawd Blwyddyn 1 a 2
1af Fflur McDonell, Aberaeron
2il Mari Williams, Tregaron
3ydd Beca Curry, Nantgaredig

Llefaru Blwyddyn 1 a 2
1af Ifan Williams, Tregaron
2il Mari Williams, Tregaron
3ydd Emrys ap Iestyn, Llandysul

Unawd Meithrin a Derbyn
1af Gwenllian Dafydd ,Llandysul
2il Gwion ap Owen, Boncath
3ydd Elliw Mair Dafydd, Llandysul

Llefaru Meithrin a Derbyn
1af Gwenan Owen Llanllwni
2il Gwenllian Dafydd, Llandysul
3ydd Gwion Dafydd Bowen, Boncath

Unawd Blwyddyn 3 a 4
1af Elin Williams, Tregaron
2il Dafydd Rhys Jones, Llandysul
3ydd Elen Morgan, Drefach, Llanybydder

Llefaru Blwyddyn 3 a 4
1af Elin Williams, Tregaron
2il Tomos Rees, Caerfyrddin
3ydd Alwenna Owen, Llanllwni

Unawd Blwyddyn 5 a 6
1af Siwan Mair Jones, Caerfyrddin
2il Iwan Rhys Bryer, Llanarthne
3ydd Rhydian Jones, Saron, Llandysul

Llefaru Blwyddyn 5 a 6
1af Iwan Rhys Bryer, Llanarthne
2il Rhys Daniel Roberts, Ciliau Aeron
3ydd Lowri Hanna Jones, Llanarth

Unawd Offerynnol – Ysgol Gynradd
1af Alwena Owen, Llanllwni
2il Meriel Paget, Pencader
3ydd – Rhys Daniel Roberts, Ciliau Aeron

Deuawd – Ysgol Gynradd
1af Rhydian a Gwyndaf Jones, Saron, Llandysul

Unawd Offerynnol – Ysgol Gynradd
1af Rhydian Jones, Saron
2il Meriel, Ysgol Cae’r Felin
3ydd Megan Bryer, Llanarthne, a Megan Griffiths

Alaw Werin – Ysgol Gynradd
1af Alwena Owen, Llanllwni
2il – Gwyndaf Jones, Saron, Llandysul
3ydd – Siwan Mair Jones, Caerfyrddin

Cerdd Dant – Ysgol Gynradd
1af Alwenna Owen, Llanllwni
2il Siwan Mair Jones, Caerfyrddin
3ydd Gwyndaf Jones, Saron,  Llandysul

Llefaru Blwyddyn 7 – 9
1af Hanna Medi Davies, Gwyddgrug
2il Megan Bryer, Llanarthne

Unawd Blwyddyn 7 – 9
1af Hanna Medi Davies, Gwyddgrug

Llefaru Blwyddyn 10 – 13
1af Sioned Howells, New Inn
2il Elen Jones, Llwyncelyn
3ydd Megan Teleri Davies, Llanarth

Unawd Blwyddyn 10 – 13
1af Elen Jones, Llwyncelyn
2il Sioned Howells, New Inn
3ydd Sioned Mair Bowen, Llanfihangel

Unawd Offerynnol Ysgol Uwchradd
1af Megan Teleri Davies, Llanarth
2il Heledd Jones, Saron, Llandysul
3ydd Gwenan ??

Alaw Werin – Agored
1af Sioned Howells, New Inn
2il Megan Teleri Davies, Llanarth

Unawd Cerdd Dant – Agored
1af Sioned Howells, New Inn
2il Hanna Medi Davies, Gwyddgrug
3ydd Megan Teleri Davies, Llanarth

Deuawd agored
1af Sioned Howells ac Elen Jones

Cân fodern neu gân allan o sioe gerdd
1af Elen Jones, Llwyncelyn
2il Sioned Howells, New Inn

Canu Emyn – Agored
1af Sioned Mair Bowen, Llanfihangel-ar-arth
2il Sioned Howells, New Inn
3ydd Elen Jones, Llwyncelyn

Her Adrodd
1af Elen Jones, Llwyncelyn
2il Sioned Howells, New Inn

Her Unawd
1af Elen Jones, Llwyncelyn
2il Sioned Howells, New Inn

Canlyniadau’r Llenyddiaeth

Telyneg a’r Gadair
Megan Richards, Aberaeron
Cerdd Rydd
Mary B Morgan, Llanrhystud
Cerdd Ddigri
John Meurig Edwards, Aberhonddu
Englyn
Eilir Jones, Pencader
Limrig
Megan Richards, Aberaeron
Erthygl addas i Bapur Bro
Lynda Ganatsiou, Gwlad Groeg
Stori Fer
Lynda Ganatsiou, Gwlad Groeg
Dysgwyr
Neelem Davies, Talgarreg
Brawddeg
Megan Richards, Aberaeron
Meithrin a Derbyn
Doedd neb wedi cystadlu

Blwyddyn 1 a 2
1af Emrys ap Iestyn, Ysgol Llandysul
2il Emma Clarkson, Ysgol Llandysul
3ydd Efa Davies, Ysgol Llandysul

Blwyddyn 3 a 4
1af Bedwyr Llewelyn, Ysgol Llandysul
2il Peredur Llywelyn, Ysgol Llandysul

Blwyddyn 5 a 6
1af Gwen Morgan, Ysgol y Ddwylan
2il Sara Jones, Ysgol y Ddwylan
3ydd Cerys Jones, Ysgol y Ddwylan

Blwyddyn 7 – 9
1af Heledd Eryri Jones, Caernarfon
2il Erin MacDonald, Ysgol Dyffryn Teifi
3ydd Heledd Eryri Jones, Caernarfon

Blwyddyn 10 -13
1af Sioned Bowen, Llanfihangel-ar-arth
2il Luned Medi Jones, Llanwnen

Tlws yr Ifanc
Rhian Evans, Llanon

Tarian Gwenllan a Gwobr y Garthen
Heledd Eryri Jones, Caernarfon.

LLAWYSGRIFEN

Lan i flwyddyn 2
1af –  Eirinn O’Neill, Ysgol y Ddwylan
2il – Sara Davies, Ysgol y Ddwylan
3ydd – Becca Curry, Nantgaredig

Blwyddyn 3 & 4
1af – Kimberley Fulcher, Ysgol Cae’r Felin
2il – Mali MacDonald, Ysgol Llandysul
3ydd – Alwenna Owen, Ysgol Llanllwni

Blwyddyn 5 & 6
1af – Meriel Paget, Ysgol Cae’r Felin
2il – Gwenllian Morgan, Ysgol y Ddwylan
3ydd – Hayley Dean, Ysgol Cae’r Felin

Uwchradd Bl 7-9
1af – Erin MacDonald, Ysgol Dyffryn Teifi

CELF

Meithrin a Derbyn
1af –Gwenllian Dafydd, Ysgol Llandysul
2il – Ionie Smith, Ysgol Llandysul
3ydd – Meris Griffiths, Ysgol Cae’r Felin

Blwyddyn 1&2
1af – Anya Jones, Ysgol Cae’r Felin
2il –Cai Rees, Ysgol Cae’r Felin
3ydd – Iestyn Meredith, Ysgol Cae’r Felin

Blwyddyn 3&4
1af – Maddison Driscoll, Ysgol Cae’r Felin
2il – Mali MacDonald, Ysgol Llandysul
3ydd – Owen Jones, Ysgol Cae’r Felin

Blwyddyn 5&6
1af –  Meriel Paget, Ysgol Cae’r Felin
2il –  Abigail Prichard, Ysgol Cae’r Felin
3ydd –  Hayley Dean, Ysgol Cae’r Felin

Graffeg Cyfrifiadurol – Gwahoddiad – Agored
1af – Lynda Ganatsiou, Gwlad Groeg
2il  –  Lynda Ganatsiou, Gwlad Groeg
3ydd  – Lynda Ganatsiou, Gwlad Groeg

Agored – Cerdyn Pasg
1af – Lynda Ganatsiou, Gwlad Groeg
2il – Lynda Ganatsiou, Gwlad Groeg
3ydd – Lynda Ganatsiou, Gwlad Groeg

Eisteddfod Capel y Groes ger Llanwnnen 2016

Adrodd dan 8oed [Cyfyngedig] 1. Fflur Morgan, Drefach 2. Jac Rees, Cwmsychpant 3. Mari Rees, Cwmsychpant
Canu ac adrodd 8oed tan oed gadael ysgol gynradd [Cyfyngedig] 1. Ifan Meredith, Llambed 2. Elen Morgan, Drefach 3. Swyn Tomos, Pencarreg
Agored
Unawd dan 6oed
1. Gwennan Lloyd Owen, Llanllwni 2. Mari Willimas, Tregaron 3. Trystan Evans Pumsaint a Fflur McConnell, Aberaeron [cydradd].
Adrodd dan 6oed
1. Mari Williams, Tregaron 2. Gwennan Lloyd Owen, Llanllwni 3. Fflur McConnell, Aberaeron
Unawd 6-8oed
1. Ifan Williams, Tregaron 2. Ela Mablen Griffiths Jones, Cwrtnewydd 3. Beca Curry, Capel Dewi
Adrodd 6-8oed
1. Ifan Williams, Tregaron 2. Beca Curry, Capel Dewi 3. Ela Mablen, Cwrtnewydd
Unawd 8-10oed
1. Alwena Mair Owen, Llanllwni 2. Betrys Llwyd Dafydd, Abermeurig 3. Sion Bowen, Aberteifi
Adrodd 8-10oed
1. Elin Williams, Tregaron 2. Alwena Mair Owen, Llanllwni 3. Jano Evans, Talgarreg
Unawd 10-12oed
1. Gruffydd Llwyd Dafydd, Abermeurig 2. Zara Evans, Tregaron 3. Nia Beca Jones, Llanwnnen
Adrodd 10-12oed
1. Glesni Morris, Llanddeiniol 2. Zara Evans, Tregaron 3. Gruffydd Llwyd Dafydd, Abermeurig 4. Ifan Meredith, Llambed.
Parti Cydadrodd i Ysgolion Cynradd neu ysgolion Sul
1. Y G Cwrtnewydd
Parti Canu i Ysgolion Cynradd neu ysgolion Sul
1. Y G Cwrtnewydd
Canu Emyn dan 12 oed
1. Cadi Gwen Williams, Rhydyfelin 2. Betrys Llywd Dafydd, Abermeurig 3. Zara Evans Tregaron ac Alwena Mair Owen, Llanllwni [cydradd] Unawd ar unrhyw offeryn cerdd dan 12oed
1. Nia Beca Jones, Llanwnnen 2. Zara Evans, Tregaron 3. Alwena Mair Owen, Llanllwni ac Elonwy Thomas, Llanfair Clydogau
Canu Emyn 12-16oed
1. Beca Fflur Williams, Rhydyfelin 2. Hanna Davies, Drefach a Megan Mai Jones, Llanwnnen
Darllen o’r Ysgrythur dan 16oed
1. Megan Teleri Davies, Llanarth 2. Hanna Davies, Drefach 3. Alwena Mair Owen Llanllwni a Beca Fflur Williams, Rhydyfelin
Penillion dan 16oed
1. Megan Teleri Davies, Llanarth 2. Zara Evans, Tregaron 3. Beca Fflur Williams, Rhydyfelin
Unawd 12-16oed
1. Beca Fflur Williams, Rhydyfelin 2. Megan Teleri Davies, Llanarth 3. Hanna Davies, Drefach a Megan Mai Jones, Llanwnnen
Adrodd 12-16oed
1. Megan Teleri Davies, Llanarth 2. Hanna Davies, Drefach
Deuawd dan 16oed
1. Beca a Cadi Williams, Rhydyfelin 2. Nia a Megan Jones, Llanwnnen
Unawd ar unrhyw offeryn cerdd 12- 16oed
1. Megan Teleri Davies, Llanarth
Unawd 16-21oed
1. Sioned Howells, New Inn 2. Gwenllian Llwyd, Talgarreg
Adrodd 16-21oed
1. Gwenllian Llwyd, Talgarreg 2. Sioned Howells, New Inn
Sgen Ti Dalent
1. Heledd a Gwenllian Llwyd, Talgarreg 2. Sioned Howells, New Inn ac Enfys Hatcher, Llanddewi Brefi [cydradd] Canu Emyn Agored
1. Gwenllian Llwyd, Talgarreg 2. Gwenan Jones, Llambed 3. Sioned Howells, New Inn
Her Adroddiad dros 21oed
1. Enfys Hatcher, Llanddewi Brefi 2. Heledd Llwyd, Talgarreg 3. Maria Evans, Alltwalis
Unawd allan o unrhyw Sioe Gerdd
1. Heledd Llwyd, Talgarreg 2. Gwawr Hatcher, Gorsgoch 3. Gwenllian Llwyd, Talgarreg a Sioned Howells, New Inn [cydradd].
Her Unawd dros 21oed
1. Gwenan Jones, Llambed 2. Heledd Llwyd, Talgarreg
LLENYDDIAETH
Y Gadair dan 21oed yn rhoddedig gan Mrs Magw Hughes, Pantdderwen, Llanwnnen
1. Meirion Sion Thomas, Llambed
Stori neu gerdd dan 16oed
1. Dim enw 2. Hanna Medi Davies, Gwyddgrug 3. Elinor Griffiths, Ysgol Henry Richard, Tregaron
Cyfnod Sylfaen
1. Fflur Morgan, Drefach 2. Mari Willaims, Tregaron 3. Erin Mair, Drefach
Cyfnod Allweddol 2
1. Lucy, Moyes, Cwrtnewydd 2. Elen Morgan, Drefach 3. Daniel Waterman, Cwrtnewydd
Cân Ysgafn neu ddychan
1. Megan Richards, Aberaeron
Cerdd ar fydr neu odl
1. Megan Richards, Aberaeron
Ysgrif neu draethawd
1. Mary Morgans, Llanrhystud
Brawddeg
1. Dim enw
Gorffen Limrig
1. Mary Morgans, Llanrhystud
Brysneges neu neges Trydar
1. Megan Richards, Aberaeron
Hysbyseb
1. Megan Richards a Mary Morgans, Llanrhystud [cydradd]

Cofiwch am Eisteddfod 2017 ar ddydd Mercher, Ebrill 19eg.

