Cyhoeddiadau

Yn ogystal â chyhoeddi newyddlen chwarterol ‘Steddfota’ mae’r Gymdeithas yn ara deg bach yn cyhoeddi ac yn diweddaru dogfennau a fydd, gobeithio, o gymorth i feirniaid, arweinyddion ac ysgrifenyddion eisteddfodau. Mae Rhestr o Feirniaid ac ambell gyhoeddiad arall ar gael yn Lle’r Aelodau ond mae’n rhaid ymaelodi â’r Gymdeithas i gael rheiny. Dyma ein cyhoeddiadau diweddaraf. Cliciwch ar y cloriau i gael copi PDF (gallent gymryd munud neu ddau i lawrlwytho felly amynedd piau hi!):

Layout 1

Gwasanaethau’r Gymdeithas

Layout 1

Trefnu Eisteddfod

Beth yw Eisteddfod?

Canllaw i Feirniaid Newydd

Canllaw i Arweinyddion

Canllaw i Gyfeilyddion

Canllaw Marchnata a Chodi Arian

Layout 1

Anfon Deunydd at Bapurau Bro

Layout 1

Trefn Seremoni Cadeirio a Choroni

Layout 1

Cyfansoddiad Enghreifftiol i Elusennau

Layout 1

Canllaw Asesiad Risg

 


Newyddlen y Gymdeithas – ‘Steddfota

Cyhoeddir y newyddlen ‘Steddfota bedair gwaith y flwyddyn ac mae’n cynnwys bob math o erthyglau, ffeithiau, straeon a mwy o fyd yr eisteddfodau. Cliciwch isod i lawrlwytho copi PDF o’r newyddlen ddiweddaraf:

Layout 1

Tachwedd 2014

Layout 1

Mawrth 2015

Layout 1

Mai 2015

Layout 1

Gorffennaf 2015

Layout 1

Hydref 2015

Layout 1

Mawrth 2016

Layout 1

Mai 2016

Gorffennaf 2016

Gorffennaf 2016

Tachwedd 2016

Tachwedd 2016

Mawrth 2017

Mawrth 2017

Gorffennaf 2017

Gorffennaf 2017

Mai 2017

Mai 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Steddfota i garreg eich drws!

 

Dilysu