Eisteddfod Gadeiriol Llanllyfni

Croeso i dudalen Eisteddfod Gadeiriol Llanllyfni

Ysg: Mrs Lowri W Griffith,
Plas, Llanllyfni, Caernarfon,
Gwynedd LL54 6DD
Ffôn: 01286 880291 / 07584854730
E-bost: llanllyfni@steddfota.org

Cynhaliwyd Eisteddfod Gadeiriol Llanllyfni ddydd Sadwrn 25 Chwefror, 2017.

Adroddiad a Chanlyniadau 2017

 

DYDDIAD EISTEDDFOD 2018 : CHWEFROR 24ain

Rhaglen 2018