Eisteddfod Teulu James Pantyfedwen Ponthrydfendigaid 2016

Cafwyd penwythnos llawn bwrlwm yn y Bont dros Ŵyl Calan Mai gydag Eisteddfodau Teulu James Pantyfedwen a Chyngerdd teyrnged i’r diweddar Dr Meredydd Evans yn cael eu cynnal yn y pafiliwn.
CANLYNIADAU:
Parti Canu Oedran Cynradd: 1. Adran yr Urdd Aberystwyth. 2. (cydradd) Ysgol Henry Richard, Campws Cynradd Tregaron ac Ysgol Mynach, Pontarfynach. 3. (cydradd) Ensemble Ysgol Myfenydd, Llanrhystud ac Ysgol Pontrhydfendigaid. Parti Llefaru Oedran Cynradd: 1. Ysgol Pontrhydfendigaid.
Côr Plant Oedran Cynradd: 1. Adran yr Urdd Aberystwyth. 2. (cydradd) Ysgol Myfenydd ac Ysgol Henry Richard. 3. Ysgol Pontrhydfendigaid.
Ymgom Oedran Cynradd: 1. Megan, Steffan a Lois, Ysgol Rhos-yWlad, Bronant. 2. Ysgol Pontrhydfendigaid.
Unawd Offerynnol Blwyddyn 9 ac iau: 1. Sophie Neal, Aberystwyth. 2. Sophia Nicholas, Aberystweyth. 3. (cydradd) Catrin Lloyd Tregaron a Iestyn Jones Aberystwyth.
Ymgom Oedran Uwchradd: 1. Glain, Gwen a Llyr, Ysgol Penweddig, Aberystwyth.
Unawd Offerynnol Blwyddyn 10 a throsodd: 1. Megan Teleri Davies, Llanarth. 2. Jay Snow, Cei Newydd. 3. (cydradd) Mali Lewis, Llanon a Nils Magraf-Turley, Llanrhystud.
Tlws Coffa Parhaol Goronwy Evans i’r Chwaraewr Pres Gorau: Nils Magraf-Turley. Ensemble Offerynnol: 1. ‘Three Gingers, a Blonde and a Brunette’, Aberystwyth. 2. Lonely Blonde, Aberystwyth. 3. Blues Quintet, Aberystwyth.
Unawd Blwyddyn 2 ac iau: 1. Ifan Williams, Tregaron. 2. Ela Mablen, Cwrtnewydd. 3. Leisa Grug James, Bronant.
Llefaru Blwyddyn 2 ac iau: 1. Ela Mablen. 2. Ifan Williams. 3. Megan Morris, Talyllychau.
Unawd Blynyddoedd 3 a 4: 1. Alwena Mair Owen, Llanllwni. 2. Miriam Llwyd Davies, Llandre. 3. Ioan Mabutt, Aberystwyth.
Llefaru Blynyddoedd 3 a 4: 1. Ioan Mabutt. 2. Swyn Efa, Pencarreg. 3. Betrys Llwyd Dafydd, Abermeurig.
Unawd Blynyddoedd 5 a 6: 1. Glesni Haf Morris, Llanddeiniol.2. Yori Evans, Treletert. 3. Gruffydd Llwyd Dafydd, Abermeurig.
Unawd Alaw Werin Blynyddoedd 6 ac iau: 1. Alwena Mair Owen. 2. Elain Rhys Iorwerth, Trawsfynydd. 3. Cerys Angharad, Pencarreg.
Llefaru Blynyddoedd 5 a 6: 1. Zara Evans, Tregaron. 2. (cydradd) Yori Evans a Megan Williams, Lledrod. 3. Ifan Meredith, Llanbedr Pont Steffan.
Unawd Cerdd Dant Blynyddoedd 6 ac iau: 1. Elain Rhys Iorwerth, Trawsfynydd. 2. Alwena Mair Owen. 3. Glesni Haf Morris.
Unawd Blynyddoedd 7, 8 a 9: 1. Cadi Gwen Williams, Aberystwyth. 2. Gwenan Mars Lloyd, Llanegryn. 3. Sara Elan, Cwmann.
Llefaru Blynyddoedd 7, 8 a 9: 1. Luke Rees, Pontantwn. 2. Osian Dafydd Richards, Llangadog. 3. Sara Elan.
Unawd Blynyddoedd 10-13: 1. Rhys Meilyr, Ynys Môn. 2. Beca Fflur, Rhydyfelin. 3. (cydradd) Canna Roberts, Porthmadog a Guto Lewis, Llanon.
Llefaru Blynyddoedd 10-13: 1. Ffion Williams, Lledrod.
Unawd Cerdd Dant Blynyddoedd 7-13: 1. Beca Fflur. 2. Rhys Meilyr. 3. Gwenan Mars Lloyd.
Bardd Y Goron: Lyn Ebenezer, Pontrhydfendigaid.
Unawd Alaw Werin Blynyddoedd 7-13: 1. Beca Fflur. 2. Rhys Meilyr. 3. Sara Elan.
Unawd Cerdd Dant Agored: 1. Trefor Pugh, Trefenter. 2. Dafydd Jones, Ystrad Meurig. 3. Heledd Besent, Pennal.
Unawd Alaw Werin Agored: Efan Williams, Lledrod. 2. Heledd Besent. 3. John Glant Griffiths, Lledrod.
Unawd allan o Sioe Gerdd, Opera Ysgafn neu Ffilm dan 19 oed: 1. Dafydd Allen, Bodelwyddan. 2. Beca Fflur. 3. Rhys Meilyr. Sadwrn y Sêr:
Unawd allan o Sioe Gerdd, Opera Ysgafn neu Ffilm, Agored: 1. Dafydd Allen. 2. Efan Williams. 3. Dewi Sion Evans, Tregaron. 4. Heledd Besent.
Cyflwyniad Dramatig Unigol: 1. Meleri Morgan, Bwlchllan. 2. Rhian Evans, Llanon. 3. Heledd Besent.
Cwpan Her Parhaol Moc Morgan am y perfformiad gorau allan o’r ddwy gystadleuaeth: Meleri Morgan.
Deuawd Agored: 1.Barry Nudd Powell, Llanfihangel y Creuddyn a Dewi Sion Evans, Tregaron. 2. Kees Huysmans, Llanbedr Pont Steffan a Crwys Evans, Pontrhydygroes.
Unawd Gymraeg: 1. Efan Williams, Lledrod. 2. Huw Ynyr Evans. 3. Sioned Haf Wyn Llewelyn, Efailwen. 4. Erfyl Thomas Jones, Aberhosan.
Llefaru dan 25 oed: 1. Heulen Cynfal, Parc, Y Bala. 2. Meleri Morgan. 3. Heledd Besent.
Unawd dan 25 oed: 1. Heulen Cynfal. 2. Robert Lewis, Llanfyllin. 3. Sioned Haf Wyn Llewelyn. 4. Gerallt Rhys Jones, Cemmaes Road.
Ysgoloriaeth Ifor Lloyd i’r llais mwyaf addawol: Robert Lewis.

Bardd y Gadair: Terwyn Tomos, Llandudoch.
Monolog: 1. Meleri Morgan.
Canu Emyn dros 50 oed: 1. Gwyn Jones, Llanafan.2. Vernon
Maher, Saron. 3. Geraint Rees, Llandyfaelog.
Unawd Oratorio: 1. Efan Williams. 2. Andrew Jenkins. 3. (cydradd) Huw Ynyr a Robert Lewis.
Prif Gystadleuaeth Lefaru Unigol: 1. Nest Jenkins, Lledrod. 2. Meleri Morgan. 3. Heledd Besent.
Her Unawd dros 25 oed: 1. Kees Huysmans. 2. Efan Williams. 3. John Davies, Llandybie. 4. Crwys Evans, Pontrhydygroes. 5. (cydradd) Erfyl Thomas Jones ac Andrew Jenkins, Casnewydd.
Talwrn y Beirdd: 1. Ffostrasol.2. Y Cwps. 3. Ffair Rhos. 4. Glannau Teifi.
Cyfansoddi Emyn: 1.Lyn Ebenezer. 2. John Meurig Edwards, Aberhonddu. 3. Elin Lloyd Griffiths, Llanfairpwll.
Englyn: 1. Dai Rees Davies, Rhydlewis. 2. Vernon Jones, Bow Street. 3. Dafydd Iwan, Caeathro.
Englyn Ysgafn: 1. Dai Rees Davies.2. Arwel Emlyn Jones, Rhuthun. 3. Donald Evans, Talgarreg.
Cywydd: 1. Geraint Roberts, Caerfyrddin.2. Arwel Emlyn Jones. 3. Vernon Jones.
Soned; 1. Terwyn Tomos. 2. Lyn Ebenezer. 3. Machraeth, Ynys Môn.
Cystadleuaeth i Ysgolion Uwchradd: 1. (Cydradd) Elin Lloyd Griffiths, Llanfairpwll ac Anest Non Eurig, Aberystwyth. 2. Sioned Mair Bowen, Pencader. 3. Beca Mai Roberts, Cwmann.

Eisteddfod Gadeiriol Capel y Fadfa Talgarreg 2016

Cafwyd cystadlu brwd ac o safon uchel iawn yn Eisteddfod Gadeiriol Capel y Fadfa Talgarreg a gynhaliwyd yn y Neuadd Goffa ar Sadwrn diwethaf. Bu cystadlu am dros 12 awr ar y llwyfan, gyda graen ymarfer i weld ac i glywed gan bob cystadleuydd. Llywydd y dydd oedd Gwyn Jones, Machynlleth. Un sydd a’i gwreiddiau yn ddwfn iawn yng Nghapel y Fadfa a’r ardal ar hyd ei oes.. Cafwyd anerchiad ar ei rhan gan Y Parchedig Wyn Thomas.  Mae’r pwyllgor yn ddiolchgar iawn iddo am ei rhodd haelionus tuag at goffrau’r Eisteddfod. Y beirniad cerdd eleni oedd Mrs Rhiannon Lewis, Cenarth a’r beirniad Llefaru oedd Mrs Ann Pash, Castell Newydd Emlyn. Yn beirniadu’r adran Llen oedd y Prifardd Idris Reynolds. Y beirniad Arlunio oedd Mr Robert Blayney Pontsian a’r Cyfeilydd eleni eto oedd Mr Jonathan Morgan o’r Tymbl. Enillydd y gadair hardd a’r rhodd ariannol oedd Dafydd Guto Ifan, Llanrug, Caernarfon. Dyma’r chwedeg un cadair iddo ennill. Roedd y gadair yn rhoddedig gan y Pwyllgor. Enillydd Tlws yr Ifanc oedd Eurgain Haf  Wyn, Crymych. Roedd y tlws ynghyd a’r rhodd ariannol yn rhoddedig Deulu Penffynnon. Roedd y beirniaid wedi eu syfrdani gyda safon y cystadlu ym mhob adran.  Diolch i bawb a fu yn cefnogi’r diwrnod ac i bawb am bob rhodd a gweithred i wneud yn siŵr bod yr eisteddfod yn cael ei chynnal a diolch arbennig i’r swyddogion am eu gwaith caled yn ystod y flwyddyn yn gwneud y trefniadau sydd eu hangen gwneud er mwyn cael cynnal y digwyddiad blynyddol hwn.

Dyna rhestr yr enillwyr
CANU
Unawd i blant Ysgol Feithrin Talgarreg
1.Llyr Thomas Maesymeillion
2.Efan Evans Talgarreg
3.Marged Dafis Talgarreg

Unawd i  blant Ysgol Sul y Bwlch a Ysgol Talgarreg dan 8 oed
1.Fflur Evans Talgarreg
2.Maisy Jones Talgarreg
3.Ifan Evans Talgarreg

Unawd i blant Ysgol Sul y Bwlch a Ysgol Talgarreg dan 13 oed
1.Alaw Silvestri Jones Talgarreg
2.Jano Evans Talgarreg
3.Caio Evans a Erin Griffiths Talgarreg

Parti Unsain dan 13 oed
1.Ysgol Sul Capel y Fadfa
2.Ysgol Talgarreg

Unawd dan 6 oed
1.Mari Williams Tregaron
2.Trystan Bryn Pumsaint
3.Fflur o Connell Aberaeron

Unawd dan 8 oed
1.Ifan Williams Tregaron
2.Megan Morris Talyllychau
3.Ianto Evans Casblaidd

Unawd dan 10 oed
1.Betrys Llwyd Dafydd Abermeurig
2.Alwena Mair Owen Llanllwni
3.Jano Evans Talgarreg

Unawd 10 a than 12 oed
1.Ifan Meredith Llambed
2.Meryl Evans Talgarreg a Iolo Evans Casblaidd
3.Gruffudd Llwyd Dafydd  Abermeurig

Unawd unrhyw offeryn cerdd dan 12 oed
1.Jano Evans Talgarreg
2.Erin Griffiths Talgarreg a Alwena Mair Owen Llanllwni
3.Mali Evans Talgarreg

Deuawd  dan 12 oed
1.Betrys a Gruffudd Abermeurig

Unawd 12 a than 16 oed
1.Sara Louise Synod Inn
2.Megan Teleri Davies Llanarth
3.Carys Evans Talgarreg

Canu Emyn dan 16 oed
1.Sara Louise Synod Inn
2.Carys Evans Talgarreg

Unawd cerdd dant dan 16 oed
1.Megan Telei Davies Llanarth
2.Carys Evans Talgarreg

