Eisteddfod Llanllyfni

CROESO I DUDALEN EISTEDDFOD LLANLLYFNI

 

Ysg: Mrs Lowri W Griffith, Plas, Llanllyfni, Caernarfon, Gwynedd LL54 6DD
Ffôn: 01286 880291 / 07584854730
E-bost: llanllyfni@steddfota.org

 

EISTEDDFOD 2021  –  WEDI’I CHANSLO

 

Cynhaliwyd Eisteddfod Llanllyfni ar ddydd Sadwrn, yr 22ain o Chwefror, 2020.

 

1Llanllyfni.jpg

    I weld lluniau o’r cystadlu lleol ewch i’r Oriel.

 

 

CANLYNIADAU’R CYSTADLU LLEOL