Eisteddfod Gadeiriol Llanllyfni

Logo Llanllyfni

 

 

 

 

 

 

Croeso i dudalen Eisteddfod Gadeiriol Llanllyfni

Ysg: Mrs Lowri W Griffith,
Plas, Llanllyfni, Caernarfon,
Gwynedd LL54 6DD
Ffôn: 01286 880291 / 07584854730
E-bost: llanllyfni@steddfota.org

 

Cynhaliwyd Eisteddfod Gadeiriol Llanllyfni ddydd Sadwrn 23 Chwefror, 2019.

Dyma’r Canlyniadau

Elin-Dafydd-Deiniolen-1af-ar-yr-Unawd-Offerynnol-Uwchradd-Unawd-Cerdd-Dant-dan-15-ar-Unawd-dan-15.jpg I weld y lluniau o’r diwrnod ewch i’r Oriel.