Unawd 16 a than 21 oed
1.Gwenllian Llwyd Talgarreg
2.Sioned Howells Gwyddgrug

Deuawd Agored
1.Heledd a Gwenllian Talgarreg

Can Werin dan 18 oed
1.Megan Teleri Davies Llanarth
2.Sioned Howells Gwyddgrug

Unawd allan o unrhyw sioe Gerdd Agored
1.Delyn Gibby Maenclochog
2.Gwenllian Llwyd Talgarreg
3.Heledd Llwyd Talgarreg

Her Unawd Agored
1.Gwenllian Llwyd Talgarreg
2.Delyn Gibby Maenclochog
3.Heledd Llwyd Talgarreg a Sioned Howells Gwyddgrug

Unawd Offeryn cerdd Agored
1.Gwenllain Llwyd Talgarreg
2.Jay Snow Rhydlewis

Unawd Cerdd Dant Agored
1.Gwenllian Llwyd Talgarreg
2.Sioned Howells  Gwyddgrug

Canu Emyn dan 50 oed
1.Sioned Howells Gwyddgrug
2.Gwenllian Llwyd Talgarreg

Cor
1. Cor Merched Bro Nest

Sgen Ti Dalent
1.Heledd a Gwenllian Llwyd Talgarreg
2.Sioned Howells Gwyddgrug
3.Delyn Gibby Maenclochog

ADRODD

Adrodd i blant Ysgol Feithrin Talgarreg
1.Efan Evans Talgarreg
2.Martha Silvestri Jones Talgarreg
3.Rhun, Elis, Marged, Llyr a Tomos

Adrodd i blant Ysgol Sul y Bwlch a Ysgol Talgarreg dan 8 oed
1.Fflur Evans Talgarreg
2.Ifan Evans Talgarreg
3.Lois Evans Talgarreg

Adrodd i blant Ysgol Sul y Bwlch a Ysgol Talgarreg dan 13 oed
1.Mali Evans Talgarreg
2.Caio Evans Talgarreg
3.Jano Evans Talgarreg

Parti Cydadrodd
1.Ysgol Talgarreg
2.Ysgol sul Capel y Fadfa

Adrodd dan 6 oed
1.Fflur Evans Talgarreg
2.Trystan Bryn Pumsaint
3.Mari Williams Tregaron

Adrodd dan 8 oed
1.Beca Curry Capel Dewi
2.Megan Morris Talyllychau
3.Beca Ebenezer Cellan

Adrodd dan 10 oed
1.Jano Evans Talgarreg
2. Betrys Llwyd Dafydd Abermeurig
3.Alwena Mair Owen Llanllwni

Adrodd 10 a than 12 oed
1.Ifan Meredith Llambed
2.Iolo Evans Casblaidd
3.Gruffudd Llwyd Dafydd Abermeurig

Adrodd 12 a than 16 oed
1.Hannah Mia Davies Pencader
2.Megan Telei Davies Llanarth
3.Sara Louise Davies Synod Inn
Adrodd 16 a than 21 oed
1.Gwenllian Llwyd Talgarreg
2.Sioned Howells Gwyddgrug

Her Adroddiad Agored
1.Gwenllian Llwyd Talgarreg
2.Hannah Medi Davies Pencader
3.Heledd Llwyd Talgarreg

Adrodd Digri
1.Glasnant Dafydd Abergolech
2.Hannah Medi Davies Pencader

LLENYDDIAETH

Cadair  Dafydd Guto Ifan, Llanrug, Arfon
Tlws yr Ifanc Eurgain Haf  Wyn Crymych
Ffurfio 5 Dihareb Dilwyn Pritchard Bethesda
Englyn : neb yn deilwng
Brawddeg Mary Morgan Llanrhystud
Limrig Gwion Dafydd Talgarreg

STORI

Stori fer Bl 2 ac iau
1 Fflur Morgan Drefach
2 Alaw Thomas Sir Benfro a Catrin Thomas
3 Ifan Evans Talgarreg

Stori fer Bl 3 a 4
1 Bedwyr Thomas Sir Benfro
2 Elen Evans
3 Mali Evans a Caio Evans

Stori fer Bl 5 a 6
1Jano Evans
2 Rebecca Rees
3 Deio Sion Ifan a Owain Griffiths

ARLUNIO

BL. 2 ac iau
1.Kiera Cloutman Talgarreg
2.Alys Evans Talgarreg
3.Maisy Jones Talgarerg

BL. 3 a 4
1.Dafi Evans Talgarreg
2.Jayden Griffiths John
3Elen Evans Talgarreg

BL. 5 a 6
1.Twm Jones Talgarreg
2.Trystan Thomas Talgarreg
3.Jano Evans Talgarreg

CREU GRAFFEG GYFRIFIADUROL

BL.2 ac iau
1.Fflur Evans Talgarreg
2.Gruffudd Dafis Talgarreg
3.Dyfrig Sisto Talgarreg

BL.3 a 4
1.Erin Griffiths Talgarreg
2.Jayden Griffiths John Talgarreg
3.Mirain Davies Talgarreg

BL.5 a 6
1. Jonathan Price Talgarreg
2.Jano Evans Talgarreg
3.Twm Jones Talgarreg


Eisteddfod Gadeiriol Penrhyn-coch 2016

Cafwyd cystadlu brwd a safonol mewn awyrgylch hwyliog a chartrefol nos Wener  22  a  Sadwrn 23 Ebrill.  Cafwyd y gefnogaeth arferol o Ysgol Penrhyn-coch ar y nos Wener  a bu nifer o blant sydd yn byw yn y pentref ac yn mynychu ysgolion eraill yn cystadlu.  Gwelwyd cystadleuwyr o ardal helaeth  ar y pnawn Sadwrn yn yr adran cynradd. Er mai prin oedd y cystadleuwyr ar ddechrau y noson fe wellodd pethau wrth i dri chôr gyrraedd gan  sicrhau cynulleidfa niferus.
Y beirniaid eleni oedd: Nos Wener (Lleol) : Cerdd – Geraint Thomas, Rhydyfelin, Aberystwyth. Llefaru: Meleri Morgan, Bwlch-llan. Dydd Sadwrn (Agored): Cerdd : Odette Jones, Mynwent y Crynwyr;  Llefaru a Llên: Esyllt Tudur Adair, Llanrwst. Cyfeiliwyd gan Eirwen Hughes nos Wener a Gareth Thomas, Rhydaman  dydd Sadwrn.
Yr Arweinyddion oedd Bethan  Evans, Gregory Vearey-Roberts, Manon Reynolds a Cemlyn Davies.
Y llywyddion oedd Carys Jenkins  – nos Wener; Bethan Evans, Llandysul, pnawn Sadwrn a Dr Zoe Morris-Williams, Caerdydd (nos Sadwrn).
Swyddogion  y pwyllgor yw: Cadeirydd: Marianne Jones-Powell; Ysgrifennydd: Ceris Gruffudd; Is-ysgrifennydd: Llio Adams; Trysoryddion: Robert Dobson a Bethan Davies.

Canlyniadau
NOS WENER (lleol)
Unawd Meithrin   Meia ; Llefaru Meithrin   Meia Unawd Dosbarth Derbyn  Aaron Bishop  Llefaru Dosbarth Derbyn .Aaron Bishop Unawd Blwyddyn 1-2   Ianto Bowen Jones Llafaru  Blwyddyn 1-2  Gwen Gibson Unawd Blwyddyn 3-4  Iwan Finnigan Llefaru Blwyddyn 3-4   Genny Tagoe Unawd Blwyddyn 5-6  Connor Robinson Llefaru Blwyddyn 5-6  Nana Tagoe Unawd offeryn cerdd ( cynradd)  Betsan Downes a Carys James Unawd Ysgol Uwchradd DIM CYSTADLU Unawd offeryn cerdd – Ysgol Uwchradd  Gronw Downes Llefaru Ysgol Uwchradd  DIM CYSTADLU Parti Canu  Adran Iau Parti Llefaru Bl 1 a2
DYDD SADWRN
Unawd Dosbarth Derbyn ac iau  Mari Finnigan, Penrhyn-coch Llefaru Dosbarth Derbyn ac iau : Ella Gwen Keevan, Tregaron Unawd Blwyddyn 1-2:  Ela Mablen, Cwrtnewydd Llefaru  Blwyddyn 1-2 Ifan Williams, Tregaron Unawd Blwyddyn 3-4  Ioan Mabbutt, Aberystwyth Llefaru Blwyddyn 3-4  Erin Llwyd, Glanrafon, Y Bala Unawd Blwyddyn 5-6 Zara Evans, Tregaron. Llefaru Blwyddyn 5-6  Glesni Haf Morris, Llanddeiniol Unawd Ysgol Uwchradd Beca Williams, Rhydyfelin Unawd offeryn cerdd dan 18 oed  Gronw Downes, Penrhyn-coch Llefaru Ysgol Uwchradd  Lois Gwynedd, Glanrafon, Y BalaUnawd alaw werin dan 18 oed  Beca Williams, Rhydyfelin Unawd  cerdd dant dan 18 oed  Beca Williams,  Rhydyfelin. Unawd 18-30 oed  Heledd Besent, Pennal Llefaru 18-30 oed  Sioned Thomas, Maenclochog . Unawd sioe gerdd dan 30 oed  Beca Williams, Rhydyfelin Canu emyn i rai dros 60 oed  Tegwyn Jones, Machynlleth Alaw werin  Heledd Besent, Pennal Sgen Ti Dalent  Bois y Fro Unawd Gymraeg Efan Williams, Lledrod Llefaru darn o’r ysgrythur  Maria Evans, Caerfyrddin Her adroddiad Heledd Besent, Pennal Ensemble Adran Aberystwyth Her unawd  Efan Williams, Lledrod Parti llefaru Dim cystadlu Côr  Ger-y-lli
Llenyddiaeth
Cadair:  Emyr Jones, Yr Eglwys Newydd, Caerdydd
Telyneg:  Y Parchg Judith Morris, Penrhyn-coch
Englyn ysgafn: John Meurig Edwards, Aberhonddu
Brawddeg:  Megan Richards, Aberaeron
Soned: 1 Megan Richards, Aberaeron 2  John Meurig Edwards, Aberhonddu
Erthygl: 1 Megan Richards, Aberaeron 2 Dilwyn Pritchard, Rachub, Bethesda
Adolygiad: Jackie Willmington, Bow Street
Limrig: Megan Richards, Aberaeron
Tlws yr Ifanc: Gwen Down, Aberystwyth

Eisteddfod y Dysgwyr De Orllewin Cymru 2016

Lluniau i’w gweld yn yr Oriel
Ffotograffiaeth – 1 llun neu glwstwr o luniau ffoto
1. Nikki McAllister Freeman
Mynediad Llandeilo
2. Sarah Croft
Sylfaen Llandeilo Ferwallt
3. Helen Jones Canolradd Llandeilo Ferwallt

Llun mewn unrhyw gyfrwng
1. Gwyn Morris – Tai Bach
2. Bruce Lervy  – Ty Tawe
3. Ruth Manser – Mynediad Caerfyrddin

Collage
1. Grwp E Dosbarth T Y Drindod Dewi Sant (Melangell)
2. Jessica Sumper Grwp C, Y Drindod Dewi Sant
3. Jodie Morgan Grwp D, Y Drindod Dewi Sant

Gwau, gwnïo neu crochet
1. Francis Masin – Canolradd
2. Dian Knight – Uwch Dinbych y Pysgod
3. Jennifer Curnock  – Canolradd Y Crwys

Coginio
1. Carol Morgan Sylfaen Llanelli
2. Samantha Musty – Mynediad Caerfyrddin

Darnau Ysgrifenedig
MYNEDIAD
1 – Samantha Musty
2 – Bethan Thomas
3 – Joanna Jones
Debbie Harfield
Geraint Harries

SYLFAEN
1 – Lorraine Lloyd a Gwenda Meats (cydradd)
3 – Marie duQuesnay
Sarah Croft
Beth Hale

CANOLRADD
1 – Rena Breese
2 – John Taylor
3 – Michelle Buist
Nia Roberts

ADOLYGIAD
1 – Elizabeth Thomas
2 – Roger Upward
3 – Martin Jones
Keridwen Bowering
Jan Alexander

RHYDDIAITH
1 – Anne Watts
2 – Miriam Moules
3 – Juliet Revell
Roger Upward
Patrick Soper

Y GADAIR
1 – John Matthews
2 – Patrick Jemmer
3 – Cara Llewellyn Davies
Helen Jones
Elizabeth Jones

LIMRIG
1 – Rosemary Williams
2 – Gareth Thomas
3 – Jennifer Curnock


Eisteddfod Gadeiriol Bryngwenith  2016
Cawsom noson hwylus yn Eisteddfod Gadeiriol Bryngwenith ar nos Wener y 1af o Ebrill, 2016 Cadeirydd y noson oedd Y Bnr. Elgan a’r Fns Myfanwy Davies, Porthycrwydryn, Capel Newydd,  Sir Benfro.   Arweinyddion y noson oedd y Parchedig Carys Ann B.A. y Fns. Gwenda Evans B.Add.    A’r Bnr. Maldwyn Lewis Yng ngofal y cadeirio oedd Mr.Dai Rees Davies a Mr. Gwyndaf James oedd yn canu cận y Cadeiro. Beirniaid y noson oedd:
Cerdd- Y Bnr. Trefor Puw, Talwrn Coch, Trefenter, Ger Aberystwyth, SY23 4HG
Llên a Llefaru Y Fns. Anwen James, B.A. Dolifor, Llangeitho, Tregaron, Ceredigion.
Yng ngofal yr Arlunio  Y Bnr. Alun Williams Llangoedmore.
Y gyfeilyddes oedd Y Fns. Lyn James o Gastell Newydd Emlyn.
Trysorydd  Y Fns Elsie Eva
Ysgrifennydd Y Fns. Anne Lewis

Enillwyr:

​CERDDORIAETH
1. Unawd dan 6 oed
1af.   Gwennan Lloyd Owen, o Llanllwni
2ail.   Trevor Tristan Bryn, o  Llanpumpsaint.
3ydd.  Fflur McConnell, Aberaeron a Tirion Marged  o Bencarreg.

