Canllawiau

Mae’r Gymdeithas wedi cyhoeddi a diweddaru dogfennau a fydd, gobeithio, o gymorth i feirniaid, arweinyddion ac ysgrifenyddion eisteddfodau. Mae Rhestr o Feirniaid ac ambell gyhoeddiad arall ar gael yn Lle’r Aelodau ond mae’n rhaid ymaelodi â’r Gymdeithas i gael rheiny. Dyma ein canllawiau diweddaraf. Cliciwch ar y cloriau i gael copi PDF (gallent gymryd munud neu ddau i lawrlwytho felly amynedd piau hi!):

Layout 1

Trefnu Eisteddfod

Beth yw Eisteddfod?

Canllaw i Feirniaid Newydd

Canllaw i Arweinyddion

Canllaw i Gyfeilyddion

Canllaw Marchnata a Chodi Arian

Layout 1

Anfon Deunydd at Bapurau Bro

Layout 1

Trefn Seremoni Cadeirio a Choroni

Layout 1

Cyfansoddiad Enghreifftiol i Elusennau

 

 

 

 

 

 

Layout 1

Canllaw Asesiad Risg

 


I weld y Canllawiau Beirniadu Dawnsio Gwerin a Chlocsio, cliciwch ar y clawr isod i ymweld â gwefan Cymdeithas Ddawns Werin Cymru:

 Canllawiau Beirniadu Dawnsio GaChl