Adroddiadau a Chanlyniadau

 

clipboard_11Os oes gennych chi ganlyniadau, adroddiad neu luniau anfonwch nhw at Shân neu Lois.

Ewch i’r dudalen Oriel i weld y lluniau.

Dyma’r diweddaraf……

 

Eisteddfod Trefeglwys 2019
Adroddiad a Canlyniadau

Eisteddfod Bethel Melin y Coed 2019
Adroddiad a Canlyniadau

Eisteddfod Gadeiriol Cwmystwyth 2019
Adroddiad a Canlyniadau

Eisteddfod Gadeiriol Y Tymbl 2019
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Gadeiriol Tregaron 2019
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Talaith a Chadair Powys Dyffryn Banw 2019
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Gadeiriol Bodffordd 2019
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Bro Llandegfan 2019
Adroddiad/Canlyniadau

Gŵyl Fawr Aberteifi 2019
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Bro Aled, Llansannan 2019
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Ieuenctid Bontnewydd 2019
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Gadeiriol y Llungwyn Llanuwchllyn 2019
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Gadeiriol Llandudoch 2019
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Dyffryn Ceiriog 2019
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Gadeiriol Mynyddygarreg 2019
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Gadeiriol Maenclochog 2019
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Gadeiriol Capel y Fadfa, Talgarreg 2019
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Y Groeslon 2019
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Calan Mai Aberystwyth 2019
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Clynnog Fawr a’r Cylch 2019
Adroddiad/Canlyniadau a Gwaith Cartref

Eisteddfodau Teulu James Pantyfedwen Pontrhydfendigaid 2019
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Gadeiriol Y Ffôr 2019
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Gadeiriol Mynytho 2019
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Capel-y-Groes, Llanwnnen 2019
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Tyddewi 2019
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Uwchmynydd 2019
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Gadeiriol Llandderfel 2019
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Gyd-Enwadol Pontargothi 2019
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Dysgwyr Ceredigion, Sir Gâr a Phowys 2019
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Gadeiriol Penrhyn-coch 2019
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Gadeiriol Swyddffynnon 2019
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Fach Capel Dewi 2019
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Llanfihangel-ar-Arth 2019
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Gadeiriol Llanllyfni 2019
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Gadeiriol Rhydlewis 2019
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Gadeiriol Brynberian 2019
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Gadeiriol Llanegryn 2019
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Flynyddol Abergynolwyn 2019
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Garndolbenmaen a’r Cylch 2019
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Gadeiriol Crymych a’r Cylch 2019
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Cynwyl Elfed 2019
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Llawrplwy’ a Phenstryd, Trawsfynydd 2019
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Dihewyd 2019
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Capel MC Cenarth 2019
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Gadeiriol Chwilog 2019
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Gadeiriol Llandyfaelog 2018
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Gadeiriol Treuddyn 2018
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Gadeiriol Aelhaearn 2018
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Llandyrnog 2018
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Trallong 2018
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Gadeiriol Pumsaint 2018
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Gadeiriol Llanrhaeadr ym Mochnant 2018
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Gadeiriol Deiniolen 2018
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Ardudwy 2018
Adroddiad/Canlyniadau