2. Unawd 6 – 8 oed.
1af.  Megan Wyn Morris o Dalyllychau
2il.  Becca Eirian Ebenezer o Cellan
3ydd.  Fflur Morgan o Drefach Llanybydder a Lisa Mair Hamilton o Gastell Newydd Emlyn

3. Unawd 8 – 10 oed. Agored.
1af Alwenna Mair Owen, Llanllwnu
2il Dafydd Rhys Jones o Landysul
3edd Mai Ellen Morgan o Drefach, Llanybydder.

4. Unawd 10 – 12 oed.
1af.  Zara Evans o Dregaron

5. Unawd Cyfyngedig i blant ysgolion gynradd a sydd a chysylltiad a Gofalaeth Y Parchedig Carys Ann.
4 –
1af      Lisa Mair Hamilton Castell Newydd Emlyn                                                                         2il          Sara Mai Davies Penrhiwllan Pal

6. Parti unsain dan 16 oed.
1af.  Lisa Mair Hamilton, Elin Fflur Davies a Sara Mai Davies

7. Unawd 12 – 16 oed.
1af.  Megan Teleri Davies o Lanarth

9. Can Werin dan 16 oed.
1af.  Alwenna Mair Owen o Lanllwni
2il Megan Teleri Davies o Lanarth

10. Unawd Cerdd Dant dan 16
1af.  Megan Teleri Davies, Lanarth
2ail.Alwenna Mair Owen O Lanllwni
3edd Megan Wyn Morris , Talylluchau

11. Canu emyn dan 16 oed.
1af.  Alwenna Mair Owen o Lanllwni
2ail. Megan Wyn Morris, Talyllychauj

15. Unawd ar unrhyw offeryn cerdd i blant ysgolion Cynradd ac i blant ysgolion Uwchradd neu Goleg a enwyd yn rhif 5.
1af.     Megan Teleri Davies o Lanarth

16. Unawd Gymraeg allan o unrhyw sio gerdd.
1af. Megan Teleri Davies o Lanarth

LLEFARU
21. Llefaru dan 6 oed.
1af. Trevor Tristan Bryn o Llanpumpsaint
2ail. Fflur McConnell o Aberaeron.
3ydd. Gwennan Lloyd Owen, o Llanllwni

22. Llefaru 6 – 8
1af. FFlur Morgan o Drefach Llanybydder
2il. Esyllt Haf Mon Jones o Llandysul
3ydd. Becca Elain Ebenezer o Cellan

23. Llefaru 8 – 10 oed.
1af. Alwenna Mair Owen, o Lanllwni
2ail. Erin Fflur Griffiths o Benparc
3edd. Dafydd Rhys Jones o Landyssul

24. Llefaru 10 -12 oed.
1af. Zara Evans o Dregaron

25. Llefaru cyfyngedig i blant a enwyd yn rhif 5.

4 – 7
1af.     Elin Fflur Davies Penrhiw pal
2il.     Sara Mai Davies Penrhiw Pal
3ydd. Lisa Mair Hamilton Castell Newydd Emlyn

26. Parti Cydadrodd dros 16 oed.
1af. Elin Fflyr Davies, Sara Mai Davies  a Lisa Mair Hamilton.

27. Llefaru 12 -16 oed.
1af.  MeganTeleri Davies o Lanarth.

28. Llefaru 16 -18 oed.

29. Darllen darn o’r Ysgrythur. o dan 16. ​ ​
1af.  Megan Teleri Davies o Lanarth
2il. Alwenna Mair Owen o Lanllwni

Dros 16
1af Maria Evans o Alltwalis

30.Her Adroddiad agored
1af. Maria Evans o Alltwalid

Eisteddfod Gadeiriol Llandderfel  2016

Dyma ganlyniadau Eisteddfod Gadeiriol Llandderfel a gynhaliwyd Dydd Gwener y Groglith Mawrth 25 2016 yn Neuadd Bro Derfel.

Beirniaid
Cerdd; Nia Evans,Talwrn; Cerdd Dant;Geunor Roberts Llanymawddwy;Llefaru;Eleri Richards,Bangor;Barddoniaeth;Y Prifardd Elwyn Edwards,Y Bala,Rhyddiaith;Eirian Jones,Carrog,Arlunio:Gareth Wyn Jones,Y Bala, Gwau,Crosio,Gwnio:Sharon Jones,Cefnddwysarn, Coginio:Bronwen Evans,Llandrillo.
Y Cyfeilyddion oedd Gwerfyl Williams,Bala a Eirian Owen,Dolgellau.
Llywydd y Dydd-Gwyneth Griffiths,Y Bala
CERDDORIAETH;
Unawd Dan 6
1 Francesca Edwards,Llanelidan
2 Malena Aled,Parc
3 Catrin Jones,Llandderfel,Ifan Gwynedd Roberts,Llanuwchllyn
UNAWD 6-8
1 Erin Mai,Llanrwst
2 Daniel Roberts-Evans,Rhewl
3 Gwydion Alun,Ysbyty Ifan,Cynan Roberts,Llanuwchllyn
UNAWD8-10
1 Erin Llwyd,Glanrafon
2 Lois Davies,Frongoch
3 Jac Llwyd,Cwm Main
UNAWD 10-12
1 Cadi Fflur,Glanrafon
2 Macsen Parry,Bala, Anni Vaughn Jones,Pontrobert
3 Marged Alun, Ysbyty Ifan, Lea Thomas,Cynwyd
PIANO DAN 12
1 Beca Thomas,Cynwyd
2 Betsan Griffiths,Bethesda
3 Lea Thomas,Cynwyd
UNRHYW OFFERYN CERDD
1 Betsan Griffiths,Bethesda
2 Huw Evans,Llanwnda
3 Anni Vaughn Jones,Pontrobert
PIANO 12-15 OED
1 Erin Aled,Llanuwchllyn
2 Awel Griffiths,Bethesda
UNAWD 12-15(Merched)
1 Lois Gwynedd,Glanrafon
2 Elan Llwyd,Cwm Main,Gwenan Mars Lloyd,Llanynys
3 Lliwen Sion,Llansannan
DEUAWD DAN 16
1 Modlen a Gwenan,Llanynys
2 Cadi Fflur a Huw Ifan,Cefnddwysarn
PARTI PLANT
1 Parti’r Ffridd
COR PLANT
1 Cor y Ffridd
UNAWD 15-19
1 Ifan Prys,Llanuwchllyn
2 Lleucu Arfon,Cwmtirmynach
SGEN TI DALENT
1 Lleucu Arfon,Cwmtirmynach
2 Ifan Prys,Llanuwchllyn
3 Elfed Jones,Llangwm, Rhys Jones,Corwen
HER UNAWD
1 Aneira Evans,Aberhosan
2 Arfon Griffiths,Llanuwchllyn
UNAWD GYMRAEG
1 Arfon Griffiths
2 Aneira Evans
EMYN DROS 50
1 Hywel Annwyl,Llanbrynmair
2 Arfon Griffiths,Llanuwchllyn
3 Andy Hughes,Llandderfel,Brynmor Jones,Caernarfon
CERDD DANT
DAN 8
1 Erin Mai,Llanrwst
2 Daniel Roberts-Evans,Rhewl
3 Gwydion Alun,Ysbyty Ifan
DAN 10
1 Erin Llwyd,Glanrafon
2 Lois Davies,Frongoch
3 Sara Parry,Gwyleddwern
DAN 12
1 Huw Ifan,Cefnddwysarn
2 Marged Alun,Ysbyty Ifan,Cadi Fflur,Glanrafon
3 Anni Vaughn Jones,Pontrobert
12-15
1 Lliwen Sion,Llansannan
2 Modlen Alun,Ysbyty Ifan
3 Gwenan Mars Lloyd,Llanynys,Lois Gwynedd,Glanrafon
DEUAWD DAN 16
1 Cadi Fflur a Huw Ifan,Cefnddwysarn
PARTI DAN 12
Parti’r Ffridd
DAN 30
Lleucu Arfon,Cwmtirmynach
ALAW WERIN
DAN 12
1 Cadi Fflur,Glanrafon
2 Anni Vaughn Jones,Pontrobert,Marged Alun,Ysbyty Ifan
3 Erin Llwyd,Glanrafon
DAN 16
1 Modlen Alun,Ysbyty Ifan
2 Gwenan Mars Lloyd,Llanynys
3 Lois Gwynedd,Glanrafon, Lliwen Sion,Llansannan
LLEFARU
DAN 6
1 Ifan Gwynedd,Llanuwchllyn
2 Seth Parry,Gwyddelwern
3 Mabon Murray,Llandderfel, Guto Jones, Llandderfel
6-8
1 Daniel Roberts-Evans,Rhewl
2 Cynan Roberts,Llanuwchllyn
3 Jac Arwyn,Llandderfel
8-10
1 Elis Gruffudd ap Gwynfor,Llandrillo
2 Erin Llwyd,Glanrafon
3 Ifan Davies,Dolgellau
10-12
1 Cadi Fflur,Glanrafon
2 Lea Thomas,Cynwyd
3 Gwydion Roberts,Llanuwchllyn, Anni Vaughn Jones,Pontrobert
12-15
1 Lois Gwynedd,Glanrafon
2 Elan Llwyd,Cwm Main
CYD LEFARU DAN 16
Parti’r Ffridd,
15-19
1 Lleucu Arfon,Cwmtirmynach
2 Grisial Williams,
PRIF ADRODDIAD
1 Rhys Jones,Corwen
2 Elfed Jones,Llangwm
RHYDDIAITH
Oed Meithrin
1 Liwsi Glwys,Maerdy
BI DERBYN A BL 1
1 Ioan Jones
2 Morgan Smedley
3 Harriet Jones
BL 2 a 3
1 Angharad Rhys
2 James Nahed
3 Anya Evans
BL 4,5 a 6
1 Cynan ap Rhys
2 Osian Deio
3 Daniel Jones
12-21
1 Erin Aled,Llanuwchllyn
2 Osian Wyn Owen,Felinheli
3 Ynyr Davies,Llanelwy
HANESYN DIDDOROL UNRHYW ARDAL
1 Eirlys Wyn Tomos
2 Dafydd Guto Ifan,Penisa’r waun
3 Megan Richards,Aberaeron
DWY STORI CELWYDD GOLAU
1 Dilwyn Pritchard,Bethesda
2 Eirlys Wyn Tomos,Rhuthun, Dafydd Guto Ifan Penisa’r waen
EI STORI O A’I STORI HI
1 a 2 Dafydd Guto Ifan
3 Iona Evans,Pandy Tudur
LLUNIO CROESAIR
1 Eirlys Wyn Tomos,
BARDDONIAETH
BL 2 a 3
1 Abigail Kingsley
2 Gwion Saunders
3 Anna Jones
BL 4,5 a 6
1 Daniel Jones
2 Seren McNutt
3 Osian John Saunders
Y GADAIR “CYNEFIN”
Cadeirwyd MENNA MEDI,GROESLON dan ofal medrus Mair Penri. Traddododd Y Prifardd Elwyn Edwards ar y 13eg cerdd. Cyfarchwyd y bardd gan Andrea Parry a Ian Hughes. John Ifor ganodd can y cadeirio gyda Eirian Owen yn cyfeilio. Y cyrchwyr oedd Ifanwy a Dora. Y Gadair fodern hardd yn rhoddedig gan bensaer ifanc o’r Bala sef Rhys Llwyd a mae pwyllgor yr eisteddfod yn ddiolchgar iawn iddo.
ENGLYN
1 Eilir Rowlands,Cefnddwysarn
2 Robert D. Owen,Llanfairtalhaearn
3 John Ffrancon Griffith,Abergele
DAU BENNILL TELYN
1 Les Barker,Bwlchgwyn
2 Glyn Jones, Prion
3 John Meurig Edwards,Aberhonddu
TRI THRIBAN
1 John Meurig Edwards,Aberhonddu
2 John Parry, Llanfair P.G.
3 Eilir Rowlands,Cefnddwysarn
TELYNEG
1 John Meurig Edwards,
2 Mary B. Morgan,Llanrhystud
3 John Meurig Edwards
CAN YSGAFN
1 John Meurig Edwards
2 Robert D. Owen
3 Mary B. Morgan
CYFANSODDI DAU LIMRIG
1 Glyn Jones,Prion
2 Eilir Rowlands,Cefnddwysarn
3 Megan Richards,Aberaeron
ARLUNIO
OED MEITHRIN
1 Caio,Seren Haf,Liws,Danny,Pearl,Catrin
BL DERBYN a BL 1
1 Jack Hughes
2 Chloe Wyn
3 Ioan Jones
BL2 a 3
1 Abigail Kingsley
2 Erin Jones
3 Enfys Evans
BL4,5 a 6
1 Ellie Bullen
2 Cadi Jones
3 Seren McNutt, Osian Garry Evans
LLUN ABSTRACT
1 Glenys Jones
2 Eilir Rowlands
3 Gaenor Williams
PATRWM YN AIL ADRODD
1 2 a 3 Gaenor Williams
LLUN YN DEFNYDDIO PENSEL
1 Olwen Davies
2 Gaenor Williams
3 Eilir Rowlands,Gaenor Williams
FFOTOGRAFFIAETH
Y GWANWYN
1 Andy Hughes
2 Rhian Roberts
3 Melangell Jones
 CELF
ADDURNO POT BLODAU
1 Lliwen Thomas
2 Guto Jones
3 Melangell Jones
EITEM AIL-GYLCHU
1 Bryn Jones
2 Elwyn Roberts
3 Sian Jones,Lliwen Thomas
COLLAGE
1 Gaenor Williams, Rhian Roberts
COGINIO
OED MEITHRIN
1 Seren Haf,Caio,Mickey,Edryd,Jac,Celyn,Catrin,Danny,Guto
Mabon G,Liws,Megan,Joneu,Pearl,Hana,Jesse,Twm a Mabon
ADDURNO TOST
1 Dafydd Jones
2 Mari Cet
ANIFAIL O LYSIAU
1 Guto Jones
2 Jac Arwwyn,Elis Jones
3 Mari Cet,Dafydd Jones
SMWDDI IACHUS
1 Lliwen Thomas
TAIR BROWNI
1 Sian Jones
2a3 Eirian Thomas
POT O FARMALED
1 a 2 Rhian Roberts
3 Ifanwy Jones
CYLCH O FARA BYR
1 Ifanwy Jones
2 a3 Rhian Roberts
DECHREUFWYD
1 Sian Jones
2 Rhian Roberts
3 Ifanwy Jones, Rhian Roberts
GWAITH LLAW
OED MEITHRIN
1 Edryd a Rhys
2 Hana
3 Catrin,Jesse,MeganTeleri,Seren Haf
BL DERBYN a BL1
1 Elis Wyn Jones
2 Chloe Wilkinson,Willow Price
3 Jack Hughes,Harriet Jones
BL2 a 3
1 Ruby Wilkinson
2 Enfys Evans
3 Erin Jones,Gareth,Dafydd Jones
BL4,5,6
1 Dafydd Jones,Bethan Griffiths
2 Anni Vaughn Jones,Sienna Minard
3 Jac Llwyd,Macey Evans
BL6
1 Osian Garry Evans
2 Daniel Jones
3 Cadi Jones
GWNIO
EITEM I FFITIO’R YMGEISYDD
1 Peggy Davies
2 Cari Griffiths
3 Marged Jones
ATALYDD DRWS
1 Rhian Roberts
2 Cari Griffiths,Rhian Roberts
3 Sian Jones
EITEM O GLYTWAITH
1 Marged Jones
2 Rhian Roberts
3 Gwen Williams
GWAU NEU GROSIO
ESMWYTHYDD I FABI
1 a 2 Eirlys Allman
3 Gwyneth Griffiths
BLANCED I FABI
1 a 2 Eirlys Allman
3 Gwyneth Griffiths
SGARFF
1 Gwen Williams
2 Eirlys Allman
3 Marian Jones,Jean Roberts

Eisteddfod Talybont Rhyduchaf 2016

Dydd Llun y Pasg, 28ain o Fawrth 2016

Cafwyd Eisteddfod lwyddianus a hwyliog iawn yn Nhalybont eleni. Roedd cystadlu o safon uchel iawn yn y ddau gyfarfod a braf oedd gweld cynulleidfa werthfawrogol i gefnogi yr holl gystadleuwyr.
Arweinwyd y diwrnod gan Penri Jones, Y Parc. Cyfeilydd y prynhawn oedd Elin Rhys Owen, Cerrigydrudion a Huw Davies, Llanerfyl yn ystod yr hwyr.
Croesawyd Llinos Angharad Davies, Y Bala yn ôl i feirniadu yr adran Gerdd a Cherdd Dant ag  Elen Gwenllian o Gaernarfon yn yr adran Lefaru.
Eleni Haf Llywelyn, Llanuwchllyn oedd yn gyfrifol am feirniadu Llenyddiaeth a Barddoniaeth.
Beirniaidwyd yr holl waith cartref yn y Capel ar Ddydd Sadwrn y Pasg a Mim Roberts, Llidiardau oedd beirniad y gwaith llaw, Clare Howells -Baines o Lanuwchllyn yn ofal y coginio ac Iola Edwards yn gyfrifol am yr Arlunio, Amrywiaeth, Ffotograffiaeth a chystadleuaeth cyfrifiadur. Roedd yr olygfa yn werth ei gweld a braf oedd cael cystadlu brwd yn yr adranau yma.
Roedd yn bleser i gael cwmni llywydd y dydd sef Parch Cath Williams, Caernarfon a rhoddodd anerchiad trylwyr a difyr, ac roedd yn amlwg ei bod wedi mwynhau ei hun yn ystod y ddau gyfarfod.

Dyma restr o’r enillwyr:

Cerdd / Cerdd Dant ac Alaw Werin
Unawd Meithrin a Derbyn
1= Malena Gwyn, Y  Parc ;cyd  2= Lois Hughes, Ruthin a Francesca, Tyn y Mynydd ; 3ydd Deio Emlyn, Y Parc

Unawd Blwyddyn 1-2
1=  Lewys Jones, Maesywaen 2= Moli Jones, Cwmtirmynach  Cyd  3= Eigra Jones, Cwmtirmynach a Gwion Aled, Y Parc

Unawd Cerdd Dant Blwyddyn 4 ac iau
Cyd 1=  Efa Jones,Maesywaen a Erin  Llwyd, Glanyrafon  2=  Lois Grug Davies, Frongoch 3ydd= Peredur Hedd Llywelyn, Llandysul

Unawd Offerynnol Blwyddyn 6 ac iau
1= Efa Jones, Maesywaen 2= Cadi Fflur, Glanyrafon  3= Alys Jones, Maesywaen

Unawd Blwyddyn 3-4
1 =  Tesni Roberts, Rhyduchaf  2= Erin Llwyd, Glanyrafon  3= Lois Grug Davies, Frongoch

Unawd Cerdd Dant Blwyddyn 5-6
1  Osian Trefor Hughes, Deiniolen   2 Cadi Fflur, Glanyrafon  3ydd Elan Lois Roberts, Rhyduchaf

Canu Piano Blwyddyn 6 ac iau
1= Erin Hana Jones, Rhosygwalia 2= Alys Jones, Maesywaen  3= Elan Lois Roberts, Rhyduchaf

Unawd Blwyddyn 5-6
1=  OsianTrefor Hughes, Deiniolen  2= Macsen Parry, Y Bala 3ydd= Elan Lois Roberts, Rhyduchaf

Côr Plant – Criw Y Waun a Cwm

Alaw Werin Blwyddyn 6 ac iau
1=  Osian Trefor Hughes, Deiniolen 2= Cadi Fflur, Glanyrafon  3= Elan Lois Roberts, Rhyduchaf

Parti Cerdd Dant plant –  Pedward Bro Tryweryn

Deuawd Blwyddyn 6 ac iau
1  Nel Thomas a Efa Jones, Maesywaen

Unawd Blwyddyn 7 i 9
1=  Lois Gwynedd, Glanyrafon

Unawd Cerdd Dant dan 18 oed
1= Lois Gwynedd, Glanyrafon   2=Mared  Jones, Dolgellau

Unawd dan 18 oed
1= Mared Jones, Dolgellau

Deuawd Agored
Cyd 1af= Lois Gwynedd a Cadi Fflur, Glanyrafon a Elan Lois a Arwel Roberts, Rhyduchaf

Unawd dros 50 oed
1=  Arfon Griffiths,  Llanuwchllyn 2il= Tecwyn Jones, Machynlleth a Penri Jones, Y Parc.

Unawd o Sioe Gerdd dan 25 oed Neb yn cystadlu

Unawd Offerynnol Agored ac Uwchradd
1af Erin Roberts, Rhyduchaf

Unawd Cerdd Dant Agored
1= Tecwyn Jones, Machynlleth

Unawd Alaw Werin Agored
1= Mared Jones, Dolgellau

Unawd Agored
1=  Arfon Griffiths, Llanuwchllyn 2IL Tecwyn Jones, Machynlleth

Unawd Gymraeg Agored
1=  Tecwyn Jones, Machynlleth  2=Arfon Griffiths,  Llanuwchllyn

Cyfansoddi Tôn – neb yn ymgeisio

Parti Cerdd Dant – Neb yn ymgeisio

Côr  1af Merched Talybont a’r Waun

Llefaru
Llefaru Meithrin a Derbyn
1=  Beca Hughes, Rhydymain 2= Lois Hughes, Rhuthun 3= Caio Gwilym, Y Parc

Llefaru Blwyddyn 1-2
1= Moli Jones, Cwm 2= Gwion Aled, Y Parc  3= Lewys Jones, Maesywaen

Llefaru Blwyddyn 3-4
1= Peredur Hedd Llywelyn, Llandysul 2= Erin Llwyd, Glanyrafon 3= Elain Hughes, Rhuthun

Llefaru Blwyddyn 5-6
1=  Cadi Fflur, Glanyrafon 2= Nel Meredudd, Cwmtirmynach

Cyd-lefaru plant – Neb yn cystadlu

Llefaru Blwyddyn 7-9
1=  Lois Gwynedd, Glanyrafon

Llefaru dan 18 oed
1=  Grisial Williams, Llanfor 2 = Mared Jones, Dolgellau   3= Lloyd Davies, Llananffraid

Llefaru/monolog  dan 25 oed Neb yn cystadlu

Agored  1  Mair Penri, Y Parc 2il Rhys Jones, Corwen

Cyd-lefaru  1= Rhianedd Y Cwm 2= Parti Talybont

Perfformiad dramatig Agored
1af Yr Orsedd a Miss Peters  Cyd 2il Rhys Jones, Corwen a Parti Patagonia

Ensemble (cystadleuaeth Cymdeithas Eisteddfod Cymru 2016) Neb yn ymgeisio

Llenyddiaeth
Meithrin
1= Elin Davies, Cwmtirmynach ; 2= Emyr Dafydd, Y Parc; 3ydd= Enlli Davies, Cwmtirmynach

Blwyddyn Derbyn
1=  Osian Rhys Jones, Pontfadog, Llangollen; 2il Efan Jones, Rhyduchaf;  3ydd Kaiden Harding, Frongoch a Ela Ceri Evans,  Y Parc

Blwyddyn 1-2
1= Mari Wyn Jones, Ysgol Bro Tryweryn; 2= Moli Jones, Cwmtirmynach ; 3ydd Caleb Dafydd, Ysgol Bro Tryweryn

Blwyddyn 3-4
1= Hari Prys, Llangwm 2= Abner Jones, Cwmtirmynach 3= Nel Thomas,  Llidiardau

Blwyddyn 5-6
1= Megan Ysgol Bro Tryweryn   2= Oisin Pennant, Bont Goch, 3= “Dwynwen” o Ysgol Bro Tryweryn

Dan 16 oed   Neb yn ymgeisio

Dan 25 oed    1af Osian Wyn Owen, Felinheli

Agored
1af  Mererid Jones, Rhyduchaf 2il Osian Wyn Owen, Felinheli

Agored – Brawddeg
1= “Deryn Y  Bwn”; 2 a 3= Mary B Morgan,

Agored i ddysgwyr
Dechreuwyr
Cyd1af  Christine Mark a Jane Shutt, Llwyngwril

Canol/uwch
1af Kathryn Rich, Y Bala;

Barddoniaeth
Blwyddyn 3-4
1=  Caoimhe Melangell , Bont Goch

Blwyddyn 5-6
1=  Oisin Pennant, Bont Goch, Talybont 2= Nel Meredudd, Cwmtirmynach    3= Elan Lois, Rhyduchaf

Dan 18 oed – neb yn cystadlu

Telyneg- neb yn cystadlu

Englyn
1af  Glyn Jones Prion

Englyn Digri
1af  Glyn Jones, Prion; 2il Sam Jones, Penrhosgarnedd; Cyd 3ydd Sam Jones, Penrhosgarnedd a Glyn Jones, Prion

Cân Ysgafn
1af ;Glyn Jones, Prion  2il Mary B  Morgan, Llanrhystud

Triban
1af Glyn Jones, Prion; 2il Mary B Morgan, Llanrhystud; 3ydd “M3”

Emyn
1af   Eurgain Prysor, Rhyduchaf; 2il Mary B Morgan, Llanrhystud; 3ydd= Eurgain Prysor, Rhyduchaf

Limrig
1af    Gwyneth Williams, Y Bala, 2il Nia Roberts, Rhyduchaf   3ydd “Tegid “

Arlunio
Meithrin
1af Elin Davies a Enlli Hedd, Cwmtirmynach; 2il Eleri Ann Jones, Sir Fôn a Kitty Davies, Fedw Arian   3ydd Mila Wyn, Y Bala a Megan Glyn, Y Bala

Blwyddyn Derbyn   Neb yn ymgeisio

Blwyddyn 1-2
1af  Lewys Maredudd Jones, Maesywaen ;2il Efa Eiri, Llidiardau; cyd 3ydd Cynyr Thomas, Llidiardau a Efa Eiri, Llidiardau

Blwyddyn 3-4
1af   Nel Angharad Thomas, Llidiardau

Blwyddyn 5-6
1af ; Gwen Dafydd Rowlands 2il Ela Rhodd Edwards, cyd 3ydd Megan Morris, Cwmtirmynach a Catrin Ann Davies, Y Parc

Dan 18 oed
1af  Elain Roberts, Rhyduchaf;  2IL Alaw Skinner, Rhyduchaf ; 3ydd Erin Roberts, Rhyduchaf

Agored
1af Dorothy Ann Jones, Y Parc; 2il Elain Roberts, Rhyduchaf; 3ydd Lynda Gastaniou, Groeg

Amrywiaeth
Meithrin: Neb yn ymgeisio

Blwyddyn 2 ac iau- Pypedau
1af  Mari Wyn Jones, Ysgol Bro Tryweryn,  2il Efa Eiri Rowlands, Llidiardau  Cyd 3ydd Cynyr Thomas, Llidiardau a Eigra Jones,  Cwmtirmynach

Blwyddyn 2 ac iau – Gemwaith/ print monocrom
1af  Eigra Jones, Cwmtirmynach a Efa Eiri Rowlands, Llidiardau, 2il Efa Eiri Llidiardau

Blwyddyn 3-4
1af Erin Roberts, Rhyduchaf

Blwyddyn 5-6  – Gwaith 3D
1af Ela Rhodd Edwards, Y Bala

Blwyddyn 5-6 Print
1af     Llyr Glyn Hughes, Frongoch 2il

Dan 18 oed 1af Alaw Skinner a Elain Roberts, Talybont  2il Beca Arwel Jones, Caerdydd   3ydd Deio Arenig, Talybont  a Erin Roberts, Talybont

Agored
1af Lisa Jones, Y Bala   2il Ceri Lloyd Jones, Rhydymain 3ydd Dorothy Ann, Y Parc

Cystadleuaeth Cyfrifiadur
Blwyddyn derbyn a Blwyddyn 1
1af Ela Ceri Evans, Y Parc a Cynyr Thomas, Llidiardau;
2il Efa Rowlands, Llidiardau, 3ydd Kaiden Harding, Frongoch a Eigra Jones, Cwmtirmynach

Blwyddyn 2
1af Rhys Wyn Rowlands, Ysgol Bro Tryweryn a Moli Jones, Cwmtirmynach; 2il Lewys Jones, Maesywaen a Caleb Dafydd, Ysgol Bro Tryweryn
3ydd Mari Wyn Jones, Ysgol Bro Tryweryn a Ynyr Llwyd Dafydd, Y Parc

Blwyddyn 3-4 Dim ymgeisydd

Blwyddyn 5-6  Dim ymgeisydd

Dan 18 oed  1af  ac 2il Deio Arenig, Rhyduchaf

Ffotograffiaeth
Dan 18 oed -Dim ymgeisydd

Agored  1af, 2il Linda Gastaniou, Groeg; cyd  3ydd Gareth Charles, Llanuwchllyn a Linda Gastaniou, Groeg

Gwaith Llaw
Gwnio Blwyddyn 2 ac iau- neb yn cystadlu

Blwyddyn 3-4 – tecstiliau 2d
1af= Morgan Jones, Cwmtirmynach ,2il = Nel Thomas, Llidiardau  Cyd 3ydd = Lois Grug Davies, Frongoch a Tesni Roberts, Rhyduchaf

Blwyddyn 3-4- tecstiliau 3D
1af= Einir Wyn Rowlands Ysgol Bro Tryweryn ,  2il Gethin Wyn Rowlands,Ysgol Bro Tryweryn

Blwyddyn 5-6   Neb yn cystadlu

Agored – Gwnio
1 = Medwen Charles,Rhyduchaf  ; 2= Bethan Thomas, Frongoch , 3ydd = Rowena Evans, Rhyduchaf

Gwau a Chrosio
Adran y Plant – neb yn cystadlu

Gwau Agored – 1af Eiriola Williams, Berth;   2il  Olwen Davies , Frongoch  3ydd Medwen Charles, Rhyduchaf

Agored – Crosio 1af Nesta Jones, Llanuwchllyn , 2il Eiriola Williams, Berth 3ydd   Medwen Charles, Rhyduchaf

Dan 18 oed- Unrhyw gyfrwng (gwau, gwnio neu grosio )  Neb yn ymgeisio

Dan 40 oed – Unrhyw gyfrwng (gwau, gwnio neu grosio)
1af  & 2il  Gwenan Jones, Rhyduchaf,  3ydd   Glesni Rowlands, Llidiardau

Gwehyddu- adran  y plant  Neb yn cystadlu

Coginio
Dan 10 oed
1af  Gwen Lloyd Evans, Llidiardau   2il Efa Eiri Rowlands, Llidiardau

Dan 14 oed
1af Ifan Skinner Rhyduchaf  2il  Carys haf Llidiardau 3ydd  Elan Lois, Rhyduchaf

Dan 18 oed
1af   Alaw Skinner 2il Ifan Skinner

Dan 40 oed
1AF Gwenan Jones, Rhyduchaf ; 2IL Gwawr Skinner, Rhyduchaf; Cyd 3ydd Eleri Evans, Llidiardau a Gwenan Jones, Rhyduchaf

Agored 1
1af Medwen Charles, Rhyduchaf ; 2il Lisa Jones, Y Bala

Agored 2
1af Medwen Charles, Rhyduchaf ; 2il Gwenan Jones, Rhyduchaf ;  3ydd Lisa Jones, Y Bala

Enillwyr y Cwpannau:

Cwpan er côf am Mrs Enid Morris (Eitem orau yn yr adran Gwaith Llaw):
Medwen Charles, Rhyduchaf

Cwpan er côf am Mr Arthur Wyn Jones (Unawd dros 50 oed):
Arfon Griffiths, Llanuwchllyn

Cwpan er côf am Miss Gwen Lloyd Evans (Eitem orau yn yr adran Llenyddiaeth):
Oisin Pennant, Bont Goch, Talybont Ceredigion

Cwpan er côf am Alun Vaughan Jones (Unawd Sioe Gerdd o dan 25 oed)

Cwpan er côf am Mr a Mrs Williams a Iorweth Roberts (Eitem orau yn yr adran Cerdd Dant):

Tecwyn Jones, Machynlleth

Cwpan er côf am Mr John Tee (rhoddedig gan Toc H) – Enillwr y Gystadleuaeth Offerynnol Agored:
Erin Roberts, Rhyduchaf
Tarian er côf am Miss Medwen Evans (Eitem orau yn yr adran gerdd- yn rhoddedig gan deulu Frongain )
Arfon Griffiths, Llanuwchllyn


Diolch i bawb a gefnogodd yr Eisteddfod mewn unrhyw ffordd, ymlaen ir Un nesaf!

Eisteddfod Uwchmynydd 2016
Bu’n fwrlwm o gystadlu an dros naw awr yn Eisteddfod Llun y Pasg Uwchmynydd a gynhaliwyd yn neuadd Crud y Werin, Aberdaron. Dywedodd John Roberts, Y Llywydd “Mae’r Eisteddfod yma ar Ddydd Llun y Pasg yn bodoli ers 115 o flynyddoedd gyda’r eithriad o flwyddyn y Clwy Traed a’r Genau, arferai’r Eisteddfod gael ei chynnal yng nghapel Uwchmynydd M.C, ac yn ôl yn y 30’au byddai oedolion yn talu swllt i ddod i mewn, sef 5c yn arian heddiw a hanner pris i blant!” Talwyd y diolchiadau gan Elizabeth Owen, Gwyddel, gan fynegi gwerthfawrogiad o gyfraniad pawb i lwyddiant yr Eisteddfod a chyfeirwyd at haelioni y Llywydd ac am bob rhodd arall a gafwyd gan ddiolch am waith paratoi Meriel yr Ysgrifennydd a Rhian y Trysorydd. Arweinwyd y gweithgareddau llwyfan yn hwylus gan Medwen Pari ac Alaw Tecwyn. Y beirniad  Cerdd oedd Bethan Antur, Llanuwchllyn a’r beirniad Llefaru a Llēn oedd Ken Hughes, Pentrefelin a’r beirniad Arlunio oedd Hafwen Dorkins, Aberdaron. Cafwyd amser hwyliog a sylwadau adeiladol ganddynt. Y Cyfeilydd a fu’n gweithio’n galed iawn oedd Olwen Jones, Pentre Berw, gwerthfawrogir cefnogaeth o’r fath yn fawr iawn.
Roedd Tlws yr Ifanc yn rhoddedig ac wedi ei gynllunio’n gywrain gan Gwenllian Roberts, ac fe aeth i enillydd teilwng yn Anest Eurig, Aberystwyth. Derbyniwyd 29 ymgais ac roedd y safon yn eithriadol o uchel ac Anest yn ôl y beirniad yn “Llenor aeddfed, praff efo dawn dweud naturiol.” Cyfeirwyd at waith sawl un arall oedd yn hollol deilwng o’r Tlws, gyda chanmoliaeth uchel i Luned Mair Hughes, Tudweiliog, disgybl yn Ysgol Botwnnog. Enillwyd y Brif Adroddiad a thlws siop Mirsi gan Nia Griffith, Sarn.  Enillwyd Cwpan Goffa Kitty Pritchard, Gwyddel am Unawd dros 50 oed gan Hywel Anwyl, Llanbrynmair, un o hoelion wyth yr eisteddfodau. Enillwyd Cwpan Goffa Evan John Roberts, Moelfre am y Brif Unawd gan Catrin Mair, Pwllheli, ac enillwyd Sgen Ti Dalent gan Alaw Lewis, y ddawnswraig o Rhiw. Enillydd Tlws Cwmni Cerrig am yr Unawd Gymraeg oedd Erin Fflur, Y Felinheli, sy’n astudio yn y Coleg Cerdd Brenhinol Manceinion a rhoddodd y beirniad anogaeth a chanmoliaeth i’r tri ddaeth i’r brig, yn ail roedd y tenor Wynne Davies, ac yn drydydd Catrin Mair.

Dyma enwau’r buddugwyr:
Canu -
Dan 6oed -1) Erin, Llangernyw a Llio o Sarn yn gydradd gyntaf.
Dan 8oed – 1) Beca Dwyryd, Porthmadog, 2) Anya Morgan, Morfa Nefyn, 3) Lleucu Huws, Dolgellau
Dan 10 oed – 1) Liam Arfon Jones, Llanaelhaearn, 2) Ani Grug, Llanllyfni, 3) Cerin Morgan, Morfa Nefyn.
Dan 12 oed – 1) Cai Morgan, Morfa Nefyn cydradd efo Eban Sion Pari, Aberdaron,
2) Tami Perry,Pwllheli, 3) Awen Roberts, Aberdaron
Dan 16 oed – 1) Llyr Eurig, Aberystwyth, 2) Celyn Roberts, Porthmadog.
Dan 25 oed – 1) Cana Roberts, Porthmadog, 2) Erin Fflur, Y Felinheli.
Unawd Gymraeg – 1) Erin Fflur, Y Felinheli, 2) Wynne Davies, Morfa Nefyn, 3) Catrin Mair, Pwllheli.
Cân Werin dan 12 oed – 1) Cydradd Eban Sion, Aberdaron a Tami Perry, Pwllheli, 2) Cai Morgan, Morfa Nefyn, 3) Cydradd Awen a Cerin.
Cân Werin dan 16 oed – 1) Celyn Roberts, Porthmadog, 2) Cydradd Fflur Davies, Rhostryfan a
Leisa Gwenllian, Llanrug. 3) Tomos Hughes, Llanengan
Unawd Cerdd Dant dan 12 oed – 1) Tami Perry, Pwllheli, 2) Cydradd Eiri Morgan, Morfa Nefyn ac
Anya Morgan, Morfa Nefyn, 3) Ani Grug, Llanllyfni.
Unawd Cerdd Dant dan 16 oed – 1) Fflur Davies, Rhostryfan, 2) Celyn Roberts, Porthmadog,                3) Llyr Eurig, Aberystwyth.
Deuawd – 1) Celyn a Cana Roberts, Porthmadog.
Deuawd Cerdd Dant – 1) Fflur a Leisa Gwenllian, 2) Anest a Llyr Eurig, 3) Celyn a Cana.
Côr dros ugain o leisiau – 1) Alawon Llŷn
Canu unrhyw offeryn dan 12 – 1) Tesni Wyn Jones, Penygroes, 2) Beca Dwyryd, Porthmadog
Canu unrhyw offeryn oedran Agored – 1) Fflur Davies, Rhostryfan.
Ensemble – 1) Elain Wyn, Dafydd Rhun ac Alaw Tecwyn, 2) Robert, Gwyneth, Eurwen ac Ian
Parti – 1) Merched Alawon Llŷn, 2) Meibion Alawon Llŷn.
Canu Emyn -1)  Hywel Anwyl, Llanbrynmair.
Unawd Penillion Agored – 1) Catrin Mair, Pwllheli.
Unawd allan o unrhyw Sioe Gerdd – 1) Erin Fflur, Y Felinheli, 2) Anest Eurig, Aberystwyth,
3) Cydradd Catrin Mair a Celyn Roberts.
Sgen Ti Dalent 1) Alaw Lewis, Rhiw, 2) Catrin Mair, Pwllheli, 3) Fflur Davies, Rhostryfan.
Prif Unawd – 1) Catrin Mair, Pwllheli, 2) Erin Fflur, Y Felinheli.

Llefaru -
Dan 6 oed – 1) Erin, Llangernyw, 2) Gwion, Uwchmynydd.
Dan 8 oed – 1) Beca Dwyryd, Porthmadog, 2) Erain Morgan, Morfa Nefyn,
3) Cydradd Lleucu Huws, Llanfachraeth, Eiri Morgan ac Anya Morgan, y ddwy o Morfa Nefyn.
Dan 10 oed – Beca Davies, Llangernyw, 2) Lleucu Elwyn Jones, Aberdaron, 3) Cydradd Cerin Morgan, Morfa Nefyn a Liam Arfon Jones, Llanaelhaearn.
Dan 12 oed – 1) Megan Glyn Jones, Aberdaron, 2) Cydradd Cadi Davies, Llangernyw a Cai Morgan, Morfa Nefyn, 3) Awen Roberts, Aberdaron.
Dan 18 oed – 1) Leisa Gwenllian, Llanrug, 2) Ela Sion Pari, Aberdaron, 3) Anest Eurig, Aberystwyth.
Parti Llefaru -1)  Lleisiau Cafflogion.
Prif Lefaru – 1) Nia Griffith, Sarn.

Arlunio/ Ffotograffiaeth -
Adran Gynradd – Yn y ddau gatogori: arlunio a ffotograffiaeth – 1) Beca Dwyryd, Porthmadog
Arlunio Agored – 1) Lynda Ganatsiou, Groeg
Ffotograffiaeth Agored – 1) Lynda Ganatsiou, Groeg, 2 a 3) Netta Pritchard, Mynytho
gyda chamoliaeth uchel i bob un wnaeth gystadlu.

Llenyddiaeth  
Medal y Plant –
1) Twm Jones Huws, Brynmawr,
2) Beca Dwyryd, Porthmadog, 3) Elain Huw Owen, Uwchmynydd.

Tlws yr Ifanc -
1) Anest Eurig, Aberystwyth
gyda chamoliaeth i’r 29 wnaeth gystadlu.

Dim ond un wobr ym mhob adran:
Englyn – 1) John Owen, Rhuthun.
Cân Ddigri – 1) Mona Thomas, Penygroes.
Telyneg – 1) John Meurig Edwards, Aberhonddu
Limrig – 1) Gwynedd Jones, Rhuthun.
Emyn – 1) Megan Richards, Aberaeron.
Parodi – 1) John Owen, Rhuthun.
Portread neu Ysgrif – 1) Eirlys Wyn Thomas, Rhuthun.
Llinell Goll – 1) Megan Richards, Aberaeron, 2) Gwilym Hughes, Mynytho.
Cafwyd cefnogaeth arbennig i’r adran lenyddol a diolch i bawb o bell ac agos am anfon gwaith mor safonol. Un a fyddai’n mynychu’r Eisteddfod bob blwyddyn ac yn ennill yn yr adran fyddai’r diweddar Eryl Williams, Llanfrothen, chwith colli un arall o hoelion wyth yr eisteddfodau lleol a chydymdeimlir yn ddiffuant gyda’i deulu a chofiwn gyda balchder am ei ddawn dweud arbennig a’i eiriau o anogaeth i bobl ifanc.

Eisteddfod Fach Capel Dewi

Cafwyd noson hwylus dros ben yn Eisteddfod Fach 2016 gyda nifer fawr o blant cynradd yn awyddus i gymryd rhan yn y canu, llefaru, darllen ar y pryd, areithiau ar y pryd a chwarae offeryn. Diolch i’r beirniaid Heledd Evans, Anwen Jones a Janet Thomas; yr arweinydd Steffan Griffiths; cyfeilyddion Geraint Rees ac Helen Gibbon am eu gwaith called drwy’r nos. Llywydd y nos oedd Kevin Thomas, cadeirydd Cyngor Cymuned Llanarthne.
Cyflwynwyd tystysgrif i’r ennillydd ym mhob cystadleuaeth yn ogystal a gwobr o £5 trwy garedigrwydd Cymdeithas Eisteddfodau Cymru a Chyngor Cymuned Llanarthne. Dyfarnir Tarian Sialens McCall i’r rhai a mwyaf o dystysgrifau ar ddiwedd y noson, sef Beca Curry, Capel Dewi a Megan Bryer, Llanarthne eleni.
Darparwyd lluniaeth gan Peter a Mair Bowen.

Cyfansoddiadau Buddugol

Brawddeg: Llifogydd
Llestri i’r ford, os gwelwch yn dda.

Gorffen Limerig:
Mae gennym ni ddewis eleni!
Mynd ‘mhell dros y dŵr i gefnogi
Tim Cymru yn Ewro,
Tim Prydain yn Rio
Neu Gatland a’i dîm ar gae’r Kiwi

Sentence: El Nino
Europe legalising narcotics initiates national outcry

Complete the limerick:
I once met a girl from Cefn Abbey,
A place not too far from Llanarthney,
She told me the way
To dally and play
And that’s why we now live in Rhumney!
Canlyniadau

Derbyn a Meithrin/ Reception and Nursery
Arlunio/Art Iago Jones

Blynyddoedd/Years 1, 2
Llefaru/Recitation Beca Curry
Unawd/Solo Beca Curry
Llawysgrifen/Handwriting Beca Curry
Arlunio/Art Beca Curry

Blynyddoedd/Years 3, 4
Llefaru/Recitation Angharad Fflur
Unawd/Solo Gwenno Llwyd Evans
Llawysgrifen/Handwriting Rosie Davies
Eitem offerynnol/Instrumental Item (upto year 4) Gwenno Llwyd Evans

Blynyddoedd/Years 5, 6
Llefaru/Recitation Fflur Richards
Unawd/Solo Sioned Cray
Llawysgrifen/Handwriting Gwenno Roberts
Eitem offerynnol/Instrumental Item Carwyn Axford

Cynradd/Primary
Darllen ar y pryd/Reading a set piece Carwyn Axford
Deuwad, triawd neu pedwaraawd/Duet, Trio or Quartet Martha a Dafydd Jones
Araith ar y pryd/Impromptu speech Gruffudd Howell
Blynyddoedd/Years 7, 8, 9
Llefaru/Recitation Megan Bryer
Unawd/Solo Megan Bryer
Llawysgrifen/Handwriting Megan Bryer
Arlunio/Art Megan Bryer
Darllen ar y pryd/Reading a set piece Owen Cray
Eitem offerynnol/Instrumental Item Megan Bryer
Araith ar y pryd/Impromptu Speech Owen Cray,

Dros 18/Over 18
Llefaru/Handwriting Eirlys Williams
Arlunio/Art Enid McCall
Darllen ar y pryd/Reading a set piece Wyn Jones
Eitem offerynnol/Instrumental Item Geraint Rees
Araith ar y pryd/Impromptu speech Peredur Evans
Agored/Open
Canu emyn/Hymn Singing: Geraint Rees
Darllen darn heb atalnodi/Reading without punctuation: Lloyd Thomas
Ffotograffiaeth/Photography: Beca Curry
Party/Choir between 4 and 10 in number: Côr Caerdydd

Llên/Literature
Brawddeg: Enid McCall
Sentence: Elvera Jones
Gorffen Limerig: Enid McCall
Completing the Limerick: Elvera Jones

Diolch I Gyngor Cymuned Llanarthne a Chymdeithas Eisteddfodau Cymru am eu nawdd I’r noson, ac I bob un fu’n cymryd rhan yn ystod y noson. Mae Cymdeithas Gymuned Capel Dewi yn edrych ymlaen I weld pob un blwyddyn nesaf eto.

Eisteddfod Llanllyfni 2016

Cynhaliwyd Eisteddfod Plant Ysgol Llanllyfni nos Iau, 11 Chwefror 2016 yn y Neuadd Goffa. Cafwyd Eisteddfod lwyddiannus iawn a’r plant yn gwneud eu gorau glas ac yn mwynhau perfformio. Y beirniad cerdd oedd Ms Nia Efans Talwrn, Ynys Môn a’r beirniad llefaru oedd Bethan Dobson, Pantglas. Mr R H Roberts, Pwllheli fu’n brysur yn beirniadu’r gwaith celf a llên. Y cyfeilydd oedd Mrs Pat Jones, Chwilog.

Hoffai pwyllgor yr Eisteddfod ddiolch i’r beirniaid, y cyfeilydd a staff yr ysgol am eu gwaith yn paratoi’r plant ar gyfer yr eisteddfod.

Dyma’r canlyniadau:

Dosbarth Meithrin:

Canu
1af: Gruff
2il: Ynyr a Nanw
3ydd: Elis, Alaw a Annelise
Llefaru
1af: Gruff ac Elis
2il: Annelise ac Ynyr
3ydd: Nanw a Alaw
Gwaith Llaw
1af: Annelise
2il: Nanw
3ydd:Ynyr
Llên
1af: Gruff a Elis
2il: Annelise a Ynyr
3ydd: Nanw a Alaw
Dosbarth Derbyn:

Canu
1af: Caio a Tomi

Llefaru
1af: Caio a Tomi

Blwyddyn 1:
Canu
1af: Ianto
2il: Deio a Moli
3ydd: Gwenllian, Tomos, Chloe a Ffion
Llefaru
1af: Ianto
2il: Deio a Tomos
3ydd: Gwenllian, Moli, Ffion, Chloe
Gwaith Llaw
1af: Gwenllian
2il: Ffion
3ydd: Ceri
Llên
1af: Gwenllian
2il: Chloe, Deio, Ianto, Jac a Moli
3ydd: Cai, Ffion, Elis a Ceri

Blwyddyn 2:
Canu
1af: Non
2il: Llywela a Alaw
3ydd: Harri, Finlay ac Osian
Llefaru
1af: Alaw
2il: Llywela a Osian
3ydd: Non, Harri, Finlay
Gwaith Llaw
1af: Amy May
2il: Tyrone
3ydd: Non
Llên
1af: Alaw
2il: Llywela a Harri
3ydd: Gethin a Cian
Blwyddyn 3:
Canu
1af: Lana
2il: Enlli
Llefaru
1af:Nia
2il:Enlli a Lana
3ydd:Gethin
Gwaith Llaw
1af: Lana
2il: Danielle
3ydd: Enlli
Llên
1af: Danielle
2il: Lana a Nia
3ydd: Cian a Enlli
Blwyddyn 4:Canu
1af: Enfys
2il: Josh
3ydd: Gwion
Llefaru
1af: Enfys a Josh
2il: Gwion
Gwaith Llaw
1af: Harri
2il: Luke
3ydd: Scarlet
Llên
1af: Gwion
2il: Enfys, Harri
3ydd: Josh, Luke, Scarlet, Rosheen

Blwyddyn 5:Canu
1af: Beca
2il: Dafydd a Cai
3ydd: Elisha ac Owain
Llefaru
1af: Cai
2il: Dafydd
3ydd: Owain ac Elliw
Gwaith Llaw
1af: Beca
2il: Dafydd
3ydd: Jayden a Katie
Llên
1af: Owain
2il: Dafydd, Elliw Wyn a Cai
3ydd: Llyr
Blwyddyn 6:

Canu
1af: Anya
2il: Meilir a Shayley
Llefaru
1af: Anya a Meilir
Gwaith Llaw
1af: Anya
2il: Shayley
3ydd: Meilir, Ela
Llên
1af: Anya
2il: Meilir
3ydd: Ela, Travis, Dyfan

Unawd Offerynnol:1af:Anya
2il:Sion
3ydd: Dafydd a Rhys

EISTEDDFOD GADEIRIOL LLANLLYFNI 2016

Cynhaliwyd sesiwn agored yr eisteddfod nos Sadwrn 13 Chwefror. Cafwyd llu o berfformiadau safonol ac roedd y beirniaid, Robat Arwyn, Rhuthun a Ken Hughes Pentrefelin yn fodlon iawn â safon y cystadlu. Y cyfeilydd oedd Mrs Olwen Jones, a fu’n eithriadol o brysur drwy gydol y noson. Beirniad y gwaith llên oedd Guto Dafydd, Pwllheli ac roedd yntau’n hapus iawn â safon y gwaith llenyddol a dderbyniwyd.
Enillydd y Gadair agored oedd Mr Richard Llwyd Jones, Bethel am gerdd gaeth ar y testun Ffynhonnau. Enillydd Cadair yr Ifanc oedd Megan Hunter, Ysgol Dyffryn Nantlle, Penygroes, a dyma ei hail gadair yma yn Eisteddfod Llanllyfni. Y perfformiwr mwyaf addawol ym marn y ddau feirniad, ac yn ennill £50 wedi’i roi gan garej Arwyn Penygroes, oedd Ieuan Jones o Landrillo yn Rhos.
Yr Archdderwydd ar gyfer y Cadeirio oedd Mrs Megan Roberts ac aelodau’r osgordd oedd Mali Llyfni, Luned Hunter, Gemma a Beca Tate, Elliw Williama, a Jessica Bayley. Jessica oedd yn canu’r corn gwlad a Mali oedd yn canu cân y Cadeirio.
Dyma’r canlyniadau:
CANU:
Unawd dan 12 oed:
1af: Beca Stuart, Bodorgan
2il: Beca Morris, Bethel
3ydd Cari Llywelyn, Llanrwst

Unawd Blwyddyn 7, 8 a 9:
1af: Tegid Goodman Jones, Caerwys
2il: Sion Edwards, Llanrwst

Unawd 15 – 21 oed: 1af: Dafydd Allen, Bodelwyddan

Unawd 21-30 oed: 1af: Ieuan Jones, Llandrillo yn Rhos

Prif Unawd:
1af: Ieuan Wyn Jones, Llandrillo yn Rhos
2il:Tegid Goodman Jones, Caerwys

Deuawd dan 15 oed:
1af: Gwawr Owen a Beca Morris, Bethel

Unawd Cerdd Dant dan 15 oed:
1af: Sion Dafydd Edwards, Llanrwst
2il: Erin Fflur Edwards, Llanrwst
3ydd Gwawr Owen, Bethel
4ydd: Ani Grug, Llanllyfni

Cân Werin o dan 15 oed:
1af: Erin Fflur Edwards, Llanrwst
2il: Tegid Goodman Jones, Caerwys
3ydd Sion Edwards Llanrwst

Cân Werin Agored:
1af: Tegid Goodman Jones, Caerwys
2il: Ieuan Jones, Llandrillo yn Rhos

Cân allan o Sioe Gerdd:
1af: Ieuan Jones Llandrillo yn Rhos
2il: Tegid Goodman Jones, Caerwys

Y Côr: 1af Côr Dre, Caernarfon 2il. Côr Cai, Bethel
OFFERYNNOL
Unawd Pres (oed uwchradd):
1af: Morgan Williams,Talysarn
2il: Jessica Bayley, Talysarn
3ydd: Elin Johnson, Caernarfon

Unawd Piano (oed uwchradd):
1af: Begw Owen, Caernarfon
2il: Gwion Jones, Llanllyfni
LLEFARU
Dan 12 oed:
1af: Erin Williams, Talysarn
2il: Beca Stuart, Bodorgan
3ydd: Gwawr Owen, Bethel

Blwyddyn 7, 8 a 9: 1af: Rhian Owen Bontnewydd a Sion Edwards Llanrwst

Y Prif Adroddiad: 1af: Rhys Jones, Corwen

Adroddiad Digri: 1af : Rhys Jones, Corwen

Cyflwyniad Dramatig: 1af: Tomos Topps, Llanfaelog, Môn

Cystadleuaeth Sgen ti dalent:
1af: Ieuan Wyn Jones, Llandrillo yn Rhos
2il: Mali Llyfni, Llanllyfni
3ydd: Rhys Jones, Corwen

LLENYDDIAETH

Rhyddiaith dan 15 oed:
1af: Lleucu Non Ysgol Dyffryn Nantlle
2il: Heledd Jones YDN
3ydd: Heledd Jones YDN

Rhyddiaith dan 19 oed:
1af: Nel Griffith Ysgol Dyffryn Nantlle
2il: Efa Evans YDN
3ydd: Elin Gaffey YDN

Barddoniaeth dan 19 oed:
1af: Megan Hunter Ysgol Dyffryn Nantlle

Rhyddiaith dan 25 oed: 1af:
Anest Lane, Ysgol Dyffryn Nantlle

Barddoniaeth dan 25 oed:
1af: Carwyn Eckley, Penygroes

Englyn:
1af:Hilma Lloyd Edwards, Bontnewydd
2il: John Parry, Llanfair PG
3ydd: J Ffrancon Griffith, Abergele

Englyn Crafog:
1af: Hilma Lloyd Edwards, Bontnewydd
2il: John Parry, Llanfair PG
3ydd. J Ffrancon Griffith, Abergele

Telyneg:
1af: Haf M Roberts Caerdydd
2il: Gaenor Mai Jones, Pentre’r Eglwys
3ydd: Carys Briddon, Tre’r Ddôl

Gorffen Limrig:
1af: Hilma Lloyd Edwards, Bontnewydd

Llunio Brawddeg:
1af: Lowri Griffith, Llanllyfni

Stori Fer:
1af: Richard Llwyd Jones, Bethel
2il: Lynda Ganatsiou, Groeg
3ydd Eirlys Wynn Tomos, Rhuthun

Cerdd gaeth neu rydd:
1af: Richard Llwyd Jones, Bethel
2il: Les Barker, Bwlch Gwyn
3ydd: Megan Richards, Aberaeron

 

Eisteddfod Llanegryn 2016

Cystadleuwyr o Gaernarfon i Gaerdydd!

Bu’n fwrlwm o gystadlu unwaith eto eleni yn Eisteddfod Gadeiriol Llanegryn ar yr 20fed o Chwefror a braf oedd gweld Neuadd Egryn yn llawn. Cafwyd beirniadaethau adeiladol gan y beirniad cerdd,Trystan Lewis o Ddeganwy a’r beirniad llefaru a llenyddiaeth, Dorothy Jones o Langwm, a chafodd Tudur Jones o Dywyn ddiwrnod caled o waith fel cyfeilydd.

Crewyd awyrgylch braf a chroesawus gan yr arweinyddion lleol, Bethan James, Edward Jones a chadeirydd y pwyllgor, Mair Rees. Hi hefyd gafodd y pleser o gyflwyno’r llywydd sef Elain Micah Evans – yn enedigol o Lanegryn ond bellach yn byw yn y Foel. Cyfeiriodd Elain yn ei haraith at ddylanwad a chyfraniad yr Eisteddfod leol fel rhan o’r fagwraeth Gymreig ddiwylliedig a gafodd ar aelwyd Glanmorfa Mawr ac Ysgol Gynradd Llanegryn.

Enillydd y Gadair am yr ail flwyddyn yn olynol am gerdd ar y thema ‘Cysgodion’ oedd Hedd Bleddyn o Benegoes, a hynny 90 o flynyddoedd wedi i’w dad ennill ei ail gadair yntau yn Llanegryn yn y flwyddyn 1926. Cynlluniwyd y Gadair eleni gan ddisgybl o Ysgol Uwchradd Tywyn sef Ifan Jones, a chafwyd arddangosfa deilwng o waith celf a llenyddiaeth o’r ysgolion lleol i harddu’r neuadd. Dymuna’r pwyllgor ddiolch am y gwaith hwnnw o Ysgol Craig y Deryn ac Ysgol Uwchradd Tywyn ac i feirniaid y cystadlaethau lleol sef Arwel a Gwenfair Pierce, Eurgain Owen, Sian Jarman, Jane Baraclough ac Islwyn Phillips.

Rhoddwyd tri tlws yn ystod cyfarfod yr hwyr, sef Tlws yr Ifanc i Aron Wyn Parry o Ysgol Bro Hyddgen, Machynlleth am y rhyddiaith gorau dan 25ain oed, a thlws y cerddor mwyaf addawol dan 25ain i Heledd Besent o Bennal. Cyflwynwyd Tlws Dail Dysynni am erthygl i Lisa Markham o Lanfihangel y Pennant gan Arwel Pierce ac edrychwn ymlaen i’w darllen mewn rhifyn o’r papur bro yn fuan.

Mentrodd un grŵp dewr o ddysgwyr Cymraeg i’r Eisteddfod am y tro cyntaf i berfformio yng nghystadleuaeth y sgets a chanmolodd Dorothy Jones y pwyllgor am eu hannog i gymryd rhan a phrofi diwylliant eu bro.

Dymuna aelodau’r pwyllgor ddiolch am bob rhodd a gweithred er budd yr Eisteddfod yn ôl eu harfer.

CANLYNIADAU LLWYFAN

Unawd meithrin a derbyn (5 oed ac iau)

Malena Gwyn, Parc
Mari Finnigan, Penrhyncoch
Llio Rhys, Trawsfynydd / Aneira Jones, Llanegryn

Llefaru meithrin a derbyn (5 oed ac iau)

Celt Dobson, Caerdydd
Cynan Jones, Rhydymain
Aneira Jones, Llanegryn

Unawd Bl. 2 ac iau

Myfi Davies, Llangernyw
Gwenno Wigley, Darowen
Lleucu Owen, Trawsfynydd
Llefaru Bl. 2 ac iau

Gwenno Wigley, Darowen
Anni Dafydd, Llangernyw
Myfi Davies, Llangernyw / Gwion Aled, Parc / Morus Griffiths, Cwmlline

Unawd Bl. 3 a 4

Iwan Finnigan, Penrhyncoch
Lois Davies, Frongoch / Sion Bowen, Aberteifi
Erin Llwyd, Glanrafon

Llefaru Bl. 3 a 4

Lowri Jarman, Llanuwchllyn
Sion Bowen, Aberteifi
Erin Llwyd, Glanrafon / Mared Griffiths, Trawsfynydd

Unawd Bl. 5 a 6

Elain Iorwerth, Trawsfynydd
Lwsi Roberts, Meifod
Osian Trefor, Deiniolen / Huw Jarman, Abergynolwyn

Llefaru Bl. 5 a 6

Zara Evans, Tregaron
Lwsi Roberts, Meifod
Cadi Fflur, Glanrafon / Elain Iorwerth, Trawsfynydd

Unawd Cerdd Dant Bl. 6 ac iau

Lwsi Roberts, Meifod
Zara Evans, Tregaron
Huw Jarman, Abergynolwyn

Unawd Alaw werin Bl. 6 ac iau

Lwsi Roberts, Meifod
Elain Iorwerth, Trawsfynydd
Zara Evans, Tregaron

Deuawd Bl. 9 ac iau

Beca a Gwenno, Llanuwchllyn
Llio a Lois, Dolgellau
Lois a Cadi, Glanrafon

Unawd Offeryn Cerdd Bl. 9 ac iau

Erin Aled, Llanuwchllyn
Lwsi Roberts, Meifod
Elain Iorwerth, Trawsfynydd / Heledd Owen, Bryncrug

Unawd Merched/Bechgyn Bl. 7-9

Mared Jones, Llanelltyd
Beca Jarman, Llanuwchllyn
Lois Gwynedd, Glanrafon

Llefaru Bl. 7-9

Gwenno Jarman, Llanuwchllyn
Beca Jarman, Llanuwchllyn / Lois Gwynedd, Glanrafon

Unawd Cerdd Dant Bl. 7-9

Beca Jarman, Llanuwchllyn
Gwenno Jarman, Llanuwchllyn
Lois Gwynedd, Glanrafon

Unawd Alaw Werin Bl. 7-9

Lois Gwynedd, Glanrafon
Beca Jarman, Llanuwchllyn
Gwenno Jarman, Llanuwchllyn

Parti Unsain neu Ddeulais Bl. 9 ac iau

Ysgol y Gader, Dolgellau

Unawd Offerynnol dan 25

Heledd Besent, Pennal
Tomi Vaughan, Tywyn

Unawd dan 25

Heledd Besent, Pennal
Ieuan Jones, Llandrillo-yn-Rhos
Dyfan Parry Jones, Penegoes

Sgets y Dysgwyr

Dosbarth Sylfaen Tywyn

Unawd dros 60

Brynmor Jones, Caernarfon

Sgen ti dalent?

Ieuan Jones, Llandrillo-yn-Rhos
Elfed Jones, Llangwm

Sioe Gerdd dan 25

Ieuan Jones, Llandrillo-yn-Rhos
Heledd Besent, Pennal
Dyfan Parry Jones, Penegoes
Tarian i’r cerddor mwyaf addawol dan 25

Heledd Besent, Pennal
Cân Werin
Meilir Wyn Jones, Aberhosan
Dyfan Parry Jones, Penegoes
Heledd Besent, Pennal / Ieuan Jones, Llandrillo-yn-Rhos
Unawd Gymraeg
Aneira Evans, Aberhosan
Heledd Besent, Pennal
Meilir Wyn Jones, Aberhosan
Llefaru Agored
Heledd Besent, Pennal
Maria Evans, Alltwalis
Elfed Jones, Llangwm
Her Unawd
Aneira Evans, Aberhosan
Ieuan Jones, Llandrillo-yn-Rhos
Heledd Besent, Pennal
Côr
Côr Bro Meirion

CANLYNIADAU LLENYDDIAETH
Meithrin a Derbyn (5 oed ac iau)
Aneira Jones, Ysgol Craig y Deryn
Diani-Grace Gibbins, Ysgol Craig y Deryn
Sion Thomas, Ysgol Craig y Deryn / Elen Humphreys, Ysgol Craig y Deryn
Blwyddyn 1 a 2
Charlotte Hansford ac Emily Harris, Ysgol Craig y Deryn
Theo Beard ac Alicia Bishop, Ysgol Craig y Deryn
Alanna Delta Fox a Sylvie Morgan, Ysgol Craig y Deryn
Blwyddyn 3 a 4
William Maynard ac Izzie Golder, Ysgol Craig y Deryn
Erin Davies a Tabitha Waddington, Ysgol Craig y Deryn
Cadi Rodgers ac Ellie McGregor, Ysgol Craig y Deryn
Blwyddyn 5 a 6
Ollie Waldock a Heledd Owen, Ysgol Craig y Deryn
Holly Bishop a Sean Garrett, Ysgol Craig y Deryn
Leila Hyatt, Ysgol Craig y Deryn
Blwyddyn 7-9
Erin Roberts, Ysgol Uwchradd Tywyn
Mia Banks, Ysgol Uwchradd Tywyn
Erin Jones, Ysgol Uwchradd Tywyn
Blwyddyn 10 ac 11
Cerys Anwyl Roberts, Ysgol Uwchradd Tywyn
Heledd Jones, Ysgol Uwchradd Tywyn
Lora Constable, Ysgol Uwchradd Tywyn
Tlws yr Ifanc
Aron Wyn Parry, Ysgol Bro Hyddgen

Cyfieithu
John Meurig Edwards, Aberhonddu
Erthygl Papur Bro a Thlws Dail Dysynni
Lisa Markham, Llanfihangel y Pennant
Y Gadair
Hedd Bleddyn, Penegoes
Englyn
John Parry, Llanfairpwll, Ynys Môn
Telyneg
Gaenor Jones, Aberystwyth
Limrig
Ieuan Jones, Talsarnau

CANLYNIADAU CELF
Meithrin a Derbyn
Molly Hodges, Ysgol Craig y Deryn
Aneira Jones, Ysgol Craig y Deryn
Jessica Harris, Ysgol Craig y Deryn
Blwyddyn 1 a 2
Leila Jay Pierce, Ysgol Craig y Deryn
Matilda Nolan, Ysgol Craig y Deryn
Corin Bustin-Selby, Ysgol Craig y Deryn
Blwyddyn 3 a 4
Sophie Greenwood, Ysgol Craig y Deryn
Ellie McGregor a Tabitha Waddington, Ysgol Craig y Deryn
Izzy Golder, Ysgol Craig y Deryn
Blwyddyn 5 a 6
Amelia Burt, Ysgol Craig y Deryn
Holly Bishop a Daniel Goodchild, Ysgol Craig y Deryn
Heledd Owen a Leila Hyatt, Ysgol Craig y Deryn
Blwyddyn 7-9
Mia Banks, Ysgol Uwchradd Tywyn
Shakira Allen, Ysgol Uwchradd Tywyn
Danny Morgan ac Emily Bishop, Ysgol Uwchradd Tywyn
Blwyddyn 10-11
Heledd Jones, Ysgol Uwchradd Tywyn
Katie Parsons, Ysgol Uwchradd Tywyn
Aeryn Carpenter, Ysgol Uwchradd Tywyn
Blwyddyn 10-11: cynllunio cadair fechan i’r bardd buddugol
Ifan Jones, Ysgol Uwchradd Tywyn
Elgan Roberts, Ysgol Uwchradd Tywyn
Callum Walford, Ysgol Uwchradd Tywyn